T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
30759837/180
Flor Jel Uygulaması
VALİLİK MAKAMINA
İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında daha sağlıklı
dişlere sahip nesiller yetiştirmek amacıyla başlatılan ‘Fırçalar Elimizde, Flor Dişimizde’
projesi kapsamında 2014-2015 eğitim öğretim yılında; uygulamanın yürütülmesine ilişkin
Merkez Toplum Sağlığı Diş Hekimi Necla YAŞAR tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü eğitim
salonunda 18.11.2014 tarihinde saat 14.00-17.00 arasında ilimiz Merkez ilçe ve diğer ilçe
Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli ek listede isim ve ünvanları belirtilen personele yönelik
bir eğitim çalışması planlanmaktadır.Söz konusu eğitimin düzenlenebilmesi için gerekli iznin
verilmesi hususunu;
Olurlarınıza arz ederim.
Dr.Bilgehan ÖZTÜRK
Halk Sağlığı Müdürü
Ek:
1 Adet Eğit.Kat. Listesi
O LU R
… / 11/ 2014
Hacı İbrahim TÜRKOĞLU
Vali a.
Vali Yardımcısı
Yenice Mah.Arapdede Sok.51200 Niğde
Ayrıntılı bilgi için: Sağ.Me.A.YILMAZ Tel:0 388 212 00 11-304
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e3f48e6a-c787-4b68-9ccc-1c964b4e9631 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Valilik Oluru - Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü