T.C.
ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
TOPLANTI TARİHİ
: 01 EKİM 2014
TOPLANTI NUMARASI : 2014/08
TOPLANTI ŞEKLİ
: OLAĞAN
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi 01/10/2014 Çarşamba günü saat
14:00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda Ekim Ayı olağan
toplantısı için Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK başkanlığında toplandı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞCU, Akif ÇAYLIOĞLU, Dr. Ali ÜNSAL, Cengiz
ÇİÇEKLİOĞLU, Durdu Mehmet KARASAKIZ, Erol ARSLAN, Ethem SÜNBÜL, Fatih
KİRAZ, Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ, Havva SAYGAZ, İlyas ORHAN, Av. İsmail KAHVECİ,
Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR, Mehmet Fatih KILINÇKIRAN, Mehmet NAR, Mehmet
TÜRKKORUR, Mesut Gökhan AKPINAR, Mesut ŞAHİNKANAT, Muhammet Mustafa
DOĞRU, Murat ÇAKIROĞLU, Muharrem ERANTEPLİ, Mustafa EVLİYA, Nihan
BÜYÜKDERELİ, Oğuz BAĞRIAÇIK, Pelin ŞERBETÇİ, Sıddık SEZAL, Suat SİLAHLI,
Süleyman ŞENEL, Şener YENER, Tülay CANLI ve Yasemin AYRANPINAR toplantıya
katıldı.
Üyelerden;
Ekrem ERGİN, Halil TATAR, Mehmet KISAKÜREK, Veli ÇİFTASLAN toplantıya
katılmadı.
İmzalanan katılım çizelgesi ve yoklamaya göre çoğunluk tespiti yapıldı.
Başkan birleşime başlamadan önce üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı
okumaya davet etti.
Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
GÜNDEMİN 1. MADDESİNDE: 04 Eylül 2014 tarihli toplantıya ait eski tutanak
özeti hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Yapılan oylamada eski tutanak özeti oy birliği ile kabul edildi. (2014/168 Sayılı
Karar)
GÜNDEMİN 2. MADDESİNDE: 2015-2019 dönemine ait stratejik planın
görüşülmesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 182 sayılı yazısı
okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Stratejik Plan hakkında fikirleri olan varsa
düşünceleri olan varsa alabiliriz. Önümüzdeki toplantıda da konuşabiliriz, değerlendirebiliriz.
'' Dedi.
Belediyemiz 2015 - 2019 Mali Yılına Ait Stratejik Plan oy birliği ile kabul edildi.
(2014/169 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 3. MADDESİNDE: 2015 Yılı Performans Programı hakkındaki Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2014 tarih ve 184 sayılı yazısı okundu.
1
2015 Mali Yılı Performans Programı oy birliği ile kabul edildi. (2014/170 Sayılı
Karar)
GÜNDEMİN 4. MADDESİNDE: 2015-2017 Mali Yılı Bütçesi hakkında Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 185 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''2015 yılı bütçemizi plan bütçe komisyonca
havale edeceğiz onu da arkadaşlarımızın üzerinde çalışacaklar olgunlaştıracaklar. Yanlış
hatırlamıyorsam yani 105 110 Trilyon civarında bütçemiz olacak. Yalnız bunun bitarafı gider
bütçesi bunları komisyonumuz inceledikten sonra kalemler halinde tekrar görüşeceğiz
arkadaşlar.'' Dedi.
Onikişubat Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna
havalesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/171 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 5. MADDESİNDE: 2015 Mali Yılında meclis üyelerine ödenecek
huzur hakkının belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/09/2014 tarih ve 292
sayılı yazısı okundu.
2015 Mali Yılında meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi
teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/172 Sayılı
Karar)
GÜNDEMİN 6. MADDESİNDE: 2015 Mali Yılında Belediye Başkan Yardımcısına
verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/09/2014 tarih
ve 291 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Ahmet bey geçen toplantımızda arkadaşlar
bunlarla ilgili bir rakamlar istiyorlardı. Onları hazırladık mı? ''Diye sordu.
Mali Hizmetler Müdür vekili Ahmet MARAŞLIĞİL: ''Başkanım onları yarın ki
oturumda vereceğiz.'' Dedi.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi
arkadaşlarımız kaçar lira alıyorlar toplantı başına ya da maaş, onları yarınki toplantımıza
getirelim. ''Diye talimat verdi.
2015 Mali Yılında Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık ödeneğin
belirlenmesi teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
(2014/173 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 7. MADDESİNDE: Maddesinde Belediye mülkiyeti olan 4 adet arsa ile
hissedar olduğu 7 adet arsadaki hisselerine satış kararı ve satış işlemleri için encümene yetki
verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.09.2014 tarih ve 2378 sayılı yazısı
okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: Geçen defa arkadaşlarımız satılan yerlerle
alakalı bilgi istemişti, herkes aldı mı arkadaşlar? Orda belirtilmiş arkadaşlar. Karşılığın da da
kime satıldığı var arkadaşlar.'' Dedi.
Belediye mülkiyeti olan 4 adet arsa ile hissedar olduğu 7 adet arsadaki hisselerine
satış kararı ve satış işlemleri için encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
(2014/174 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 8. MADDESİNDE: Devir işlemleri ile ilgili Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü ile Onikişubat Belediyesi arasında yapılacak olan Protokol işlemleri için Belediye
Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK' e yetki verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
22/09/2014 tarih ve 2377 sayılı yazısı okundu.
2
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: '' Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: Bu
Üngüt yolunda DSİ’ nin lojmanları var ve bunların tümünün de orada 4 blok lojman var 3
blokta Elektrik Üretim A.Ş’ nin lojmanları var. Bunlarında hepsinin çürük raporları var. Bize
de bir belediye yeri lazım. İşlemleri başlatmadan önce DSİ Bölge Müdürü ile görüştüm burayı
alalım onu bedava istemiyorum dedim karşılığında sizin lojmanlarınızı yapıp verelim dedim.
Yani 40 daireleri var orda onlar bize bölge müdürlüğü İçerisinden yer gösterecekler 40 daireyi
yapıp vereceğiz onlarda orayı bize devir edecekler ve oraya belediye binası yapacağız. Devir
için protokol imzalayacağız o yüzden sizden yetki istiyorum. Bir sonraki gündemde de
elektrik Üretim A.Ş’nin yeri var 6 dönüm civarında bir arsası var. Bunların da 3 blok yerleri
var onlara da 3 blok onlara da 3 blok yerlerini yeniden yapacağız orayı bize devredecekler.
Toplamda 18-18,5 dönümlük ciddi manada bir Belediye binası yapacak alanımız olacak
buradan başkada bir kamu alanı yok maalesef. 40 daire DSİ 30 daire Elektrik Üretim A.Ş.’ye
toplamda 70 daire var yani toplam 70 daireyi 100.000 TL ye yapsak 7 trilyon maliyeti olacak.
Aşağı yukarı 20 dönüm alan var orada basit bir hesap yapsanız 20 trilyon dolayısı ile
belediyemiz açısından anlamlı bir çalışma diye düşünüyorum.''diye belirtti.
Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait DSİ Üngüt Lojman Tesisleri olarak
kullanılmakta olan, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 1035 nolu parselin Onikişubat
Belediyesine Devir işlemleri için, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Onikişubat Belediyesi
arasında yapılacak olan protokol işlemleri için Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK' e yetki
verilmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/175 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 9. MADDESİNDE: Elektrik Üretim A.Ş ile Onikişubat Belediyesi
arasında yapılacak protokol işlemleri için Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK' e yetki
verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarih ve 2376 sayılıyazısı
okundu.
Mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş’ ye ait, EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü
lojman konutları olarak kullanılan, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 1036 nolu parselin
Onikişubat Belediyesine Devir işlemleri için, Elektrik Üretim A.Ş ile Onikişubat Belediyesi
arasında yapılacak protokol işlemleri için Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK' e yetki
verilmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/176 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 10. MADDESİNDE: Karamanlı Mahallesi 1643 Ada 1 nolu parselde
kayıtlı toplam 1826 m2 yüzölçümlü TAM taşınmazın (Sosyal ve kültürel tesis alanı, E:1.20
Max. Kat. 4), 5393 Sayılı ‘‘Belediye Kanunun’’ 15. Maddesinin h fıkrası ve 18. Maddesinin e
fıkrası gereği Rıdvan Hoca Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı‘na tahsisi hakkında İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarih ve 2379 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Burası daha önce Büyükşehir olmadan
Kahramanmaraş Belediyesi tarafından Vakıf’a tahsis edilmiş işlemleri yapmış işlemleri
devam etmiş daha sonra Büyükşehir yasası çıkınca arsanın durumu kaluk kalmış. ''Dedi.
Buyurun Kadir Bey.
Meclis Üyesi Kadir TANIŞ: ''Belediyemiz yeni kurulmuş bir Belediye ciddi bir
maddi sıkıntı içerisinde iken vermek ne kadar doğru tabi içeriği tam bilmediğimiz için. ''Diye
görüş bildirdi.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''O zaman maddeyi bir sonraki toplantıya
alalım. Arkadaşlar da size dosyayı getirsinler tekrar inceleyelim. ''Dedi.
Mülkiyeti belediyemize ait Karamanlı Mahallesi 1643 ada 1 nolu parselde kayıtlı
toplam 1826 m2 yüzölçümlü tam taşınmazın (Sosyal ve kültürel Tesis Alanı, E:1.20 Max. Kat.
4), 5393 Sayılı ‘‘Belediye Kanunun’’ 15. Maddesinin h fıkrası ve 18. Maddesinin e fıkrası
gereği Rıdvan Hoca Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı‘na tahsisi teklifinin bir sonraki
3
meclis oturumunda gerekli bilgilerin verilerek detaylarıyla görüşülmesi oy birliği ile kabul
edildi. (2014/177 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 11. MADDESİNDE: Mülkiyeti belediyemize ait Pınarbaşı Köyü 7405
ada 1 nolu parselde bulunan (tamamı 4.106,40 m2, hisse oranı 8617/25665, belediye hissesi
1.378.72 m2 ) hisseli taşınmazın İl Müftülüğünce Cami yapılmak üzere bedelsiz olarak
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı) adına tahsis edilmesi hakkında İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 2512 sayılı yazısı okundu.
Mülkiyeti belediyemize ait Pınarbaşı Köyü 7405 ada 1 nolu parselde bulunan (tamamı
4.106,40 m2, hisse oranı 8617/25665, belediye hissesi 1.378.72 m2 ) hisseli taşınmazın İl
Müftülüğünce Cami yapılmak üzere bedelsiz olarak Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)
adına tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/178 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 12. MADDESİNDE: 1 adet lastik tekerlekli yükleyici ve 1 adet asfalt
finişeri alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü’nün 18/09/2014 tarih ve 472 sayılı yazısı
okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Bir asfalt plenti alacağız. Tabi bir asfalt plenti
almadan bir ocağımızın olması lazım ocakta bulduk. Aksu köprüsünü geçince hemen orada
ruhsat için başvuruda bulunduk. Arkadaşlar geldi baktılar ruhsat için bir sıkıntı olacağını
sanmıyorum. Öncelikle malzeme lazımdı onu da sağladık. Geçen bir yağmur yağdı
mahallelerimizden ciddi manada bir şikayet almadık. Bunun sebebi de arkadaşlarımız
önceden hazırlıklarını yapmışlardı, anında müdahale ettiler. ''Dedi.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne 1 adet Lastik tekerlekli yükleyici ve 1 adet asfalt finişeri’nin
(DMO) Devlet Malzeme Ofisi’nden alınması oy birliği ile kabul edildi. (2014/179 Sayılı
Karar)
GÜNDEMİN 13. MADDESİNDE: 1 adet tuzlama aparatı ve JCB marka kazıcı
yükleyici için 1 adet hidrolik kırıcı alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26/09/2014
tarih ve 516 sayılı yazısı okundu.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne 1 adet tuzlama aparatı ve JCB marka kazıcı yükleyici için 1
adet hidrolik kırıcı’nın (DMO) Devlet Malzeme Ofisi’nden alınması oy birliği ile kabul edildi.
(2014/180 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 14. MADDESİNDE: Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki Özel
Kalem Müdürlüğünün 18.09.2014 tarih ve 308 sayılı yazısı okundu.
Özel Kalem Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.
(2014/181 Sayılı Karar)
İmar Planı tadilatlarıyla ilgili 15. maddesinin görüşülmesi sona bırakıldı.
Dilek ve temennilerle ilgili 16. Maddesi ile 17. Kapanış maddesi atlandı.
Gündem dışı gelen konulara geçildi.
GÜNDEMİN 18. MADDESİNDE: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile
ilçemiz belediyesi müşterek kullanım alanı olan, Kürtül Kasabası belediyesine ait hizmet
binasının sağlık tesisi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu) adına tahsisi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarih ve 189
sayılı gündem dışı yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İlçemiz Onikişubat Belediyesi müşterek
kullanım alanı olan, Kürtül Kasabası belediyesine ait hizmet binasının sağlık tesisi olarak
kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) adına tahsisi oy birliği ile
kabul edildi. (2014/182 Sayılı Karar)
4
GÜNDEMİN 19. MADDESİNDE: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ilan ve
reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal
harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve
harç tarifeleri hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 190 sayılı
gündem dışı yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Bakanlar kuruluna sunulmak üzere, ilimizdeki bölgelerin tespiti ile ilan ve reklam
vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı,
tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç
tarifelerinin belirlenmesi konusuna Plan ve Bütçe Komisyonumuzun ekte almış olduğu karar
oy birliği ile kabul edildi. (2014/183 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 20. MADDESİNDE: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Yol
Harcamalarına Katılım Payı hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 534
sayılı gündem dışı yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Yeni yol açılması, mevcut yolların %40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi,
kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi
veya asfalt yapılması ve mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi
işlerinden alınacak yol harcamalarına katılım payı miktarının 21.08.1981 gün ve 17435 sayılı
resmi gazetede yayımlanan ‘’2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun harcamalara katılma
payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin’’ 5. maddesi gereğince
belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/184 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 21. MADDESİNDE: Arsa tahsisi hakkındaki Mali Hizmetler
Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarih ve 191 sayılı gündem dışı yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile
gündeme alındı.
Belediyelerin arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralanmasi ve satışına ilişkin
esasları belirleyen Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde, belediyemize ait arsalardan bir
kısmının Sınırlı Sorumlu Onikişubat Konut Yapı Kooperatifi’ne kat karşılığı, kullanım
şartları ile devri veya satışı için encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
(2014/185 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 22. MADDESİNDE: İmar ücretleri tarife cetvelinde düzeltme
hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarih ve 2570 sayılı gündem dışı
yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar yerleşkesinin güneyinde faaliyet
göstermek üzere kurulmuş olan Teknokent A.Ş’nin imar çap ücretinden muaf tutulmasına,
Dini Tesisler, Resmi Daireler, Resmi okullar, Vakıflar ve Dernekler imar çap ücretlerinden
muaf tutulmadığından, söz konusu muafiyetin ücret cetveline eklenip eklenmeyeceğinin
belirlenmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/186
Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 23. MADDESİNDE: Ertuğrul Gazi Mahallesi muhtarlık binamızın
yapılması ve belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Kahramanmaraş kalemizdeki bayrak
direğimizin de aynı komisyonumuzca değerlendirilerek eski haline getirilmesi hakkındaki
Belediye Meclis Üyemizin 01.10.2014 tarihli gündem dışı yazılı dilekçesi okundu. Oy birliği
ile gündeme alındı.
Ertuğrul Gazi Mahallesi muhtarlık binamızın yapılması konusunda gerekli
çalışmaların yapılması, ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan Mahallelerimizin sınırlarının,
Mahalle adlarının ve bağlantı şekillerinin yeniden düzenlenmesi teklifinin araştırılarak bir
sonraki oturumda görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/187 Sayılı Karar)
5
GÜNDEMİN 15. MADDESİNDE: İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesine geçildi.
İMAR KOMİSYONUNUN
UYGUN BULDUĞU TALEPLERDEN;
2014/56 Dosya Numaralı; Hayrullah Mah 4491 ada 46 ve 50 nolu parsellerin enerji nakil
hatları sebebiyle düzenlenmesi talebi incelenmiş olup, TEİAŞ Müdürlüğünce bir olumsuzluk
bulunmadığı konusunda geri dönüş alınmış olup, bu doğrultuda verilen karar; 1/1000 ölçekli
imar planında “stratejik merkez” olarak tanımlanan bu alanda, enerji nakil hattına ek olarak
belirlenen 8 metrelik çekme mesafesinin kaldırılması talebi oy birliği ile kabul edildi.
(2014/188 Sayılı Karar)
2014/63 Dosya Numaralı; Karamanlı Mahallesi 5769 ada 2 parsel numaralı taşınmazda,
“Resmi Kurum Alanı” olarak imar plan tadilatı yapılması talebi, komisyonumuzca
dosyalarıyla incelenerek ilgili plan tadilatının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı
gerektiren kısmı komisyonumuzca uygun görülmüş olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nı
etkileyen kararlarla ilgili konunun ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce
değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/189 Sayılı Karar)
İMAR KOMİSYONUNUN
UYGUN BULMADIĞI TALEPLERDEN;
2014/72 Dosya Numaralı; Fatih Mah. 803 ada 17 numaralı parselde K6 olarak plan tadilatı
yapılması yönetmeliğe aykırı olduğu için talep oy birliği ile ret edildi. (2014/190 Sayılı
Karar)
İMAR KOMİSYONUNCA GÜNDEMDEN
ÇEKTİĞİ TALEPLER;
2014/69 Dosya Numaralı; Karamanlı Mahallesi Ağcalı yolu batısı Arpaçukuru mevkiinde
5308 ada 3,4 ve 13 parsel sayılı taşınmazla ilgili imar plan tadilatı talebi, imar planında
düzenleme yapılması ile ilgili plan tadilatı kapsamına girdiğinden ve talep komisyonumuzca
daha önceden değerlendirildiğinden, talebin gündemden çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.
(2014/191 Sayılı Karar)
İMAR KOMİSYONUNDA İNCELEMESİ
DEVAM EDEN DOSYALARDAN;
2014/44 Dosya numaralı; İl Milli Eğitim Md.- Pınarbaşı Mh. 3856 ve 3902 parsellerde
Eğitim Tesisleri olarak düzenleme yapılması talebi,
2014/35 Dosya numaralı; Şehrin muhtelif yerlerinde 6 adet trafo kabin yerinin imar planına
işlenmesi talebi,
2014/52 Dosya numaralı; Üngüt Mah. 4769 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller ile 4770 ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsellerin bulunduğu adaların ortasından geçen yolun düzenlenmesi
talebi,
2014/62 Dosya numaralı; Merkez Orhangazi Mahallemizde yapılacak olan İmar Islah
Çalışmaları ile ilgili projenin değerlendirilmesi talebi,
2014/66 Dosya numaralı; SerintepeMahallesi 6862 ada 7 ve 8 parsel ile ilgili İmar Planı
tadilatının görüşülmesi talebi,
2014/68 Dosya numaralı; 1013 ada 10 parselde imar planı tadilat talebinin görüşülmesi,
6
2014/70 Dosya numaralı; Dumlupınar Mah. 6345 ada 1 parselde çekme mesafelerinde
düzenlenme yapılması talebi,
2014/71 Dosya numaralı; 4741 ada 15 nolu parselde sosyal tesis kapsamında yurt alanı
yapılabilmesi için U tanımlamasının kaldırılması talebi,
2014/73 Dosya numaralı; Dumlupınar Mah. 556 ada 11 nolu parsel, 582 ada 30 nolu parsel
ve 607 ada 15 nolu parsellerde yapı nizamında değişiklik talebi,
2014/75 Dosya numaralı; Ilıca 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında, revizyon imar planı talebi,
2014/76 Dosya numaralı; Pınarbaşı Mah. 4124 parselde çekme mesafelerinde düzenleme
yapılması talebi,
Oy birliği ile tekrar İmar Komisyonuna havale edildi. (2014/192 Sayılı Karar)
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
EDİLECEK YENİ TALEPLER;
2014/79 Dosya numaralı; Üngüt Mahallesi 4787 ada 1 numaralı parselde bulunan Sosyal ve
Kültürel Tesis alanında emsal ve kat artışı talebi,
2014/80 Dosya numaralı; Ilıca Mahallesi 114 ada 9 numaralı parselde çekme mesafelerinde
düzenleme yapılması talebi,
2014/81 Dosya numaralı; Karamanlı Mah. 2089 ada 21-22-23-24-26 ve 27 numaralı
parsellerin yapı nizamına AT den E=1.30 Hmax=10 olarak düzenlenmesi talebi,
Oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi. (2014/193 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 24. MADDESİNDE: Toplantımıza katılamayan meclis üyesi
arkadaşlarımızın izinli sayılmaları hakkında Ahmet KUŞÇU ve Hacı Alaaddin
ŞERBETÇİ’nin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
01.10.2014 tarihli belediye meclisi toplantısına katılmayan üyelerin izinli sayılmaları
oy birliği ile kabul edildi. (2014/194 Sayılı Karar)
Oturuma ara verildi. 2. Oturumun 02 Ekim 2014 Perşembe günü saat: 14.00 da
yapılması kararlaştırıldı.
Hanefi MAHÇİÇEK
Meclis Başkanı
Ahmet KUŞCU
Meclis Kâtibi
7
H. Alaaddin ŞERBETÇİ
Meclis Kâtibi
01.10.2014 TARİHLİ TOPLANTININ
02.10.2014 TARİHLİ PERŞEMBE GÜNÜ
YAPILAN 2. BİRLEŞİMİ
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi, 2014 yılı 08 inci olağan toplantısının 2.
Oturumu için 02/10/2014 Perşembe günü saat: 14.00' da Necip Fazıl Kültür Merkezi alt
toplantı Salonunda Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: Başkanlığında toplandı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞÇU, Akif ÇAYLIOĞLU, Cengiz
ÇİÇEKLİOĞLU, Durdu Mehmet KARASAKIZ, Ekrem ERGİN, Erol ARSLAN, Ethem
SÜNBÜL, Fatih KİRAZ, Halil TATAR, Havva SAYGAZ, İlyas ORHAN, Av. İsmail
KAHVECİ, Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR, Mehmet Fatih KILINÇKIRAN, Mehmet
NAR, Mehmet TÜRKKORUR, Mesut Gökhan AKPINAR, Muhammet Mustafa DOĞRU,
Murat ÇAKIROĞLU, Muharrem ERANTEPLİ, Mustafa EVLİYA, Nihan BÜYÜKDERELİ,
Oğuz BAĞRIAÇIK, Pelin ŞERBETÇİ, Sıddık SEZAL, Suat SİLAHLI, Süleyman ŞENEL,
Şener YENER, Tülay CANLI ve Yasemin AYRANPINAR toplantıya katıldı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Dr. Ali ÜNSAL, Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ, Mesut ŞAHİNKANAT, Mehmet
KISAKÜREK ve Veli ÇİFTASLAN toplantıya katılmadı.
GÜNDEMİN 25. MADDESİNDE: Fırın satışı hakkındaki İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 01.10.2014 tarih ve 2671 sayılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Açılış, yoklama ve Mülkiyeti belediyemize ait Karadere Harmancık Mahallesi 123 ada
43 parselde kayıtlı bulunan 1.433,36 metre kare yüz ölçümlü tam taşınmazın (kargir fırın ve
avlusu) satılması oy birliği ile kabul edildi. (2014/195 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 26. MADDESİNDE: Heyelan bölgelerinde yapılaşmaya dikkat edilip
edilmediği ve fay hattı güzergahında yapılaşmaya açılan alanların olup olmadığının
bilgilendirilmesi hakkındaki Belediye Meclis Üyelerimizin 02.10.2014 tarihli gündem dışı
yazılı dilekçesi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Buyurun Şener Bey. ''Dedi.
Meclis Üyesi Şener YENER: ''Birde buna ilaveten Kayseri ve Adana yolunda zemin
sınıfının çok zayıf olmasına rağmen önlem alınacak diye not alınmasına rağmen yoğunluğun
ve kat adedinin çok aşağıda tutulması şartıyla imara açalım denmesine rağmen yüksekliği on
metreden başlayıp bazı yerlerde 50 kat 150 kat bile yapmaya müsait yerler var. Bu
bahsettiğim yerlerde onları içerisinde bu konuyu da sormak istiyorum. ''Diye görüş bildirdi.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Eyyup Bey konuyu da ilave edelim. ''Dedi.
Kahramanmaraş Belediyesi tarafından onaylanan son imar planında; Heyelan
bölgelerinde yapılaşmaya dikkat edilip edilmediği, fay hattı güzergahında yapılaşmaya açılan
alanların olup olmadığının ve Kayseri ve Adana yolundaki yoğunluk artışları ile ilgili sıkıntı
olup olmadığı konusunun görüşülerek meclisin bilgilendirilmesi talebinin İmar Komisyonuna
havalesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/196 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 27. MADDESİNDE: Toplantımıza katılamayan meclis üyesi
arkadaşlarımızın izinli sayılmaları hakkında Ahmet KUŞÇU ve Mehmet TÜRKKORUR’un
yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
02.10.2014 tarihli belediye meclisi toplantısına katılmayan üyelerin izinli sayılmaları
oy birliği ile kabul edildi. (2014/197 Sayılı Karar)
Oturuma ara verildi. 3. Oturumun 08 Ekim 2014 Çarşamba günü saat: 14.00 da
yapılması kararlaştırıldı.
Hanefi MAHÇİÇEK
Meclis Başkanı
Ahmet KUŞCU
Meclis Kâtibi
8
Mehmet TÜRKKORUR
Meclis Kâtibi
01.10.2014 TARİHLİ TOPLANTININ
08.10.2014 TARİHLİ ÇARŞAMBA GÜNÜ
YAPILAN 3. BİRLEŞİMİ
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi, 2014 yılı 08 inci olağan toplantısının 3.
Oturumu için 08/10/2014 Çarşamba günü saat: 14.00' da Necip Fazıl Kültür Merkezi alt
toplantı Salonunda Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: Başkanlığında toplandı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞÇU, Akif ÇAYLIOĞLU, Cengiz
ÇİÇEKLİOĞLU, Ekrem ERGİN, Erol ARSLAN, Ethem SÜNBÜL, Fatih KİRAZ, Halil
TATAR, Havva SAYGAZ, İlyas ORHAN, Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR, Mehmet Fatih
KILINÇKIRAN, Mehmet NAR, Mehmet TÜRKKORUR, Mesut Gökhan AKPINAR, Mesut
ŞAHİNKANAT, Muhammet Mustafa DOĞRU, Muharrem ERANTEPLİ, Mustafa EVLİYA,
Nihan BÜYÜKDERELİ, Oğuz BAĞRIAÇIK, Pelin ŞERBETÇİ, Suat SİLAHLI, Süleyman
ŞENEL, Şener YENER, Tülay CANLI ve Yasemin AYRANPINAR toplantıya katıldı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Dr. Ali ÜNSAL, Durdu Mehmet KARASAKIZ, Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ, Av.
İsmail KAHVECİ, Mehmet KISAKÜREK, Murat ÇAKIROĞLU, Sıddık SEZAL ve Veli
ÇİFTASLAN toplantıya katılmadı.
GÜNDEMİN 28. MADDESİNDE: Hizmet alım ihalesi hakkındaki Park ve Bahçeler
Müdürlüğünün 08.10.2014 tarih ve 180 sayılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Açılış, yoklama ve belediye mücavir alanı dahilinde parkların bakım, temizlik ve
sulama Hizmet Alım işinin 01.01.2015 -31.12.2016 tarihleri arasında (24 aylık) yıllara sari
olarak ihale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/198 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 29. MADDESİNDE: Belediye Kanunu’nun 67. maddesi uyarınca;
Belediyemiz mücavir alan sınırları dâhilinde Yol, Kaldırım, Asfalt ve İnşaat İşleri Bakım ve
Onarımlarında kullanılmak üzere 24 aylık hizmet alımı hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün
08.10.2014 tarih ve 556 sayılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Belediyemiz mücavir alan sınırları dâhilinde yol, kaldırım, asfalt ve inşaat işleri bakım
ve onarımlarında kullanılmak üzere Hizmet Alım işinin (24 aylık) yıllara sari olarak ihale
edilmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/199 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 30. MADDESİNDE: Karamanlı Mahallesi 1643 Ada 1 nolu Parselde
kayıtlı toplam 1826 m2 yüzölçümlü TAM taşınmazın (Sosyal ve kültürel tesis alanı, E:1.20
Max. Kat. 4), 5393 Sayılı ‘‘Belediye Kanunun’’ 15. Maddesinin h fıkrası ve 18. Maddesinin e
fıkrası gereği Rıdvan Hoca Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı‘na tahsisi hakkında İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarih ve 2379 sayılı teklifi okundu. Oy birliği ile
gündeme alındı.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Bir tahsis var madde üzerinde görüş bildirmek
isteyen varsa buyursun. ''Dedi.
9
Meclis Üyesi Kadir TANIŞ: ''Belediyenin hisselerinin tahsisine karşıyız. Biz bu
konuda olumlu düşünmüyoruz. Karar meclisindir. ''Diye görüş bildirdi.
Mülkiyeti belediyemize ait Karamanlı Mahallesi 1643 ada 1 nolu parselde kayıtlı
toplam 1826 m2 yüzölçümlü tam taşınmazın (Sosyal ve kültürel Tesis Alanı, E:1.20 Max. Kat.
4), 5393 Sayılı ‘‘Belediye Kanunun’’ 15. Maddesinin h fıkrası ve 18. Maddesinin e fıkrası
gereği Rıdvan Hoca Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı‘na tahsisi oy çokluğu ile kabul
edildi. (2014/200 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 31. MADDESİNDE: Toplantımıza katılamayan meclis üyesi
arkadaşlarımızın izinli sayılmaları hakkında Ahmet KUŞÇU ve Mehmet TÜRKKORUR’un
yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
08.10.2014 tarihli belediye meclisi toplantısına katılmayan üyelerin izinli sayılmaları
oy birliği ile kabul edildi. (2014/201 Sayılı Karar)
Oturuma ara verildi. 4. Oturumun 10 Ekim 2014 Cuma günü saat: 09.30 da yapılması
kararlaştırıldı.
Hanefi MAHÇİÇEK
Meclis Başkanı
Ahmet KUŞCU
Meclis Kâtibi
10
Mehmet TÜRKKORUR
Meclis Kâtibi
01.10.2014 TARİHLİ TOPLANTININ
10.10.2014 TARİHLİ CUMA GÜNÜ YAPILAN
4. BİRLEŞİMİ
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi, 2014 yılı 08 inci olağan toplantısının 4.
Oturumu için 10/10/2014 Cuma günü saat: 09.30' da Necip Fazıl Kültür Merkezi Belediye
Meclisi Salonunda Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: Başkanlığında toplandı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞÇU, Akif ÇAYLIOĞLU, Cengiz
ÇİÇEKLİOĞLU, Durdu Mehmet KARASAKIZ, Ekrem ERGİN, Erol ARSLAN, Ethem
SÜNBÜL, Fatih KİRAZ, Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ, Halil TATAR, Havva SAYGAZ, İlyas
ORHAN, Av. İsmail KAHVECİ, Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR, Mehmet Fatih
KILINÇKIRAN, Mehmet NAR, Mehmet TÜRKKORUR, Muhammet Mustafa DOĞRU,
Murat ÇAKIROĞLU, Muharrem ERANTEPLİ, Mustafa EVLİYA, Nihan BÜYÜKDERELİ,
Oğuz BAĞRIAÇIK, Pelin ŞERBETÇİ, Sıddık SEZAL, Suat SİLAHLI, Süleyman ŞENEL,
Şener YENER, Tülay CANLI ve Yasemin AYRANPINAR toplantıya katıldı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Dr. Ali ÜNSAL, Mesut Gökhan AKPINAR, Mesut ŞAHİNKANAT, Mehmet
KISAKÜREK ve Veli ÇİFTASLAN toplantıya katılmadı.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Hoşgeldiniz tekrardan arkadaşlar
çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ama öncesinde Bingöl de iki
Polisimiz şehit oldu. Birer fatiha okuyalım inşallah hayırlı olur. ''Dedi.
GÜNDEMİN 32. MADDESİNDE: 2015 yılı belediye başkan yardımcısı ödeneği
hakkındaki 09.10.2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin hazırlamış olduğu gündem
dışı yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Açılış yoklama ve 2015 Mali Yılında Belediye Başkan Yardımcısı verilecek ödeneğin
5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin 7. Fıkrasına göre; belediye başkanına verilen ödeneğin
2/3’ü oranında ödenek verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile
kabul edildi. (2014/202 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 33. MADDESİNDE: 2015 Mali Yılında Meclis üyelerine verilecek yılı
huzur hakkı hakkındaki 09.10.2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin hazırlamış
olduğu gündem dışı yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Meclis Başkan ve üyelerine 2015 yılı için meclis ve komisyon toplantılarına
katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre belediye başkanına ödenen
aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının 3/1‘i oranında ödenek verilmesi hakkındaki Plan ve
Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. (2014/203 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 34. MADDESİNDE:2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi hakkındaki
09.10.2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin hazırlamış olduğu gündem dışı yazılı
teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2015 Mali Yılı Bütçesi oy birliği ile kabul
edildi. (2014/204 Sayılı Karar)
11
GÜNDEMİN 35. MADDESİNDE: Hizmet aracı alımı hakkındaki Özel Kalem
Müdürlüğünün 08.10.2014 tarih ve 347 sayılı gündem dışı yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile
gündeme alındı.
Belediyemiz Riyaset Makamı ve Özel Kalem Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere bir
adet hizmet aracı alınması oy birliği ile kabul edildi. (2014/205 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 36. MADDESİNDE: Hizmet alımı hakkındaki Park ve Bahçeler
Müdürlüğünün 09.10.2014 tarih ve 184 sayılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Biz bu maddeyi geçirmiştik 24 oy olarak
son çıkanlarla yasada bu kobil ihalelerin 36 ay yapılması hakkında bir madde var dolayısıyla
24 ay değil de 36 ay yapacağız değerli arkadaşlar. ''Dedi.
Belediye Kanunu’nun 67. maddesi uyarınca; belediyemiz mücavir alan sınırları
dâhilinde parkların bakımı, temizlik ve sulamada kullanılmak üzere ilgi yazımız gereği
Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanan 24 aylık hizmet alım işinin 01.01.201531.12.2017 tarihleri arasında 36 aylık Hizmet Alım işi olarak düzeltilmesi teklifi oy birliği ile
kabul edildi. (2014/206 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 37. MADDESİNDE: Hizmet alımı hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün
09.10.2014 tarih ve 565 sayılı gündem dışı yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Belediye Kanunu’nun 67. maddesi uyarınca; belediyemiz mücavir alan sınırları
dâhilinde yol, kaldırım, asfalt ve inşaat işleri bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere ilgi
yazımız gereği Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanan 24 aylık hizmet alım
işinin 01.01.2015-31.12.2017 tarihleri arasında 36 aylık Hizmet Alım işi olarak düzeltilmesi
teklifi oy birliği ile kabul edildi. (2014/207 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 38. MADDESİNDE: Mülkiyeti belediyemize ait tam parsellerin Sınırlı
orumlu Konut Yapı Kooperatifine kat karşığı tahsisi veya devri hakkındaki İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 09.10.2014 tarih ve 2715 sayılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Yaklaşık 30 dönüm civarında bir yer ama
bunların hepsi bir yerde değil maalesef toplu olarak arsamız yok 2. Dönüm bir yerde 8 dönüm
bir yerde 10,5 dönüm bir yerde olmak üzere birkaç tane böyle parselimiz var. Encümenimiz
bunları belediyemiz öncülüğünde kurulan kooperatif ya bedeli karşılığında satacak yada kat
karşılığı verecek. Yani hangisi daha karlı olursa belediyemiz açısından yaklaşık bur da birkaç
şartımız var yani bu konutları sosyal konut olarak yapacağız. Birkaç parseli 2+1 şeklinde
yapalım diye düşünüyoruz. Birkaç parseli de 3+1 şeklinde ama zaten yönetmelikte de şartlar
var o şartlardan bir tanesi o kooperatife üye olabilmesi için onikişubat ilçemizde ikamet
ediyor olması lazım. Bir de 18 yaşından büyük çocuklarının gelirini olmaması lazım. Bu
şartları arayacağız. Kahramanmaraş’ta da bu sosyal konut alanında ciddi bir eksiklik var. Ev
bulunmuyor. Kiralar ciddi manada yükselmiş. Azda olsa bir katkı sağlayalım diye
düşünüyorum inşallah. Dolayısı ile kafamızdaki model bu. İnşaatlar başladığında da belediye
meclisimizdeki inşaat mühendisi arkadaşlardan yardım isteyeceğiz. Kontrol etmeleri
bakımından. ''Dedi.
Belediyemizin de tüzel kişilik olarak üyesi olduğu Onikişubat Sınırlı Sorumlu Konut
Yapı Kooperatifi tarafından, dar gelirli vatandaşlar için yapılması planlanan sosyal konutlar
için, ekli listede adı ve parsel numaraları ve mevkileri belirtilen arsaların, adı geçen
kooperatife kat karşılığı şartı ile tahsisi, devri veya arsaların satışı yapılması konularında
12
Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. (2014/208 Sayılı
Karar)
GÜNDEMİN 39. MADDESİNDE: Belediye mülkiyeti olan 52 adet arsadaki
hisselerine satış kararı ve satış işlemleri için encümene yetki verilmesi hakkında İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.10.2014 tarih ve 2714 sayılı teklifi okundu. Oy birliği ile
gündeme alındı.
Mülkiyeti Belediyemize ait Kavlaklı Mahallesinde (51 adet) ve Karamanlı
Mahallesinde (1 adet) bulunan hisseli parsellerin satışı için Belediyemiz encümenine yetki
verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. (2014/209 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 40. MADDESİNDE: Toplantımıza katılamayan meclis üyesi
arkadaşlarımızın izinli sayılmaları hakkında Ahmet KUŞÇU ve Mehmet TÜRKKORUR’un
yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
10.10.2014 tarihli belediye meclisi toplantısına katılmayan üyelerin izinli sayılmaları
oy birliği ile kabul edildi. (2014/210 Sayılı Karar)
Kasım Ayı toplantısının 06 Kasım 2014 Perşembe günü saat: 14.00 da yapılması
kararlaştırıldı.
Başkan, katılan üyelere teşekkür etti ve toplantı sonlandırıldı.
Hanefi MAHÇİÇEK
Meclis Başkanı
Ahmet KUŞCU
Meclis Kâtibi
13
H. Alaaddin ŞERBETÇİ
Meclis Kâtibi
Download

2014 yılı ekim ayı meclis karar özeti