T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı : 57159787-903.07/
Konu: 2015 Yılı Nisan Ayı Aile Hekimi ile
Aile Sağlığı Elemanlarının Nöbetleri
VALİLİK MAKAMINA
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 09.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı
genelgesinde aile hekimlerince tutulacak olan nöbetlerin uygulanacağı hususlar belirlenmiş
olup, İlimizde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının ekli listede belirtilen
tarih ve saatlerde, belirtilen aile sağlığı merkezlerinde 01-30 Nisan 2015 tarihleri arasında nöbet
tutmak üzere görevlendirilmelerini, görevlendirilen personellerin adlarına tahakkuk edecek
olan harcırahlarının 2015 Mali yılının ilgili harcama kaleminden ödenmesini;
Olurlarınıza arz ederim.
Dr.Ahmet YENER
Halk Sağlığı Müdürü
Uygun Görüşle Arz ederim
.…/03/2015
Sultan DOĞRU
Vali Yardımcısı
OLUR
.…/03/2015
Mustafa Hakan GÜVENÇER
Vali
EKLER
Ek-1:Nöbet listesi (9 adet)
Yörükselim Mh. Gazi Mustafa Kuşçu Cd. No:24-26 46050/KAHRAMANMARAŞ
Telefon:0(344)2251610-11 Faks:0(344)2258188
Elektronik Ağ: www.kmhsm.gov.tr Bilgi İçin:Uzm.Dr.Ayça Şafak TEKİN (AH.Şub.Müd. Dahili:1161-1191 Fax No: 0 344 225 66 18
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b510e9b6-710f-4a9c-84fd-7cd14c938edd kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Valilik oluru için tıklayınız