Bilgi Notu:
MECC Kursu: Kanser Kayıt Merkezi Verisinin Kanser Kontrol Araştırmalarında
Kullanımı, 21-22 Ekim 2014, Mövenpick Oteli, Ankara Türkiye
Kurs, Middle East Cancer Consortium (MECC- Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu) tarafından
kurulan ve IARC İzmir Hub bölgesindeki diğer nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri
çalışmalarının önemli bir boyutunu hedeflemektedir. Kurs, MECC ve İzmir Hub bölgesindeki
kanser kayıt merkezleri tarafından üretilen verinin, bu merkezlerin Ülkelerinde ve bütün
bölgede yapılacak olan kanser kontrolü çalışmalarında kullanımına odaklıdır. Kursta, diğer
araştırma yöntemleri ve araştırma planlama hakkındaki oturumların yanı sıra, tanımlayıcı
epidemiyoloji, birleştirilmiş veri analizi; risk faktörü sürveyansı, etiyolojik araştırma ve
konsorsiyum çalışmaları; kanser kontrolüne yönelik müdahalelerin ve etkilerinin tahminine
yönelik yaklaşımlar da yer alacaktır.
Kursa, İzmir Hub bölgesi ülkelerinden 40 araştırmacı katılacaktır. Kursta, katılımcılar tarafından
kanser kayıt merkezi verileri kullanılarak yapılmış olan kanser kontrolü çalışmalarından
örnekler de sunulacaktır.
Download

Bilgi Notu: