T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
39942531/774.01.03
Ebola ve Mers-CoV Hastalığı
....................... İL VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Türiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı 15.09.2014
tarih ve 5773.109 sayılı
Mers-CoV Hastalığı ile ilgili yazısı, Mers-CoV Hastalığı Sağlık çalışanları rehberi, Ebola
Virüs Vaka Yönetimi (Bilim Kurulu Çalışması) bilgileri ve eğitim sunumları Genel
Müdürlüğümüz web sayfası http://www.acilafet.gov.tr/pages.asp?nid=517&n=792 link
adresinde bulunmaktadır.
Sö konusu konuların tüm personele duyurularak, bilgilendirmenin yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Duygu CENGİZ
Bakan a.
Daire Başkanı
Dağıtım: 81 İl Valiliği( İl Sağlık Müdürlüğü)
Mithatpaşa Cad. No:3 B Blok Sıhhiye/Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 312 585 13 75
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5d8c4401-62ff-42cd-98a6-0d0507212932 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

ebola - mers cov hastalığı hakkında acil sağ. hiz.gen