JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI
Tarih
Saat
SINIF
Dersin Adı
SINAV YERİ
1
Matematik 1
D201-D202-D203-D204D205-D206
Ogoo.noo
1100-1300
01.11.2014
Cumartesi
1300-1500
1 5 oo.17°o
1700-1900
0 9 °°-ll0°
l l 00-12oo
1200-1300
02.11.2014
Pazar
*:' S
4
4
2
4
1300-1500
1500-1700
17°°-1900
0830-1000
1 0 °°-1 2 00
1 3 °°.15oo
03.11.2014
Pazartesi
15°°-1700
17°o_ıg°°
2
2
■
3
„ .V 'İ P
1
o s ^ -ıo 00
1 0 00-1 2 00
13°°-1400
14°o.i5°o
04.11.2014
Salı
1
3-4
1500-1700
1 7 0 0 .19 0 0
3
Ogoo.noo
3
llo o .ı3oo
05.11.2014
Çarşamba
D101-D102-D103
D101
D102
D203
B104-B105
D101
D101
Fakülte Derslikleri
D103-D104-D105
D101-D102-D103
D101
D101-D102
Fakülte Derslikleri
D103-D104
D105
D104-D105
Magmatik Petrografi
Petrografi
Yapısal Jeoloji
Türkiye Jeolojisi
Bölüm Seminer Salonu
D301-D302-D303-D304D305-D306
D103-D104-D105
D104-D105
D104-D105
Ofiyolitlere Bağlı Maden Yat.
D104-D105
Madenlerin Ekonomik Değ.
Sedimantoloji
D101-D102
D1 0 2
D201-D202
Fiziki
1300 . 1 5 0 °
I 500.1700
Kaya Mekaniği
Yerbilimlerinde Sunum Teknikleri
Endüstriyel Hammaddeler
Kristalografi
Fotojeoloji ve Uzaktan Al.
Saha jeolojisi
Stratigrafi İlkeleri
Temel Bilgisayar/Türk Dili 1
Malzeme Bilgisi
Zemin Mekaniği
Genel Jeoloji 1
Jeolojik Harita Bilgisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi l/Yabancı Dil 1
Maden Yatakları 1/ Maden Yatakları
Sondaj Tekniği
Neotektonik
Petroloji
3
:
17°°-1800
2
4
4
1800-1900
Ogoo.noo
4
1100-1300
2
06.11.2014
Perşembe
Yeraltı Jeolojisi
1500-1700
1700-igoo
07.11.2014
Cuma
Ogoo.noo
2
Mühendislik Etiği/Mühendislik Uygulamaları
Yabancı Dil III
Jeoistatistik
H
1
Genel Kimya
D101-D102-D103
3
4
2
4
1
Hidrojeoloji
İş Sağlığı ve Güvenliği
Mineraloji 1
D101
B304-B305
D101
D101
D103
D101-D102
D101
Bölüm Seminer Salonu
00.1300
1300-1500
1 5 0 0 .1 7 0 0
17°°-1900
Ogoo.noo
4
1
Maden Jeolojisi
Jeoloji Mühendisliğine Giriş
Jeokimya
Seramik Hammaddeleri ve Tek
Teknik Çizim
Ogoo.noo
1
Lineer Cebir
11«>-130Û
1300-1500
2
4
2
4
Paleontoloji
Uygulamalı Mineraloji
Matematik III
Bitirme Tezi
1100-1300
08.11.2014
Cumartesi
1500-1700
1 7 0 0 .1 9 0 0
09.11.2014
Pazar
;
4
■
'
1 5 0 0 .1 7 0 0
1700-1900
D101-D102
Bölüm Seminer Salonu
D101
D101-D102-D103-D104-D105D201-D202
Bölüm Seminer Salonu
B104
Bölüm Seminer Salonu
Bölüm Seminer Salonu
Download

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM