YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ULTF 501 ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ
Ders Planı
2014-2015 Güz
Öğretim Üyesi:
Doç.Dr. Osman GÖK
[email protected]
Office: O 404
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin internet adresi: http://osmangok.yasar.edu.tr/
Ders ile ilgili bütün dökümanlar ve duyurular bu adreste ilan edileceğinden
öğrencilerin bu adresi kaydedip, düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir.
Ders Günü-Saati
Sınıf
Ofis Saatleri
Salı
F-003
Salı
18:00
17:00 -17:30
Ders materyalleri
Keegan, W.J. & Green, M.C. (2013), Global Marketing, 7th Edition, Pearson/Prentice
Hall.
Hollensen S., (2008), Essentials of Global Marketing: FT Prentice Hall.
Cateora P.R., Gilly M.C., Graham J.L. (2009), International Marketing, 14th edition,
McGraw-Hill.
Kozlu, Cem (2000), Uluslararası Pazarlama: İlkeler ve Uygulamalar, 9. Baskı, T.İş
Bankası Kültür Yayınları.
Akat, Ömer (2009), Uluslararası Pazarlama, Ekin Basım Yayın, Bursa.
Bu kaynakların dışında, uluslararası pazarlama başlığı altında Türkçe ve İngilizce
diğer nitelikli kaynak kitaplardan da yararlanabilirsiniz.
Ders ile İlgili Altyapı
Lisans mezuniyetiniz İktisadi ve İdari Bilimler alanları dışından ise veya Pazarlama
konusunda daha önce bir ders almamış iseniz, önerilen kaynak materyaller üzerinde
daha çok okuma ve çalışma yapmanız gerekecektir. Yine de zorluk çekiyorsanız
benimle ofis saatlerinde konuyu görüşebilirsiniz. Görüşme ihtiyacınızı lütfen en geç 1
gün öncesinden e–posta ile bildiriniz.
Doç.Dr. Osman GÖK
1
ITF
Öğretim Dili
Kayıtlı olduğunuz yüksek lisans programı Türkçe olarak öğrenim verdiğinden bu dersin
öğretim dili Türkçedir. Öte yandan, iktisadi ve idari bilimler alanının diğer anabilim
dallarında olduğu gibi Uluslararası Pazarlama dalında da literatüre hakim olan dil
İngilizcedir. Bu bakımdan, dönem boyunca eğitim-öğretim amaçlı kullanılacak olan
ders kaynak ve materyalleri arasında İngilizce dilinde olanlar olacaktır. Kaldı ki,
Uluslararası Pazarlama gibi “uluslararası” nitelik taşıyan bir bilim alanında tamamen
Türkçe materyal ile öğrenim yapmanın öğrenimin kalitesi açısından doğuracağı
eksiklikleri de göz önünde bulundurunuz. Bu açıdan ders, orta-üst düzeyde bir
İngilizce bilgisi gereksinimi ortaya çıkarabilir. İngilizce açısından kendinizi yeterli
görmüyorsanız veya bu durum başarınızı engelliyor ise konuyu benimle
görüşebilirsiniz.
Ders içi Uygulamalar
Derslerde verilen uygulama, örnek olay çalışmaları ve diğer kaynaklar üzerinde
çalışınız. Dersle ilgili verilen okuma ve çalışmaları zamanında yapınız. Her türlü
çalışma ve okumayı yaparken, yüksek lisans düzeyine uygun bir şekilde kritik ederek
okuyunuz. Derste verilen veya okunması önerilen her türlü ders materyali sınav ve
değerlendirmelere dahildir.
Dönem Projesi
Dönem projesi ile ilgili rehber ayrıca verilecektir. Dönem projesinde öğrencilerden
yüksek lisans seviyesine uygun biçimde derinlikli, kapsamlı ve özenli bir çalışma
beklenmektedir. Dönem ödevinin genel not ortalamasına katkısı %30 olacağından, bu
derinlikte bir çalışmanın ödev teslim tarihinden 3-5 gün önce yapılma olasılığının
olmadığını unutmayınız. Dönem projesi çalışmasını düzenli bir biçimde ve dersin
ilerlemesine paralel bir biçimde haftalık olarak yürütmeniz gerekmektedir.
Sınavlar ve Değerlendirme
Bu derste yapılacak değerlendirme aşağıdaki gibi olacaktır. Ders geçme ve notlar
konusunda Yaşar Üniversitesi’nde geçerli kural ve düzenlemeleri öğrenmek için Y.Ü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerini okuyunuz.
Derse devamlılık ve derse katkı*+ diğer çalışmalar
30 %
Dönem ödevi
30 %
Final Sınavı
40 %
*: Öğrencilerden derslere sadece fiziksel katılım değil, konularla ilgili örnekler vermek, ek
bilgiler sunmak ve yapıcı tartışmalar başlatmak gibi katkılar vermeleri de beklenmektedir.
Derslere katkı verebilmek için konulara hazırlıklı gelmek gereksiniminiz olduğunu unutmayınız.
Bu durum her bir öğrenci için dönem sonu değerlendirmesine katılacaktır.
Derslere Devam
Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre,
öğrenciler derslere %80 devam etmekle yükümlüdür. Devamınızı engelleyen durumlar
konusunu benimle görüşebilirsiniz. Bir işte çalışıyor olmak vb. gibi durum ve
Doç.Dr. Osman GÖK
2
ITF
koşullarınız olsa bile bunun deslere devam zorunluluğunuzu ortadan kaldırmayacağını
unutmayınız.
ULTF 501- Ders Planı*
Hafta
Tarih Konu
Hafta 1
23/09 Ders içeriği, kapsam ve çalışma yöntemi hakkında genel bilgilendirme
Hafta 2
30/10 Uluslararası Pazarlamaya Giriş
Hafta 3
07/10 Bayram Tatili
Hafta 4
14/10 Küresel ekonomik çevreler
Hafta 5
21/10 Bölgesel pazarlar, ticaret birlikleri ve anlaşmaları
Hafta 6
28/10 Uluslararası sosyal ve kültürel çevreler
Hafta 7
04/11 Uluslararası politik ve yasal çevreler
Hafta 8
11/11 Uluslararası pazarlama araştırması
Hafta 9
18/11 Yaşar Üniversitesi Vize Sınav Haftası
Dönem Ödevleri ara raporu teslimi/Arş.Gör. Melih Tütüncüoğlu
Hafta 10
25/11 Uluslararası pazar bölümleme, hedefleme ve konumlandırma
Hafta 11
02/12 Uluslararası pazarlara giriş stratejileri
Hafta 12
09/12 Uluslararası pazarlarda ürün ve marka kararları
Hafta 13
16/12 Uluslararası pazarlarda fiyatlama kararları
Hafta 14
23/12 Uluslararası pazarlarda dağıtım kanalı kararları
Hafta 15
30/12 Uluslararası pazarlarda reklam ve halkla ilişkiler kararları
Hafta 16
07/01 Uluslararası pazarlarda satış promosyonu ve satış yönetimi kararları
Hafta 17
14/01 Final Sınavı ve Ödev Teslimi
*: Programda, öğrencilerin seviyeleri, ilerlemeleri, beklenmeyen durum ve gereksinimler gibi nedenlerle bazı küçük
değişiklikler olabilir.
DÖNEM SONU PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ
Projenin konusu nedir?
“Bir Firmanın Uluslararası Pazarlama Yönetimi Süreci ve Stratejilerinin Değerlendirmesi”
konulu bu proje çalışmasında, uluslararası/küresel bir firma seçip bu firmanın uluslararası
pazarlama stratejileri üzerinde çalışmanız, araştırma yapmanız gerekmektir.
Neden proje hazırlıyorum?
Bu çalışma öğrencilere bir firmanın uluslararası pazarlama yönetim süreci ve stratejilerini
inceleme fırsatı sunmaktadır. Ödevde, kendi seçeceğiniz uluslararası faaliyet gösteren bir
firmaya ilişkin bir rapor hazırlamanız gerekmektedir. Bu projenin öncelikli amacı uluslararası
pazarlama bilgilerinizi ve anlayışınızı gerçek pazar şartlarını inceleyerek güçlendirmektir.
Hangi firmayı seçmeliyim?
Firma seçerken firma hakkında doyurucu bilgi bulup bulamayacağınızı, firma yetkililerinin
yardımına ihtiyaç duyup duymayacağınızı önceden tartmaya çalışınız. Lütfen firma seçiminde
Doç.Dr. Osman GÖK
3
ITF
yaratıcı olmaya çalışınız ve aceleci bir şekilde hemen büyük çokuluslu şirketlere (Coca-Cola,
Nike, Unilever vb.) yönelmeyiniz. Kolayca tahmin edeceğiniz gibi, bu firmalar sizden önce
çok kere çalışma konusu yapıldılar. Şu da belirtilmelidir ki, seçilecek firma tüketici ürünleri
üretmek zorunda da değildir, hizmet sektöründen uluslararası firmalar, uluslarası
endüstriyel ürün-hizmet üreten firmalar, web tabanlı faaliyet gösteren firmalar da tabi ki
seçilebilir. Farklı sektörlerden yaratıcı firma seçimi, notlama aşamasında artı bir katkı olarak
değerlendirmeye alınacaktır. Hangi sektörden olursa olsun seçeceğiniz firma uluslararası
faaliyetleri olan bir firma olmalıdır ki, araştıracağınız konularda uygulamaları olsun.
Proje nasıl yürütülmeli?
Proje çalışmanızın başarılı olabilmesi için, bu derste kapsanan konuları takiben projeniz
üzerinde haftalık olarak ilerleyiniz. Son haftayı beklenerek hazırlanan projelerin dersten
başarılı olmanıza yetecek nitelikte olamamaları kuvvetle muhtemeldir ve bu şekilde
hazırlanmış projeler kolaylıkla anlaşılabilmektedir.
Peki hangi konuları araştıracağım?
Aşağıdaki konular hakkında, seçtiğiniz firmaya yönelik tatmin edici yanıtlar vermeniz ve
anlamlı yorumlar yapmanız beklenmektedir. Size ait anlamlı yorumları okumak, benim için
firma hakkında sayfalar dolusu web içeriği okumaktan çok daha önemlidir ve açıkçası
istediğim de budur. Ayrıca şunu unutmayın ki, firmanın web sitesinden kopyala-yapıştır
yapmak aşağıdaki sorulara yanıt ve yorum sağlamayacaktır ve benim tarafımdan kolayca
anlaşılabilecektir!
- Firma hakkında genel (kısa) bilgi veriniz
1- Firmanın global sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki ve politik çevrelerini inceleyiniz
2- Firmanın iş ve müşteri portföyleri ( İş/ürün/müşteri portföyünü listeleyiniz)
3- Firmanın iş/ürün portföyündeki ana rakiplerini inceleyiniz
4- Firmanın uluslararası ürün (hizmet)/markalama stratejileri ve uygulamaları hakkında bilgi
veriniz
5- Firmanın uluslararası fiyatlama yaklaşımlarını ve stratejilerini değerlendiriniz
6- Firmanın kullandığı pazarlama kanalları hakkında bilgi veriniz (şirketin iş/ürün portföyünü
dikkate alın) ve kanal yapısını açıklayınız
7- Firmanın uluslararası pazarlama iletişim stratejilerini değerlendiriniz
8- Firmanın uluslararası reklam, satış promosyonu ve PR uygulamalarını ve yaklaşımlarını
inceleyip tartışınız
9- Firmanın uluslararası kişisel satış ve doğrudan pazarlama uygulamalarını inceleyip tartışınız.
10- Sonuç (Firmanın uluslararası pazarlama yönetim stratejileri ve uygulamalarını eleştirel
olarak değerlendiriniz. Başarılı mıdır, yoksa değil midir? Hangi konuda doğru hangi konuda
yanlış/eksik yapmaktadır? Firmanın uluslararası pazarlama yönetim süreci hakkındaki kendi
yorumlarınızı yapınız.)
Bu bilgileri nereden bulacağım?
Basit konuları aramak için Google iyi bir seçenek olabilir ama yüksek lisans seviyesinde
akademik bir proje araştırması için Google yeterli olmayacaktır, olmamalıdır da. Bu sebeple,
projenizi hazırlamak için kütüphane çalışmasına ihtiyacınız olacak. Kütüphane çalışması
yaparken elektronik veri tabanı tarama yöntemleri hakkında kütüphane görevlilerinden bilgi
alınız.
Proje kaç sayfa olmalı?
Projenin belli bir uzunluğu yoktur. Gereken herşeyi kapsayacak kadar uzun, gereksiz
konuları içermeyecek kadar kısa bir proje hazırlayınız. Gerekliyi gereksizden ayırdedebilmek
ise ancak konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmakla mümkündür. Daha önce hiç Pazarlama
dersi almamış iseniz projenin hazırlanması süresince ilgili başlıkları bir pazarlama kitabından
ve bir de uluslararası pazarlama kitabından okuyarak destek almanızı öneririm.
Projenin yazım formatı nedir?
Doç.Dr. Osman GÖK
4
ITF
Sayfalarınızda 1,5 satır boşluğu kullanınız ve bütün sayfaları numaralamayı unutmayınız.
Standart bir kenar boşluğu seçiniz. Yazı tipi, olarak Times New Roman 12, Verdana 9 veya
Arial 10 gibi klasik yazı tiplerini kullanmanız önerilir.
Başka bir kaynaktan (Internet dahil) kullanıldığı taktirde, kullanım direkt alıntı olmasa dahi
kaynağa referans vermek zorundasınız. En bilinen şekliyle, referans, alıntılanan kısmı
takiben yapılır (Brown, 2005); bu genel olarak “APA stili kaynak gösterme” olarak bilinir.
Ödeviniz biçimsel olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
Kapak Sayfası
1. Giriş
2. Başlıklar
2.1. Alt başlık
2.2. Alt başlık
3.
4.
...
Sonuç
Kaynaklar
Ekler
Proje teslimi ne zaman?
Dönem projeniz için adınızı, bölümünüzü, ders kodu/adı, öğretim üyesi ve proje konusunu
açıkça belirten bir kapak sayfası yazdırınız.
Raporunuzu düz beyaz kağıda basılmış şekilde Final Sınavına girdiğiniz salonda sınavdan
önce teslim etmeniz gerekmektedir.
Ya teslimde geç kalırsam?
Geç verilen ödevler kabul edilecektir, ancak notunuz teslim tarihinden itibaren geç kaldığınız
her gün için %20 azalacaktır.
Eğer ödevinizi daha erken teslim etmek isterseniz tabi ki yapabilirsiniz. Ancak zamanında
yapılan bir görev iş dünyasında her zaman tercih edilen şekildir.
Proje hakkında olası sorularınızı ders esnasında gündeme getirebilirsiniz.
Başarılar.
Doç.Dr. Osman GÖK
5
ITF
Download

Uluslararası P azarlama Yönet imi Ders Planı 2014-2015