İçindekiler
Rektör’den 5
Kampüsler 6
ŞEHİR’de Araştırma 9
ŞEHİR’de Öğrenim 10
Uluslararası 12
ŞEHİR’de Yaşam 14
Burslar 18
Öğretim Kadrosu 19
FAKÜLTELER
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 24
Sosyoloji 26
Psikoloji 28
Tarih 30
Türk Dili ve Edebiyatı 32
Felsefe 34
Hukuk Fakültesi
Hukuk 36
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler 38
İletişim Fakültesi
Sinema ve Televizyon 40
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme 42
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 44
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 46
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 48
Endüstri Mühendisliği 50
Lisansüstü Programları 53
Mütevelli Heyeti 54
Rektör’den
İnsanlığın bilgi birikimi, dünyanın dört bir yanından akan
nehirlerin birleştiği bir okyanus gibidir. Bu nehirlerin temel
akış gücü ise insanoğlunun bitmek tükenmek bilmez merakı
ve sürekli daha iyiyi arama arzusudur.
İçinde bulunduğumuz “bilgi çağı”nda, bilgiyi üretebilen
ya da ürettikleri bilgiyi uluslararası sistemde dolaşıma
sokabilen toplumlar ancak küreselleşen dünyada etkin bir
konum kazanabiliyorlar.
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde size meslek kazandırmanın
yanı sıra, bilginin etkin ve doğru kullanımını öğretmeyi
vadediyoruz. Farklı disiplinlerdeki bilgi birikimini
özümseyecek, konulara geniş bir bakış açısı ile
yaklaşabileceksiniz.
Hedefimiz, öğrencilerimize entelektüel, çevreye duyarlı,
araştırmacı, girişimci ve yenilikçi özellikler kazandırmak.
Mesleğini başarıyla uygulayabilecek mezunlar haline
getirmek. Ahlaki kişiliği gelişmiş olgun bireyler olarak
insanlığa yararlı kılmak.
Siz de bize katılın. Üniversitemizdeki uluslararası ortamda,
bir yandan farklı kültürlerin bilgi birikimini özümserken,
bir yandan da Türkiye’nin bilgi birikimini tüm insanlıkla
paylaşmanın heyecanını birlikte yaşayalım.
Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu
Rektör
BATI KAMPÜSÜ
Altunizade
Doğu, Batı ve
Güney
Kampüsleri
Bize göre öğrencilik kentin ve
hareketin kıyısında değil, tam
merkezinde yaşanmalı. Örneğin,
ders çıkışı içilen kahvenin
manzarası Boğaz olmalı. Metrobüs
ve otobüs duraklarına birkaç
adımda ulaşılmalı, ya da otomobille
5 dakikada köprüye çıkılmalı.
Altunizade’deki Doğu, Batı ve
Güney kampüslerimiz, bu özel
konumlarıyla şehrin kalbi sıfatını
fazlasıyla hak ediyorlar.
0
GÜNEY KAMPÜSÜ
KADIKÖY
BOSTANCI
KARTAL
Dragos
Kampüsü
Yine şehrin kalbinde, kara ve deniz
yollarının kesişim noktasında, Marmaray
metro hattı üzerinde yaklaşık 300 dönümlük
bir alana yayılan dev bir kampüs. Son
teknolojiye sahip eğitim bölümleri, kongre
merkezi, sergileme mekanları, açık hava
etkinlik alanları, sosyal yaşam alanları ve
yurtlarıyla Dragos Kampüsü, önümüzdeki
yıllarda yaklaşık 6 bin öğrenciye hizmet
vermek üzere tasarlandı.
DOĞU KAMPÜSÜ
12
{ }
ŞEHİR’de
Araştırma
Teknoloji Transfer Ofisi
ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi,
öğrencilerimizin proje yazım ve yönetim
kabiliyetlerini geliştirmelerine, girişimci
özelliklerini ortaya çıkartmalarına, üniversite
yıllarında iş çevreleriyle tanışmalarına ve
girişimci firma deneyimine sahip olmalarına
olanak sağlayan bir ortam oluşturur. Fikirlerin; proje, buluş, patent ve yenilikçi
girişimlerle uygulamaya geçirilip
değerlendirilmesi üzerine çalışan ŞEHİR
Teknoloji Transfer Ofisi, öğrencilerimize
aşağıdaki konularda destek verir:
• Fikirlerin projelendirilmesi, projelerin
yazımı, TÜBİTAK ve benzeri destek
programlarına başvuruların yapılması,
• İş yaşamından tecrübeli kişilerin
girişimcilik üzerine verdiği seminerlere
öğrencilerin ücretsiz katılımının
sağlanması,
• Fikir ve proje yarışmalarının
düzenlenmesi ve öğrencilerin kendi
fikirlerini değerlendirme imkanı
sunulması,
• ŞEHİR Kuluçka Merkezi’nde fikirlerden
iş planı geliştirme ve yatırımcı sunumları
hazırlama konusunda eğitimler verilmesi,
• ŞEHİR Kuluçka Merkezi’nde öğrenci
ön-kuluçka yapılarının veya öğrenci
girişim firmalarının yapılandırılması
ve öğrenci fikirlerinin, projelerinin ve
firmalarının yatırımcılarla buluşturulup
yatırım ve destek alınması,
• Çeşitli kuluçka firmaları dahilinde,
öğrencilerin girişimciliklerini
deneyebilecekleri bir ortamda staj yapma
imkanı sağlanması,
• Öğrencilerin lisans ve yüksek lisans
tezlerini Teknoloji Transfer Ofisi
ile işbirliği içindeki çeşitli firma ve
kuruluşlarla gerçekleştirilen sanayi
tezleri programı kapsamında yapma
fırsatı.
Araştırma Merkezleri
ŞEHİR Araştırmaları Merkezi
Ekonomide, kültürde, toplumsal yapılanmada
şehrin derinlerine iniyoruz. Araştırma ve
analizlerle ŞEHİR’den öğrendiklerimizi şehrin
geleceğine aktarıyoruz.
Modern Türkiye Çalışmaları
Merkezi
Sosyal bilimler ve insani bilimler alanında,
Türkiye’nin son iki yüzyılından öğrenilecek
çok şey var. Bu döneme odaklanan üstün
nitelikli akademik araştırmalarla geleceğin
Türkiye’sine dair yol haritaları çıkarıyoruz.
Araştırma Laboratuvarları
• Veri Bilimi Laboratuvarı
• Nöroteknoloji Laboratuvarı
• Malzeme ve Mekanik Test Laboratuvarı
09
• Fizik Laboratuvarı
• Elektronik Laboratuvarı
• Bilgisayarlı Araştırma Laboratuvarı
{ }
ŞEHİR’de
Öğrenim
Akademik Danışmanlık
Ortak Dersler
ŞEHİR’de her öğrencinin bir akademik
danışmanı vardır. Üniversite hayatınız
boyunca, akademik ihtiyaçlarınız ve kariyer
beklentileriniz hakkında kendisine her
tür soruyu sorabilir ve rehberliğinden
Üniversitenin ilk yıllında bölümün derin
konularına mı dalmak? Yoksa YGS ve LYS
yoğunluğu sonrasında akılları arındırıp,
hayata bütüncül bakmayı sağlayacak
disiplinlerarası bir öğrenim mi seçmek?
faydalanabilirsiniz.
Çift Anadal ve Yandal
Programları
Aynı sürede iki bölüm birden bitirmek ve
CV’nizi güçlendirmek istemez misiniz? Çift
anadal programıyla bunu başarabilir, yan
dal programında ise daha az ders yükü
altına girerek, asıl alanı destekleyen bir
sertifika sahibi olabilirsiniz.
Üniversite Ortak Dersler
Programı
• Dersimiz İstanbul
• Eleştirel Düşünme
• Matematiksel Düşünme
• Toplum ve Kültürü Anlamak
• Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak
• Dünya Medeniyetleri ve Küresel
Karşılaşmalar
• Doğa ve Bilgiyi Anlamak
• Bilim ve Teknolojiyi Anlamak
• Modern Türkiye’nin Oluşumu
• Türkçe: Eleştirel Okuma ve Yazma
• Metin Çözümlemesi ve Etkili İletişim
10
Öğrenim dilimiz ağırlıklı
olarak İngilizce’dir. Fakat
Türkçe anlama, yazma,
okuma ve konuşma
becerilerinizi geliştirmek
için her dönem derslerin
bir bölümünü de Türkçe
işliyoruz.
Öğrenim dili
İngilizce hazırlık
programı
Özel bir müfredata sahip
İngilizce Hazırlık Programı’nda,
sizlere akademik çalışmalarınızı
yürütebilecek İngilizce yazılı ve
sözlü iletişim, okuduğunuzu ve
dinlediğinizi anlama becerilerini
kazandırmayı hedefliyoruz. Burada
doğru gramerle boşluk doldurmanın
ya da İngilizce kelimelerin Türkçe
karşılıklarını ezberlemenin çok
ötesinde bir sistem bulacaksınız.
İngilizce sunumlar yapacak,
video projeler hazırlayacak, grup
İngilizce Hazırlık
Programı Öğretim
Kadrosu
Dr. İlke Büyükduman
Ahu Burcu Hayır
Aisha Mohyuddin
Akın Tek
Anna Dorozynska
Anthony Leroy Sutherland
Arda Bayraktaroğlu
Aslı Abak Şen
Aylin Yurdacan
Ayşe Gül Yücel
Ayşe Gür Geden
Ayten Koldemir Aydın
Bahadır Sürelli
Begüm Kut
Bekir Ateş
Carlos Robert Trotman
Casey Scott Kessenich
Catherine Mary Mckimm
Ceyda Gümüş
Damian Uvais Sherriff
Damla Okay
David Reed Albachten
David Richard Perry
Deniz Aktan Küçük
Deniz Ezgi Avcı Vile
Dessislava Ivanova Ivanova
Emine Hoşoğlu Doğan
Emrah Akkurt
Emsal Ateş Özdemir
Ender Burcu Gürkan Marshall
tartışmalarına katılacak,
kütüphane kaynaklarını
kullanarak akademik metinler
yazacaksınız. İngilizce
şiir dinletileri, münazara
turnuvaları, şarkı ve tiyatro
etkinlikleri ile İngilizcenin
bambaşka yönlerini
keşfedeceksiniz. Anadili
İngilizce olan okutmanlarımız,
etkin şekilde kullanılan akıllı
tahtalarımız ve süreç takip
sistemimiz LMS (Learning
Management System) ile üst
düzey bir İngilizce öğrenim
Ezra James Mannix
Fatma O’Neill
Frank Payne
Funda Tatar
Glenn Rai
Golshan Moslemi Jazi
Gözde Pehlivan Cemgil
Gülşah Kısabacak
Gülüzar Öztürk
Hale Dede
Handan Bilir
Hardy Micajah Griffin
Henrieta Krupa
İhsan Buğday
İpek Erkuş
İrem Gedil
İsmail Erkan Irmak
Jane Ruth Kilner
Joshua Tucker Bruening
Karen Janet Mc Kinney
Levent Balcıoğlu
Linda Williams
Marie Louise Xavier
Mehmet Akıncı
Mehtap İnce
Mehtap Yavuzdoğan
Meltem Akbulut Yıldırmış
Merve Aydın
Montaser Jasem Jassouma
Müjgan Büyüktaş Kara
Naseer Yahya
Neil Simon Williams
Onsa Mehmood
Rakesh Jobanputra
Rana Marcella Özenç
Richard Jeffrey Vile
Sean Arthur Monterastelli
Selda Ünvar Yılmaz
Serap Yıldırım
Sevgi Şebnem Graf
Shireen Hussain
Shy Tuncer
Simon Charles Kingsbury
Tamer Akan
Yalçın Armağan
Zehra Ayşin İlter
Zehra Toprak
Akademik Yazma Merkezi’nde,
hazırlama konusunda özel bir
destek alacaksınız. Örneğin
lisansüstü seviyesinde bir
öğrencimizseniz, tez sürecinizin
her aşamasında profesyonel
bir danışmanla birebir çalışma
imkanı bulacaksınız. Bizim
iki önemli amacımız var;
akademik yazılarınızda sizlere
yardımcı olmak ve yazma
sanatı hakkında yeni önerilerde
bulunmak. Akademik
kariyerinizde kazanacağınız
uluslararası başarılar, bizim için
İngilizce akademik yazılar
en büyük ödül olacak.
ortamı bulacaksınız. Ayrıca
uluslararası geçerliliği en
fazla olan İngilizce ölçme
sınavlarından “IELTS” Akademik
Modülü’nün ayrıcalığını
yaşayacaksınız.
Akademik Yazma
Merkezi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
ile İngilizce Hazırlık Okulu
tarafından hizmete sunulan
{
}
Uluslararası
ŞEHİR’de 2013-2014 yılı
itibarıyla 60 farklı ülkeden
400’ün üzerinde uluslararası
öğrenci bulunuyor.
Erasmus Anlaşması Olan Üniversiteler
Central European University (Macaristan)
University of Aegean (Yunanistan)
University of Bamberg (Almanya)
University of Beira Interior (Portekiz)
University of Bologna (İtalya)
University of Bonn (Almanya)
Anlaşmalı Üniversiteler
University of Wisconsin–Madison (ABD)
Georgia State University (ABD)
University of Castilla - La Mancha (İspanya)
Cologne Business School (Almanya)
University of Crete (Yunanistan)
George Mason University (ABD)
Dennis Gabor College (Macaristan)
China University of Political Science and Law (Çin)
University of Edinburgh (İngiltere)
The University of Sheffield (İngiltere)
University of Genoa (İtalya)
1
University of Ghent (Belçika)
University of Groningen (Hollanda)
Hochschule Bremen (Almanya)
Hochschule Zittau / Gorlitz (Almanya)
Karlshochschule International University (Almanya)
Keele University (İngiltere)
University of Leuven (Belçika)
University of Ljubljana (Slovenya)
Metropolitan University Prague (Çek Cumhuriyeti)
Mid-Sweden University (İsveç)
Opole University of Technology (Polonya)
University of Palermo (İtalya)
Panteion University of Social and Political Sciences
(Yunanistan)
University of Pavia (İtalya)
University of Picardie Jules Verne (Fransa)
Ruhr-Universität Bochum (Almanya)
University of Sheffield (İngiltere)
University of Silesia (Polonya)
Stockholms University (İsveç)
University of Tübingen (Almanya)
Umea University (İsveç)
Warsaw University of Technology (Polonya)
University of Wroclaw (Polonya)
University Of Zaragoza (İspanya)
Kütüphane
Sayılarla ŞEHİR Kütüphanesi
Kütüphane sayısı
3
Haftalık çalışma süresi 7 gün / 86.5 saat
Basılı kitap sayısı
85.000
Audio/video DVD sayısı
3000
Basılı dergi sayısı 250
Basılı gazete sayısı 17
Elektronik dergi sayısı
29.541
Elektronik kitap sayısı
99.877
Abone olunan veritabanı sayısı 27
Açık erişimli veritabanı sayısı 21
{ }
ŞEHİR’de
Yaşam
Spor
Kapalı Spor Alanları
Batı Kampüsü Fitness Salonu
Güney Kampüsü Fitness Salonu
Batı Kampüsü Egzersiz Grup Dersleri Stüdyosu
Güney Kampüsü Spinning Stüdyosu
Güney Kampüsü Çok Amaçlı Stüdyo
Öğrenci Birliği
Okulunuzla ilgili alınacak kararlarda söz sahibi
olmak en doğal hakkınız. Hiyerarşiden uzak yatay
bir yapılanmaya sahip Öğrenci Birliği de bunun
için var. Beş kişiden oluşan yürütme kurulu, her
yıl Kasım ayı içinde yapılan seçimlerle belirleniyor.
Doğal bir üyesi olduğunuz bu birliğin bir sonraki
seçimlerinde aday olmayı düşünebilirsiniz.
Açık Spor Alanları
Doğu Kampüsü Basketbol Sahası
Doğu Kampüsü Voleybol Sahası
Doğu Kampüsü Sentetik Çim Mini Futbol Sahası
Egzersiz Grup Dersleri
ABS&GYMBALL
Aerodinamik
Öğrenci Kulüpleri
Core Pilates
Burada sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel
anlamda çok fazla seçenekle karşı karşıyasınız.
Şehr-i Fotoğraf, Müzik, ŞEHİR İşletme, ITEC
(Informatic Techonology and Engineering
Club), Tiyatro, Genç Girişimciler, Mühendislik,
International Debating, Münazara, İletişim,
Gastronomi, Psikoloji, Sosyoloji Dükkanı, Liderlik,
Polithink Politika, Genç Tema, Science Club,
Geleneksel Okçuluk, Kulüp Kültürel, Diplomasi,
Medya ve Reklamcılık, Şehir Hatları Gezi Kulübü
ve ŞEHİR FM üniversitemizde faaliyet gösteren
kulüplerden sadece bazıları. İlgi alanınıza
uygun bir kulüp bulamadınız mı? O zaman
arkadaşlarınızla beraber kurmaya ne dersiniz?
Fat Loosing
Hatha Yoga
Yoga Pilates
H.A.T.
Tae-bo
Power Yoga
Spinning
Spor Kursları
Aikido
Wing-tsun
Taekwondo
Fit-boxing
Tenis
Yelken
Spor Turnuvaları
14
www.sehir.fm
twitter.com/sehir_fm
facebook.com/sehir.fm
ŞEHİR Cup Masa Tenisi Turnuvası
ŞEHİR Cup Futbol Turnuvası
ŞEHİR Cup Voleybol Turnuvası
ŞEHİR Cup Streetball (3x3) Basketbol Turnuvası
Spor Takımları
İstanbul Şehir Üniversitesi Basketbol Erkek
Takımı
İstanbul Şehir Üniversitesi Futbol Takımı
Sağlık
Ulaşım
Sağlık hizmetlerimiz bir doktor ve
hemşirenin görevli olduğu sağlık
merkezimiz tarafından yürütülüyor. Her
öğrencimiz çalışma saatleri içinde sağlık
merkezine başvurabiliyor. İlk muayene
görevli doktor tarafından yapılıyor. Olası
acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek
acil donanımların tamamı, ŞEHİR Sağlık
İstanbul Anadolu yakasının en merkezi
noktasında bulunan Altunizade
Kampüslerimize toplu taşıma araçlarıyla
ulaşım çok kolay. Kampüslerimiz Avrupa
ve Anadolu yakalarının buluştuğu noktada
yer alan Altunizade metrobüs durağına 500
metre mesafede. Avrupa yakasında yaşayan
ve deniz yolunu tercih edenler Kadıköy veya
Üsküdar’a vardıktan sonra kampüslerimize
tek vasıtayla 15 dakikada ulaşabilir.
Merkezi’nde bulunuyor.
Danışmanlık ve
Rehberlik Merkezi
Buradaki temel amacımız; bireysel
potansiyelinizi en üst seviyeye çıkarmak ve
üniversite hayatında karşılaşılabileceğiniz
tüm sorunlarla başa çıkma becerisi
kazandırmak. Görevli klinik psikologlarımız,
bireysel ve grup psikoterapi seansları
yoluyla duygusal, sosyal ve akademik
sorunlarının çözümünde öğrencilerimize
destek oluyor.
Dizüstü Bilgisayar
Tüm lisans öğrencilerimize dizüstü
bilgisayarlarını biz veriyoruz. Bu
bilgisayarlar, teknolojinin yoğun olarak
kullanıldığı derslerimizde en önemli
yardımcınız olacak.
Çözüm Merkezi
“İnternet bağlantım kopuktu projeyi
hazırlayamadım…”, “Yazıcımız bozuktu,
ödevin çıktısını alamadım…” Baştan
uyaralım, bu tip bahanelerin işe
yaramayacağı bir üniversiteye geliyorsunuz.
Çünkü burada, bilişim altyapısından
yemekhane hizmet saatlerine, havalandırma
ve ısınmadan internet bağlantı hızına kadar
tüm sorunları anında çözen bir merkezimiz
mevcut.
1
Ayrıca, üniversitemizin anlaşmalı olduğu
servis firmasıyla uygun bir ücret karşılığı
Tuzla’dan Beylikdüzü’ne kadar İstanbul’un
bütün bölgelerine ulaşmak mümkün.
Konukevlerinden kampüslere düzenli ring
servisi de öğrencilerimizin hizmetinde.
ŞEHİR Kart
ŞEHİR’deki her öğrenci temassız bir banka
kartına sahiptir. ŞEHİR Kart sahipleri
yemekhane, kafeterya, fotokopi ve
kütüphane hizmetlerinden faydalanabilir.
Kartınız aynı zamanda bir banka kartı
olduğundan kampüs dışında da bankacılık
işlemlerinde kullanabilirsiniz.
Konukevleri
Çamlıca Erkek Öğrenci Konukevi
Bağlarbaşı Erkek Öğrenci Konukevi
Acıbadem Kız Öğrenci Konukevi
Altunizade Kız Öğrenci Konukevi
Olanaklar:
Çamaşırhaneler
Ortak alanların temizliği
Odaların temizliği
Ücretsiz internet erişimi
Yemek
Yemekhaneler
Doğu Kampüsü Yemekhane
Batı Kampüsü Yemekhane
Güney Kampüsü Yemekhane
Hafta içi her gün
Hafta içi
Cumartesi
Pazar
Hafta içi her gün
11:30 - 14:30
08:00 - 19:30
08:30 - 19:30
09:00 - 19:30
11:30 - 14:30
Kafeteryalar
Doğu Kampüsü Café Crown
Batı Kampüsü Café More
Güney Kampüsü Box Cafe
Hafta içi her gün
Hafta içi Hafta sonu
Hafta içi her gün
08:00 - 18:00
08:00 - 21:30
08:30 - 21:00
08:00 - 18:00
{ }
Burslar
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde yüksek oranda sunulan
burslar ve burs kapsamında aylık nakit ödenen destek
bursları karşılıksızdır.
Üniversiteye girişte burslu kontenjanlara yerleşen
öğrencilerin yararlanacağı, öğrenim ücretinden tam ve kısmi
muafiyet sağlayan bursların yanı sıra öğrenime devam eden
öğrencilerin başvurabileceği akademik başarı bursları da
sunulur. Burslarla ilgili detaylı bilgilere ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan ve üniversitenin
web sitesinden (www.sehir.edu.tr) ulaşabilirsiniz.
Ücretler
Öğrenim ücreti ve konukevi ücretleri her yıl
Mütevelli Heyeti tarafından fiyat ve maliyet
artışları dikkate alınarak Ağustos ayında
açıklanan TÜFE oranından daha yüksek
olmamak üzere yeniden belirlenir. Ücretlerle
ilgili bilgilere üniversitenin web sitesinden
(www.sehir.edu.tr) ulaşabilirsiniz.
Lisans Programları ve
Kontenjanlar
Üniversitemizin lisans programlarına
öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan
yerleştirme işlemi ile kayıt olabilir. Sunulan
lisans programları ve kontenjanları ile ilgili
bilgilere ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu ile üniversitenin web
sitesinden (www.sehir.edu.tr) ulaşabilirsiniz.
1
{ }
Öğretim
Kadrosu
Bölüm
Unvan
İsim
Doktora Yaptığı
Üniversite
Doktora Yılı
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Prof.Dr. Ümit Cizre
Ankara Üniversitesi
1987
Prof.Dr. Burhanettin Duran
Bilkent Üniversitesi
2001
Prof.Dr. Berdal Aral
University of Glasgow, Scotland
1994
Yrd.Doç.Dr. Vügar İmanbeyli
Marmara Üniversitesi
2007
Yrd.Doç.Dr. Talha Köse George Mason University
2009
Yrd.Doç.Dr. Hasan Kösebalaban
Utah Üniversitesi
2006
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Okumuş
Sabancı Üniversitesi
2010
Öğr.Gör. Muzaffer Şenel
Marmara Üniversitesi
devam
Prof.Dr. Mesut Yeğen
University of Essex
1994
Prof.Dr. Murat Güvenç
Sosyoloji
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1991
Prof.Dr. Ferhat Kentel Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales-Paris
1989
Doç.Dr. University of California, Los Angeles
2009
Yrd.Doç.Dr. Eda Ünlü Yücesoy
Utrecht University
2006
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih Aysan
University of Western Ontario 2011
Yrd.Doç.Dr. Alim Arlı
İstanbul Üniversitesi
2009
Nurullah Ardıç Psikoloji
Prof.Dr. İstanbul Üniversitesi
2000
Yrd.Doç.Dr. Ceren Acartürk Medaim Yanık Vrije Universiteit, Amsterdam
2009
Yrd.Doç.Dr. Sami Abuhamdeh
University of Chicago
2008
Yrd.Doç.Dr. Elif Çelebi
University of Missouri-Columbia
2008
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Şenay
The University of Chicago
2006
* Ders Saati Ücretli Öğretim Üyesi
Tarih
Prof.Dr. Cengiz Kallek
Marmara Üniversitesi
1994
Prof.Dr. Coşkun Çakır İstanbul Üniversitesi
1999
Prof.Dr. Kemal Karpat New York University
1957
Öğr.Gör. Mehmet Genç
-
-
Doç.Dr. Abdulhamit Kırmızı Boğaziçi Üniversitesi
2005
Yrd.Doç.Dr. Yunus Uğur
Boğaziçi Üniversitesi
2014
Yrd.Doç.Dr. Günhan Börekçi
Ohio State University
2010
Yrd.Doç.Dr. Kahraman Şakul
Georgetown University
2009
Öğr.Gör. Ayşe Başaran
Boğaziçi Üniversitesi
devam
Öğr.Gör.Dr.
Nicole Kançal Ferrari*
İstanbul Üniversitesi
2004
Prof.Dr. Hatice Aynur İstanbul Üniversitesi
1993
Yrd.Doç.Dr. Berat Açıl
Boğaziçi Üniversitesi
2010
Yrd.Doç.Dr. Fatih Altuğ
Boğaziçi Üniversitesi
2007
Yrd.Doç.Dr. Didem Z. Havlioğlu
University of Washington
2008
Türk Dili ve Edebiyatı
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih Uslu
Bilkent Üniversitesi
2011
Doç.Dr. St. Petersburg Devlet Üniversitesi 2004
Özlem Deniz Yılmaz*
Felsefe
Yrd.Doç.Dr. İshak Arslan Marmara Üniversitesi
2007
Yrd.Doç.Dr. Sinem Elkatip Hatipoğlu
City University of New York
2009
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akif Kayapınar
SUNY Binghamton Üniversitesi
2010
Yrd.Doç.Dr. Paul Scade
Exeter Üniversitesi
2007
Öğr.Gör. Erdal Yılmaz
Galatasaray Üniversitesi,
Université-Paris I Panthéon Sorbonne
devam
-
-
2
Araş.Gör. Sinan Oruç
* Ders Saati Ücretli Öğretim Üyesi
HUKUK FAKÜLTESİ
Prof.Dr. Macit Kenanoğlu
Marmara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
2001
2002
Prof.Dr. Nihat Bulut
Marmara Üniversitesi
1998
Prof.Dr. Mahmut Koca
İstanbul Üniversitesi
1998
Prof.Dr. Tekin Memiş
İstanbul Üniversitesi
1998
Prof.Dr. Ergun Özbudun
Ankara Üniversitesi
1962
Prof.Dr. Serap Yazıcı
Ankara Üniversitesi
1995
Prof.Dr. Mustafa Alper Gümüş Marmara Üniversitesi
2000
Doç.Dr. Nur Zeliha Kaman
Marmara Üniversitesi 2002
Doç.Dr. Yusuf Çalışkan
Washington University
2002
Doç.Dr. Ali Yeşilırmak
Queen Mary College,
University of London
2004
Marmara Üniversitesi
2009
Yrd.Doç.Dr. Ömer Çınar
Yrd.Doç.Dr. Halil Rahman Başaran
Viyana Üniversitesi
2010
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yaylalı
LUISS Guido Carli Üniversitesi
2011
Öğr.Gör. Sunara Samsudeen
-
-
Araş.Gör. Ömer Faruk Petek
-
-
Araş.Gör. Pınar Yazıcı -
-
Araş.Gör. Şerife Gündoğan
-
-
Araş.Gör. Muhammed Ali Aydın
-
-
Araş.Gör. Enes Güran
-
-
Araş.Gör. Özge Bozkurt -
-
Prof.Dr. Mehmet Ali Büyükkara Edinburgh Üniversitesi
1997
Prof.Dr. Engin Akarlı Princeton University​
1976
Doç.Dr. Mehmet Boynukalın
Marmara Üniversitesi
1999
Doç.Dr.
Halit Özkan
Marmara Üniversitesi
2006
Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl
Chicago Üniversitesi
2010
Yrd.Doç.Dr. Sami Erdem
Marmara Üniversitesi
2003
Yrd.Doç.Dr. Eyyüp Said Kaya
Marmara Üniversitesi
2001
Yrd.Doç.Dr. Hızır Murat Köse
Warwick Üniversitesi
1999
Yrd.Doç.Dr. Özgür Kavak
Marmara Üniversitesi 2009
Öğr.Gör. Abdul Rahman Harash Umm Darman Üniversitesi 2012
Öğr.Gör. Ensar Karslı* -
-
Araş.Gör. Salih Günaydın
Marmara Üniversitesi
devam
Araş.Gör. Sefure Özokur
-
-
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
* Ders Saati Ücretli Öğretim Üyesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Sinema ve Televizyon
Prof.Dr. Peyami Çelikcan
Dokuz Eylül Üniversitesi
1994
Prof.Dr. Mahmut Mutman
University of California, Santa Cruz
1992
Prof.Dr. Nezih Erdoğan
Anadolu Üniversitesi
1989
Doç.Dr. Fahrettin Altun İstanbul Üniversitesi
2006
Yrd.Doç.Dr. Aslı Telli Aydemir European Graduate School
2005
Yrd.Doç.Dr. Ebru Kayaalp
Rice University
2009
Yrd.Doç.Dr. Canan Balan
University of St Andrews
2010
Öğr.Gör. Kaz Rahman
-
-
Öğr.Gör. Derviş Zaim* -
-
Öğr.Gör. Feyza Akınerdem*
-
-
Öğr.Gör. Abdulkerim Tever* -
-
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme
Prof.Dr. Universite de Paris
1972
Affiliated Prof. Hüseyin Leblebici
Cem Behar University of Illinois
1975
Doç.Dr. Melih Bulu
Boğaziçi Üniversitesi
2003
Doç.Dr. Özlem Sandıkcı Türkdoğan Pennslyvania State University, USA
1999
Doç.Dr.
Abdülmecit Karataş*
Boğaziçi Üniversitesi
2002
Doç. Dr.
Mehmet Saraç*
Boğaziçi Üniversitesi 2004
Yrd.Doç.Dr. Erkan Erdemir Anadolu Üniversitesi
2007
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özel
Marmara Üniversitesi
1999
Yrd.Doç.Dr. Ali Coşkun*
The State University of
Texas at Dallas
2009
Öğr.Gör.
Ali Göksu
Norwich Law School
2009
Öğr.Gör.
Erkan Akdemir* -
-
Öğr.Gör.
Şelale Birgen* -
-
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş
Sakarya Üniversitesi
1998
Prof.Dr.
Aslıhan Nasır*
Boğaziçi Üniversitesi 2004
Doç.Dr.
Abdülmecit Karataş*
Boğaziçi Üniversitesi
2002
Yrd.Doç.Dr. Gökçen Arkalı Olcay
The University of Texas at Dallas
2009
Yrd.Doç.Dr. Muhammed Abdullah Şahin University of Connecticut
2011
2
Yrd.Doç.Dr. Enes Eryarsoy
University of Florida
2005
Yrd.Doç.Dr. Ali Coşkun*
The State University of
Texas at Dallas
2009
Öğr.Gör.Dr. Candan Karlıtekin
The State University of
New York
1988
Öğr.Gör.Dr.
Ahmet Gürsoy* Kocaeli Üniversitesi 2011
Öğr.Gör. Yüce Zerey
-
-
* Ders Saati Ücretli Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. İrvin Cemil Schick
Shervin Shirmohammadi
University of Ottowa
Massachusetts Institute of Technology 1989
2000
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Bulut
University of California Santa Barbara
2005
Yrd.Doç.Dr. Ali Çakmak
Case Western Reserve University
2008
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Serkan Apaydın
Stanford Üniversitesi
2004
Yrd.Doç.Dr. Tarık Arıcı
Georgia Institute of Technology
2009
Yrd.Doç.Dr. Onur Güzey
University of California
2008
Yrd.Doç.Dr. Barış Arslan
University of California, San Diego
2013
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Prof.Dr. Ahmet Ademoğlu
Boğaziçi Üniversitesi
1995
Doç.Dr. Özdal Boyraz
University of Michigan, Ann Arbor
2001
Doç.Dr. Ali Ersin Acar* University of Geneva 1998
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Tamer Özgün Columbia University
2005
Yrd.Doç.Dr. Melikhan Tanyeri
University of California
2006
Yrd.Doç.Dr. Kemal Özdemir
Syracuse University
2005
Yrd.Doç.Dr. Hakan Doğan
University of California, Berkeley
2005
Yrd.Doç.Dr. İsmail Demirkan
University of California, San Diego
2006
Endüstri Mühendisliği
Prof.Dr. Tahsin Erkan Türe University of California,
Berkeley
1982
Prof.Dr. Muammer Koç Ohio State University
1999
Prof.Dr. Ayşe Soysal*
The University of Michigan
1976
Prof.Dr. Mehmet Naci İnci*
Heriot-Watt University
1993
Prof.Dr. Gülen Aktaş*
İstanbul Üniversitesi
1983
Doç.Dr. Kaşif Teker
Case Western Reserve
University
2001
Doç.Dr. Amir Azaron Tarbiat Modarres University
2000
Doç.Dr. Vural Aksakallı Johns Hopkins University
2007
Yrd.Doç.Dr. Bahadır Tunaboylu
University of California, San Diego
1997
Yrd.Doç.Dr. Hatice Tekiner Moğulkoç
Rutgers, The State University of
New Jersey
2010
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fırat İlker*
University of Massachusetts
2004
Öğr.Gör.
–
–
* Ders Saati Ücretli Öğretim Üyesi
Adnan Dovan*
SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
İNSAN ve
TOPLUM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Dünya değişiyor… Bu değişimi yerel, bölgesel
ve küresel boyutlarıyla akademik seviyede
anlamak ve bu değişime yön verecek
öğrenciler yetiştirmek için varız. Bu iddialı
hedefe ulaşmak için de, klasik Siyaset Bilimi
bölümlerinden farklı olarak disiplinlerarası bir
yaklaşımı benimsemiş durumdayız. Analitik
bilgiyi düşünerek, sorgulayarak ve tartışarak
öğrenme yeteneğini kazanmaya hevesliyseniz,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
tam size göre. Onlarca farklı ülkeden gelen
arkadaşlarınızla iletişim kurarak, farklı
kültür ve dünyaları anlamaya bir adım daha
yaklaşacaksınız.
Prof.Dr. ÜMİT CİZRE
Yrd.Doç.Dr. TALHA KÖSE
Princeton Üniversitesi, Floransa Avrupa
Üniversitesi ve SUNY Binghamton
Üniversitesi’nde çeşitli çalışmalar yaptı.
Bölüm Başkanı
Uzmanlık alanları; Türkiye’nin
demokrasi problemleri, militarizm,
güvenlik ve asker-sivil ilişkileri.
Prof.Dr. BURHANETTİN DURAN
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu.
Yüksek lisans ve doktorasını Bilkent
Üniversitesi’nde tamamladı.
Uzmanlık alanları; İslamcılık, Türk dış
politikası, Türk düşünce hayatı ve Türk
siyasi hayatı.
Prof. Dr. BERDAL ARAL
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nden 1985 yılında mezun
oldu. Ardından, yüksek lisansını 1990
yılında Kent Üniversitesi’nde (İngiltere)
tamamlamıştır.
1994 yılında University of Glasgow’da
doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Berdal
Aral’ın, hem verdiği dersler, hem de
yaptığı çalışmalar özellikle uluslararası
hukuk ve insan hakları alanında
yoğunlaşmıştır.
Yrd.Doç.Dr. VÜGAR İMANBEYLİ
Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi
Tarih Bölümü’nde, doktorasını
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde
tamamladı.
Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi,
doktorasını George Mason
Üniversitesi’nde tamamladı.
Araştırma alanları; çatışma analizleri
ve çözümleri, arabuluculuk, toplumsal
uzlaşı süreçleri ve Alevi kimliği.
Yrd.Doç.Dr. HASAN KÖSEBALABAN
Uluslararası Japonya Üniversitesi’nde
yüksek lisans, Utah Üniversitesi’nde
doktorasını tamamladı.
Utah, Mississippi State, Michigan State
ve Lake Forest üniversitelerinde Orta
Doğu ve Doğu Asya siyasi sistemleri ve
Türkiye siyaseti dersleri verdi.
Yrd.Doç.Dr. AHMET OKUMUŞ
Yüksek lisansını Fatih Üniversitesi’nde,
doktorasını Sabancı Üniversitesi’nde
tamamladı.
Çalışma alanları; çağdaş ahlak ve
siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset
düşüncesi, demokrasi ve meşruiyet
kuramları, modernlik kuramları, din ve
siyaset.
Öğr.Gör. MUZAFFER ŞENEL
Yüksek lisansını Marmara
Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora
çalışmalarına Marmara Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde devam ediyor.
Türk dış politikası, Kıbrıs, Avrupa Birliği
uluslararası ilişkileri ve siyaseti başlıca
çalışma alanları.
İlgi alanları; Avrasya’da siyaset, Rus
dış politikası ve Türkiye’nin Avrasya
politikaları.
25
SOSYOLOJİ
İNSAN ve
TOPLUM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
İstanbul, sosyologlar için eşsiz bir
laboratuvar. Dünyanın en büyük
metropollerinden olan bu şehrin dinamik
ekonomisi, kültürel hayatı ve inanılmaz
çeşitliliği bizler için eşsiz bir hazine. Tarih,
İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler, Psikoloji, Felsefe ve Edebiyat
bölümleriyle kurduğumuz yakın ilişkiler
sayesinde, öğrenci odaklı ve İstanbul’un
çeşitliliğine yakışır bir müfredat hazırladık.
Burada hem toplum hakkında analitik ve
derinlemesine düşünme becerisi kazanacak,
hem de mezuniyet sonrası için birçok farklı
mesleğe hazırlanacaksınız.
Prof.Dr. MESUT YEĞEN
Lisansını ve yüksek lisansını ODTÜ Sosyoloji
Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecesini
Essex Üniversitesi’nde aldı.
Çalışma alanları; milliyetçilik, vatandaşlık,
Kürt sorunu, Türkiye modernleşmesi, ideoloji
ve söylem analizi.
Prof.Dr. MURAT GÜVENÇ
ODTÜ’de ve Louvain Üniversitesi’nde yüksek
lisans yaptı. Yine ODTÜ’de doktora derecesini
aldı.
Çalışma alanları; şehir sosyolojisi, niceliksel
yöntemler, mekân, İstanbul.
Prof.Dr. FERHAT KENTEL
Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi’nde yüksek lisans yaptı. Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de
sosyoloji doktorasını tamamladı.
Modernite, gündelik hayat, yeni sosyal
hareketler, kimlikler, İslami hareketler, etnik
cemaatler başlıca çalışma alanları.
Doç.Dr. NURULLAH ARDIÇ
Bölüm Başkanı
California Üniversitesi’nde yüksek lisans ve
doktorasını tamamladı.
Başlıca çalışma alanları; tarihsel sosyoloji,
Orta Doğu’da din ve siyaset, Osmanlı-Türk
modernleşmesi, sosyal teori, küreselleşme,
söylem analizi.
Yrd.Doç.Dr. EDA ÜNLÜ YÜCESOY
Lisans ve yüksek lisansını ODTÜ Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı.
Doktorasını Utrecht Üniversitesi’nde
tamamladı.
Akademik ilgi alanları; şehir sosyolojisi, şehir
planlaması, kamusal mekan ve göç, niceliksel
yöntemler.
Yrd.Doç.Dr. MEHMET FATİH AYSAN
2011 yılında University of Western Ontario’da
Sosyoloji doktorasını tamamladı. Yine aynı
üniversitede 2010-2012 yıllarında öğretim
görevlisi olarak dersler verdi.
Temel ilgi alanları; çalışma sosyolojisi,
demografi ve sosyal politika.
Yrd.Doç.Dr. ALİM ARLI
Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans (2003),
İstanbul Üniversitesi’nde doktorasını (2009)
tamamladı.
Çalışma alanları; Oryantalizm-oksidentalizm,
Türk Sosyolojisi, kent sosyolojisi ve çağdaş
sosyal teoriler.
27
PSİKOLOJİ
İNSAN ve
TOPLUM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
“Şizofreni nedir? Neden aşık oluruz?
Şiddet içerikli video oyunları ve filmleri
izlemek çocukları saldırgan yapar mı?
Duygusal zekâ nedir?” Bu soruların
cevaplarını beraber aramaya var
mısınız? Bir düşünsenize, bir yandan
insanlara dair derin bir araştırmanın
içinde olacak, diğer yandan gündelik
hayatta sayısız uygulama alanı bulan bir
bölümden mezun olacaksınız. Bilişsel,
sosyal, gelişim, çevre, klinik, endüstri ve
örgüt, sağlık, adli psikoloji veya bilişsel
nörobilim… Psikoloji’de geniş bir yelpaze
sizi bekliyor.
Prof.Dr. MEDAİM YANIK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ruh sağlığı ve
hastalıkları alanında uzman oldu. Bakırköy
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde
başhekim olarak görev yaptı.
Kültürel psikoloji, siyaset psikolojisi, çatışma
analizi ve çözümleri alanlarında çalışıyor.
Yrd.Doç.Dr. CEREN ACARTÜRK
Bölüm Başkanı
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü
mezunu. Yüksek lisansını Ortadoğu Teknik
Üniversitesi, doktorasını Amsterdam Vrije
Üniversitesi’nde tamamladı.
Araştırma alanları; travma sonrası stres
bozukluğu, kaygı bozuklukları, duygudurum
bozuklukları, göç ve akültürasyon.
Yrd.Doç.Dr. SAMİ ABUHAMDEH
Yüksek lisansını Texas Üniversitesi,
doktorasını Chicago Üniversitesi’nde
tamamladı.
İçsel motivasyonu destekleyen durumsal
etmenler ve bu ilişkilerde aracı konumunda
olan fenomenolojik faktörler (dikkat, merak
vb.) üzerine çalışıyor.
Yrd.Doç.Dr. ELİF ÇELEBİ
Yüksek lisansını Ball State Üniversitesi,
doktorasını Missouri Üniversitesi’nde
tamamladı. Post-doktorasını Rochester
Medical Center’da yaptı.
Araştırma alanları; etnik kimlik ve iyilik hali,
çok-kültürlülük ve kadın çalışmaları, meslek/
çalışma psikolojisi.
Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM ŞENAY
Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji
Bölümü’nde, doktorasını Chicago
Üniversitesi’nde tamamladı. Illinois
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Misafir
Öğretim Üyesi olarak çalıştı.
Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Davranışın
Değiştirilmesi, Karar Verme ve Öz-Düzenleme
alanlarında çalışıyor.
29
TARİH
İNSAN ve
TOPLUM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Hepimiz doğamız itibarıyla biraz tarihçiyiz. Her
gün geçmişimizi irdeler, onu yeniden kurarız.
Aslında, lisede aldığımız o sıkıcı dersten çok
farklıdır tarih. Özellikle son yüzyılda, sadece
yönetenlerin değil, yönetilenlerin düştüğü
kayıtlarla zenginleşen bir tarih var artık.
ŞEHİR’de, diğer sosyal bilimler ve edebi
yazımla iç içe gelişen, dünyadaki yeni ekollere,
yerli ve özge tarihyazım usulleri eklemeyi
hedefleyen bir Tarih Bölümü var. Okumayı,
araştırmayı, bağlantılar kurup yeniden
kurgulamayı seviyorsanız, bu tarihi karar
aşamasında sizleri bölümümüze bekliyoruz.
Çünkü şimdi, tarih yazma zamanı!
Prof.Dr. CENGİZ KALLEK
Yrd.Doç.Dr. YUNUS UĞUR
Yüksek lisansını Marmara
Üniversitesi’nde İslam Hukuku
alanında tamamladı. Doktorasını aynı
üniversitede İktisat Tarihi alanında,
doçentliğini İslam Tarihi alanında aldı.
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
mezunu. Yüksek lisansını ve doktorasını
aynı üniversitede Tarih alanında
tamamladı.
Akademik ilgi alanları; İslam tarihi,
iktisat tarihi, İslam hukuku, iş ahlakı,
metroloji.
Prof.Dr. COŞKUN ÇAKIR
Yüksek lisans ve doktorasını, İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
İktisat Tarihi alanında tamamladı.
Çalışma alanları; iktisat tarihi, maliye
tarihi, iktisadi düşünce tarihi, 19. Yüzyıl
Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihi,
Türk tarih yazıcılığı.
Prof.Dr. KEMAL KARPAT
Yüksek lisansını Washington
Üniversitesi Siyasi Bilimler alanında,
doktorasını New York Üniversitesi’nde
Siyasi ve Sosyal Bilimler’de tamamladı.
Akademik ilgi alanları; Osmanlı nüfus
hareketleri, Balkan tarihi, İslam ve
modernleşme, Türk demokrasi tarihi.
Öğr.Gör. MEHMET GENÇ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden
mezun oldu. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, kendisine Genel
Sosyoloji ve Metodoloji dalında
Doktora Şeref Diploması verdi.
Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve
Ekonomi kitabı, Osmanlı İktisat Tarihi
alanında temel eserlerdendir.
Doç.Dr. ABDULHAMİT KIRMIZI
Bölüm Başkanı
Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi,
doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Tarih
bölümlerinde tamamladı.
Son dönem Osmanlı siyasi ve idari
tarihi, oto/biyografı, milliyetçilikler,
gayrimüslimler, Ermeni meselesi başlıca
çalışma konuları arasında.
Akademik ilgi alanları; Osmanlı şehir
tarihi, şehirleşme tarihi ve tarihyazımı.
Yrd.Doç.Dr. GÜNHAN BÖREKÇİ
Yüksek lisansını Boğaziçi
Üniversitesi’nde, doktorasını ise Ohio
State Üniversitesi’nde Tarih alanlarında
tamamladı.
Sultan I. Ahmed dönemi, Osmanlı
hanedan tarihi, iklim tarihi, entellektüel
tarih, Avrupa tarihi başlıca çalışma
alanlarından.
Yrd.Doç.Dr. KAHRAMAN ŞAKUL
Lisans ve yüksek lisans eğitimini
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde
tamamladı. Doktora derecesini
Georgetown Üniversitesi Tarih
Bölümü’nden aldı.
18. yüzyıl Osmanlı askeri tarihi ve
teknoloji tarihi başlıca ilgi alanları.
Öğr.Gör. AYŞE BAŞARAN
Lisansını ABD’de Davidson College’da
Siyaset Bilimi’nde, yüksek lisansını
Boğaziçi Üniversitesi’nde Tarih alanında
tamamladı. Halen aynı üniversitede
doktora çalışmalarını sürdürüyor.
Başlıca çalışma alanları; Osmanlı kültür
tarihi, kitap tarihi ve bilim tarihi.
Öğr.Gör.Dr. NICOLE KANÇALFERRARI
Lausanne Üniversitesi Sanat Tarihi,
Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransızca
bölümlerinden mezun oldu. Yüksek
lisans ve doktorasını İstanbul
Üniversitesi’nde Sanat Tarihi alanında
tamamladı.
Akademik ilgi alanları; görsel ve maddi
kültür, tasvir teorileri, Türk-İslam sanatı
ve mimarlığı.
31
EDEBİYATI
VE
TÜRK DİLİ
İNSAN ve
TOPLUM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Fuzulî’den Orhan Veli’ye, Ahmet Mithat
Efendi’den Orhan Pamuk’a, Mevlana’dan
Ece Ayhan’a, Namık Kemal’den Elif
Şafak’a, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan İhsan
Oktay Anar’a, Nazım Hikmet’ten Sezai
Karakoç’a varan geniş bir yelpazede nefes
alır Türk Dili ve Edebiyatı. Hem dünyanın
diğer edebiyatlarıyla birlikte, hem de
kendi edebiyatımızın çeşitliliği içinde,
medeniyetlerin birlikteliği ve farklılığı
sözcüklere yansır, sözcüklere dönüşür.
Gelin; tarih, felsefe, siyaset ve psikolojiden
de beslenerek, dil ve edebiyatın
gizemlerini birlikte keşfedelim.
Prof.Dr. HATİCE AYNUR
Bölüm Başkanı
Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, doktorasını
İstanbul Üniversitesi’nde yine aynı alanda
tamamladı.
Başlıca çalışma alanları; Osmanlı
Dönemi Türk Edebiyatı, Osmanlı Dönemi
metinlerinde İstanbul, Osmanlı Dönemi
kitabeleri.
Yrd.Doç.Dr. BERAT AÇIL
Yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde Eski Türk Edebiyatı alanında
tamamladı.
Akademik ilgi alanları; Osmanlı edebiyatı,
alegori, anlatıbilim, roman kuramı,
Osmanlı’da kitap kültürü.
Yrd.Doç.Dr. FATİH ALTUĞ
Yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde tamamladı.
Çalışma alanları; 19. yüzyıl Türk Edebiyatı,
edebiyat ve toplumsal değişim, Türkçede
eleştirel söylemin oluşumu, edebiyat ve
öznellik.
Yrd.Doç.Dr. DİDEM HAVLİOĞLU
Yüksek lisans ve doktorasını Washington
Üniversitesi’nde tamamladı.
Akademik ilgi alanları; erken modern
Osmanlı edebiyatı, kadın şairler/yazarlar,
toplumsal cinsiyet ve feminist kuram,
karşılaştırmalı edebiyat.
Yrd.Doç.Dr. MEHMET FATİH USLU
Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde
Türkiye Tarihi alanında, doktorasını Bilkent
Üniversitesi Türk Edebiyatı alanında
tamamladı.
Çalışma alanları; modern Osmanlı
edebiyatı, modern roman ve drama,
modern Ermeni edebiyatı, iktisat ve
edebiyat.
33
FELSEFE
İNSAN ve
TOPLUM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Önce felsefe vardı…
İnsanın, varlığın hakikatine
ulaşma çabası vardı. Yüzyıllar
boyu tüm bilimleri kuşatan
Felsefe, ŞEHİR’de diğer
disiplinlerle yoğun bir etkileşime
giriyor ve yepyeni bir role
bürünüyor. Bu yeni akademik
müfredatın sonucu olarak,
mezuniyetiniz sonrası sizi sadece
felsefe grubu öğretmenliği değil,
akademisyenlik, yayıncılık,
gazetecilik, editörlük ya da
yöneticilik gibi meslekler bekliyor.
Yrd.Doç.Dr. İSHAK ARSLAN
Bölüm Başkanı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde yüksek
lisansını ve doktorasını tamamladı.
Başlıca araştırma alanları arasında doğa
felsefesi, bilim felsefesi, bilim-din ilişkisi ve
bilim tarihi bulunuyor.
Yrd.Doç.Dr. SİNEM ELKATİP HATİPOĞLU
University of Hertfordshire’da Medikal Kimya
üzerine yüksek lisans yaptı. City University of
New York’ta Felsefe alanında yüksek lisans ve
doktorasını tamamladı.
Başlıca çalışma alanları arasında bilinç, benlik,
özbenlik ve özgür irade yer alıyor.
Yrd.Doç.Dr. MEHMET AKİF KAYAPINAR
Johns Hopkins Üniversitesi’nde yüksek lisansını,
SUNY Binghamton Üniversitesi’nde doktorasını
tamamladı.
Çalışma alanları; karşılaştırmalı siyaset teorisi,
Türkiye siyaseti ve uluslararası ilişkilerin
tarihsel sosyolojisi.
Yrd.Doç.Dr. PAUL SCADE
Doktorasını, Exeter Üniversitesi’nde
Antik Felsefe alanında yaptı. Pittsburgh
Üniversitesi’nde Felsefe dersleri verdi.
Central European Üniversitesi’nde
post-doktora çalışması yaptı.
Başlıca ilgi alanları arasında antik felsefe
ve siyaset felsefesi bulunuyor.
Öğr.Gör. ERDAL YILMAZ
Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde
yüksek lisans yaptı. Aynı üniversitede doktora
çalışmasına devam ediyor.
Araştırma alanları; Metafizik, Özgürlük Sorunu,
Siyaset Felsefesi ve Modern Felsefe.
Araş.Gör. SİNAN ORUÇ
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu.
Halen Galatasaray Üniversitesi Felsefe
Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam
ediyor.
Çalışma alanları; modernlik, Hegel ve
Heidegger felsefesi, kolonyalizm.
35
HUKUK
HUKUK
FAKÜLTESİ
Ülkesel ve bireysel sınırların yeniden tanımlandığı
bu yeni yüzyılda, Hukuk artık çok daha önemli
bir konumda yer alıyor. Üst düzey hukukçularla
derinlemesine mülakatlar sonucu oluşturduğumuz
müfredatımızda, teorik temelli yapısı yanında
pratikte mali ve finans piyasalarıyla birlikte,
kamu ve özel sektörün, ihtiyaç duydukları
nitelikli hukukçuların yetişmesini sağlayacak
dersler bulunuyor. Ayrıca hukuki ve bürokratik
kurumlarda yapacağınız stajlarla bilgilerinizi
pratiğe taşıma imkanınız bulunuyor. İngilizcenin
yanında ikinci bir yabancı dil öğrenebileceğiniz
ve uluslararası literatüre hakim olabileceğiniz bir
Hukuk eğitimi için sizi ŞEHİR’e bekliyoruz.
Prof.Dr. MACİT KENANOĞLU
Prof.Dr. TEKİN MEMİŞ
Yüksek lisansını Marmara
Üniversitesi’nde Kamu Hukuku
alanında tamamladı. Aynı
üniversitede Kamu Hukuku ve
Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi
alanlarında doktora yaptı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunu. Yüksek lisansını Selçuk
Üniversitesi’nde, doktorasını ise
İstanbul Üniversitesi’nde Özel Hukuk
alanında tamamladı.
Hukuk Tarihi, Siyaset Bilimi ve Anayasa
Hukuku başlıca çalışma alanları.
Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku
ve Bilişim Hukuku çalışma alanları
arasında.
Prof.Dr. NİHAT BULUT
Prof.Dr. ERGUN ÖZBUDUN
Lisansını Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans ve
doktorasını aynı üniversitede Kamu
Hukuku alanında tamamladı.
Doktorasını Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku
alanında tamamladı. Chicago, Harvard,
Princeton, Columbia, Georgetown
Üniversitelerinde dersler verdi.
Akademik çalışma alanları; Genel Kamu
Hukuku, İdare Hukuku.
Prof.Dr. MAHMUT KOCA
Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu. Kamu Hukuku
alanında yüksek lisansını Marmara
Üniversitesi’nde, doktorasını ise
İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.
Akademik çalışma alanları; Ceza
Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku,
Kriminoloji.
Çalışma alanları; Anayasa Hukuku,
Siyaset Bilimi, Siyasi Partiler.
Prof.Dr. SERAP YAZICI
Ankara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku
alanında yüksek lisans ve doktorasını
tamamladı. 2000 yılında Doçentliğe,
2009 yılında profesörlüğe atandı.
Başlıca çalışma alanları; Anayasa
Hukuku, İnsan Hakları, Hükümet
Sistemleri.
Prof.Dr. MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ
Araş.Gör. ÖMER FARUK PETEK
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk
Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans ve
doktora derecelerini Özel Hukuk alanında
Marmara Üniversitesi’nde aldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun oldu. Halen Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek
lisansını sürdürüyor.
Doç.Dr. NUR ZELİHA KAMAN
Araş.Gör. PINAR YAZICI
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Kamu
Hukuku alanında Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde tamamladı.
2009 yılında yüksek onur derecesiyle İstanbul
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
oldu. 2009-2012 yılları arasında
Başlıca çalışma alanları: İdare Hukuku, İdari
Yargılama Hukuku ve Enerji Hukuku.
Doç.Dr. YUSUF ÇALIŞKAN
Case Western Reserve Üniversitesi’nde
yüksek lisans yaptıktan sonra Washington
Üniversitesi’nde doktora derecesini aldı.
Akademik ilgi alanları; Milletlerarası Özel
Hukuk, Uluslararsı Ticaret ve Yatırım Hukuku.
Doç.Dr. ALİ YEŞİLIRMAK
Yüksek lisansını Texas Üniversitesi’nde,
doktorasını Londra Üniversitesi Queen Mary
College’ta Özel Hukuk alanında tamamladı.
Çalışma alanları; İcra ve İflas Hukuku, Medeni
Usul Hukuku, Milletlerarası Yargılama,
Milletlerarası Ticaret Hukuku.
Yrd.Doç.Dr. ÖMER ÇINAR
Yüksek lisans ve doktorasını Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel
Hukuk Anabilim Dalı’nda tamamladı.
Başlıca çalışma alanları; Medeni Hukuk (Kişiler
Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku),
Tüketici Hukuku.
Yrd.Doç.Dr. HALİL RAHMAN BAŞARAN
College of Europe’ta Avrupa Birliği Hukuku
yüksek lisansı, London School of Economics’te
Hukuk yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını
Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı.
Araştırma alanları; Devletler Hukuku ve
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku.
Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA YAYLALI
Brüksel (KUB and FUSL) Hukuk Teorisi
Akademisi’nde yüksek lisans yaptı. İtalya’da
LUISS Guido Carli Üniversitesi’nde doktorasını
tamamladı. Çalışma alanları; Hukuk Felsefesi
ve Sosyolojisi, Siyaset Kuramı, Birleştirici
Demokrasi, Liberalizm.
Öğr.Gör. SUNARA SAMSUDEEN
Lisans eğitimini Colombo Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde (Sri Lanka) bitiren Samsudeen,
yüksek lisansını modern kölelik şekilleri
ve yerinden edilme konulu teziyle aynı
üniversitede tamamlamıştır.
Oslo Üniversitesi’nde barış araştırmaları
konusunda lisansüstü çalışmalarda
bulunmuştur. Uluslararası İlişkiler diploması
da bulunan Samsudeen, doktorasını
rezervasyon hukuku alanında yapmayı
planlamaktadır.
Çalışma alanları, İnsan Hakları Hukuku,
İnsancıl Hukuk ve Uluslararası Hukuktur.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ceza hukuku
asistanlığı ve iki dönem çeşitli federasyonların
spor hukuku dosyalarının bilirkişiliğini yaptı.
Araş.Gör. ŞERİFE GÜNDOĞAN
İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
2012 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl
İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku
Yüksek Lisans Programı’ndan kabul almıştır.
Halihazırda yüksek lisans tez aşamasında
olup, 2013 yılı Kasım ayı itibariyle Genel Kamu
Hukuku araştırma görevlisi olarak İstanbul
Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna
dahil olmuştur.
Araş.Gör. MUHAMMED ALİ AYDIN
2013 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. Hâlen İstanbul
Şehir Üniversitesi’nde Kamu Hukuku yüksek
lisansı yapmakta olup, İdare Hukuku’nda
araştırma görevlisidir.
İngilizce ve Fransızca bilmekte olup Fransız
yarı başkanlık sistemi ve bağımsız idari
otoriteler üzerine çalışmaktadır.
Araş.Gör. ENES GÜRAN
2013 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul
Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans
programından kabul aldı.
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi kürsüsünde
araştırma görevlisidir. İngilizce, Fransızca ve
başlangıç seviyesinde Arapça bilmekte olup ,
başlıca çalışma alanlar Devlet Kuramı, İslam
Devlet Felsefesi ve Türk Devlet Felsefesidir.
Araş.Gör. ÖZGE BOZKURT
2012 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul
Barosu’na bağlı olarak başladığı avukatlık
stajını 2013 yılında tamamladı.
37
Halihazırda İstanbul Üniversitesi Kamu
Hukuku Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
olup tez aşamasındadır. İstanbul Şehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku
araştırma görevlisidir.
İSLAMİ
İLİMLER
İSLAMİ
İLİMLER
FAKÜLTESİ
İslam medeniyetinin muazzam birikiminin
kapıları sizin için açılıyor.
İslami ilimlerin klasikleri, yaşadığımız çağı
yeniden yorumlayan, uluslararası ve çok
yönlü bir müfredatla buluşuyor. Devlet
üniversitelerindeki İlahiyat Fakültesi derslerine
ek olarak, çağdaş İslam düşüncesinden İslam
iktisadına, müslüman azınlıklardan İslam halkları
kültürel coğrafyasına uzanan çok dilli ve çok
seçenekli bir program sunuyoruz. Sizi Arapça ve
İngilizce’yi birarada kullanacağınız, dil eğitiminin
bir bölümünde yurtdışına gideceğiniz, diğer
sosyal bilim dallarında yan dal ya da çift ana dal
yapabileceğiniz fakültemize bekliyoruz.
Prof.Dr. MEHMET ALİ BÜYÜKKARA
Doç.Dr. HALİT ÖZKAN
Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
tamamladı. Doktorasını Edinburgh
Üniversitesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi
alanında yaptı.
Yüksek lisans ve doktorasını Marmara
üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
Hadis alanında tamamladı. Cornell
Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı.
Çalışma alanları; klasik kelâm okulları,
Şiîliğin tarihi, selefîlik, çağdaş İslami
hareketler.
Prof.Dr. ENGİN AKARLI
Wisconsin Üniversitesi’nde yüksek lisansını,
Princeton Üniversitesi’nde Ortadoğu Tarihi
alanında ikinci yüksek lisans ve doktorasını
tamamladı.
Uzmanlık alanları; Osmanlı hukuk sistemi,
Osmanlı iktisat tarihi, Ortadoğu tarihi.
Doç.Dr. MEHMET BOYNUKALIN
El-Ezher Üniversitesi’ndeki lisans
eğitiminden sonra yüksek lisans ve
doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam
Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de
bilimsel araştırmalar yaptı.
Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün
oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme
tartışmaları, yazma eserlerin neşri.
İlgi alanları; İslami ilimlerin teşekkül
dönemi, hadis ilminde tedvin ve tasnif
süreçleri, Muvatta, amel-i Ehl-i Medine.
Yrd.Doç.Dr. ABDURRAHMAN ATÇIL
Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde
yüksek lisans yaptı. Chicago
Üniversitesi’nde Yakın Doğu Dilleri ve
Medeniyetleri alanında doktorasını
tamamladı.
İslam tarihi ve medeniyeti ile Osmanlı
hukuku başlıca çalışma alanları
arasındadır.
Yrd.Doç.Dr. SAMİ ERDEM
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
İslam Hukuku alanında yüksek lisans ve
doktora yaptı.
Tanzimat sonrası Osmanlı hukuk
düşüncesi, Mecelle, İslam ülkelerinde
kanunlaştırma girişimleri, hilafet, ictihad ve
fetva başlıca çalışma konları arasındadır.
Yrd.Doç.Dr. EYYÜP SAİD KAYA
Öğr.Gör. ENSAR KARSLI
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.
Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
doktora sonrası çalışmalar yaptı.
Bakırköy İmam-Hatip Lisesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.
Hafızlığını Güngören Şifa Kuran Kursu’nda
ikmal etti. Haseki Yüksek Dini İhtisas
Merkezi’nde 6. dönem Tashih-i Hurûf
kursunu tamamladı.
Çalışma alanları; Fıkıh usulü, mezheb,
Hanefi fıkıh tarihi, sosyal teori ve bilgi
sosyolojisi.
Yrd.Doç.Dr. HIZIR MURAT KÖSE
Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi,
doktorasını ise Warwick Üniversitesi
Sosyoloji Bölümünde tamamladı.
Çalışma alanları; siyaset sosyolojisi,
İbn Haldun’un siyasi düşüncesi, hukuk
sosyolojisi, Osmanlı siyaset düşüncesi,
çok-kültürlülük.
Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR KAVAK
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
mezunu, aynı üniversitede Sosyal Bilimler
Enstitüsü İslam Hukuku bilim dalında
yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.
Akademik çalışma alanları İslam Siyaset
Düşüncesi, İslam Modernizmi ve Erken
Dönem Arap Edebiyatı’dır.
Öğr.Gör. ABDUL RAHMAN HARASH
Halen Kadıköy Müftülüğü’ne bağlı Mustafa
Nazmi Ersin Camii imam-hatibi olarak
görev yapmaktadır.
Araş.Gör. SALİH GÜNAYDIN
Yüksek lisansını KU Leuven
Üniversitesi’nde tamamladı. Halen
Marmara Üniversitesi’nde Kelam alanında
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
İlgi alanları; İslami ilimlerin teşekkül
dönemi, kelam kozmolojisi, kelam-felsefe
ve din-bilim ilişkisi.
Araş.Gör. SEFURE ÖZOKUR
University of London (SOAS) ve Boğaziçi
Üniversitelerinde lisansını tamamladı.
Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih
Bölümünde yapmaktadır.
Şehir tarihi, kartografi, klasik Osmanlı
ve Akdeniz sosyal tarihi ilgi alanları
arasındadır.
Şam Üniversitesi Arap Edebiyatı (2001)
ve Ezher Üniversitesi Şeria ve Kanun
Fakültesi (2002) mezunu. 2004 yılında
Şam Üniversitesi’nde Arap Edebiyatı, 2009
yılında ise Umm Darman Üniversitesi’nde
İslam Araştırmaları bölümlerinde master
yaptı.
2012 yılında Umm Darman
Üniversitesi’nde aynı bölümde
doktorasını tamamladı. Akademik ilgi
alanları arasında, Klasik Dönem Arap
Edebiyatı, Tefsir ve Kıraat uygulamaları
bulunmaktadır.
ARAPÇA OKUTMANLARI
MAAN ALİ
Lisans ve yüksek lisans eğitimini Ürdün
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde
yaptı.
Ürdün Ez-Zerka Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi’nden 2009 yılında mezun oldu.
El-Ulum El-İslamiye Üniversitesi’nde Tefsir
alanında 2012 yılında yüksek lisansını
tamamladı.
Sakarya Üniversitesinde tefsir alanında
doktora yapıyor Filistin, Ürdün ve Suudi
Arabistan’da çalışmalarına devam etti.
Ürdün’de öğretmen olarak görev yaptı ve
bu süre zarfında ikinci dil olarak Arapça
öğretimi konusunda uzmanlaştı.​
MUSTAFA YUSUF
İlgi alanları; Modern Arap Edebiyatı, Tefsir.
39
ALİ TÜLÜ
M. RASHİD DEYRŞEVİ
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
mezunu. Aynı üniversitede İslam hukuku
alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul
Üniversitesi’nde Arap Dili ve Belağatı’nda
doktora yapıyor. Akademik ilgi alanları
arasında Arap edebiyatı ve klasik Arapça
öğretim metodları yer alıyor.
Sudan Ummu Derman Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi mezunu. Lübnan Beyrut Davet
Enstitüsü Hadis bölümünde master yaptı.
Aynı enstitüde Hadis bölümünde
Doktora öğrencisi tez aşamasında.
Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
Arapça hazırlık sınıflarına ders verdi.
TELEVİZYON
VE
SİNEMA
İLETİŞİM
FAKÜLTESİ
İstanbul’u, televizyon ya da sinemada kim bilir kaç kez
izlediniz?
Şimdi beyazperdeye en çok yakışan bu şehirde, ayrıcalıklı
bir sinema-televizyon eğitimi alma zamanı. Türk ve
dünya sinemasının en yetkin örneklerini inceleme, farklı
ekollerin gelişim süreçlerini takip etme ve geleceğin
sinema-televizyon anlayışını inşa etme zamanı. Burada
antropolojiden yeni medyaya, kültürel araştırmalardan
modernleşme sosyolojisine, sinema tarihi ve estetiğinden
televizyon sosyolojisine kadar Türkiye’de henüz benzeri
olmayan bir müfredat çeşitliliğiyle tanışacaksınız.
Yapımcılar, yönetmenler, muhabirler, TV programcılarıyla
tanışacak, geleceğinize dair seçimlerinizi yaparken sektör
profesyonellerinden tam bir destek alacaksınız.
Prof.Dr. PEYAMİ ÇELİKCAN
Yrd.Doç.Dr. CANAN BALAN
1991 yılında University of West Florida’da
yüksek lisans, 1994 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde doktora programını
tamamladı.
Lisans ve yüksek lisansını İstanbul
Üniversitesi Radyo-TV Sinema
Bölümü’nde tamamladı. Doktora
derecesini St Andrews Üniversitesi’nde
aldı.
1996 yılında doçentlik, 2004 yılında da
profesörlük unvanını aldı.
Prof.Dr. MAHMUT MUTMAN
Yüksek lisansını ODTÜ Sosyoloji
Bölümü’nde tamamladı. Kaliforniya
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde
doktora derecesi aldı.
İlgi alanları; eleştirel kültür kuramı, film
ve medya çalışmaları, modern edebiyat,
Osmanlı Türk tarihi, ulusçuluk ve
İslam’dır.
Prof.Dr. NEZİH ERDOĞAN
1989’da “Seyirci ve Bir Anlamlama Süreci
Olarak Sinema,” başlıklı tez çalışmasıyla
doktora derecesi aldı. Yeşilçam sineması,
sansür, Amerikan filmlerinin Türkiye’de
alımlanması,
İstanbul’da sinemanın ilk yılları
ve seyir süreçleri üzerine yayınları
bulunmaktadır.
Doç.Dr. FAHRETTİN ALTUN
Bölüm Başkanı
Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı.
Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde
tamamladı.
Başlıca çalışma alanları; medya
sosyolojisi, medya kuramları, Türk
modernleşmesi ve sosyal teori.
Yrd.Doç.Dr. ASLI TELLİ AYDEMİR
Paris 8’den Sosyal Antropoloji ve Eleştirel
Bil. alanında yüksek lisansını, European
Graduate School’dan Medya ve İletişim
Bil. doktorasını aldı.
Çalışma alanları; yeni medya, siberkültür,
sosyal medya dolayımlı aktivizm
pratikleri, kentte mekan ve uzam.
Yrd.Doç.Dr. EBRU KAYAALP
ODTÜ Sosyoloji ve New School for
Social Research’te Sosyoloji ve Liberal
Çalışmalar alanında yüksek lisans
yaptı. Rice Üniversitesi’nde doktorasını
tamamladı.
Kültürel antropoloji, bilim ve teknoloji
çalışmaları ve medya antropolojisi başlıca
çalışma alanları.
Akademik ilgi alanları; film çalışmaları,
seyirci kültürü, Türk modernleşmesi.
Öğr.Gör. KAZ RAHMAN
York Üniversitesi’nden lisans derecesi
alan Kaz, Newcastle, İngiltere’de
Northumbria Üniversitesi’nde resim ve
fotoğraf okudu. ABD’de City College’dan
(CUNY) Medya Sanatları (senaristlik/
yönetmenlik) alanında yüksek lisans
(MFA) derecesi aldı.
Önce Hyderabad, Hindistan’da birkaç
yüksek okul ve üniversitede sanat
dersleri veren Kaz, geçtiğimiz 5 yıl
boyunca Pittsburgh Sanat Enstitüsü
(ABD) Film ve Video Bölümü’nde
sinemacılık dersleri verdi.
Öğr.Gör. DERVİŞ ZAİM
Boğaziçi ve Warwick Üniversitelerinde;
sırasıyla İşletme ve Kültürel Çalışmalar
(MA) eğitimi gördü.
İlk filmi Tabutta Rövaşata’dan sonra
Filler ve Çimen (2000), Çamur (2003),
Cenneti Beklerken (2006), Nokta (2008),
Gölgeler ve Suretler (2011) ve Devir (2012)
adlı filmleri çekti.
Öğr.Gör. FEYZA AKINERDEM
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji
bölümünden mezun oldu. 2006’da aynı
bölümde yüksek lisans derecesi aldı.
Halen doktora çalışmalarına devam
etmektedir.
Öğr.Gör. ABDULKERİM TEVER
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
mezunu. Master eğitimini 2012 yılında
New York School of Visual Arts’da
tamamladı.
Çeşitli kısa filmlerde yönetmenlik yaptı,
fotoğrafları muhtelif organizasyonlarda
sergilendi. Halen reklam-tanıtım filmleri
çekmektedir.
41
İŞLETME
VE
İŞLETME
YÖNETİM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Örgütlü olan on kişi örgütsüz olan bin kişiden daha
güçlü olabilir mi? Bu on kişinin nasıl bir ekip olması
gerekir? Ekibin her bir bireyi hangi görevleri üstlenmeli
ve bunun için nasıl bir eğitimden geçmeliler? Peki bu on
kişi birlikte nasıl karar alacak? Karar alma sürecinin hızlı,
doğru ve bütün takım üyelerinin kabul edebileceği bir
şekilde oluşması nasıl sağlanacak? Onların kapasitelerinin
en üst seviyede takıma katkı yapmasını sağlayacak
unsur para mı, yardımseverlik mi? Teknoloji bu takımın
başarısı için nasıl kullanılacak? Ekibin ürettiği sonuçlar
nasıl en güzel şekilde hedef kitlesiyle paylaşılacak?
Ekip, yapmakta olduğu işte benzeri ekiplere göre
nasıl üstünlük sağlayacak? Bu sorulardan en az birini
kendisine soranlar iyi bir işletmecilik adayıdır. Gelişme,
soru sorarak başlar. Bu ve benzeri sorular işletme
disiplininin cevap aradığı sorulardır.
Prof.Dr. CEM BEHAR
Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA ÖZEL
Doktorasını Paris Üniversitesi (Sorbonne)’da
tamamladı. 1988-2013 yılları arasında
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde
profesör olarak görev yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi İktisat mezunu.
Yüksek lisans ve doktorasını Marmara
Üniversitesi’nde tamamladı. Bankacılık, dış
ticaret ve sanayi sektörlerinde yönetici ve
danışman olarak çalıştı.
Son yıllardaki araştırmalarını sosyal tarih ve
özellikle kent tarihi üzerine yoğunlaştırmıştır.
Affiliated Prof. HÜSEYİN LEBLEBİCİ
Doktorasını University of Illinois’ de
tamamladı. Leblebici, 1982 yılndan bu
yana aynı üniversitede organizasyon yapısı
ve organizasyonlar arası ilişkiler üzerine
akedemik çalışmalarını yürütmekte ve aynı
zamanda İdari Bilimler Fakültesinde bölüm
başkanlığı da yapmaktadır.
Akademik ilgi alanları; iktisat ve iktisadi
düşünce tarihi, yöneticilik ve yönetim
düşüncesi tarihi, küçük işletme yönetimi, iş
ahlakı.
Öğr.Gör. ALİ GÖKSU
Yüksek lisansını Westminster
Üniversitesi’nde, doktorasını Norwich Law
School’da tamamladı.
Bölüm Başkanı
Çalışma alanları; Uluslararası ticaret
finansmanı hukuku, uluslararası tahkim ve
uluslararası bankacılık hukuku, uluslararası
ticari sözleşmeler.
Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Boğaziçi
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.
Öğr.Gör. ERKAN AKDEMİR
Doç.Dr. MELİH BULU
Melih Bulu, ağırlıklı olarak yönetim teorisi,
girişimcilik ve oyun teorisi alanlarında
dersler vermektedir.
Hacettepe Üniversitesi Elektronik
Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akdemir
ABD’deki Colorado Üniversitesi’nde Telekom
alanında yüksek lisans yapmıştır.
Doç.Dr. ÖZLEM SANDIKCI
TÜRKDOĞAN
Haziran 2009’dan bu yana Avea CEO’su
olarak görev yapmaktadır. Avea’ya
katılmadan önce sırasıyla Cisco Systems
Genel Müdürlüğü, Kablo Net Yönetim
Kurulu Başkanlığı, Turk Telekom Yönetim
Kurulu Üyeliği, Eurasiasat Yönetim Kurulu
Başkanlığı, DPT Müsteşar Danışmanlığı
görevlerinde bulunmuştur.
1999 yılında A.B.D.’de Pennsylvania State
University’den Pazarlama alanında doktora
derecesini almıştır.
Din-tüketim-pazarlama etkileşimi,
modernleşme-kimlik-tüketim dinamikleri ve
gelişmekte olan piyasalarda marka stratejileri
üzerine araştırma projeleri yürütmektedir.
Doç.Dr. ABDÜLMECİT KARATAŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme
Bölümü mezunu. The University of New
Orleans’ta Finansal Ekonomi Programı’nda
başladığı doktora eğitimini Boğaziçi
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.
Akademik ilgi alanları; kurumsal finansman,
portföy yönetimi, finansal performans ve
mali tablo analizidir.
Yrd.Doç.Dr. ERKAN ERDEMİR
Yüksek lisansını Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nde, doktorasını Anadolu
Üniversitesi’nde tamamladı.
İlgi alanı örgüt kuramı ve insan kaynakları
yönetimi olup, çalışmalarını yeni örgütsel
formların kurumsallaşması ve yayılımı
konularında sürdürmektedir.
Öğr.Gör. ŞELALE BİRGEN
Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden ‘Öğretmenlik Sertifikası’
eğitimini de tamamlayarak mezun oldu.
Aynı üniversitenin ‘Eğitim Fakültesi Yetişkin
Eğitimi Bölümü’nde ise yüksek lisans
eğitimini yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksek Okulu’nda yirmi yıl görev
yaptıktan sonra ‘Boğaziçi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü’ne geçti. Eğitim Fakültesi’ndeki
görevine devam ederken 2006’dan sonra
vakıf üniversitelerinde (Kadir Has ve Fatih
Üniversitesi) ‘Business Communication’ dersi
vermeye başladı.
43
İŞLETME
VE
İŞLETMECİLİK
VE
ULUSLARARASI TİCARET
YÖNETİM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Uluslararası bir kariyere adım
atmaya hazır mısınız? Önce küresel
iş ortamını etkileyen uluslararası
politik, ekonomik, sosyal, kültürel,
hukuki ve teknolojik gelişmeleri
anlayacak, sonra da uluslararası
iş ortamında gerekli olacak
profesyonel, mesleki, yönetsel ve
sosyal becerileri kazanacaksınız.
Burada hem kuramsal, hem de
uygulamaya yönelik bir eğitim
alacak, İngilizce ve ek bir yabancı
dille küresel iş dünyasına güçlü bir
adım atacaksınız.
Prof.Dr. NİHAT ERDOĞMUŞ
Yrd.Doç.Dr. ENES ERYARSOY
Bölüm Başkanı
Doktorasını Florida Üniversitesi,
Gainesville’de yapmıştır. 2001-2005 yılları
arasında Florida Üniversitesi’nde çalıştı.
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü
mezunu. İstanbul Üniversitesi Davranış
Bilimleri’nde yüksek lisansın ardından,
Sakarya Üniversitesi Yönetim ve
Organizasyon’da doktorasını tamamladı.
Akademik ilgi alanları; kariyer planlama
ve geliştirme, yönetim psikolojisi, insan
kaynakları yönetimi.
Doç.Dr. ABDÜLMECİT KARATAŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme
Bölümü mezunu. The University of
New Orleans’ta Finansal Ekonomi
Programı’nda başladığı doktora eğitimini
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde
tamamladı.
Akademik ilgi alanları; kurumsal
finansman, portföy yönetimi, finansal
performans ve mali tablo analizidir.
Yrd.Doç.Dr. GÖKÇEN ARKALI OLCAY
Lisans ve yüksek lisansını ElektrikElektronik Mühendisliği alanında
Bilkent Üniversitesi ve Southern Illinois
Üniversitesi’nde tamamladı. Texas
Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek
lisans ve doktora yaptı.
Akademik ilgi alanları; teknoloji yönetimi,
R&D ve IT yönetimi.
Yrd.Doç.Dr. MUHAMMED
ABDULLAH ŞAHİN
Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölümü’nde tamamladı.
Pennsylvania Devlet Üniversitesi’nde
yüksek lisans, Connecticut Üniversitesi
Finans Bölümü’nde doktora yaptı.
İlgi alanları yapay öğrenme,
telekomünikasyon, veri madenciliği, bilişim
sistemleri ekonomisidir. Alpha Lota Delta,
(şeref üyesi) Decision Sciences Institute
kurumlarında üyelikleri bulunmaktadır.
Öğr.Gör.Dr. CANDAN KARLITEKİN
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü
mezunu. Yüksek lisansını ve doktorasını
The State University of New York
Albany’de tamamladı.
Türkiye Kalkınma Bankası ve THY’de
Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
Uluslararası finansman ve kurumsal
yönetişim başlıca çalışma alanlarıdır.
Öğr.Gör.Dr. AHMET GÜRSOY
BYüksek lisans eğitimlerini 1993’te
University of Birmingham İşletme
Mühendisliği Bölümü ve 2000’de San
Francisco State University Felsefe
Bölümü’nde tamamladı. Doktorasını
Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladı.
Gürsoy, şu anda Eczacıbaşı Girişim’de
Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev
yapmaktadır.
Öğr.Gör. YÜCE ZEREY
Marmara Üniversitesi’nde İngilizce İktisat
(MA) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde
MBA eğitimlerini tamamladı.
Akademik ilgi alanları; pazarlama,
interaktif pazarlama, sosyal medya
pazarlaması ve tüketici davranışı.
Çalışma alanları; türev değerleme, varlık
değerleme ve İslami finanstır.
45
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
MÜHENDİSLİK
VE DOĞA
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Geleceğin bilgi teknolojilerinin
geliştirilmesinde öncü bir rol oynamak
ister misiniz? O zaman gelin, Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ile
ortak bir şekilde oluşturulan yenilikçi
ders programımızla tanışın. Bir
yandan endüstri ve kamu alanındaki
bilgisayar mühendisliği problemlerini
çözmeye odaklanın, öbür yandan risk
almayı, cesur girişimlere açık olmayı
öğrenin. Aldığı yetkin ve kapsamlı
eğitimle dünya çapında bir platform
geliştiren mühendis neden siz
olmayasınız?
Prof.Dr. SHERVIN SHIRMOHAMMADI
Doktorasını Kanada, Ottawa
Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar
Mühendisliği alanında yaptı.
Özellikle video sistemleri ve ağları,
oyun sistemleri ve ağları konusunda
araştırmalar yapmaktadır.
Yrd.Doç.Dr. İRVİN CEMİL SCHICK
Yüksek lisansını MIT Kimya
Mühendisliği’nde tamamladı. Doktora
derecesini yine MIT’de Uygulamalı
Matematik/İstatistik dalında aldı.
MIT ve Harvard Üniversitelerinde öğretim
üyeliği yaptı. Toplumsal tarih ve sanat
tarihi çalışma alanları arasında.
* Matematik Bölümü Öğretim Üyesi.
Yrd.Doç.Dr. AHMET BULUT
Bölüm Başkanı
Doktorasını University of California Santa
Barbara’da tamamladı.
Yrd.Doç.Dr. MEHMET SERKAN
APAYDIN
Stanford Üniversitesi’nde Elektrik
Mühendisliği alanında yüksek lisans ve
doktorasını tamamladı.
Akademik ilgi alanları; işlemsel biyoloji ve
biyoenformatik, NMR, protein bükülmesi,
robotik, hareket planlama.
Yrd.Doç.Dr. TARIK ARICI
Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği mezunu.
Georgia Institute of Technology’de Elektrik
ve Bilgisayar Mühendisliği alanında
yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.
Yrd.Doç.Dr. ONUR GÜZEY
Yüksek lisansını Massachusetts Institute
of Technology’de, Doktora derecesini
University of California’da tamamladı.
Intel, McKinsey ve Mentor Graphics
şirketlerinde çalıştı.
Akademik ilgi alanları; internet
reklamcılığı, bulut bilişim ve ölçeklenebilir
veri analiz sistemleri.
Akademik ilgi alanları; veri madenciliği ve
veri analizi.
Yrd.Doç.Dr. ALİ ÇAKMAK
Lisansını Bilkent Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği bölümünde tamamladı.
Yüksek lisans ve doktora derecesini
Bilgisayar Bilimleri dalında University of
California, San Diego’dan aldı.
Doktora eğitimini Case Western Reserve
Üniversitesi’nde tamamladı. Silikon
Vadisi’nde Oracle’da AR-GE mühendisi
olarak görev yaptı.
Araştırma alanları arasında veri
madenciliği, biyoinformatik, veritabanları,
büyük veri analizi ve bilgi geri kazanımı
yer almaktadır.
Yrd.Doç.Dr. BARIŞ ARSLAN
2005-2013 yılları arasında Intel, Marvell ve
Qualcomm şirketlerinde görev yaptı.
Araştırma alanları arasında elektronik
devre test metotları, test kalite
optimizasyonu, veri madenciliği ve analizi,
elektronik devre güvenliği yer almaktadır.
47
ELEKTRİK VE
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
MÜHENDİSLİK
VE DOĞA
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
günümüzde baş döndürücü hızda
cereyan eden teknolojik gelişmelerde
önemli roller üstleniyor. Ceplerimize
kadar giren bilgisayarlar ve akıllı
telefonlardan, uydu sistemleri, sayısal
ses ve video sistemlerine değin
bu alanda pek çok ilk, elektronik
mühendislerinin eseri. Gelin, Bilgisayar
Mühendisliği temel derslerini de
alabileceğiniz esnek programımız,
sanayiyle ortak geliştirdiğimiz
projelerimiz ve uluslararası yetkinlikteki
akademisyenlerimizle tanışın…
Prof.Dr. AHMET ADEMOĞLU
Yrd.Doç.Dr. KEMAL ÖZDEMİR
Rektör
ODTÜ’de Elektrik-Elektronik Mühendisliği
dalında lisans ve yüksek lisansını
tamamladı. Doktorasını Syracuse
Üniversitesi’nde tamamladı.
Yüksek lisans ve doktora derecelerini
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal
Mühendisliği’nden aldı. Teksas
Üniversitesi’nde doktora sonrası
araştırmacı olarak çalıştı.
Araştırma alanları; nöro görüntüleme,
hesaplamalı nörobilim ve nörobilişimdir.
Kablo TV sistemleri, 4G kablosuz sistemler
ve bulut tabanlı sistemler alanında
çalışmaktadır.
Yrd.Doç.Dr. HAKAN DOĞAN
Doç.Dr. ÖZDAL BOYRAZ
Michigan Üniversitesi’nde Elektronik
Mühendisliği alanında yüksek lisans ve
doktorasını tamamladı.
Başlıca çalışma alanları; optik devre
tasarımı, mikrodalga fotoniği, optikal
sinyal işleme, fiber optik.
Yrd.Doç.Dr. MEHMET TAMER ÖZGÜN
Lisans derecesini University of Southern
California’da, yüksek lisans ve doktora
derecelerini University of California,
Berkeley’de aldı.
Akademik ilgi alanları; RF&Analog
devre tasarımı, kablosuz komünikasyon
sistemleri tasarımı, dijital kalibrasyonlu
analog devre/sistem tasarımı.
Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRKAN
Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans ve
doktorasını tamamladı.
Lisansını Bilkent Üniversitesi Elektrik
Elektronik Mühendisliği’nde tamamladı.
Yüksek lisansını ve doktora derecesini aynı
bölüm üzerine University of California, San
Diego’dan aldı.
Yüksek kapasiteli kablosuz haberleşme
sistemleri, tıp elektroniği ve kısa mesafeli
düşük güçlü kablosuz uygulamalar için RF/
Analog-Karışık sinyal entegre devrelerinin
ve sistemlerinin tasarımları üzerine
çalışıyor.
Akademik ilgi alanları: telekominikasyon,
optik ve manyetik bilgi saklama, bilgisayar
ağları, sinyal işleme.
Yrd.Doç.Dr. MELİKHAN TANYERİ
Doktorasını Kaliforniya Üniversitesi Davis
Kampüsü’nde tamamladı. Doktora sonrası
İllinois Üniversitesi Urbana-Champaign
kampüsünde görev yaptı.
Başlıca araştırma alanları; mikro-elektromekanik sistemler, mikroakışkan
sistemler, kimyasal ve biyolojik sensörler.
49
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
MÜHENDİSLİK
VE DOĞA
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Mühendislik ve yönetim disiplinlerini
bünyesinde buluşturan, onlarca farklı
sektörde sıklıkla ihtiyaç duyulan bir
meslek sahibi olmaya ne dersiniz? Evet,
hastane, banka/finans kuruluşu, sigorta
kurumları, enerji dağıtımı, ulaşım, lojistik
ve kamu sektörlerindeki tüm süreçlerin
tasarımı, geliştirilmesi ve yönetilmesi,
Endüstri Mühendislerinin sorumluluğunda.
Bölümümüz, 200’ün üzerinde bilimsel
yayın ve 20’den fazla yeni buluş ve ödüllü
çalışmanın yanı sıra zengin bir sanayi ve
iş dünyası tecrübesine de sahip akademik
kadrosuyla sizi bekliyor.
Prof.Dr. TAHSİN ERKAN TÜRE
Doç.Dr. VURAL AKSAKALLI
California Üniversitesi’nde İstatistik
alanında yüksek lisansını, aynı üniversitede
teorik istatistik alanında doktorasını
tamamladı.
Bölüm Başkanı
Araştırma ve ilgi alanları; istatistiksel deney
tasarımı, süreç yönetimi, kalite yönetimi,
istatistik teorisi, olasılık teorisi.
Prof.Dr. MUAMMER KOÇ
Yüksek lisans ve doktorasını Ohio Devlet
Üniversitesi’nde tamamladı. Wisconsin,
Michigan ve VCU gibi üniversitelerde görev
yaptı.
Akademik ilgi alanları; üretim sistemleri
ve yöntemleri, ürün tasarımı ve geliştirme,
rüzgar enerjisi sistemleri.
North Carolina State Üniversitesi’nde
yüksek lisansını tamamladı. Johns Hopkins
Üniversitesi’nde Uygulamalı Matematik ve
İstatistik alanında yüksek lisans ve doktora
yaptı.
Akademik ilgi alanları; stokastik
optimizasyon, kombinatoryal eniyileme,
e-ticaret optimizasyonu.
Yrd.Doç.Dr. BAHADIR TUNABOYLU
Alfred Üniversitesi’nde yüksek lisans,
California Üniversitesi’nde doktorasını
tamamladı.
Doç.Dr. KAŞİF TEKER
Çalışma alanları: yarıiletken test
teknolojileri, ince filmler ve MEMS, nano
ve biyomalzeme geliştirilmesi ve yeni ürün
tasarımı ve geliştirme.
Ohio State Üniversitesi’nde yüksek lisansını,
Case Western Reserve Üniversitesi’nde
doktorasını tamamladı.
Yrd.Doç.Dr. HATİCE TEKİNER
MOĞULKOÇ
Akademik ilgi alanları; nanoteknoloji, yarı
iletken nanotel üretim, analiz, enerji ve
sensor yenilenebilen enerji kaynakları.
Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans
yaptı. Rutgers, The State University of New
Jersey’de doktorasını tamamladı.
*Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi.
Çalışma alanları; elektrik üretim/iletim/
dağıtım ağları optimizasyon problemleri,
çok amaçlı stokastik optimizasyon
modelleri.
Doç.Dr. AMİR AZARON
Sharif Üniversitesi’nde Endüstri
Mühendisliği alanında yüksek lisansını
tamamladı. Aynı alanda Tarbiat Modarres
Üniversitesi’nde doktora derecesini aldı.
Hiroshima Üniversitesi’nde Sistem
Mühendisliği alanında bir doktora derecesi
daha bulunmaktadır.
Öğr.Gör. ADNAN DOVAN
1978 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılından
bu yana Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulunda bulunuyor.
1999 ile 2007 yılları arasında Marmara
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümünde “Yönetim Ekonomisi” dersi
verdi.
51
{
}
Lisansüstü
Programları
Disiplinlerarası ve dinamik bir müfredata sahip
olan yüksek lisans programlarımız, içinde
yaşadığımız toplumun, doğanın ve dünyanın
bilgisini üretmeyi ve paylaşmayı hedefliyor.
Öğrencilerimizin yönelimlerini göz önünde
bulunduran etkin bir danışmanlık sistemi,
eleştirel bakma yeteneğini geliştirme ve
entelektüel derinlik kazandırmayı amaçlıyor.
Lisansüstü programlarımız; toplumsal insani
duyarlılığını, araştırma ilgileriyle bir araya getiren
akademisyenlerin yetişmesini destekliyor.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
lisansüstü programları hakkında
detaylı bilgi için: [email protected]
Fen Bilimleri Enstitüsü
lisansüstü programları hakkında
detaylı bilgi için: [email protected]
Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı
Endüstri ve Sistemler Mühendisliği Yüksek
Lisans Programı
Modern Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans
Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Yüksek Lisans Programı
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Yüksek Lisans Programı
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Yüksek Lisans
Programı
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Kamu Hukuku Doktora Programı
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Özel Hukuk Doktora Programı
Tarih Yüksek Lisans Programı
Tarih Doktora Programı
İŞLETME ENSTİTÜSÜ
İşletme Enstitüsü lisansüstü
programları hakkında
detaylı bilgi için: [email protected] ve
[email protected]
3
5
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
{ }
Mütevelli
Heyeti
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
ALİ ÜLKER
Mütevelli Heyeti Başkanı
1969 yılında doğan Ali Ülker, Boğaziçi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde
eğitim aldı. IMD, INSEAD ve Harvard’da
çeşitli eğitim programlarına katıldı.
Mahmut Oltan Sungurlu, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
1983 yılında Anavatan Partisi’nin kurucu
üyeliğini yaptı ve Gümüşhane ilinden 4 kez
milletvekili seçildi.
Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı
görevlerinde bulundu.
ABDULHALİK DAMAR
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili
Abdulhalik Damar 1985 yılında Boğaziçi
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun
oldu. Albaraka Türk, Yıldız Holding gibi
kurumsal şirketlerde proje uzmanı ve
danışman olarak görev yaptı.
Damar aynı zamanda Bilim ve Sanat Vakfı
kurul üyesidir.
Prof. Dr. AHMET ADEMOĞLU
Rektör
Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden,
yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi
Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği’nden
aldı. 1995-1997 yılları arası Teksas
Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı
olarak çalıştı.
Araştırma alanları Nöro görüntüleme,
Hesaplamalı Nörobilim ve Nörobilişimdir.
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) “Fikirler”
Program Komite üyesi, Avrupa Moleküler
Biyoloji Örgütü (EMBO) ulusal temsilcisi
ve Fulbright Komisyonu yönetim kurulu
üyesidir.
54
De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi
ile Şirket İçi Kaizen Çalışması’nda (1992) ve
IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi
Organizasyon Projesi’nde (1997) yer aldı.
İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş
de Stajyer olarak başlayan Ali Ülker,
grubun çeşitli kademelerinde birçok farklı
pozisyonlarda görev aldı. Ali ÜLKER; 2011
yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini
sürdürmekte olup aynı zamanda Global
İnovasyon ve Kalite Grup Başkanlığı görevini
de üstlenmiş durumdadır. Ali Ülker; ASÜD
ve BEBESAD Kurucu Başkan & Üye, TGDF,
TÜGİAD ve Uluslararası kakao derneği
üyesidir. Balık avlamaktan, sinemaya
gitmekten ve kitap okumaktan hoşlanan Ali
Ülker, basketbol ve bilardo oynuyor. Evli ve
üç çocuk babası olan Ali Ülker, İngilizce ve
Almanca biliyor.
Prof. Dr. FAZIL ÖNDER SÖNMEZ
Fazıl Önder Sönmez lisansını ve yüksek
lisansını sırasıyla 1988 ve 1991 yıllarında
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nde tamamladı. Doktorasını 1995
yılında Kaliforniya Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nde yaptı.
1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine
Mühendisliği Fakültesi’ne katıldı ve 2002
yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör
unvanını aldı.
Dr. FİKRİ GÖKBÖRÜ KANÇAL
Doç. Dr. ÖMER BOLAT
Fikri Gökbörü Kançal 1980 yılında
Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 1986’da
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı.
1986-1988 yılları arasında tıp doktoru olarak
görev yaptı.
Marmara Üniversitesi Uluslararası
Ekonomik İlişkiler Bölümünden mezun
oldu (1984). Yüksek lisans eğitimini Avrupa
Entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam
Üniversitesi Avrupa Enstitüsü’nde tamamladı.
Ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi Dünya
Ekonomisi Enstitüsü’nün yüksek lisans
düzeyindeki Uluslararası Ekonomi ve İşletme
programından mezun oldu.
1989-1990 yılları arasında İsviçre, Almanya
ve İspanya’da vakum teknolojisi eğitimi aldı.
1992’den beri kendi şirketinin başındadır.
Kançal, Fransızca, İngilizce, Almanca ve
Tatarca bilmektedir.
Doç. Dr. M. İBRAHİM TURHAN
Galatasaray Lisesi’nin (1987) ardından
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden
mezun oldu (1993). Marmara Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde
“Uluslararası Bankacılık” alanında yüksek
lisansını (1995), “Bankacılık” alanında da
doktorasını (2001) tamamladı.
Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi
olarak görev yaptı (2001-2003). Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Banka
Meclisi (2004-2008)ve Para Politikası Kurulu
(2006-2011) üyeliği yaptı. TCMB Başkan
(Guvernör) Yardımcılığı (2008-2012) ve
London School of Economics and Political
Sciences (LSE) European Institute bünyesinde
kurulan Contemporary Turkish Studies
Kürsüsü’nde TCMB adına Danışma Kurulu
üyeliği (2006-2011) görevlerinde bulundu.
Halen İstanbul Borsa İstanbul (BİST)
Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Prof. Dr. CEMAL ŞANLI
Cemal Şanlı, 1977 yılında İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra aynı üniversitede Devletler
Özel Hukuku Kürsüsü’nde asistan olarak
göreve başladı. Doktora derecelerinin
ilkini İstanbul Üniversitesi’nden, ikincisini
Londra’daki Advanced Legal Studies
Enstitüsü’nden aldı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
1990 yılında doçent, 1996 yılında ise profesör
oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Devletler Özel Hukuku Ana Bilim
Dalı Başkanıdır.
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu
Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (1989).
1993-2008 yılları arasında MÜSİAD Yönetim
Kurulu’nda sırasıyla Genel Sekreter, Genel
Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan olarak
görev yaptı. 2006-2008 yılları arasında Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim
Kurulu ve İcra Kurulu üyeliğini yürüttü.
Dr. MEHMET KÖSE
1977 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden
mezun olan Mehmet Köse, 1984 yılında
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini
tamamladı. Şişli Etfal Hastanesi’nde ve Ülker
Grubunda doktor olarak görev yaptı.
Daha sonra kurucusu olduğu Gıda
Laboratuarı, Eğitim ve İnsan Kaynakları
Şirketi ve Market Aktivite Eleman Şirketi’nde
yönetim kurulu üyeliğini üstlendi. Halen
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktadır.
Dt. ALİ PULCU
İstanbul Erkek Lisesi’ni (1979) bitirdikten
sonra İstanbul Üniversitesi’nin Diş Hekimliği
Fakültesi’nden (1983) mezun oldu.
Ali Pulcu, 1986 yılından beri diş hekimi
olarak çalışmaktadır.
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
(1985) Yıldız Holding bünyesinde çeşitli
kademelerde yöneticilik görevinde bulunmuş
olan Metinkale halen Yıldız Holding Genel
Müdürü ve Holding Yönetim Kurulları Genel
Sekreteri olarak görev yapmaktadır.
Güvenilir Gıdalar Vakfı ve Sabri Ülker Gıda
Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Mütevelli
Heyeti üyesi ve Hamilik Okulu Vakfı Yönetim
Kurulu üyesidir.
Kuşbakışı Caddesi
No: 27 34662
Altunizade Üsküdar
İstanbul
T 44 44 0 34
F 0216 474 53 53
[email protected]
www.sehir.edu.tr
www.facebook.com/IstanbulSehirUniversitesi
www.twitter.com/SehirUniversite
Download

16 - İstanbul Şehir Üniversitesi