KONGREYE DAVET
CONGRESS invitation
Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı / EIF 2014’ün
Değerli Katılımcıları ve Ziyaretçileri, Bakanlığımızın
destekleri ile Global Enerji Derneği tarafından 24 25 Kasım 2014 tarihlerinde “EIF /Uluslararası Enerji
Kongresi” nin bu yıl yedincisi düzenlenecektir.
Sizlerin de takdir ettiği üzere enerji dünya
gündeminin birinci sırasını iştigal etmekte, artan
Dünya nüfusu ve yakın gelecekte tükenmesi
beklenen enerji kaynakları sorunu küresel boyutta
değerlendirilmesi gereken bir sorun olarak nitelendirilmektedir.
Herkesin malumu olduğu üzere, enerji politikaları sadece ülkelerin kendi sorunu
olmaktan çıkmıştır. Bu konuda atılan adımlar dünya genelinin etkilemekte olup,
enerji politikaları küresel boyutta değerlendirilmektedir.Bu çerçevede, “EIF
2014” ün Türkiye ve diğer birçok ülkeden çok sayıda üst düzey yetkili ve enerji
sektöründe faaliyet gösteren firma yetkilerinin bir araya getirerek sektörün
geleceğine yönelik hususları değerlendirme fırsatı yaratacağına inanıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak, “EIF 2014” ün başarılı
geçeceğine olan inancımı belirterek, tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Dear International Energy Congress and Fair / EIF 2014 Participants and Guests,
By Global Energy Association and with the support of our Ministry, this year on
November 24 - 25 2014, 7th International Energy Congress will be organized.
Taner Yıldız
T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız
Republic of Turkey Minister of Energy and Natural Resources
KONGREYE DAVET
Energy occupies the first place of world’s agenda. The problem of increasing world
population and the expected depletion of energy sources in the near future, is
characterized as a problem to be assessed on a global scale.
As is known by everyone, energy policies and politics are no longer just the problem
of individual countries. The steps taken in this respect has overall impact on the
world and energy policies and politics are evaluated on a global scale.
In this scope, I believe that, by bringing together the senior officials and authorities
operating in the field of energy from Turkey and many other countries, “EIF 2014 ”will
create an opportunity to consider the issues for the future of the industry.
As the Minister of Energy and Natural Resources of the Republic of Turkey, I’d like to
present my belief in the success of “EIF 2014”and thank you to all participants.
CONGRESS invitation
24 - 25 Kasım 2014 tarihlerinde Congresium Ankara’da düzenleyeceğimiz EIF
2014 kongre ve fuarında sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
7 th “International Energy Congress and Fair / EIF 2014” is a platform, in which wide
range of topics related with energy production in Turkey and all around the World
will be discussed. The purpose of this congress, which will be organized by our
association under the auspices of Republic of Turkey, Ministry of Energy and Natural
Resources, is to evaluate all dimensions of various energy sources and energy
markets and also create an environment that discusses latest developments and
practises in many ways.
EIF 2012 that held on October 4 - 5, was our fifth congress and took place with great
success and continues its distinction of being the industry leader with participation
more than expected.
The Ministerial Session, which was conducted within the scope of EIF 2012, attracted
large number of participants and has received the appreciation of all parties.
EIF 2012, has taken significant place in international press and media arena with the
participation of below 6 ministers.
•
Minister of Energy and Natural Resources, Mr.Taner Yıldız. Republic of Turkey.
•
Minister of Natural Resources, Mr. Ashti Hawrami. The Regional Government
of Northern Iraq
•
Minister of Petroleum, Mr. Ali İbrahim Al-Naimi. Saudi Arabia.
•
Deputy Secretary, Ministry of Energy, Mr. Daniel B. Ponemon. United States of
America.
•
President of Atomic and Renewable Energy, Dr. Hashim Yamani. Saudi Arabia
King Abdullah City.
•
Minister of Economy and Energy, Mr. Sunat Atun. Turkish Republic of Northern
Cyprus.
As in the previous years, “EIF” will be realized with the participation of high level
presenters and delegates. In addition, distinguished national and international
energy companies will be welcomed by our exhibition.
During the two day congress period, our exhibition and fair hall will be free and open
to everyone who are interested in energy sector.
We are looking forward to your kind participation to our congress and fair which will
be held in Ankara Congresium on November 24 - 25, 2014.
Avukat Çiğdem DİLEK
Global Enerji Derneği Başkanı
Atty. Çiğdem DİLEK
President of Global Energy Association
7. “Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı / EIF 2014,
Dünya’da ve Türkiye’de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli
konuların tartışılacağı bir platformdur. Derneğimiz
tarafından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
destekleriyle gerçekleşecek olan kongrenin amacı,
çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm
boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile
uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği
bir ortam oluşturmaktır.
4-5 Ekim 2012 tarihlerinde beşincisini düzenlemiş
olduğumuz kongremiz, büyük bir başarı ile gerçekleşmiş ve beklenenin
çok üstünde bir katılımla konusunda sektörün lideri olma özelliğini devam
ettirmektedir.
EIF’ 2012 kapsamında gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Oturumumuz büyük bir
katılımla düzenlenerek tüm tarafların takdiri ile karşılanmıştır.
•
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız,
•
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Ashti Hawrami,
•
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali İbrahim Al-Naimi,
•
Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakan Yardımcısı Sayın Daniel B. Ponemon,
•
Suudi Arabistan Kral Abdullah Şehri Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Başkanı
Sayın Dr. Hashim Yamani,
•
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun
olmak üzere toplam 6 adet bakanın katılımı ile gerçekleşen kongremiz uluslararası
basın ve yayın organlarında da önemli ölçüde yer almıştır.
Bu yılda geçmiş yıllarda olduğu gibi Kongremiz en üst düzey konuşmacı ve
delege katılımı ile gerçekleşecek olup, fuar alanımız yerli ve yabancı seçkin enerji
şirketlerini ağırlayacaktır. EIF 2014 kapsamında yapılacak olan Fuar alanımız tüm
enerji ilgililerine ücretsiz olarak açık olacaktır.
EIF 2014 ODAK KONULAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EIF 2014 MAIN SUBJECTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bor Kömür Madeni Paneli
Lisanssız Elektrik Üretim Paneli
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Petrol ve Doğalgaz
Kömür Kaynaklarından Elektrik Üretimi
Nükleer Enerji
Dünya ve Türkiye Enerji Görünümü
Enerji Ekonomisi ve Politikası
Enerjinin Finansmanı
Enerji Güvenliği
Enerji İthalat ve İhracatına İlişkin Konular, Uluslararası Projeler
Ortadoğu, Afrika ve Arap Plakası Enerji Kaynaklarının
Değerlendirilmesi
Enerji Mevzuatı
Elektrik Toptan Satış
Dağıtım Faaliyetleri
Enerji Sektöründe Ekip Ve Ekipman
Güç Sistemleri
Enerji Sektöründe İş Güvenliği
•
•
•
•
•
•
Boron Coal Mine Panel
Unlicensed Electricity Generation Panel
Renewable Energy Sources
Oil and Gas
Electricity Generation From Coal Sources
Nuclear Energy
The World And Turkish Energy View
Energy Economics And Policy
Energy Financing
Energy Security
Related Subjects of Energy Import And Export, International Projects
Evaluation of Energy Resources in The Middle East, Africa and The
Arabian Plate
Energy Legislation
Wholesale Electricity
Distribution of Resources
Team And Equipment in The Energy Sector
Power Systems
Business Safety in The Energy Sector
KONGRE KATILIM ÜCRETLERİ
PARTICIPATION FEES TO THE CONGRESS
PAKET 1................................ 100 TL
Açılış ve Oturumlara Katılım,Toplantı Metaryalleri,Fuar Alanı Ziyareti.
Package 1................................40 EUR
Participation to Sessions, Conference Materials, Entrance to Exhibition Area,
PAKET 2:...............................300 EUR
Açılış ve Oturumlara Katılım, 2 Gün Öğle Yemeği , Toplantı Materyalleri
Fuar Alanı Ziyareti. Mövenpick veya Ramada Otel de 2 gece konaklama
Package 2: .............................. 300 EUR
Participation to Sessions, 2-Day Lunch, Entrance to Exhibition Area,
Conference Materials, Accommodation at Mövenpick or Ramada Hotel for
2 nights
PAKET 3:............................... 600 EUR
Açılış ve Oturumlara Katılım, Fuar Alanı Ziyareti,Toplantı Materyalleri
2 Gün VIP Salonu Öğle Yemeği,Firma kısa tanıtım yazısı ve logosunun
Kongre Web sayfasında Yayınlanması, Firma logosunun Kongre program
Broşüründe Yer alması,Mövenpick veya Ramada Otel de 2 Gece
Konaklama.
Package 3:............................... 600 EUR
Participation to Sessions, Entrance to Exhibition Area, Conference
Materials, 2-Day VIP dining Lunch, Usage of Company Information Letter
and Company Logo at the Web Page and Congress Programme Catalogue,
Accommodation at Mövenpick or Ramada Hotel for 2 nights
KURS KATILIMI:.................... 500 TL
Açılış, Kongre Oturumları ve Kurs Programına Katılım, 2 Gün Öğle
Yemeği, Toplantı Materyalleri, Fuar Alanı Ziyareti.
COURSE PARTICIPATION:……….200 EUR
Participation to Sessions and Courses, 2-Day Lunch, Conference Materials,
Entrance to Exhibition Area.
Kurs Programına Katılan Kursiyerlerimiz Katılımcı haklarına sahip olacaklardır .
Ayrıca kongre katılım ücreti talep edilmeyecektir .
Kurs programı sonunda kursiyerlerimize EĞİTİM PROGRAMI KATILIM Sertifikaları
düzenlenecektir.
Trainees will have the rights of participants.
Additionally, Congress participation fee will not be charged.
EDUCATION PROGRAM PARTICIPATION Certificates will be issued to our
trainees at the end of the course program.
ELEKTRİK MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI ELECTRICITY LEGISLATION EDUCATION PROGRAM
24.11.2014 13:30 -15:30 Elektrik Piyasasına Giriş Ve Lisanslar
15:30 -17:30 Yeni Elektrik Piyasası Kanunu Ve Mevzuat
24.11.2014
25.11. 2014
25.11. 2014
09.30 - 11.30
11.30 - 13.30
14.30 - 16.30
16.30 - 18.30
Enerji Borsası Nükleer Enerji Mevzuatı Ve Dünyadan Örnekler
Elektrik Piyasası Sözleşmeleri Enerji Hukuku Ve Tahkim 13:30 -15:30 Introduction to Electricity Market and Licenses
15:30 -17:30 New Electricity Market Law and Legislation
09.30 - 11.30
11.30 - 13.30
14.30 - 16.30
16.30 - 18.30
Energy Stock Market
Nuclear Energy Legislation and Examples From World
Electricity Market Contracts
Energy Law and Arbitration
FUAR PLANI
FAIR PLAN
Stand alanı m²:200 € + KDV.
Kongre standlarında minimum alan 12 m2’dir.
The Stand Area sqm price : 200€ + VAT / sqm
The minimum rental area for booths will be 12sqm.
Domino Fuarcılık Tarafından Verilecek Ekipman ve Hizmetler ;
The equipment and services provided by DOMINO ;
STANDART STAND İLE KATILIM
PARTICIPATION WITH STANDARD BOOTH
Standart Panel Duvarlarla Stand Konstrüksiyonu
Stand Kurulumu, Elektrik Ve Aydınlatma.
Firma Alınlık Yazısı.
1 Adet Masa 2 Adet Sandalye.
Her 12 M2 İçin 100 Watt Aydınlatma Armatürü Ve Kablolu Grup Priz.
2 Araçlık Ücretsiz Otopark Ve İnternet Fişi
2 Kişilik Ücretsiz Kongre Kayıt Hakkı Verilecektir.
Construction with standard panel walls.
Construction of the booth, electricity and spot lights.
The frontal script of the company. ( Name board ).
1 table and 2 chairs.
For each 12 sqm booth area; 100 watt lighting armature and cabled
group socket.
Free ticket for parking and internet. Parking, only for 2 vehicle.
Free congress invitation card for 2 people .
ÖZEL TASARIM STAND İLE KATILIM
PARTICIPATION WITH SPECIAL BOOTH
Taleb Edilen Ölçülerde Boş Stand Alanı.
2 Araçlık Ücretsiz Otopark Ve İnternet Fişi
2 Kişilik Ücretsiz Kongre Kayıt Hakkı Verilecektir.
Empty booth area with the desired sqm.
Free ticket for parking and internet. Parking, only for 2 vehicle.
Free congress invitation card for 2 people .
Download

Untitled