T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
23776858/770
Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık
ve Tarama Eğitimleri
KURUM BAŞKANLIĞINA
Bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini koruyan kanser konusunda
toplumdaki farkındalığın arttırılması, kanserin önlenmesi, erken teşhisi, palyatif bakım ve
kanser kayıtçılığı konularındaki güncel bilgilerin paylaşılması ve bu amaçlarla illerde
yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
Bu nedenle 01-03 Nisan 2015 tarihleri arasında Ankara’da Başkanlığımız, Hacettepe
Üniversitesi, Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu (MECC), Amerikan Klinik Onkologlar Derneği
(ASCO), Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), Sağlık Dernekleri
Federasyonu(SADEF), Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği, Kritik Bakım Derneği ve Evde
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği, Kadın Sağlıkçıları Dayanışma Derneği (KASAD-D),
Kansere Karşı El Ele Federasyonu, Sağlıkta Umut Vakfı ve Genç Birikim Derneği
(Gençbirder) işbirliği ile “Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri”
düzenlenecektir.
Söz konusu toplantıya 81 ilden Halk Sağlığı Müdürü veya Müdür Yardımcısı, Kanser
Şube Müdürü veya Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Müdürü ile KETEM Hekimleri,
Kanser Kayıt Elemanları, KETEM Hemşire, Ebe veya Röntgen Teknisyenleri, Aile Hekimleri
veya Aile Sağlığı Elemanlarından seçilen temsilcilerin katılması planlanmaktadır.
Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde 01-03 Nisan 2015 tarihleri arasında
“Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri”nin Ankara’da düzenlenmesi ve
illerden toplantıya katılacak olan personelin yolluk, yevmiye, eğitim ile her tür
kara-hava-deniz ulaşım masraflarının ve sair giderlerinin, illerin 2015 yılı mali bütçesi veya
döner sermaye bütçesinin ilgili harcama kalemlerinden karşılanması hususunu;
Tensiplerinize arz ederim.
Doç. Dr. Murat GÜLTEKİN
Daire Başkanı
OLUR
.../…./2015
Uz. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Kurum Başkan Yardımcısı
Koordinasyon:Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ayrıntılı bilgi için: N.ORAL TEL:0 312 565 60 13 FAKS:0 312 565 60 32 İLKİZ SOK.NO.4
SIHHİYE/ANKARA
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5e74ef70-f42a-4344-a4e6-0e5cbf2f537c kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Ulusal Kanser Haftası Tarama ve Kayıtçılık Eğitimleri