BİRİNCİ BASAMAK
SAĞLIK HİZMETLERİNDE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Masa 5 Çalıştay Danışmanı:
Doç.Dr.Yakup KARA
THSK Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Çalıştayı
2-5 Aralık 2014- ANKARA
Küçük bir hatırlatma:
“RİSK ANALİZİ” değil,
“RİSK DEĞERLENDİRMESİ”
-1“RİSK DEĞRLENDİRME EKİBİ”
• Her TSM’de ayrı bir
“Risk Değerlendirme Ekibi”
kurulacaktır.
•
TSM risk değerlendirme ekibi, İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre
aşağıdaki kişilerden meydana gelmektedir:
İşveren veya İşveren Vekili (TSM Sor. Hek.)
İş Güvenliği Uzman(lar)ı
İşyeri Hekim(ler)i
Çalışan Temsilcileri
Destek Elemanları
Tecrübeli Çalışanlar*
Tecrübeli Çalışanlar:
• Yönetmelikte belirtilen kişilere ilave
olarak, RD yapılan her birimin (VSD,
HSL, vb.) özelliklerine uygun tecrübeli
teknik çalışanlar da ekibe dahil
edilmelidir.
• Risk Değerlendirme Ekibine çalışmaların
en başında konu ile ilgili EĞİTİM
verilmeli,
• Yol göstermek üzere bir Risk
Değerlendirmesi Kitapçığı hazırlanmalıdır.
• Bu “El Kitabı” hazırlanırken ulusal ve
uluslararası standartlar ve raporlardan
yararlanılmalıdır
• (Hizmet Kalite Standartları vb.)
-2“e-İSG”
• Risk
değerlendirmelerini
de
içerecek
şekilde
tüm
İSG
çalışmaları Kurumun ‘merkezi bilgi
sistemi’ne entegre edilebilir.
• “Elektronik İSG Sistemi”
-3“BİRİNCİ BASAMAK
SAĞLIK HİZMETLERİ”
“????????”
HSM
*TSM
•
•
•
•
•
•
*HSL
ASM
VSD
KETEM
SITMA SAVAŞ
AÇSAP
SAĞLIK EVLERİ
*ENTEGRE HAST.
-4“TSM’LERDE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
YAPILACAK BÖLÜMLER”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ofisler ve Toplantı Salonları
Laboratuvar ve Kan Alma Birimi
Diş Ünitesi
Aşı Odası
Tıbbi Atık Deposu
Aşı Saklama Depoları ve Dolapları
Arşiv ve Kırtasiye Deposu
Temizlik Malzemeleri Deposu
Sarf Malzeme Deposu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Su Depoları ve Hidroforlar
Isı Üretim Merkezi
Jeneratör ve Elektrik Panoları
Merdivenler ve Koridorlar
Mutfak ve Çay Ocağı
Lavabolar ve Tuvaletler
Balkonlar ve Teraslar
Çatı Arası ve Çatı
Kömürlük/Yakıt Deposu
İbadethane
•
•
•
•
Asansör
Bahçe ve Otopark
Taşıtlar
İşyeri Dışından Gelebilecek Tehlikeler
-4“BELİRLENEN BİRİMLERDEKİ
TEHLİKELERİN LİSTELENMESİ”
•Ofisler ve Toplantı Salonları
Ergonomik Olmayan Ekipmanlar ve Çalışma
Koşulları
Uygun Olmayan Termal Ortam Koşulları
Arızalı/Bakımsız Ofis Cihazları
Düzensiz Çalışma Ortamı
Sabitlenmemiş Ofis Ekipmanları
Kaygan/Engebeli Zemin
Elektrik Tesisatı ve Cihazlar (Prizler, vb.)
Ofis Hijyeni ve Atıklar
•Laboratuvarlar ve Kan Alma Birimi
Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar
Solunum Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar
Temas Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar
Tıbbi Atıklar
Kesici ve Delici Alet Kullanımı
Psikososyal Tehlikeler (Şiddet, Stres,vb.)
Ergonomik Olmayan Ekipmanlar ve
Çalışma Koşulları
Laboratuvar Cihazları
Elle Kaldırma ve Taşıma
Gürültü
Kimyasal Maddeler ve Atıklar
Ofis ve Toplantı Salonlarında Belirtilen
Diğer Tehlikeler
•Diş Ünitesi
Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar
Solunum Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar
Temas Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar
Tıbbi Atıklar
Kesici ve Delici Alet Kullanımı
Psikososyal Tehlikeler (Şiddet, Stres, vb.)
Ergonomik Olmayan Ekipmanlar ve
Çalışma Koşulları
El Aletleri Kullanımı
Kimyasal Maddeler ve Atıklar
Basınçlı Ekipmanlar (Kompresör,
Otoklav)
Diğer Diş Ekipmanları
Radyasyon
Ofis ve Toplantı Salonlarında Belirtilen
Diğer Tehlikeler
•Aşı Saklama Depoları ve Dolapları
Uygun Olmayan Termal Ortam Koşulları
Kaygan Zemin
Kapalı Ortamda Çalışma
Elle Kaldırma ve Taşıma
Elektrik Kesintisi
-5“RİSK DEĞRLENDİRME
METODU BELİRLEME”
????
????
5x5 L Tipi Matris Metodu
Fine - Kinney Metodu
Fine - Kinney Metodu
•TEŞEKKÜR EDERİZ
Download

birinci basamak sağlık hizmetlerinde risk değerlendirmesi