T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sayı : 75000751
Konu : Dünya Markalar Zirvesi Duyurusu
DAĞITIM YERLERİNE
“Dünya Markalar Zirvesi" Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği
tarafından, 10-15 Kasım 2015 tarihleri arasında Amerika'nın Las Vegas şehrinde
gerçekleştirilecektir.
Günümüzde, dünyada çeşitli endüstrilerde ön plana çıkabilmek için en önemli
koşullardan birisi “markalaşma”, hızlı gelişmekte olan turizm sektöründe ise Sağlık Turizmi
alanında olmaktadır. Bu kapsamda ileri yaş sağlık turizminde de “markalaşma” büyük önem
arz etmektedir.
Bakanlığımızca, “Dünya Markalar Zirvesi” etkinliğine destek verilmiş, etkinliğe ait
basılı ve görsel tüm materyallerde T.C Sağlık Bakanlığı’nın logosunun kullanımı uygun
görülmüştür. Gerçekleştirilecek zirveye tüm sektörlerden yapılacak olan katılım sağlık turizmi
tanıtımında etkili olacaktır. Bu vesile ile Sağlık Turizminin tanıtımına yönelik ilinize bağlı tüm
özel sağlık kuruluşlarına ve ilgili sağlık turizmi kurumlarına, derneklerine zirvenin
duyurusunun yapılması ve web sayfalarınızda duyurusunun yayınlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yrd. Doç. Dr. Hacı Ömer TONTUŞ
Bakan a.
Genel Müdür
______
Aziziye Mah. Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No:20 Çankaya-Ankara
Elektronik ağ: http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi
Tel:0 312 585 28 09 Faks: 0 312 585 28 53
E-posta:[email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4a9ba235-c944-4427-a472-2d1130c9af83 kodu ile erişebilirsiniz.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Web sayfası zirve duyurusu: "Dünya Markalar Zirvesi", 10-15 Kasım 2015 tarihleri arasında,
T.C. Sağlık Bakanlığı desteği ile Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği
tarafından Amerika'nın Las Vegas kentinde gerçekleştirilecektir.
Geniş Bilgi için (www.dunyamarkalarzirvesi.org )
Dünya Markalar Zirvesi İletişim:
Özüm SERDAROĞLU
Sosyal Sorumluluk Projeleri Genel Direktörü
Telefon: (0312) 440 77 42
Faks: (0312) 440 77 82
DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Sağlık Müdürlükleri
81 İl ve 89 Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
BİLGİ:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Dünya Yaşlılık Derneği
Dünya Markalar Derneği
______
Aziziye Mah. Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No:20 Çankaya-Ankara
Elektronik ağ: http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi
Tel:0 312 585 28 09 Faks: 0 312 585 28 53
E-posta:[email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4a9ba235-c944-4427-a472-2d1130c9af83 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Dünya Markalar Zirvesi Du