T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
26159580/900
Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Sınavı Başvuruları
DAĞITIM YERLERİNE
Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Sınavı Başvuruları hakkındaki 10/03/2015 tarih ve 54466214/903.99/1090 sayılı
yazıları ekte gönderilmiş olup, Laboratuvarınız/Şubeniz ve bağlı birimlerde görev yapan tüm
personele tebliği ve oluşabilecek aksaklıklardan Şube Müdürü/Laboratuvar Sorumlusunun
sorumlu tutulacağı bilinmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Ahmet Nursi CENGİZ
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
.
EKLER:
1- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuruları
Dağıtım:
Diyarbakır Halk Sağlığı Laboratuvarı
12 Şube Müdürlüğü
Elazığ Yolu İl Özel İdare Bitişiği Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan Kaynakları(Atama) Şubesi Seyrantepe
Diyarbakır
Ayrıntılı bilgi için: Tel:0(412)262 44 74 Faks:0(412)262 44 74
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 166ed68a-97d0-4479-b220-7c67fb63f9df kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Pdf_Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuruları