N.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
I.Oğretim
Garı
Saat
p
A
Z
A
R
T
E
S
08 30-09 15
I
Yabancı Dil I [28] [B204]
10:20-11:05
Yabancı Dil I [28] [B204]
11:15-12:00
Yabancı Dil I [28] [B204]
13:00-13:45
13:55-14:40
14:50-15:35
İnşaat Mühendisliğine Giriş [7] [A3]
İnşaat Mühendisliğine Giriş [7] [A3]
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I [26] [B204]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I [:
11:15-12:00
13:00-13:45
Ç
R
Su Kaynaklan H1 [D3051
09 25-10 10
10:20-11:05
A
2
İnşaat Müh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin Müh. Giriş [10] [D304]
İnşaat Müh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin Müh. Giriş [10] [D304]
İnşaat Müh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin Müh Giriş [10] [0304]
Yapı Statiği I [6] [D303]
Su Kaynaklan [1] [D305]
Yapı Statiği I [6] [D303]
Su Kaynaklan [1] [D305]
Yapı Statiği I [6] [D303]
Su Kaynaklan [1] [D305]
Zemin Mekaniği I [2] [D306]
Zemin Mekaniği I [2] [D306]
Diferansiyel Denklemler [4] [A3]
Matematik I [16,17,18,19]
[B104,B105,B204,B304]
Malzeme Bilimi [9] [A3]
Yabancı Dil III [29] [D306]
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
Matematik I [16,17,18,19]
[B104,B105.B204,B304]
Matematik I [16,17,18,19]
[B104.B 105,6204. B304)
Malzeme Bilimi [9] [A3]
Yabancı Dil III [29] [D306]
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
Malzeme Bilimi [9] [A3]
Yabancı^Dü III [29] [D306]
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
Diferansiyel Denklemler [4] [A3]
Betonarme I [3] [D305J
Temel Mühendisliği [2] [D306]
Diferansiyel Denklemler [4] [A3]
Betonarme i [3] [D305]
Temel Mühendisliği [2] [D306]
Betonarme I [3] [D305]
Temel Mühendisliği [2] [D3061
Zemin Mekaniği I [2] [D3061
Zemin Mekaniği I [2] [D306]
Kıyı Mühendisliği [5] [D304]
Kıyı Mühendisliği [51 [D3041
Fiziki [12,13,14,15]
[B104,B105,B204,B304]
Fiziki [12,13,14,15]
ÍB104.B105.B204.B3041
08:30-09:15
09:25-10:10
0:20-11:05
11:15-12:00
Türk Dili I [27] [B204]
Türk Dili I [27] [B204]
13:00-13:45
Temel Bilgisayar [4] [Bilg. Lab 2]
Mühendislik Uygulamalan [D305]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
13:55-14:40
Temel Bilgisayar [4] [Bilg. Lab 2]
Mühendislik Uygulamalan [D305]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
14:50-15:35
Temel Bilgisayar [4] [Bilg. Lab 2]
Mühendisler İçin İstatistik [11] [D306]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
15:45-16:30
Temel Bilgisayar [4] [Bilg. Lab 2]
Mühendisler İçin İstatistik [11] [D306]
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi [25] [B205]
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi [25] [B205]
$
A
M
B
A
08:30-09:15
P
E
R
10:20-11:05
11:15*12:00
9
E
Bitirme Tezi
Matematik I [16,17,18.19]
rB104.BmB204.B3041
Matematik I [16,17,18,19]
fB104.B105.B204.B304l
Matematik I [16,17,18.19]
ÍB104.B105.B204.B3041
Dinamik [3] [D305]
Demiryolu Mühendisliği [10] [D304]
Dinamik [3] [D305]
Demiryolu Mühendisliği [10] [D304]
Dinamik [3] [D305]
Demiryolu Mühendisliği [10] [D304]
M
B
E
13:00-13:45
13:55-14:40
14:50-15:35
5:45-16:30
Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulaması [251 [B205]
Lineer Cebir [21.22,23,24]
[B104,B105,B204,B304]
üneer Cebir [21,22,23,24]
[B104.B105.B204.B304]
Lineer Cebir [21,22,23,24]
- JB104İ B105^204İB 3 0 4 L
Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulaması [25] [B205]
Bigisayar Programlama [1][B203]
Yapı Dinamiğine Giriş [8] [D304]
Hazır Betonarme ve Ekipmanlan [9] [D306]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
Bilgisayar Programlama [1][B203]
Yapı Dinamiğine Giriş [8] [D304]
Hazır Betonarme ve Ekipmanlan [9] [D306]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
Bilgisayar Programlama [1}[B203]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
Bölüm öâretlm Elemanları
1. Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN
2. Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA
3. Doç. Dr. Hakan ERDEM
4. Doç. Dr. Metin H. SEVERCAN
5. Doç. Dr. Ahmet BİLGİL
6. Doç.Dr. Mustafa SARI DEMİR
7. Doç. Dr. Fatih ÖZCAN
8. Yrd. Doç. Dr. Ersin AYDIN
9. Yrd.Doç.Dr. Kubilay AKÇAÖZOĞLU
10. Yrd.Doç.Dr. R. Koray KIYILDI
11. Yrd.Doç.Dr. Haşan Erhan YÜCEL
Misafir Öûretlm Elemanları
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Prof.Dr. Emin ÇADIRLI
Prof.Dr.Sefa ERTÜRK
Doç. Dr. Orhan DÖNMEZ
Doç.Dr. İbrahim KARACA
Doç.Dr. Tuncay CANDAN
Doç.Dr. Serkan KADER
Doç. Dr. Durmuş DAĞHAN
Doç.Dr. Adnan TUNA
Yrd.Doç.Dr. Rıfat BATTALOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin KAPLAN
Yrd.Doç.Dr. Nurhan KAPLAN
Yrd.Doç.Dr. M. Tarık ATAY
Yrd.Doç.Dr. Osman KELEKÇİ
Yrd.Doç.Dr. M. Suat DELİBALTA
Yrd.Doç.Dr.Şaban BAYRAK
Okutman Çiğdem GEÇER
Okutman Mehmet ÖZLÜ
Okutman Edanur ŞENGÜL
N.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
II. Öğreti m
3 Sınıf
4. Sınıf
Yapı Statiği 1[6] [D303]
Su Kaynaklan [1] [D305]
Yapı Statiği 1[6] [D303]
Su Kaynaklan [1] [D305]
Yapı Statiği 1[6] [D303]
Su Kaynakları [1] [D305]
Temel Bilgisayar [4] [Bilg. Lab 2]
Zemin Mekaniği 1[2] [D306]
Su Kaynaklan [1] [D305]
20:40-21:25
İnşaat Mühendisliğine Giriş [7] [A3]
Diferansiyel Denklemler [4] [A2]
Zemin Mekaniği 1[2] [D306]
21:35-22:20
İnşaat Mühendisliğine Giriş [7] [A3]
Diferansiyel Denklemler [4] [A2]
GOn
Sut
1«Sınıf
P
A
Z
A
17:00-17:45
Temel Bilgisayar [4] [Bilg. Lab 2]
17:55-18:40
Temel Bilgisayar [4] [Bilg. Lab 2]
18:50-19:35
Temel Bilgisayar [4] [Bilg. Lab 2]
T
E
S
I
19:45-20:30
17:00-17:45
17:55-18:40
s
A
L
18:50-19:35
19:45-20:30
20:40-21:25
21:35-22:20
2.Sınıf
İnşaat Müh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin Müh. Giriş [101ÎD304]
inşaat Müh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin Müh. Giriş [101 [D3041
İnşaat Müh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin Müh. Giriş [10] [D304]
Matematik I [16,17,18,19]
ÎB104.B105.B204.B3041
Matematik I [16,17,18,19]
[B104,B105,B204,B304]
Matematik I [16,17,18,19]
[B104.B105.B204.B304]
Matematik I [16,17,18,19]
[B104.B105,6204,6304]
Fiziki [12,13,14,15]
[B104.B105.B204.B3041
Fizik 1[12,13,14,15]
rB104.B105.B204.B304]
A
ft
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Temel Mühendisliği [2] [D306]
Diferansiyel Denklemler [4] [A2]
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Temel Mühendisliği [2] [D306]
Malzeme Bilimi [9] [A3]
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Temel Mühendisliği [2] [D306]
Malzeme Bilimi [9] [A3]
Zemin Mekaniği I [2] [D306]
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
Malzeme 8ilimi [9] [A3]
Zemin Mekaniği I [2] [D306]
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
i
17:00-17:45
Yabancı Dil I [28] [B204]
Mukavemet 1[8] [A3]
Betonarme I [3] [D305]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
17:55-18:40
Yabancı Dil I [28] [B204]
Mukavemet 1[8] [A3]
Betonarme I [3] [D305]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
18:50-19:35
Yabancı Dil i [28] [B204]
Mukavemet 1[8] [A3]
Betonarme I [3] [D305]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
A "
M
JBy”
A
19:45-20:30
Genel Kimya [20] [B204]
Mühendislik Uyguiamalan [D305]
Kıyı Mühendisliği [5] [D304]
20:40-21:25
Genel Kimya [20] [B204]
Mühendislik Uyguiamalan [D305]
Kıyı Mühendisliği [5] [D304]
21:35-22:20
Genel Kimya [20] [B204]
Ş
E
M
B
E"
C
u
A
Kıyı Mühendisliği [5] [D304]
Demiryolu Mühendisliği [10] [D304]
Toprak İşleri M11[D3061
Demiryolu Mühendisliği [10] [D304]
Toprak İşleri [111 [D3061
Demiryolu Mühendisliği [10] [D304]
Toprak İşleri [11] [D306]
20:40-21:25
21:35-22:20
Fizik 1(12,13,14,15]
[B104.B105.B204.B304]
Fizik 1(12,13.14,15]
ÎB104.B105.B204.B3041
Matematik! [16,17,18,19]
[B104,B105,B204,B304]
Matematik I [16,17,18,19]
TB104B105 B2Û4 B3041
Türk Dili I [27] [B204]
Türk Dili I [27] [B204]
17:00-17:45
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I [26] [B204]
Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulaması [25] [B205]
Yapı Dinamiğine Giriş [8] [D304]
Hazır Betonarme ve Ekipmanlan [9] [D306]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
17:55*18:40
Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi I [26] [B204]
Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulaması [25] [B205]
Yapı Dinamiğine Giriş [8] [D304]
Hazır Betonarme ve Ekipmanlan [9] [D306]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
17:00-17:45
17:55-18:40
18:50-19:35
19:45-20:30
18:50-19:35
19:45-20:30
20:40-21:25
21:35-22:20
Lineer Cebir [21,22,23,24]
rB104,B105,B204.B3041
Lineer Cebir [21,22,23,24]
[B104.B105.B204.B3041
üneer Cebir [21,22,23,24]
ÎB104.B105.B204.B3041
1. Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN
2. Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA
3. Doç. Dr. Hakan ERDEM
4. Doç. Dr. Metin H. SEVERCAN
5. Doç. Dr. Ahmet BİLGİL
6. Doç.Dr. Mustafa SARIDEMİR
7. Doç. Dr. Fatih ÖZCAN
8. Yrd. Doç. Dr. Ersin AYDIN
9. Yrd.DoçDr. Kubilay AKÇAÖZOĞLU
10. Yrd.Doç Dr. R. Koray KIYILDI
11. Yrd.Doç Dr. Haşan Erhan YÜCEL
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
~ 1,
.
'P
E
R
BOlüm Ûaretim Elemanları
Misafir Odretlm Elemanları
-
ç
Diferansiyel Denklemler [4] [A2]
i
Dinamik [3] [D305]
Dinamik [3] [D305]
Dinamik [3] [D305]
Çelik Yapılar [6] [D303]
Çelik Yapılar [6] [D303]
Çelik Yapılar [6] [D303]
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi [25] [B205]
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi [25] [B205]
İş Sağlığı ve Güvenliği [9] [D304]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
İş Sağlığı ve Güvenliği [9] [D304]
Bitirme Tezi
Bitirme Tezi
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Prof.Dr. Emin ÇADIRLI
Prof.Dr.Sefa ERTÜRK
Doç. Dr. Orhan DÖNMEZ
Doç.Dr. İbrahim KARACA
Doç.Dr. Tuncay CANDAN
Doç.Dr. Serkan KADER
Doç. Dr. Durmuş DAĞHAN
Doç Dr. Adnan TUNA
Yrd.Doç Dr. Rıfat BATTALOĞLU
Yrd.Doç Dr. Hüseyin KAPLAN
Yrd.Doç Dr. Nurhan KAPLAN
Yrd.Doç Dr. M. Tarık ATAY
Yrd.Doç.Dr. Osman KELEKÇİ
Yrd.Doç.Dr. M. Suat DELİBALTA
Yrd.Doç.Dr.Şaban BAYRAK
Okutman Çiğdem GEÇER
Okutman Mehmet ÖZLÜ
Download

IOğretim