BARTIN ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ
29/12/2015-15/01/2016
15/01/2016-22/01/2016
25-26 Ocak 2016
27/01/2016
28/01/2016-05/02/2016
08/02/2016
08/02/2016-12/02/2016
Akademik Teşvik Başvurularının Öğretim Elemanları
Tarafından İlgili Bölüm Başkanlıklarına Teslim Edilmesi
Akademik Teşvik Başvurularının Geçici Ön İnceleme
Heyetlerince İncelenmesi
Geçici Ön İnceleme Heyetlerince Uygun Görülmeyen
Akademik Teşvik Başvurularının Uygun Görülmeme
Gerekçesi ile Birlikte Başvuru Sahiplerine İade Edilmesi
Geçici Ön İnceleme Heyetlerince Uygun Görülen
Akademik Teşvik Başvurularının Geçici Akademik Teşvik
Komisyonu Başkanlığına Gönderilmesi
Geçici Akademik Teşvik Komisyonunca
Başvuruların Değerlendirilmesi
Sonuçların İlanı
Senatoya İtiraz Süresi
Tüm öğretim elemanlarına ilanen duyurulur.
Download

bartın üniversitesi akademik teşvik başvuru takvimi