T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sayı : 75000571
Konu :İstanbul Health Expo-Sağlık Turizmi
Fuarı Duyuru ve Görevlendirme
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
( Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığı )
İlgi: 31.10.2014 tarihli ve 2014.55312711/84199 sayılı yazınız.
Health Expo-Sağlık Turizmi Medikal Teknolojiler ve Tıbbi Uzmanlık Fuarı ve
Kongresi Bakanlığımız ev sahipliğinde, Bezmialem Vakıf Üniversitesinin bilimsel
katkılarıyla ve Sağlık Turizmi Geliştirme, Destekleme ve Organizasyon Hizmetleri Derneği
işbirliğiyle 10-13 Aralık tarihleri arasında Yeşilköy’de bulunan CNR EXPO Fuar alanında
gerçekleştirilecektir.
Bununla ilgili 13.10.2014 tarih ve 750.000.571-79 sayılı yazımızın dağıtım
bilgilerinde yer alan “ ilinize bağlı tüm özel sağlık kuruluşlarına ve ilgili sağlık turizmi
kurumlarına, derneklerine kongrenin duyurusunun yapılması” işlemi Genel
Müdürlüğümüzce yapılmıştır.
Dağıtım bilgilerinde, gereği için yer alan Kurumunuzca 81 İl 88 Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliklerinize ve sağlık turizmi kapsamında belirlenen 17 hastanenize
kongre fuarının duyurusunun yapılması ve sağlık turizmi ilgili personellerinin
görevlendirilerek fuara katılımının sağlanması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Yrd. Doç. Dr. H. Ömer TONTUŞ
Genel Müdür
Dağıtım:
Gereği: TKHK Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı
Ek: 1.Genel Müdürlüğümüzün 13.10.2014 tarih ve 750.000.571-79 sayılı duyuru ve onay
yazısı. ( 2 Sayfa )
__________________________________________________________________________________________
Aziziye Mah.Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No:20 Çankaya-Ankara Tel: 0 312 585 28 00 Faks: 0 312 585 28 53
Elektronik ağ: www.saglik.gov.tr/Saglikturizmi E-posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 7da5fdb2-723c-41f6-b756-c202a516ee9f kodu ile erişebilirsiniz.
Download

istanbul health expo duyuru