T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
30759837/770
Uyum Eğitimi
VALİLİK MAKAMINA
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında çalışan kurumumuzda veya ilimizde
göreve yeni başlayan personelin yeni teşkilat ve hizmet yapısına uyumlarını hızlandırmak
hizmetin daha etkin yürütülmesini sağlamak, bilgilendirme amacı ile ekte a listede yer alan
programa uygun olarak 1.grup 16.02.2015-18.02.2015 tarihleri arasında 2.grup
23.02.2015-25.02.2015 tarihleri arasında ek b listede yer alan personele iki grup halinde Halk
Sağlığı Müdürlüğü eğitim salonunda, uyum eğitimi düzenlenmesi, ayrıca ek a listede adı
soyadı ve vereceği eğitim konusu yazılı personelin belirtilen tarihlerde ders saati karşılığı
ücretli olarak görevlendirilmesi hususunda gereğini;
Olurlarınıza arz ederim.
Dr. Ertan DEĞİRMENCİOĞLU
Halk Sağlığı Müdür V.
OLUR
...../01/2015
Abdullah UÇGUN
Vali a.
Vali Yardımcısı
Ek:a)2015 yılı Uyum Eğit.Prog.
b)2015 yılı Personel Listesi
Yenice Mah.Arapdede Sok.51200 Niğde
Ayrıntılı bilgi için: Sağ.Me.A.YILMAZ Tel:0 388 212 00 11-304
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b544bcd8-82f2-4515-8833-2f59d7839591 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

valilik oluru - Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü