T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı: 23776858/157.99
Konu: HPV Taraması Süreci Sorunlar
………………………. VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Ülkemizdeki 30-65 yaş arasındaki kadınların serviks kanseri taramaları ve HPV (insan papilloma virüs) sıklığının ve genotiplerinin ortaya konması için 1 Ağustos 2014 tarihinden
itibaren de 81 ilde HPV numune alımına başlanmıştır.
Söz konusu taramanın yürütülmesi sırasında;
- HPV sonucu negatif (-) gelen kişilere 5 yıl süre ile yeni test yapılmaması,
- HPV sonucu tip 16-18 olan kişilerin tümünün Kadın Doğum Uzmanına sevk edilmesi,
- HPV sonucu yetersiz materyal gelen kişiden yeni numunenin 3 ay sonra alınması,
- HPV sonucu diğer tip olan kişilerin pap smear sonuçları normalse 1 yıl sonra HPV
alınması, pap smear sonucu anormal ise Kadın Doğum Uzmanına sevk edilmesi
gerekmektedir.
Konu ile ilgili hazırlanan algoritma da ekte gönderilmiş olup yazımızın HPV taraması
yapan tüm birimlere duyurulması ve bundan sonraki süreçte bu hususlara özellikle dikkat edilmesi
konusunda,
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Uz. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcısı
EK: 1 sayfa
DAĞITIM: 81 İl Valiliğine
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Farkındayız, Kanseri Yeneceğiz!
KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel: 0 312 5656001 Faks: 0 312 565 60 92
İrtibat: 0312 565 60 01
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
İlkiz
sok. No: imzalı
4 Kat: 1–2
Sıhhiye-ANKARA
web: www.kanser.gov.tr
e-mail: [email protected]
Evrakın
elektronik
suretine
http://e-belge.saglik.gov.tr
adresinden 8ec26c75-36e3-4515-8da2-6c24efb2a16e
kodu ile erişebilirsiniz.
Download

HPV Taraması Süreci Sor - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu