T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
23776858/770
Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve
Tarama Eğitimleri
TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BAŞKANLIĞI
(Müşterek Hizmetler Daire Başkanlığı)
Bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini koruyan kanser konusunda toplumdaki
farkındalığın arttırılması, kanserin önlenmesi, erken teşhisi, palyatif bakım ve kanser kayıtçılığı
konularındaki güncel bilgilerin paylaşılması ve illerde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi önem
taşımaktadır.
Bu nedenle 01-03 Nisan 2015 tarihleri arasında Ankara’da Başkanlığımız, Hacettepe
Üniversitesi, Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu (MECC), Amerikan Klinik Onkologlar Derneği
(ASCO), Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), Sağlık Dernekleri Federasyonu(SADEF),
Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği, Kritik Bakım Derneği ve Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Derneği, Kadın Sağlıkçıları Dayanışma Derneği ( KASAD-D), Kansere Karşı El Ele Federasyonu,
Sağlıkta Umut Vakfı ve Genç Birikim Derneği (Gençbirder) işbirliği ile “Ulusal Kanser Haftası
Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri” düzenlenecektir.
Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri programında “Palyatif Bakım Tanımı,
Türkiye ve Dünyada Uygulamalar” konulu bir kurs düzenlenecektir. Söz konusu kursa 2015 yılında
kurulacak olan Palyatif Bakım Merkezlerine çalışacak olan personellerin katılması planlanmaktadır.
İlgili kursa katılmak üzere Kurumunuz tarafından illerden görevlendirilecek 50 personelin adı,
soyadı ve iletişim bilgilerinin 05 Mart 2015 tarihine kadar Başkanlığımız bildirilmesi,
Ayrıca “Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri” programlarına katılmak üzere
Evde Sağlık Hizmetlerinde çalışan 20 personelin adı, soyadı ve iletişim bilgilerinin de 05 Mart 2015
tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu programlara ve kursa katılmak üzere kurumunuz tarafından bildirilen
personellerin 31 Mart 2015-04 Nisan 2015 tarihleri arasında Ankara ilinde görevlendirilmeleri
(konaklama giderlerinin Başkanlığımızca, her türlü ulaşım giderlerinin (kara, hava ve deniz) ise kendi
kurumlarınca karşılanmak üzere ulaşımda geçen süre hariç yevmiye verilmemesi) konusunda,
Gereğini arz ederim.
Uz. Dr.Bekir KESKİNKILIÇ
Kurum Başkan Yardımcısı
EK: 4 sayfa Palyatif Bakım Kursu Programı
KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ayrıntılı bilgi için: N.ORAL TEL:0 312 565 60 13 FAKS:0 312 565 60 32 İLKİZ SOK.NO.4
SIHHİYE/ANKARA
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden cd4b35b2-03f7-4618-95ee-f81a9b636bef kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık veTarama Eğitimleri