T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Sayı : 53734723-301.03Konu : Meclis Toplantı Gündemi
06/03/2015
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 2015 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 10.03.2015 Salı
günü, saat: 14.00’de İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Blv. No:25 Belediye Hizmet Binası 2. kat’ta
bulunan Meclis Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Muharrem ERANTEPLİ
Büyükşehir Belediye Başkan V.
GÜNDEM

Yoklama ve açılış,

Şubat ayı Meclis Toplantısına ait tutanak özetinin okunması ve oylanması,
12-
3-
456-
ĠLAN EDĠLEN TEKLĠFLER:
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Andırın İlçe Sınırlarında bulunan Fatma Hatun
caddesinin ismini değiştirilmesi ile ilgili teklifi.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Üngüt Mah. 71044,71042 ve 71045
sokaklar arasında 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği ile ilgili teklifi.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Üngüt Mah.71017, 71036, 71013,
71011 ve 71015 sokaklar arasında 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mah. 416 ada 103 nolu
parsel güneyinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 6. Uluslararası 5 Nisan Madalya Günü Satranç
Turnuvasında dereceye girecek olan sporculara verilecek ödül ile ilgili teklifi.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Halk Ekmek Fabrikası ve Çamlıca Lokantasında satışa
sunulan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi ile ilgili
teklifi.
7- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve alt bileşenlerinin
kullanıma açılmasına ilişkin protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki
verilmesi ile ilgili teklifi.
1/4
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Sayı : 53734723-301.03Konu : Davet Meclis Toplantı Gündemi
06/03/2015
8- Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Onikişubat
İlçesi, Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 nolu parselde bulunan 7.738,08 m² yüzölçümlü arsanın
tamamın satışı ile ilgili teklifi.
9- Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının Kamu Yatırımı Kararı ile ilgili teklifi.
10- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor projesi
kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapmak üzere
Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.
11- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Kahramanmaraş Değerler Eğitim projesi kapsamında
Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir
Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.
12- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Gelir Tarifesi ile ilgili teklifi.
13- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Afşin İlçesine Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinin
Kurulması ve İşletme Yetkisinin Afşin Belediyesine Devredilmesi ile ilgili teklifi.
14- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Elbistan Hal Şubesi İçin Kantar ve Dükkân Devir Ücretinin
Belirlenmesi ile ilgili teklifi.
15- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Araç devri ile ilgili teklifi.
16- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının ERASMUS) İçin Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik
Ortaklıklar ile ilgili teklifi.
17- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Proje İmza Yetkisi ile ilgili teklifi.
18- Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığının Çevre Denetim Biriminin Kurulması ve Yetki Devri
ile ilgili teklifi.
19- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Mikro Kredi Projesi kapsamında Türkiye İsrafı
Önleme Vakfı (TİSVA) İle Protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki
verilmesi ile ilgili teklifi.
20- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Afşin İlçe Sınırlarında bulunan bazı mahallelerde cadde
ve sokak adı değişikliği ile ilgili teklifi.
21- İtfaiye Dairesi Başkanlığının Araç Hibe talebi ile ilgili teklifi.
22- İtfaiye Dairesi Başkanlığının İtfaiye Eğitim Ücreti tarifesinin belirlenmesi ile ilgili teklifi.
23- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Japonya Büyükelçiliği-Yerel Projelere Hibe Programına
“Proje Sahibi” olarak başvurusu kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanına proje imza yetkisi
verilmesi ile ilgili teklifi.
24- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Erguvan Misafirhane ve Fitness Salonu
fiyatlandırması ile ilgili teklifi.
25- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Hobi Bahçeleri Yönetmeliği ile ilgili teklifi.
26- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi.
27- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün Görev ve
Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi.
2/4
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Sayı : 53734723-301.03Konu : Davet Meclis Toplantı Gündemi
06/03/2015
28- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Önsen Mah. 1/1000 ölçekli ilave
uygulama imar planı ile ilgili teklifi.
29- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi 1/1000 ölçekli plan notları değişikliği
ile ilgili teklifi.
30- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi 1/1000 ölçekli plan notları değişikliği
ile ilgili teklifi.
31- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Dulkadiroğlu Mah. 424 ada 3
parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili teklifi.
32- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mah. 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı, plan notları değişikliği teklifi.
33- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Türkoğlu İlçesi Kılılı Mah. 353 ada 2 nolu parsele ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.
34- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Türkoğlu İlçesi Ceceli Mah. 185 ada 1 nolu parsele
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.
35- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mah. 265 nolu parsele ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.
36- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mah. 1134 ada 1 parselde
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.
37- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat Yörükselim Mah. 692 ada 47 parselde 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.
38- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mah. 779 ada ve 955
arasındaki yolda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.
RAPORLAR :
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Hukuk
Komisyonu Raporu.
2- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Estetik Kurulu Oluşumu ile ilgili Hukuk Komisyonu
Raporu.
3- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının AYKOME Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu
Raporu.
4- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu
Raporu
5- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Afşin İlçesi Kale Mah.138 ada 20 parsel 1/1.000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
6- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu İlçesi Dulkadiroğlu Mah 1626 ada 3 nolu
parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uyguluma imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu.
3/4
T.C.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Sayı : 53734723-301.03Konu : Davet Meclis Toplantı Gündemi
06/03/2015
7- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Aslanbey Mah. 140 ada 12 nolu parsele
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu.
8- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mah. 3281 ada 2 parselde
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
9- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mah. 4018 ve 4122 nolu
parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyon Raporu.
10- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Üngüt Mah. 6362 ada 1 nolu parsel ve
çevresinin kapsayan alanda 17.11.2014 gün onanlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uyguluma
imar planı değişikliğine itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
11- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mah. 3709 ada 3 parselde
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
12- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Gaziantep yolu doğusu Erkenez çayı
güzergâhında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu.
4/4
Download

TC KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Yazı ĠĢleri