T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı : 22703552/136.99
Konu : EBV ve MERS-CoV
------------------------------------------İlgi : a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının (THSK) Ebola Virüs Hastalığı konulu
18.11.2014 tarih ve 2014.5747.547 sayılı yazısı.
b) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Eğitim Sunumları konulu 24.11.2014 tarih
ve 2014.5363.16311 sayılı yazısı
İlgi (a) ve ilgi (b) yazılarda; THSK' nun tüm sağlık çalışanlarına yönelik hazırladığı
Ebola Virüs (EBV) ile MERS-CoV Hastalıklarına ilişkin sunumlar ile güncel Vaka Yönetim
Rehberlerinin THSK web sitesinde yayınlandığı belirtilmektedir.
Konu ile ilgili dokümanlara http://thsk.saglik.gov.tr/ebola-hastaligi.html
ve
http://thsk.saglik.gov.tr/mers-cov-hastaligi.html linklerinden ulaşılabileceği belirtilmiş olup,
sunumların ve rehberlerin yapacağınız eğitim çalışmaları ile planlamalarınıza esas teşkil
etmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Dr.Jale ÖZTÜRK
Müdür a.
Sağlık Müdür Yardımcısı
Ek: İlgi Yazılar (2 Sayfa)
DAĞITIM
Gereği:
-Ankara İli 1. Bölge Kam Hast. Bir. Gen. Sek.
-Ankara İli 2. Bölge Kam Hast. Bir. Gen. Sek.
-Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü
-Ankara İli Askeri Hastaneler
-Ankara İli Üniversite Hastaneleri
-Ankara İli Özel Hastaneler
-Ankara İli Tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri
-Tıp Meslekleri ve Tanı Tedavi Şb. Md.
Bilgi:
-Tüm Şube Md. ve Birimleri
Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No:62 Yenimahalle/
ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: [email protected] Tel: 0(312)5924617 Faks: 0(312)5924618
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e790d9e3-e409-4ead-b304-8fefae8b0c5b kodu ile erişebilirsiniz.
Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No:62 Yenimahalle/
ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: [email protected] Tel: 0(312)5924617 Faks: 0(312)5924618
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e790d9e3-e409-4ead-b304-8fefae8b0c5b kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Ebola ve Mers - Cov Virüs Hastalıkları Hakkında Üst