Bilimsel Program - 23 Mart 2014, Pazar
UĞUR DERMAN SALONU
09:00-10:30
09:00-09:10
09:10-09:20
09:20-09:30
09:30-09:40
09:40-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-11:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30
18
Kongreden Akılda Kalanlar
Oturum Başkanları: Ulus Ali Şanlı, Taflan Salepçi
Meme Kanseri - Hüseyin Engin
Jinekolojik Kanserler - Nilüfer Güler
Gastrointestinal Kanserler - Mehmet Bilici
Akciğer Kanserleri - Bülent Orhan
Ürogenital Kanserler - Orhan Türken
Sarkomlar - Fatih Köse
Hematolojik Kanserler - Berksoy Şahin
Beyin Tümörleri - Oğuz Bilgi
Destek Tedaviler - Hacı Mehmet Türk
PANEL - Kolon Kanserinde Moleküler Belirteçlere
Göre Tedavi Seçimi
Oturum Başkanı: Evin Büyükünal
Kolorektal Kanserlerin Moleküler Sınıflaması
Aytekin Akyol
Kras Mutasyonu Olmayanlarda Yeni Sistemik Tedavi
Seçenekleri - Hande Turna
Braf ve Kras Mutant Tümörlerde Tedavi - Ender Kurt
Tartışma
KAPANIŞ
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
Bilimsel Program - 23 Mart 2014, Pazar
MUSTAFA SAMUR SALONU
09:00-10:30 Kanserden Sağkalanların Sorunları
Oturum Başkanı: Ahmet Özet
09:00-09:15 İkincil Kanserler - Aziz Yazar
09:15-09:30 İnfertilitenin Önlenmesi - Süleyman Engin Akhan
09:30-09:45 Psikolojik Destek - Kemal Kuşçu
09:45-10:00 Sosyal Destek: İş Bulmak Sorun mu?, Devletin Yol
Gösterici Rolü Var mı? Hasta Derneklerinin Rolleri Ne
Olmalı? - Şeref Kömürcü
10:00-10:30 Tartışma
10:30-11:30 Onkologlar İçin İç Hastalıkları
Oturum Başkanları: Sezai Vatansever, Mehmet Aliustaoğlu
10:30-10:45 Hipertansiyonda Yeni Tedaviler - Hüseyin Yılmaz
10:50-11:05 Diyabette Yeni Tedaviler - Ramazan Sarı
11:10-11:25 KOAH ve Tedavisi - Ömer Özbudak
19 - 23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya
19
Download

UĞUR DERMAN SALONU - 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi