112 KOMUTAYA BİLGİ AKTARIMI TALİMATI
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
YÖN.TL.20
Yayın Tarihi
17.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
1/1
1. AMAÇ:112 Komuta kontrol merkezine bilgi aktarımının yapılması.
2. KAPSAM: Hastane yatakları, hastalar
3. FAALİYET AKIŞI:
Hastanemiz Bilgi İşlem ünitesi tarafından otomasyon entegre bir uygulama ile Servis ve
Branşlarımızdaki ventilatör ve yatak sayılarımızın boş yada doluluk oranları ASKOM sistemi ile takip ve
gözlem altında tutulmaktadır.
-Her 10 dakikada periyodik olarak sistem otomatik olarak güncellenmekte süreklilik sağlanmaktadır.
Download

112 komutaya bilgi aktarımı talimatı