T.C
ELAZIĞ VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
73367279/755.02.06
Komisyon Üyeliği
DÖNER SERMAYE SORUMLU TABİP KOMİSYON ÜYE SEÇİMİ İLANI
17/08/2012/28387 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görevli
personele ek ödeme yapılmasına dair Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince oluşturulan döner
sermaye komisyonunda bulunan sorumlu tabip temsilcisi görevinden ayrıldığından boş kalan
sorumlu tabip üyeliği seçim için, Müracaatlar 24/03/2015 tarihi mesai bitimine kadar Destek
Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yapılacaktır.
Seçim 25/03/2015 tarihinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Uzm.Dr. İbrahim Halil AKKUŞ
Halk Sağlığı Müdürü
Rızaiye Mah.Yakup Şevki Cad. No: 73 /ELAZIĞ
Ayrıntılı bilgi için: Destek Hizmetleri Şubeşi Ambar Ayniyat Birimi
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5a1e1895-2156-4477-b68b-a452c83b9e63 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

73367279/755.02.06 Konu : Komisyon Üyeliği DÖNER SERMAYE