T.C.
ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
TOPLANTI TARİHİ
: 04 EYLÜL 2014
TOPLANTI NUMARASI : 2014/07
TOPLANTI ŞEKLİ
: OLAĞAN
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi 04/09/2014 Perşembe günü saat
14:00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda Eylül Ayı olağan
toplantısı için Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK başkanlığında toplandı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞÇU, Akif ÇAYLIOĞLU, Dr. Ali ÜNSAL, Cengiz
ÇİÇEKLİOĞLU, Durdu Mehmet KARASAKIZ, Ekrem ERGİN, Erol ARSLAN, Ethem
SÜNBÜL, Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ, Halil TATAR, Havva SAYGAZ, İlyas ORHAN, Av.
İsmail KAHVECİ, Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR, Mehmet Fatih KILINÇKIRAN,
Mehmet NAR, Mesut Gökhan AKPINAR, Mesut ŞAHİNKANAT, Muhammet Mustafa
DOĞRU, Murat ÇAKIROĞLU, Muharrem ERANTEPLİ, Mustafa EVLİYA, Nihan
BÜYÜKDERELİ, Oğuz BAĞRIAÇIK, Pelin ŞERBETÇİ, Sıddık SEZAL, Suat SİLAHLI,
Süleyman ŞENEL, Tülay CANLI, Veli ÇİFTASLAN ve Yasemin AYRANPINAR toplantıya
katıldı.
Üyelerden;
Fatih KİRAZ, Mehmet KISAKÜREK, Mehmet TÜRKKORUR, Şener YENER,
toplantıya katılmadı.
İmzalanan katılım çizelgesi ve yoklamaya göre çoğunluk tespiti yapıldı.
Başkan birleşime başlamadan önce üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya
davet etti.
Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
GÜNDEMİN 1. MADDESİNDE: 05 Ağustos 2014 tarihli toplantının 1. birleşimi ile
07.08.2014 tarihli 2. birleşimine ait eski tutanak özeti hakkında söz almak isteyen olup olmadığını
sordu. Söz alan olmadı.
Yapılan oylamada eski tutanak özeti oy birliği ile kabul edildi. (2014/129 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 2. MADDESİNDE: 1 adet greyder riper ataşmanı, 1 adet lastik tekerlekli
yükleyici, 1 adet hidrolik kırıcı (Ekskavatör için), 1 adet Kompresör ve 1 adet lastik tekerlekli
asfalt silindiri alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25/08/2014 tarih ve 381 sayılı
yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: Bu alımları devlet malzeme ofisinden alacağız
bu yüzden herhangi bir ihale yapmamıza gerek yok.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne 1 adet greyder riper ataşmanı, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici,
1 adet hidrolik kırıcı (Ekskavatör için), 1 adet Kompresör ve 1 adet lastik tekerlekli asfalt
silindiri alınması oy birliği ile kabul edildi. (2014/130 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 3. MADDESİNDE: Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak
çalışmakta olan 1 Mühendis, 3 Ekonomist, 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Kimyager ve 1
Kameramana; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 657 Sayılı
Kanuna göre 2014 yılı için belirlendiği ücretin Tabanından ödenmesi hakkındaki İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/08/2014 tarih ve 651 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımız burda küçük
bir eksiklik yapmışlar. Bu arkadaşlarımız çalışan arkadaşlar, daha önce norm kadroyu
geçirmiştik biliyorsunuz norm kadrolar geçerken bunların ücretini belirlememişiz maalesef bu
arkadaşlar yeni alınacak arkadaşlar değil mevcut çalışanlar.
Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışmakta olan 1 Mühendis, 3
Ekonomist, 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Kimyager ve 1 Kameramana; Maliye Bakanlığı Bütçe
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 657 Sayılı Kanuna göre 2014 yılı için belirlenen ücretin
tabanından ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/131 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 4. MADDESİNDE: Maktu vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesi
hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarih ve 138 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Değerli arkadaşlarım vergi ve harçlarla ilgili
daha önce bütçe çalışmamızda bir karar almıştık. Şimdi Maliye bakanlığımızdan gelen bir yazı
ile bu harç ve vergileri dört bölge esas alınarak yeniden belirleyin diyor, yani merkezimizi daha
doğrusu ilçemizi birkaç bölgeye yani gelişmişlik sırasına göre birkaç bölgeye ayıralım buna
göre buradaki vergi ve harç limitlerini belirleyin diye bir yazı gelmiş dolayısı ile o bölge
bazında yeniden düzenleyeceğiz dolayısı ile Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edeceğiz. ''
Dedi.
Bakanlar kuruluna sunulmak üzere, 2464 Sayılı Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırı
aşmamak şartıyla ekteki belirtilen ilimizin çeşitli semtleri arasındaki ekonomik farklılıklar göz
önünde bulundurularak ilçemizdeki bölgelerin tespiti ile maktu vergi ve harç tarifelerinin
belirlenmesi teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
(2014/132 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 5. MADDESİNDE: Belediye mülkiyeti olan 1 adet arsa ile hissedar
olduğu 90 adet arsadaki hisselerine satış kararı ve satış işlemleri için encümene yetki verilmesi
hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarih ve 1838 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Fatih beldemiz varya dönüklü beldemiz orda
çok sayıda hisseli arsamız var beş metre, on metre, onbeş metre yani oralarda ne olduğu belirsiz
bir şekilde gidiyor eğer müşteri bulabilirsek bu hisseli arazilere beş metre, on metre, yirmi metre
her neyse ama çok sayıda yani orada çar, çur olacağına satalım diyoruz. '' Dedi.
Buyurun Kadir Bey.
Meclis Üyesi Kadir TANIŞ: ''Başkanım şuana kadar satılan yerlerle ilgili bizlere bilgi
verilse yada bir liste yapılıp nere satıldı ne kadar’a satıldı bilgi sahibi olsak. ''diye görüş bildirdi.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Tamam arkadaşlar size liste yapsınlar nereye
satılmış kaça satılmış birde şunu yapalım arkadaşlar Kıymet Takdir Komisyonumuz ne
belirlemiş onun altında mı sattık üstünde mi sattık o listeye bunu da koyalım arkadaşlar. ''dedi.
Belediye mülkiyeti olan 1 adet arsa ile hissedar olduğu 90 adet arsadaki hisselerine satış
kararı ve satış işlemleri için encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/133
Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 6. MADDESİNDE: Tekir Mahallesi 151 Ada 12 parselde bulunan
mülkiyeti Tekir Belediyesi' ne tamamı 1737.60 m2, hisse oran 40/155, hisse 448,41 m2 olan ve
Ali KOSKA' ya tamamı 1737.60 m2, hisse oranı 115/155, hisse 1289.18 m2 ait hisseli
taşınmazdaki, belediye hissesinin tamamının ve Fırın Binasının satılması hakkındaki İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2014 tarih ve 1836 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Bir onbeş gün önce Tekir’e gittiğimizde orda
bir hisseli fırının olduğunu gördük ama çalışan bir fırın değil maalesef yani makineleri var camı
çerçevesi var ama sağından solundan dökülmeye başlamış yani bizimde belediye olarak orada
hisseli fırında fırıncılık yapma imkanımız yok. '' dedi.
Tekir Mahallesi 151 Ada 12 parselde bulunan mülkiyeti Tekir Belediyesi' ne tamamı
1737.60 m2, hisse oran 40/155, hisse 448,41 m2 olan ve Ali KOSKA' ya tamamı 1737.60 m2,
hisse oranı 115/155, hisse 1289.18 m2 ait hisseli taşınmazdaki, belediye hissesinin tamamının
ve Fırın Binasının satılması teklifi oy birliği ile kabul edildi. (2014/134 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 7. MADDESİNDE: S.S. Konut Kooperatifi kurulması hakkındaki Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.08.2014 tarih ve 142 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''İleride arsamız olursa ucuz konut yapmak için
daha düzenli daha sağlıklı yerleşim yerleri kurmak için belediyemiz öncülüğünde kooperatif
kurmak istiyoruz. '' Dedi.
İlçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza konut temin etmek amacıyla
belediyemiz önderliğinde S.S. Konut Kooperatifi kurulması için Belediye Başkanı Hanefi
MAHÇİÇEK’e yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/135 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 8. MADDESİNDE: Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan
yollar, caddeler, sokaklar, bulvarlar ve meydanların temizliğinin belediyemizce yapılabilmesi
için ihtiyaç duyulan protokolü yapmak üzere Belediye Başkanımız Hanefi MAHÇİÇEK’ e
yetki verilmesi hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 27.08.2014 tarih ve 154
sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz yeni
kurulmuş bir belediyeyiz temizlik ihalesi yapmamıştık temizlik ihalesi de sekiz’inci ayın sonu
itibari ile sonuçlandı. Kadir bey hatırlayacaktır geçen ay Büyükşehirde temizlik ihalesinde
protokol yapmak için, ilçelerle protokol yapmak için yetki verildi. Bizde bu çerçevede onların
temizleyeceği alanları bir protokolle tabi karşılığında alarak belki yapma imkanımız olabilir
diye protokolü yapmak için yetki istiyoruz. ''diye belirtti.
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yollar, caddeler, sokaklar,
bulvarlar ve meydanların temizliğinin belediyemizce yapılabilmesi için maliyetlerinin
belediyemize ödenmesi kaydıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ihtiyaç duyulan
protokolü yapmak üzere Belediye Başkanımız Hanefi MAHÇİÇEK’ e yetki verilmesi oy birliği
ile kabul edildi. (2014/136 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 9. MADDESİNDE: Belediyemiz hemşerilerimizin medeni ve müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerin devamı için aşağıdaki listede belirtilen ve
kapatılan belde belediyelerinden devredilen taşınır, taşınmaz tüm malların tespit edilmesi için
çalışma yapılması, banka hesaplarının, para ve menkul niteliğindeki araçların ve taşınmazların
kamu hizmetinde kullanıldığı için Kamu Yararı Kararı alınması hakkındaki Mali Hizmetler
Müdürlüğü’nün 28.08.2014 tarih ve 144 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Maddenin esası şu; Beldelerden gen araçlarda,
binek tipi araçlarda hemen hepsinde çok sayıda icra var. Bu icraları kaldırmak için gayret
ediyoruz ama bunun yanında hukuken birde kamu yararı alabilirsek daha yararlı olur diye
düşünüyoruz ve dolayısı ile zaten çoğu da hurdalık, icraları kaldırsak bazılarını hurdaya
ayıracağız, bir kısmını da satmaya gayret edeceğiz. Kamu yararı almamızın altındaki faktör bu
arkadaşlar. ''dedi.
Belediyemiz hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere
yürüttüğü hizmetlerin devamı için aşağıdaki listede belirtilen ve kapatılan belde
belediyelerinden devredilen taşınır, taşınmaz tüm malların tespit edilmesi için çalışma
yapılması, banka hesaplarının, para ve menkul niteliğindeki araçların ve taşınmazların kamu
hizmetinde kullanıldığı için Kamu Yararı Kararı alınması oy birliği ile kabul edildi. (2014/137
Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 10. MADDESİNDE: İsim verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 28.08.2014 tarih ve 1880 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Şehir içinde Orhan Gazi mahallemizin adını
Mercimek Tepe yaptık orada zaten mercimek tepe onun dışında merkezdeki mahallelerimizin
ismi sabit ama köylerimizde ve beldelerimizdeki aynı isimleri taşıyan mahallelerimizin
isimlerini orda yaşayan insanlarımızla istişare ederek yeniden belirledik, komisyonumuzda bu
noktada gitti oradaki insanlarımızla istişare yaptı ve ona göre karar aldı. Bunlardan bir tanesi
oranın muhtarının talebi ile hangisiydi o Eyyup Bey? '' diye sordu.
Yazı İşleri Müdür Vekili Eyyup ÖZDEMİR: ''Topçalı Başkanım'' diye cevap verdi.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Evet Topçalı kendi arzu etti oranın Başkonuş
olmasını istediler bizde uygun gördük değerli arkadaşlar. '' dedi.
Meclis Üyesi Murat ÇAKIROĞLU: ''Sayın başkanım, meclisimiz mahallemizden
birinin ismine Kazım Karabekir ismini vererek ecdada saygı ve vefanın bir göstergesini
göstermiştir tüm meclise ve komisyonumuzdaki arkadaşlara onikişubat ruhuna yakışır bu
davranışlardan dolayı teşekkür ederim. '' dedi.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Bizde size teşekkür ederiz. ''dedi.
Onikişubat ilçe sınırları içerisindeki ortak isimli mahallelerin karışıklıklara mahal vermemesi için Çevre
ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan ekteki isim değişikliği hakkındaki rapor oy birliği ile kabul edildi.
(2014/138 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 11. MADDESİNDE: Fen İşleri Müdürlüğüne 15.000.000.00 (Onbeş
milyon) TL’lik ödenek aktarılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04.09.2014 tarih
ve 157 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Seksen bir tane köyden mahalleye dönüşen
yerleşim yerlerimizde aşağı yukarı bizim görev alanı içerisinde kalan bütün yollarımızın
ihalesini yaptık ama Fen İşleri müdürlüğümüzün bütçesi bu noktada yeterli olmadı. Diğer
müdürlüklerimizin harcanmayan kısımlarından bu müdürlüğümüzün bütçesine aktaracağız ve
dolayısı ile ödemelerimizi herhangi bir sıkıntıya düşmeden ödeyeceğiz. Toplamda seksen bir
tane ve merkezimizdeki mahallelerimizde tabi şuan asfalt plentimiz yok ama asfalt plentimiz
önümüzdeki sene olacak ama biz bu senede hiç olmazsa asfalt yapamayacağımız yerlerde kilit
parke yaparak köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki insanlarımızı çamurlara
bastırmayalım diyoruz. ''diye konuştu.
İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerimize düşünülen kilitli beton parke ve beton
bordür taşı ile döşeme kaplama yaptırılması işi için belediyemiz bazı müdürlüklerinin
bütçesinden ekte belirtilen 15.000.000.00 (Onbeş milyon) TL’lik ödeneğin alınarak Fen İşleri
Müdürlüğümüzün Yol Yapım Giderleri bütçe tertibine aktarılması teklifinin Plan Bütçe
Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/139 Sayılı Karar)
İmar Planı tadilatlarıyla ilgili 12. maddesinin görüşülmesi sona bırakıldı.
Dilek ve temennilerle ilgili 13. Maddesi ile 14. Kapanış maddesi atlandı.
Gündem dışı gelen konulara geçildi.
GÜNDEMİN 15. MADDESİNDE: 39.650.00 TL’lik banka teminat mektubunun
alınması için Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK’e yetki verilmesi hakkındaki Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.09.2014 tarih ve 153 sayılı gündem dışı yazılı teklifi okundu. Oy
birliği ile gündeme alındı.
Ilıca Mahallesinde bulunan jeotermal kaynak işletme ruhsatının kurumumuz adına
çevrilmesi için T.C Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
tarafından ruhsat teminatı olarak istenen 39.650.00 TL’lik banka teminat mektubunun alınması
için Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK’e yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
(2014/140 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 16. MADDESİNDE: Yol harcamalarına katılım payı miktarının
belirlenmesi hakkındaki Fen işleri Müdürlüğü’nün 03.09.2014 tarih ve 419 sayılı gündem dışı
yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Yeni yol açılması, mevcut yolların %40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi,
kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya
asfalt yapılması ve mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi işlerinden
alınacak yol harcamalarına katılım payı miktarının 21.08.1981 gün ve 17435 sayılı resmi
gazetede yayımlanan ‘’2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun harcamalara katılma payları
ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin’’ 5. maddesi gereğince belirlenmesi
teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. (2014/141 Sayılı
Karar)
GÜNDEMİN 17. MADDESİNDE: Belediyemiz meclis üyelerinden bir komisyon
oluşturularak basın ve medyada çıkan belediyemiz hakkındaki haberlerin doğruluk derecesinin
araştırılması teklifi hakkındaki Belediye Meclis Üyemizin 04.09.2014 tarihli gündem dışı yazılı
dilekçesi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Suat bey bu konuda somut bir şey var mı? ''
dedi.
Meclis Üyesi Suat SİLAHLI: ''Yok bizim meclisten geçen değil. ''diye cevap verdi.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Bizim meclisten geçen olumsuz bir şey yok.
''dedi.
Meclis Üyesi Suat SİLAHLI: ''Bizim sınırlarımız içerisinde olduğu için basında
çıkıyor bu konu bizi ilgilendiriyor diye düşünüyorum. ''diye cevap verdi.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Basında çıkıyor ama bizim yanlış bir şeyimiz
yok ama şöyle diyelim geleceğe yönelik bir çalışma yapalım diyorsanız bir komisyon kuralım
zaten imar komisyonuna çok fazla bir şey gelmiyor. Mümkün mertebe bir yanlışlık varsa,
mağduriyet varsa onu düzeltmemiz lazım. Bunu biz tavsiye olarak alalım. ''dedi.
Belediyemiz meclis üyelerinden bir komisyon oluşturularak basın ve medyada çıkan
belediyemiz hakkındaki haberlerin doğruluk derecesinin araştırılması teklifi görüşülmüş olup
meclis üyelerimizin bilgilendirilmesi için İmar ve Şehircilik müdürlüğümüz tarafından
kapsamlı bir araştırma yapılması teklifi oy birliği ile kabul edildi. (2014/142 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 18. MADDESİNDE: Yoğunluk ve kat artışı hakkındaki Belediye Meclis
Üyemizin 04.09.2014 tarihli gündem dışı yazılı dilekçesi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Suat Bey’in bu teklifi güzel biz bunu imar
müdürlüğümüzün dikkatlerine sunmak üzere tavsiye kararı olarak alalım, yani tadilat bigi yada
başka bir şey gibi kat artırımından dolayı yada zemin etütlerinde herhangi bir kayma olacaksa
onlara dikkat edelim, gerekirse yeniden isteyelim. '' dedi.
Vatandaşlarımızın ileride tehlikeli durumlarla karşılaşmamaları için yoğunluk ve kat
artışı yapılan yerlerde ve ayrıca Onikişubat İlçemizin %80’nin alüvyon olduğu
düşünüldüğünde, zemin iyileştirme ve zemin güçlendirilmesi yapılması şartı ile imar plan
çalışması yapılması teklifinin İmar ve Şehircilik müdürlüğümüz tarafından kapsamlı şekilde
incelenerek meclisimize bilgi verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. (2014/143 Sayılı
Karar)
GÜNDEMİN 12. MADDESİNDE: İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesine geçildi.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLECEK YENİ TALEPLER;
2014/69 Dosya Numaralı; Karamanlı Mah. 5308 ada 3,4 ve 13 nolu parsellerde, yapılaşmanın
daha sağlıklı olabilmesi için Ayrık Nizam’dan AT Nizam’a geçilmesi talebi.
2014/70 Dosya Numaralı; Dumlupınar Mah. 6345 ada 1 parselde çekme mesafelerinde
düzenlenme yapılması talebi.
2014/71 Dosya Numaralı; 4741 ada 15 nolu parselde sosyal tesis kapsamında yurt alanı
yapılabilmesi için U tanımlamasının kaldırılması talebi.
2014/72 Dosya Numaralı; Fatih Mahallesi 803 ada 17 paselde, yapı nizamında K6 olarak imar
plan tadilatı yapılması talebi.
2014/73 Dosya Numaralı; Dumlupınar Mah. 556 ada 11 nolu parsel, 582 ada 30 nolu parsel
ve 607 ada 15 nolu parsellerde yapı nizamında değişiklik talebi
2014/74 Dosya Numaralı; Üngüt Mahallesi 6941 ada 14 parselde yapı nizamında değişiklik
yapılması talebi
2014/75 Dosya Numaralı; Ilıca 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında, revizyon imar planı talebi
2014/76 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mah. 4124 parselde çekme mesafelerinde düzenleme
yapılması talebi
Oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi. (2014/144 Sayılı Karar)
Plan ve bütçe Komisyonu ile imar komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi
için birleşime yarım saat ara verildi.
Plan ve bütçe Komisyonu ile imar komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesine
geçildi.
GÜNDEMİN 19. MADDESİNDE: Fen İşleri Müdürlüğüne ödenek aktarılması
hakkındaki 04.09.2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun gündeme alınması teklifi
okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerimize düşünülen kilitli beton parke ve beton
bordür taşı ile döşeme kaplama yaptırılması işi için belediyemiz bazı müdürlük kalemlerinden
ekte belirtilen 15.000.000.00 (Onbeş milyon) TL’lik ödeneğin alınarak Fen İşleri
Müdürlüğümüzün Yol Yapım Giderleri bütçe tertibine aktarılması hakkında hazırlanan Plan
Bütçe Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. (2014/145 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 12. MADDESİNDE: İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesine geçildi.
İMAR KOMİSYONUNUN
UYGUN BULDUĞU TALEPLERDEN;
2014/36 Dosya Numaralı; Fatih Mah. 930 ada 6 nolu parseldeki uygulama imar planı
plan notlarına “Mevcut durum imar durumudur” ibaresi eklenecek, İlave inşaat ruhsatı
istendiğinde ise; mevcut yapıya uygun olarak arka çekme mesafesi 3 metre olmak kaydıyla ilave
inşaat çapı verilebilir. Ancak; mevcut ön cephedeki yapı yıkılarak yeni inşaat yapılması halinde
ise adadaki geçerli imar planına uyulması kaydıyla çekme mesafesinde düzenleme talebi oy
birliği ile kabul edildi. (2014/146 Sayılı Karar)
2014/37 Dosya Numaralı; Merkezi aks üzerinde bulunan bu alanın ada/parsel
içerisindeki yapılaşmasının daha düzenli olacağından dolayı, kentsel doku ve kentsel estetik
değerleri açısından da olumlu olacağı düşünülerek, Hacı Bayram Veli Mahallesi 1017 ada 6, 7 ve
8 nolu parsellerde K8 kitlelerde düzenleme yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi. (2014/147
Sayılı Karar)
2014/39 Dosya Numaralı; Alanın imar adası olarak 25.04.2001 tarihinde AT nizam
olarak tadilat gördüğü ve 27.01.2014 onanlı Nazım İmar Planı’nda sehven işlenmediği
saptanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda; vatandaşımızın mağduriyetini gidermek amacıyla,
Gayberli Mah. 1080 adanın doğusunda imar planında tadilat yapılarak daha önceki plan tadilatı
talebi oy birliği ile kabul edildi. (2014/148 Sayılı Karar)
2014/50 Dosya Numaralı; Kahramanmaraş İmar Planında M-37-C-18-A-2-A paftasının
X: 4163100-4163500 ve Y: 576200-576700 koordinatları arasındaki E=1.50 Maksimum Kat=10
olan konu yapı adalarında aralarında yapılaşma olmayan parsellerde “Alan içerisindeki
yapılaşmalar sebebiyle mülkiyet sahipleri önceki plan hükümlerindeki müktesep haklarını da
kullanabilir ” şeklinde plan notu eklenmesi Pınarbaşı Mahallesi Gülizar Şamil Aktaş Lisesi
kuzeyinde imar planında düzenleme yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi. (2014/149 Sayılı
Karar)
2014/51 Dosya Numaralı; Kahramanmaraş İmar Planında X: 4159700-4160000 Y:
576900-578300 koordinatları ve M-37-C-18-B-4-D, M-37-C-18-B-4-C, M-37-C-18-D-2-B, M37-C-18-C-1-A, M-37-C-18-C-1-B, M-37-C-18-D-2-C, M-37-C-18-C-1-D, M-37-C-18-C-1-C
paftaları arasında kalan Karamanlı Mahallesi Ağcalı yolu batısı Arpaçukuru bölgesindeki Ayrık
Nizam (A-2) iki kat konut yapı adalarının A1-2 olarak değiştirilmesi talebi oy birliği ile kabul
edildi. (2014/150 Sayılı Karar)
2014/53 Dosya Numaralı; Bahsi geçen yolun her iki durumda da yaya yolu olarak
kullanılacağından; Dumlupınar Mah. 1965 ada 11 parseldeki yolun 10 metre yerine 7 metre
olarak sağa doğru kaydırılması talebi oy birliği ile kabul edildi. (2014/151 Sayılı Karar)
2014/57 Dosya Numaralı; Yapılaşmanın yine kendi sınırları içinde kalacağı bunun
yanında; talebin kent dokusu açısından da olumlu olacağı ve kentsel yaşam kalitesini arttıracağı
düşünülerek Karamanlı Mah. 5670 ada 3 nolu parselde düzenleme yapılması talebi oy birliği ile
kabul edildi. (2014/152 Sayılı Karar)
2014/61 Dosya Numaralı; Kamu yatırımlarında zaman kazanmak adına ve bazı vatandaş
mağduriyetlerinin giderilmesi adına belirlenen bölgede imar planı değişikliklerinin yanı sıra
Kavlaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların, yerleşim alanı olarak imara
açılması için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13.Maddesinin d)
bendine istinaden Kamu Yararı Kararı alınması talebi oy birliği ile kabul edildi. (2014/153 Sayılı
Karar)
2014/64 Dosya Numaralı; 1/1000 Uygulama İmar Planında ve 1/5000 Nazım İmar
Planında herhangi bir kullanım ve fonksiyon değişikliği olmayacağı için ve bunun yanında
vatandaşımızın inşaat alanı da düşünülerek mağdur olmaması istendiğinden, Fatih Mah. 725 ada
1 nolu parsel ile ilgili imar planı tadilatı talebi oy birliği ile kabul edildi. (2014/154 Sayılı Karar)
2014/65 Dosya Numaralı; Söz konusu adalardaki arsaların müracaat dilekçesine ekli
tadilat çiziminin sunulduğu şekliyle yapılması 1/5000 lik Nazım İmar Planına aykırılık da teşkil
etmemesi nedeniyle Üngüt Mahallesi 944-842-843-844-845-846 parseller, 5977 ada 1 ve 2
parseller, 6168 ada 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatı talebi oy birliği ile kabul edildi. (2014/155
Sayılı Karar)
2014/74 Dosya Numaralı; Üngüt Mahallesi 6941 ada 14 parselde K4 yapı nizamlı ve
“Karma Kullanım Alanları” yapı koşulu ile tanımlı alanın, mevcut yoğunluğunu arttırmadan,
mevcut yoğunluğa denk olan E=3.00 olarak, TAKS=0.60 olarak ve Hmax=10 olarak yeniden
düzenlenmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. (2014/156 Sayılı Karar)
İMAR KOMİSYONUNUN
UYGUN BULMADIĞI TALEPLERDEN;
2014/25 Dosya Numaralı; İmar kanunu ve ilgili mevzuat gereği Mağralı Mahallesi
1292 ada 2 parselin yeşil alan kullanımından çıkarılarak konut alanına dönüştürülmesi talebi oy
birliği ile ret edildi. (2014/157 Sayılı Karar)
2014/38 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mah. 265 nolu parselle ilgili plan tadilatı kararları
çevresiyle birlikte değerlendirilerek verileceğinden, bu süreç elde edilene kadar kadastro sınırına
göre yol açılması talebi oy birliği ile ret edildi. (2014/158 Sayılı Karar)
2014/41 Dosya Numaralı; 27.01.2014 tarihli mevcut imar planının muhafaza
edilmesinin gerektiği kanaatine varıldığından, Pirireis Mah. 2124 numaralı adada eski imar
planına göre düzenleme yapılması talebi oy birliği ile ret edildi. (2014/159 Sayılı Karar)
2014/58 Dosya Numaralı; 7 metrelik devam eden mevcut aksın, herhangi bir yerden
daraltılması söz konusu olamayacağından Karamanlı Mah. 1129 ada 9 parsel üzerinde imar plan
tadilatı talebi oy birliği ile ret edildi. (2014/160 Sayılı Karar)
2014/67 Dosya Numaralı; İlgili ada parselle ilgili plan tadilatı kararları, çevresiyle
birlikte değerlendirilerek verileceğinden, bu süreç elde edilene kadar Pınarbaşı Mahallesi 253
parselde imar planı tadilatı talebi oy birliği ile ret edildi. (2014/161 Sayılı Karar)
2014/54 Dosya Numaralı; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 12.maddesi ve
Geçici Madde 6’ya göre, konu Yapı Ruhsatı işlemlerinde çözülecek olduğundan plan tadilatına
gerek duyulmadığı için, Akçakoyunlu Mahallesi 128 ada 4 parselde ön çekme mesafesinin
düzenlenmesi talebi oy birliği ile ret edildi. (2014/162 Sayılı Karar)
2014/55 Dosya Numaralı; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nı etkileyeceği
anlaşıldığından, konunun Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce değerlendirilmesi
gerektiği için Üngüt Mah. 6113 ada 6 nolu parselde imar plan tadilatı talebi oy birliği ile ret edildi.
(2014/163 Sayılı Karar)
Düzeltilmesi gereken tadilat kararlarına geçildi.
2014/77 Dosya Numaralı; 2014/9 dosya numaralı ve 2014/73 sayılı meclis kararında
Karamanlı Mahallesi 4687 ada 1 parsel olması gerekirken Karamanlı Mahallesi 4697 ada 1 parsel
olarak sehven yanlış yazıldığından; Söz konusu yanlışın ''Karamanlı Mahallesi 4687 ada 1 parsel''
olarak değiştirilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. (2014/164 Sayılı Karar)
2014/78 Dosya Numaralı; 2014/21 dosya numaralı ve 2014/82 sayılı meclis kararında
Karamanlı Mahallesi 6397 ada 12 parsel olması gerekirken Barbaros Mahallesi 196 ada olarak
sehven yanlış yazıldığından; söz konusu yanlışın '' Karamanlı Mahallesi 6397 ada 12 parsel''
olarak değiştirilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. (2014/165 Sayılı Karar)
İMAR KOMİSYONUNDA İNCELEMESİ
DEVAM EDEN DOSYALARDAN;
2014/35 Dosya Numaralı; Şehrin muhtelif yerlerinde 6 adet trafo kabin yerinin imar planına
işlenmesi talebi
2014/44 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mh. 3856 ve 3902 parsellerde Eğitim Tesisleri olarak
düzenleme yapılması talebi
2014/52 Dosya Numaralı; Üngüt Mah. 4769 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller ile 4770 ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsellerin bulunduğu adaların ortasından geçen yolun düzenlenmesi talebi.
2014/56 Dosya Numaralı; Hayrullah Mah. 4491 ada 46 ve 50 nolu parsellerin enerji nakil
hatları sebebiyle düzenlenmesi talebi
2014/62 Dosya Numaralı; Merkez Orhangazi Mahallemizde yapılacak olan İmar Islah
Çalışmaları ile ilgili Projenin değerlendirilmesi
2014/63 Dosya Numaralı; İlçe Kaymakamlığımızdan ( VALİLİK ) gelen talebin görüşülmesi
2014/66 Dosya Numaralı; SerintepeMahallesi 6862 ada 7 ve 8 parsel ile ilgili İmar Planı
tadilatının görüşülmesi
2014/68 Dosya Numaralı; Hayrullah Mahallesi 1013 ada 10 parselde imar planı tadilat
talebinin görüşülmesi
Oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi. (2014/166 Sayılı Karar)
GÜNDEMİN 20. MADDESİNDE: Toplantımıza katılamayan meclis üyesi
arkadaşlarımızın izinli sayılmaları hakkında Ahmet KUŞÇU ve Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ’nin
yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
04.09.2014 tarihli belediye meclisi toplantısına katılmayan üyelerin izinli sayılmaları oy
birliği ile kabul edildi. (2014/167 Sayılı Karar)
Ekim Ayı toplantısının 01 Ekim 2014 Çarşamba günü saat: 14.00 da yapılması
kararlaştırıldı.
Başkan, katılan üyelere teşekkür etti ve toplantı sonlandırıldı.
Hanefi MAHÇİÇEK
Meclis Başkanı
Ahmet KUŞCU
Meclis Kâtibi
H. Alaaddin ŞERBETÇİ
Meclis Kâtibi
Download

2014 yılı eylül ayı meclis karar özeti