T.C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
11927335/020
ASKOM Toplantısı
VALİLİK MAKAMINA
Sağlık Bakanlığının 24 Mart 2004 tarih ve 25412 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri
Yönetmeliği 5. Maddesi “c” bendine göre İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyon
(ASKOM) ve 16.10.2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yataklı Sağlık
Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 16.
Maddesi gereği Sevk Değerlendirme toplantısı yapılacak olup;
Söz konusu toplantıya
İl Sağlık Müdürü veya Acil ve Afetlerde Sağlık
Hizmetlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Şube Müdürü, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü, İl Ambulans Servisi Başhekimi, Resmi ,
Üniversite ve Özel Hastanelerin Başhekimleri, Acil Servis Sorumlu Hekimleri, Meslek Odası
ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı ve Tıbbi
Hizmetler Daire Başkanı'nın katılacağı Mart ayı ASKOM ve Sevk Değerlendirme
Toplantısının 26.03.2015 Perşeme günü saat 14:00’ de Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda
yapılmasını, katılımcıların toplantıya katılmak üzere görevlendirilmelerini;
Tensiplerinize arz ve teklif ederim.
Dr.Fatih ŞAHİN
İl Sağlık Müdürü
OLUR
.../.../2015
Yavuz GÜNER
Vali a.
Vali Yardımcısı
________________________________________________________________________________________
Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No: 9 YOZGAT
Ayrıntılı bilgi için: 0354 217 50 70 (1257- 1258)
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 8aba81e4-703d-449d-97cd-247c118b0300 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

üstyazı için tıklayınız - Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü