T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
67598610/000
İletişim Zirvesi
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞINA
6-7 Mart 2015 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Cleveland Clinic ve T.C
Sağlık Bakanlığı’nın birlikte İstanbul’da gerçekleştireceği “Hasta İletişimi Zirvesi” eğitim
amaçlı bir toplantı olup, gerekli karşılama giderlerinin buna uygun yapılmasını rica ederim.
Yrd. Doç. Dr. H. Ömer TONTUŞ
Genel Müdür
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü / Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi
Kırkpınar Sokak No:20 Çankaya / ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: 0312 585 29 71
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 16c0f206-0e64-4011-ba5a-65ff0fae2d89 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu