N.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
I.Öğretim
Su Kaynaklan [11 [D3051
08:30-09:15
P
I
[
İnşaat MOh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin MOh. Giriş [101 [D3041
inşaat MOh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin MOh. Giriş [101 [03041
İnşaat MOh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin MOh. Giriş [101 [D3041
09:25-10:10
Yabana Dit I [27] [B204]
10:20-11:05
Yabana Dü I [27] [B204]
11:15-12:00
Yabana Dit I [27] [B204]
13:00-13:45
13:55-14:40
14:50-15:35
15:45-16:30
İnşaat Mühendisliğine Giriş [71 [A31
inşaat Mühendisliğine Giriş [7] [A3]
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 1[25] 03204]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1[251 [B204]
Diferansiyel Denklemler [4] [A3]
Diferansiyel Denklemler [4] [A3]
Matematik I [16,17,18,19]
[B104.B105.B204.B304]
Malzeme Bilimi [9] [A3]
Yabancı D i III [28] [D306]
Matematik I [16,17,18,19]
[B104,B105,B204,B304]
Matematik 1(16,17,10,19]
[B104,B105,B204.B3041
Malzeme Bilimi [9] [A3]
Yabana D i III [28] [D306]
Malzeme Bilimi [9] (A3J
Yabana D i III [281[D306]
Yapı Statiği 1[6] P303]
Su Kaynaklan [11 [D305]
Yapı Statiği 1[6] [D303]
Su Kaynaklan [1] [D305]
Yapı Statiği 1[6] [D303]
Su Kaynaklan [1] [D305]
Zemin Mekaniği 1[21 rD3061
Zemin Mekaniği 1[2] [D306]
08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05
11:15-12:00
Fizik I [12,13,14,15]
[B104.B105.B204.B304]
Fizik 1(12,13,14,15]
rB104.B105.B204.B3041
13:00-13:45
I
13:55-14:40
I
14:50-15:35
15:45-16:30
f
08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05
11:15-12:00
13:00-13:45
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
MûhendisHk Ekonomisi [7] [D304]
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
Diferansiyel Denklemler [4] [A3]
Betonarme I [3] [D305]
Temel Mühendisliği [2] [D306]
Diferansiyel Denklemler [4] [A3]
Betonarme I [3] [D305]
Temel Mühendisliği [2] [D306]
Betonarme I [31TD305]
Temel Mühendisliği İ21 [D3061
Zemin Mekaniği t [21 [D3061
Zemin Mekaniği 1[21 [D3061
Türk Dilil [261 [B2041
Türk D i 1[261 [B204]
i
Mühendislik Uygulamalan [D305] /
Büoisayar Programlama [11 (D306I
Mühendistik Uygulamalan [D305] /
Btigisayar Programlama [11 (D3061
Mühendisler İçin İstatistik [ 11] [D305] /
Bigisayar Programlama [11 [D306]
Temel Bilgisayar [4] [BUg. Lab 2]
13:55-14:40
Temel Bilgisayar [4] [Btig. Lab 2]
14:50-15:35
Temel Bilgisayar [4] [Btig. Lab 2]
15:45-16:30
Temel Bilgisayar [4] [Büg. Lab 2]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
Mühendisler İçin İstatistik [ 11] [D30S]
Bitirme Tezi
09:25-10:10
10:20-11:05
11:15-12:00
13:00-13:45
13:55-14:40
Matematik I [16,17,18,19]
[B104.B105.B204.B3041
Matematik I [16.17,18.19]
ÎB104.B105.B204.B3041
Matematik i [16,17,18,19]
Fiziki [12,13,14,15]
[B104,B105,B204,B304]
Fizk 1(12,13,14.15]
[B104.B105.B204.B3041
14:50-15:35
Dinamik [3] p305]
Demiryolu Mühendisliği [10] [D304]
Dinamik [3] [D305]
Demiryolu Mühendisliği [10] [0304]
Dinamik [3] [D305]
Demiryolu Mühendisliği [101 [0304]
Mukavemet I [8] [A3]
Toprak İşten [11][D306]
Mukavemet I [8] [A3]
Toprak İşleri [11J[D306]
Çelik Yapılar [6] [D303]
Mukavemet I [8] [A3]
Toprak İşleri [11] [D306]
Çelik Yapılar f6][D303]
Çelik Yapılar [6] [D303]
Bitirme Tezi
15:45-16:30
r
I
I
_
™
_
09:25-10:10
10:20-11:05
Genel Kimya [201 [B2041
Genel Kimya [201 [B2041
1
Is Sağlığı ve Güveni® [81 [D3041
Is Sağlığı ve Güvenliği [91 [D3041
1
^ n r a a n liS r a a n s
13:00-13:45
13:55-14:40
14:50-15:35
15:45-16:30
Lineer Cebir [21,22.23,24]
[B104.B105.B204.B3041
Lineer Cebir [21,22,23,24]
[B104.B105.B204.B3041
Lineer Cebir [21,22,23.24]
[B104.B105.B204.B3041
Yapı Dinamiğine Giriş [8] [D304]
Hazır Betonarme ve Ekipmanlan [91 [D3061
Yapı Dinamiğine Giriş [8] [D304]
Hazır Betonarme ve Ekipmanlan [91 [D3061
^
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
BfllOm Ödretlm Elemanları
1. Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN
2. Prof. Dr. Osman SİVRİ KAYA
3. Doç. Dr. Hakan ERDEM
4. Doç. Dr. Metin H. SEVERCAN
5. Doç. Dr. Ahmet BİLGİL
6. Doç.Dr. Mustafa SARIDEMİR
7. Doç. Dr. Fatih ÖZCAN
8. Yrd. Doç. Dr. Ersin AYDIN
9. Yrd.Doç.Dr. Kubilay AKÇAÖZOĞLU
10. Yrd.Doç.Dr. R. Koray KIYILDI
11. Yrd.Doç.Dr. Haşan Erhan YÜ C EL
Misafir 6hretim Elemanları
12. Prof.Dr. Emin ÇADIRLI
13. Prof.Dr.Sefa ERTÜR K
14. Doç. Dr. Orhan DÖNMEZ
15. Doç.Dr. İbrahim KARACA
16. Doç.Dr. Tuncay CANDAN
17. Doç.Dr. Serkan KADER
18. Doç. Dr. Durmuş DAĞHAN
19. Doç.Dr. Adnan TU N A
20. Yrd.Doç.Dr. Rıfat B ATTALOĞLU
21. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin KAPLAN
22. Yrd.Doç.Dr. Nurhan KAPLAN
23. Yrd.Doç.Dr. M. Tank ATA Y
24. Yrd.Doç.Dr. Osman KELEKÇİ
25. Yrd.Doç.Dr.Şaban BAYRAK
26. Okutman Çiğdem GEÇER
27. Okutman Mehmet ÖZLÜ
28. Okutman Edanur ŞENGÜL
N.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
».Öğretim
17:00-17:45
Temel Bilgisayar [4] [BUg. Lab 2]
17:55-18:40
Temel Bilgisayar [4] [Biig. Lab 2]
18:50-19:35
Temel Bilgisayar [4] [Bilg. Lab 2]
İnşaat Müh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin Müh. Giriş 1101fD304]
İnşaat Müh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin Müh. Giriş f10| fD304]
İnşaat Müh. için Jeoloji [2] [D306]
Zemin Müh. Giriş 1101 [D3041
Yapı Statiği 1[6] [D303]
Su Kaynaklan [1] [D305]
Yapı Statiği 1[6] [D303]
Su Kaynaklan [1] [D305]
Yapı Statiği 1[6] [D3031
Su Kaynaklan [1] [D3051
Su Kaynaklan [1] [D305]
19:45-20:30
Temel Bilgisayar [4] [BUg. Lab 2]
Zemin Mekaniği 1[2] [D306]
20:40-21:25
inşaat Mühendisliğine Giriş [7] [A3]
Diferansiyel Denklemler [4] |A2]
Zemin Mekaniği 1[2] [D306]
21:35-22:20
İnşaat Mühendisliğine Giriş [7) [A3]
Diferansiyel Denklemler [4] [A2]
17:00-17:45
17:55-18:40
18:50-19:35
19:45-20:30
20:40-21:25
21:35-22:20
Matematik I [16,17.18.193
1B104.B105.B204.B3041
Matematik 1(16.17,18,19]
[B104.B105.B204.B3041
Matematik 1(16,17.18.19]
ÎB104,B105.B204,B3041
Matematik I (16.17,18,19]
rB104.B105.B204.B304]
Fizik 1(12,13,14,15]
rB104.B105.B204.B304]
Fizik 1(12,13,14,15]
fB104.B105.B204.B304]
Diferansiyel Denklemler [4] [A2]
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Temel Mühendisliği [2] [D306]
Diferansiyel Denklemler [4] [A2]
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Temel Mühendnliği [2] [D306]
Malzeme Bilimi [9] [A3]
Akışkanlar Mekaniği [1] [D305]
Temel Mühendistiği [2] [D306]
Malzeme Bilimi [9] [A3]
Zemin Mekaniği I [2] [D306]
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
Malzeme Bilimi [9] [A3]
Zemin Mekaniği I p ] [D306]
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
Mühendislik Ekonomisi [7] [D304]
Yabancı Dil I [27] [8204]
Mukavemet 1[8] [A3]
Betonarme I [3] [D305]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
17:55-18:40
Yabancı Dil 1[27] [B204]
Mukavemeti [8] [A3]
Betonarme I [3] P305]
Yapı işletmesi [7] [D304]
18:50-19:35
Yabana D91[27] [B204]
Mukavemet 1[8] [A3]
Betonarme I [3] [D305]
19:45-20:30
Genel Kimya (20) [B204]
Mühendislik Uygulamalan [D305]
Kıyı Mühendisliği [5] [D304]
20:40-2125
Genel Kimya [20] [B204]
Mühendtelik Uygulamalan [D305]
Kıyı Mühendisliği [5] [D304]
21:35-22:20
Genel Kimya [20] [B204]
17:00-17:45
1
17:55-18:40
1
18:50-19:35
1
19:45-20:30
|
20:40-2125
L n n ln m K R B
Fizik 1(12,13,14,15]
IB104.B105.B204.B3041
Fizik t [12,13.14,15]
rB104.B105.B204.B304]
Matematik I [16,17,18,19]
[8104.B105.B204.B304]
Matematik I [16,17,18,19]
fB104.B105.B204.B304]
Türk DHi I [26] [B204]
Yapı İşletmesi [7] [D304]
Kıyı Mühendisliği [5] [D304]
Dinamik [3] [D305]
Dinamik [3] [D305]
Dinamik [3] [D305]
Demiryolu Mühendtöği [10] [D304]
Toprak İsteri 1111TD3061
Demiryolu MOhendteUği [10] [D304]
Toprak işleri Î111ÎD3061
Demiryolu Mühendsfiği [10] [D304]
Toprak İşleri [111ÎD306]
Çelik Yapılar [6] P303]
Çekk Yapılar ]6][D303]
Çelik Yapılar [6] [D303]
Türk Dilil 1261 [B2041
■
17:00-17:45
Atatürk İlçeleri ve İnkılap Tarihi 1[25] [B204]
Yapı Dinamiğine Giriş [8] [D304]
Hazır Betonarme ve Ekipmanlan [9] [0306]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305J
■
17:55-18:40
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 1[25] [8204]
Yapı Dinamiğine Giriş [8] [D304]
Hazır Betonarme ve Ekipmanlan [9] [D306]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
■
18:50-19:35
■
19:45-20:30
11
20:40-21:25
B
21:35-2220
Lineer Cebir [21,22,23,24]
fB104.B105.B204.B304]
Lineer Cebir [21,22,23,24]
fB104.B105.B204.B304]
Lineer Cebir [21,22,23,24]
fB104.B105.B204.B304!
1. Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN
2. Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA
3. Doç. Dr. Hakan ERDEM
4. Doç. Dr. Metin H. SEVERCAN
5. Doç. Dr. Ahmet BİLGİL
6. Doç.Dr. Mustafa SARIDEMİR
7. Doç. Dr. Fatih ÖZCAN
8. Yrd. Doç. Dr. Ersin AYDIN
9. Yrd.Doç.Dr. Kubilay AKÇAÖZOĞLU
10. Yrd.Doç.Dr. R. Koray KIYILDI
11. Yrd.Doç.Dr. Haşan Erhan YÜCEL
Misafir 6a retim Elemanlan
17:00-17:45
1
BfilDm öd retim Elemanları
İş Sağlığı ve Güvenliği [9] [D304]
Su Temini ve Çevre Sağlığı [5] [D305]
İş Sağlığı ve Güvenliği [9] [D304]
Bitirme Tezi
Bitirme Tezi
12. Prof.Dr. Emin ÇADIRLI
13. Prof.Dr.Sefa ERTÜRK
14. Doç. Dr. Orhan DÖNMEZ
15. Doç.Dr. İbrahim KARACA
16. Doç.Dr. Tuncay CANDAN
17. Doç.Dr. Serkan KADER
18. Doç. Dr. Durmuş DAöHAN
19. Doç.Dr. Adnan TUNA
20. Yrd.Doç.Dr. Rıfat BATTALOĞLU
21. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin KAPLAN
22. Yrd.Doç.Dr. Nurhan KAPLAN
23. Yrd.Doç.Dr. M. Tank ATAY
24. Yrd.Doç Dr. Osman KELEKÇİ
25. Yrd.Doç.Dr.Şaban BAYRAK
26. Okutman Çiğdem GEÇER
27. Okutman Mehmet ÖZLÜ
Download

I.Öğretim