T.C
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı : 96664742
Konu: Döner Sermaye Komisyon Üye Seçimi.
………………………………………………………….
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme yapılmasına dair yönetmeliğin 6.
Maddesi gereği Döner Sermaye Komisyon üye seçimi yapılacaktır. Aday listesi belirlemek için
Komisyon Üyesi olmak isteyen adayların dilekçelerini Müdürlüğümüz Döner Sermaye
Mutemetliğine 31/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar vermelerini;
Bilgilerinize rica ederim.
Dr. Harun ÇETİN
Halk Sağlığı Müdür V.
DAĞITIM :
Halk Sağlığı Md. Tüm Şubelere
Tüm Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlıklarına
(Halk Sağlığı Lab., Açsap ve Verem Savaş Dispanserlerine
Frengi-Lebra)
…./12/2014 : R.ÖZTÜRK
Dön.Ser.Say.Mut.
…./12/2014 : B.PAKSOY
Destek Hizmetleri Şb. Müd.
Adres:Yörükselim Mah.Gazi Mustafa Kuşçu Cad.
No:7 Halk Sağlığı Müdürlüğü K.Maraş
Tel:0344 2251610-11-12 (Dahili 143-171)
Fax:0344 225 66 17
1 Nolu Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Destek Hiz.Bir.Sor. : Bayram PAKSOY
Download

Döner Sermaye Komisyon Üye Seçimi