KSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DOKTORA' YA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
SINAV SONUÇ LİSTESİDİR
Alınacak Öğrenci Sayısı :
9
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DOKTORA)
ALES
ALES
Lisans
Lisans
mezuniyet
Puan.%50' mezuniy
Adı Soyadı
si
Puanı
1 Harun ÖZEL
2 Zeynep Aktürk ŞAHİN
Alınacak Öğrenci Sayısı :
74,393
70,770
37,197
35,385
et Notu
64,60
79,97
Yüksek
Lisans
Mezuniy
Yüksek
Lisans
Mezuniyet
sı
n %15'i
Bilim
Not
et Not
Not
Ortalamas Ortalama Ortalamasını
Sınav
ının %10'i
Notu
6,460 100,00
7,997 85,50
15,000
12,825
Bilim Sınav Notunun
Başarı Notu
Sonuç
%25'u
90
95
(70 ve Üzeri)
22,50
23,75
81,16
79,96
BAŞARILI
BAŞARILI
3
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI (DOKTORA)
ALES
ALES
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Puan.%50'
Puanı
74,781
77,886
64,881
Hatike KOÇAR (LİS. KOŞ. BAŞV.)
73,502
Yasin AVAN
65,594
Ahmet Hikmet ZABUN
65,364
Sedat ÇOBANOĞLU
66,582
Muzaffer BİMAY
57,111
Mustafa KARAHÖYÜK
Ömer ÇAMUR
Mehmet GÜRBÜZ
si
37,391
38,943
32,441
36,751
32,797
32,682
33,291
28,556
Lisans
mezuni
yet
Notu
84,36
67,10
71,06
77,36
84,36
73,00
63,25
69,69
Lisans
mezuniy
et Not
Ortalama
sının
%10'i
8,436
6,710
7,106
19,340
8,436
7,300
6,325
6,969
Yüksek
Yüksek
Lisans
Lisans
Mezuni Mezuniyet
yet Not
Not
Ortalam Ortalaması
ası
nın %15'i
13,460
89,73
12,480
83,20
12,759
85,06
0,000
0,00
14,580
97,20
12,129
80,86
12,000
80,00
10,712
71,41
Bilim
Bilim Sınav Notunun
Başarı Notu
Sonuç
Sınav
Notu
%25'u
(70 ve Üzeri)
13,75
13,75
18,75
14,00
6,00
9,00
8,00
6,25
55
55
75
56
24
36
32
25
73,04
71,88
71,06
70,09
61,81
61,11
59,62
52,49
Mehmet Ali POLAT
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
Recep AKTAŞ
GİRMEDİ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
4
COĞRAFYA ANABİLİM DALI (DOKTORA)
ALES
Puanı
1 Mustafa DEMİRCAN
ALES
Lisans
Puan.%50' mezuniy
Adı Soyadı
76,341
si
38,171
et Notu
63,09
Lisans
Yüksek
Yüksek
Lisans
mezuniyet Lisans
Mezuniy Mezuniyet
Not
Not
Ortalamas et Not
Ortalama Ortalamasını
ının %10'i
sı
n %15'i
6,309
88,33
13,250
Bilim
Bilim Sınav Notunun
Başarı Notu
%25'u
(70 ve Üzeri)
Sonuç
Sınav
Notu
35
8,75
66,48
BAŞARISIZ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
9
İŞLETME ANA BİLİM DALI (DOKTORA)
ALES
ALES
si
Puanı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Mehri Banu SÜNBÜL
Sümeyra CEYHAN
Mehmet Alper AKDEMİR
İbrahim FIRAT
Murat ATASEVER
Kenan KULAK
Nurettin KOCA
Erkan UZUN
Ahmet ACEM
Serdar ZENCİR
Abdurrahman AKMAN
12 Reşat SAKUR
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ferhat UĞURLU
İbrahim BOZKURT
Malik Ejder ÇİFTASLAN
Mustafa ESER
Melehat KÜÇÜKÖNDER
Zeynep Sevgi BALIK
Yaşar GÖLCÜ
İsa GEREKLİ
Mine KÜÇÜKLER
Süleyman İPEKÇİ
Engin HERESER
Gamze ŞERBETÇİ
Lisans
Puan.%50' mezuniy
Adı Soyadı
77,934
84,222
70,303
76,962
81,990
85,133
64,637
76,097
77,653
76,321
78,119
84,126
74,882
71,203
83,408
73,423
73,056
76,232
67,346
72,792
75,625
60,970
69,627
70,256
Alınacak Öğrenci Sayısı :
38,967
42,111
35,152
38,481
40,995
42,567
32,319
38,049
38,827
38,161
39,060
42,063
37,441
35,602
41,704
36,712
36,528
38,116
33,673
36,396
37,813
30,485
34,814
35,128
et Notu
80,86
71,76
71,30
76,66
87,16
58,00
66,86
66,40
60,56
61,19
78,06
64,53
65,23
65,00
62,90
84,60
68,50
65,00
65,00
67,80
56,83
72,73
62,66
56,06
Lisans
Yüksek
Yüksek
Lisans
mezuniyet Lisans
Mezuniy Mezuniyet
Not
Not
Ortalamas et Not
Ortalama Ortalamasını
ının %10'i
sı
n %15'i
8,086
7,176
7,130
7,666
8,716
5,800
6,686
6,640
6,056
6,119
7,806
6,453
6,523
6,500
6,290
8,460
6,850
6,500
6,500
6,780
5,683
7,273
6,266
5,606
96,50
93,00
97,66
93,00
91,36
76,66
89,50
90,00
94,16
82,50
88,33
66,86
79,00
84,83
76,66
93,00
79,00
74,40
90,20
90,66
84,83
81,56
70,83
98,83
14,475
13,950
14,649
13,950
13,704
11,499
13,425
13,500
14,124
12,375
13,250
10,029
11,850
12,725
11,499
13,950
11,850
11,160
13,530
13,599
12,725
12,234
10,625
14,825
Bilim
Bilim Sınav Notunun
Başarı Notu
Sonuç
Sınav
Notu
%25'u
(70 ve Üzeri)
17,50
12,25
16,75
13,00
8,25
10,75
18,00
10,00
8,75
11,00
7,50
9,00
11,25
12,00
7,00
7,00
10,00
9,00
10,75
7,50
6,25
11,75
8,75
0,25
70
49
67
52
33
43
72
40
35
44
30
36
45
48
28
28
40
36
43
30
25
47
35
1
79,03
75,49
73,68
73,10
71,67
70,62
70,43
68,19
67,76
67,65
67,62
67,55
67,06
66,83
66,49
66,12
65,23
64,78
64,45
64,28
62,47
61,74
60,45
55,81
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
1
İKTİSAT ANA BİLİM DALI (DOKTORA)
ALES
ALES
Adı Soyadı
Puanı
1 Osman KAVAK
2 Oğuz CİĞERLİOĞLU
72,731
70,802
Alınacak Öğrenci Sayısı :
Lisans
Yüksek
Yüksek
Lisans
mezuniyet Lisans
Mezuniy
Mezuniyet
Puan.%50' mezuniy
Not
et
Not
Not
Ortalamas
si
et Notu ının %10'i Ortalama Ortalamasını
sı
n %15'i
36,366
35,401
Lisans
56,60
72,00
5,660
7,200
82,50
86,75
12,375
13,013
Bilim
Bilim Sınav Notunun
Başarı Notu
%25'u
(70 ve Üzeri)
Sonuç
Sınav
Notu
6,25
5,00
25
20
60,65
60,61
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
1
TARİH ANA BİLİM DALI (DOKTORA)
ALES
Adı Soyadı
Puanı
1 Cennet Füsun KARAKALE 84,906
ALES
Lisans
Yüksek
Yüksek
Lisans
mezuniyet Lisans
Mezuniy
Mezuniyet
Puan.%50' mezuniy
Not
Not
Ortalamas et Not
si
et Notu ının %10'i Ortalama Ortalamasını
sı
n %15'i
42,453
Lisans
59,90
5,990
94,16
14,124
Bilim
Bilim Sınav Notunun
Başarı Notu
%25'u
(70 ve Üzeri)
Sonuç
Sınav
Notu
20
5,00
67,57
BAŞARISIZ
KSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
TEZLİ YÜKSEK LİSANSA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
SINAV SONUÇ LİSTESİDİR
Alınacak Öğrenci Sayısı :
7
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI (TEZLİ)
ALES
Puanı
%50'si
Notu
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalaması
nın %25 si.
82,113
79,826
78,383
77,556
72,075
76,516
69,755
69,615
68,016
81,708
83,007
83,937
81,518
78,442
82,086
80,462
78,520
73,548
78,985
77,063
71,536
73,800
73,247
72,066
68,521
69,041
67,917
41,057
39,913
39,192
38,778
36,038
38,258
34,878
34,808
34,008
40,854
41,504
41,969
40,759
39,221
41,043
40,231
39,260
36,774
39,493
38,532
35,768
36,900
36,624
36,033
34,261
34,521
33,959
87,63
93,46
75,73
74,66
82,03
69,92
74,80
79,93
62,66
85,06
86,00
73,16
84,13
78,06
80,40
77,60
69,43
73,40
72,46
66,40
70,83
64,76
74,04
68,26
69,90
70,36
60,56
21,91
23,37
18,93
18,66
20,51
17,48
18,70
19,98
15,67
21,27
21,50
18,29
21,03
19,52
20,10
19,40
17,36
18,35
18,12
16,60
17,71
16,19
18,51
17,07
17,48
17,59
15,14
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Muharrem OKUMUŞ
Perihan ACIPAYAM
Nihat OYMAN
Hüseyin Adem TÜLÜCE
Elife YETER
Şükrü BİLGİÇ
Ömer Faruk IŞIKLI
Fadime BAYINDIR
İsa ARI
Hacer Yılmaz BİRDİŞLİ
Sevil TUNCER
Hamide ÇİMEN
Kiraz GÖÇER
Büşra PALA
Tuğba Nur AKKOYUN
Rüveyda BOZKURT
Sabri KARARMAZ
Safiye TAŞ
Abdullatif ÖZARSLAN
Nimet GÖKSÜGÜR
Mustafa GÜL
Mukaddes YETER
Fatih YILDIZ
Talha MAZI
Şahin KARASLAN
Ahmet KARATAŞ
Selda DÖKMENDER
Şefik ŞAHİN
Semra SEVİNÇ
Muhammet ÇELİK
Emine Çimen UYSAL
Erdoğan DURMAZ
Sultan PAÇACI
ALES
Lisans
Puanının
mezuniyet
Bilim
Bilim Sınav
Sınav
Notunun
Başarı
Notu
%25'u
Notu
65
60
80
75
75
70
75
70
80
25
20
30
20
30
20
20
30
30
20
25
30
30
20
25
30
25
20
16,25
15,00
20,00
18,75
18,75
17,50
18,75
17,50
20,00
6,25
5,00
7,50
5,00
7,50
5,00
5,00
7,50
7,50
5,00
6,25
7,50
7,50
5,00
6,25
7,50
6,25
5,00
79,21
78,28
78,12
76,19
75,30
73,24
72,33
72,29
69,67
68,37
68,00
67,76
66,79
66,24
66,14
64,63
64,12
62,62
62,61
61,38
60,98
60,59
60,13
59,35
59,24
58,36
54,10
Sonuç
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
32
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI (TEZLİ)
ALES
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Hüseyin ERSÖNMEZ
Ayşe SEYİTHANOĞLU
Seyyid KALKANDELEN
Samed DAMLIBAĞ
Saliha CENNETER
Mehmet Akif İÇEN
Zübeyde ZENGİN
Sena İPEK
Belkıs MUSTAN
Zeynep ÇİFTASLAN
Muhammed ERİNÇ
Ferize YEKSEK
Cengiz ERGİN
Ayla ÖKSÜZ
Emrullah GÜLER
Mehmet Emin ÇELİK
Zeynep KAPLAN
Hasan Ali ŞİMŞEK
Ayşe ATEŞ
Meryem KAVAK
Salih ÇİFTÇİLER
İysa SARIKAYA
Talha SÖNMEZ
Mehmet BARBAROS
ALES
Lisans
Puanının
mezuniyet
Puanı
%50'si
Notu
85,910
80,728
82,093
80,417
78,694
82,174
79,348
80,825
73,798
77,700
75,393
85,932
74,859
79,635
73,209
71,050
82,395
82,701
86,160
74,390
80,945
73,986
82,029
73,835
42,955
40,364
41,047
40,209
39,347
41,087
39,674
40,413
36,899
38,850
37,697
42,966
37,430
39,818
36,605
35,525
41,198
41,351
43,080
37,195
40,473
36,993
41,015
36,918
34,167
40,799
37,729
39,711
34,481
35,798
39,681
34,012
36,545
38,347
36,868
37,214
38,585
37,695
36,160
32,509
85,06
88,56
73,16
77,80
77,36
74,56
75,03
79,52
72,38
83,43
89,15
76,19
65,00
77,00
79,79
68,64
68,73
72,88
82,96
76,21
75,03
73,63
86,23
78,53
Niyazi ÜNAL
68,334
İsmail Hakkı GÜRDENİZ
Necmettin DOLAŞ
Mehmet Metin KILIÇ
Mehmet AKSU
Deniz VURAL
Büşra Karakurt YILMAZ
Hacı AYDIN
Ömer YOLALAN
Bilal ÜNAL
İbrahim KESİK
Mehmet Kadir TANRIVERDİ
M.Merve AÇIKGÖZ
Seydihan KÖSE
İlyas HENNEP
Mehmet Selim BASUTÇU
81,598
75,458
79,421
68,962
71,596
79,362
68,024
73,090
76,694
73,736
74,427
77,169
75,389
72,320
65,017
66,61
70,83
72,70
73,63
75,03
64,76
82,73
74,18
79,53
75,15
67,46
80,86
69,20
68,86
79,21
63,61
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalaması
nın %25 si.
Bilim
Bilim Sınav
Sınav
Notunun
Başarı
Notu
%25'u
Notu
21,27
22,14
18,29
19,45
19,34
18,64
18,76
19,88
18,10
20,86
22,29
19,05
16,25
19,25
19,95
17,16
17,18
18,22
20,74
19,05
18,76
18,41
21,56
19,63
16,65
17,71
18,18
18,41
18,76
16,19
20,68
18,55
19,88
18,79
16,87
20,22
17,30
17,22
19,80
15,90
95
79
90
85
85
80
85
75
95
75
70
60
93
70
80
95
70
64
45
75
63
75
46
70
91
60
70
61
80
85
50
81
65
60
65
50
55
55
50
80
23,75
19,75
22,50
21,25
21,25
20,00
21,25
18,75
23,75
18,75
17,50
15,00
23,25
17,50
20,00
23,75
17,50
16,00
11,25
18,75
15,75
18,75
11,50
17,50
22,75
15,00
17,50
15,25
20,00
21,25
12,50
20,25
16,25
15,00
16,25
12,50
13,75
13,75
12,50
20,00
87,97
82,25
81,84
80,91
79,94
79,73
79,68
79,04
78,74
78,46
77,48
77,01
76,93
76,57
76,55
76,44
75,88
75,57
75,07
75,00
74,98
74,15
74,07
74,05
73,57
73,51
73,40
73,37
73,24
73,24
72,86
72,81
72,68
72,13
69,98
69,93
69,63
68,66
68,46
68,41
Sonuç
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Sariye ÖZMANTAR
Raif YILDIZ
Mehmet DİRİL
Mehmet DALKIR
Ümmüşen UZKAR
Beyhan TATLI
Hava UMUT
İsmihan SÖYLEMEZ
Mustafa KILIÇASLAN
İbrahim YILDIZ
Kenan Paşa ÇETİN
Şaziye CENGİZ
Muttalip GÖKÇE
Ahmet KARADUMAN
Nuran YANBAY
Halilullah BATUGE
İlyas KERKEZ
Mahmut BİRGÜL
Hikmetullah YETKİN
Abdurrahim YILDIZ
İsa TARAKCİ
Zehra NİYAZİOĞLU
Mustafa AKSOY
Mehmet Ubeyde BATUGE
Hasan AKKURT
Mehtap KARAKURT
Sümeyye TOKSOY
Ümmühan DEMİR
Mehmet DEVECİ
Osman AYDIN
75,790
79,882
76,613
65,056
75,529
74,580
83,386
83,114
69,617
72,840
68,069
69,281
76,115
77,963
65,625
76,278
79,470
67,096
64,315
72,538
74,750
74,350
78,499
70,059
67,278
37,895
39,941
38,307
32,528
37,765
37,290
41,693
41,557
34,809
36,420
34,035
34,641
38,058
38,982
32,813
38,139
39,735
33,548
32,158
36,269
37,375
37,175
39,250
35,030
33,639
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
79,23
60,80
71,39
68,82
71,30
83,20
67,78
71,06
77,36
77,70
73,86
80,11
64,76
75,96
61,03
59,83
62,43
60,24
70,13
66,75
80,60
69,43
0,00
69,12
78,78
19,81
15,20
17,85
17,20
17,83
20,80
16,95
17,77
19,34
19,43
18,47
20,03
16,19
18,99
15,26
14,96
15,61
15,06
17,53
16,69
20,15
17,36
0,00
17,28
19,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40
50
45
70
45
30
27
20
40
30
42
30
30
15
50
25
15
40
35
20
0,5
10
70
10
0
10,00
12,50
11,25
17,50
11,25
7,50
6,75
5,00
10,00
7,50
10,50
7,50
7,50
3,75
12,50
6,25
3,75
10,00
8,75
5,00
0,13
2,50
17,50
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,70
67,64
67,40
67,23
66,84
65,59
65,39
64,32
64,15
63,35
63,00
62,17
61,75
61,72
60,57
59,35
59,09
58,61
58,44
57,96
57,65
57,03
56,75
54,81
53,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
15
SAĞLIK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (TEZLİ)
ALES
Puanının
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
57
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Tuğba Gül BAYNAL
Canan BULUT
Dilek KOCA
Ebru Gülsüm GÜNGÖRÜR
Rabia FIRTINA
Emre EMLİK
Veli ADANALI
Tuğba BALBABA
Mustafa UZAN
Ali ALU
Sema DÖKME
Güler SEZGİN
Elif NARLI
Turgut KOZ
Fadime YANIT
Erkan AÇIKGÖZ
Enise GÜNDOĞDU
Özel ZENGİN
Ayda KIR
Tuğçe ÜNALAN
Hilal ŞİŞİK
Ayşe ASLANTAŞ
Buket SEZER
Özlem GÖKÇE
Zekeriyya GÖK
Abdulkadir TEKEREK
Melike KAYIRAL
Esra SEZER
Esra AYAZ
Yasemin KIRLANGIÇ
Gülsüm ÇÖMEZ
Hasan YALNIZ
Abdullah ALTUNKAYA
Hacer ÇIĞIL
Halil KÜPELİ
Metin SARITEKİN
Sema GÖZÜKARA
Emrullah TURAN
HASAN KARAKUZU
Selçuk ALICI
Mustafa GÜVEN
Hasan Sadık TATLI
Rasim IŞIK
Süheyla AKSOY
Metin BİLALOĞLU
Hüseyin ÜNAL
Devlet DOĞRUER
Güler ATATANIR
Fatih TAŞ
Oğuzhan KARA
Mikail DEMİRAL
Hatice Sevinç ALTINÖZ
Muhammed İRFAN ÇETİN
Fatih AÇAN
Filiz ÖZBEK
Berat Emre ÖZKAN
Nida GÖNEN
ALES
Puanı
%50'si
80,049
76,529
80,554
70,979
71,266
73,643
79,059
70,845
74,558
75,223
72,141
67,290
73,269
69,247
67,432
73,051
79,492
72,518
72,169
75,115
69,027
86,030
76,339
87,354
67,478
61,847
57,891
80,056
66,746
69,868
74,707
84,484
83,896
82,984
81,756
68,535
75,448
67,967
83,142
62,458
71,000
76,568
74,391
66,556
67,912
69,043
64,979
73,431
70,762
66,615
64,587
64,221
60,070
65,931
58,704
61,004
58,685
40,025
38,265
40,277
35,490
35,633
36,822
39,530
35,423
37,279
37,612
36,071
33,645
36,635
34,624
33,716
36,526
39,746
36,259
36,085
37,558
34,514
43,015
38,170
43,677
33,739
30,924
28,946
40,028
33,373
34,934
37,354
42,242
41,948
41,492
40,878
34,268
37,724
33,984
41,571
31,229
35,500
38,284
37,196
33,278
33,956
34,522
32,490
36,716
35,381
33,308
32,294
32,111
30,035
32,966
29,352
30,502
29,343
Lisans
Lisans
mezuniyet
mezuniyet
Not
Ortalaması
Notu
nın %25 si.
81,33
81,22
65,93
79,70
81,10
74,10
70,60
77,60
73,16
67,33
69,90
80,30
70,83
63,41
64,06
68,73
86,70
71,76
63,13
68,03
90,20
85,06
77,83
79,70
60,28
67,33
71,53
70,13
67,56
74,80
79,00
76,67
68,96
75,03
78,06
76,46
64,53
66,63
65,72
80,31
60,40
72,59
54,59
71,85
53,56
64,06
71,30
64,76
64,96
61,50
62,09
64,41
56,36
54,96
56,69
56,60
63,13
20,33
20,31
16,48
19,93
20,28
18,53
17,65
19,40
18,29
16,83
17,48
20,08
17,71
15,85
16,02
17,18
21,68
17,94
15,78
17,01
22,55
21,27
19,46
19,93
15,07
16,83
17,88
17,53
16,89
18,70
19,75
19,17
17,24
18,76
19,52
19,12
16,13
16,66
16,43
20,08
15,10
18,15
13,65
17,96
13,39
16,02
17,83
16,19
16,24
15,38
15,52
16,10
14,09
13,74
14,17
14,15
15,78
Bilim
Bilim Sınav
Başarı
Sınav
Notunun
Notu
%25'u
Notu
69
72
75
74
70
72
64
73
68
70
73
71
68
75
75
59
28
50
57
46
36
7
33
9
68
72
75
32
60
45
30
12
20
15
12
40
36
45
15
41
39
12
29
27
42
25
22
10
15
23
25
19
35
20
30
25
20
17,25
18,00
18,75
18,50
17,50
18,00
16,00
18,25
17,00
17,50
18,25
17,75
17,00
18,75
18,75
14,75
7,00
12,50
14,25
11,50
9,00
1,75
8,25
2,25
17,00
18,00
18,75
8,00
15,00
11,25
7,50
3,00
5,00
3,75
3,00
10,00
9,00
11,25
3,75
10,25
9,75
3,00
7,25
6,75
10,50
6,25
5,50
2,50
3,75
5,75
6,25
4,75
8,75
5,00
7,50
6,25
5,00
77,61
76,57
75,51
73,91
73,41
73,35
73,18
73,07
72,57
71,94
71,80
71,47
71,34
69,22
68,48
68,46
68,42
66,70
66,12
66,07
66,06
66,03
65,88
65,85
65,81
65,76
65,58
65,56
65,26
64,88
64,60
64,41
64,19
64,00
63,39
63,38
62,86
61,89
61,75
61,56
60,35
59,43
58,09
57,99
57,85
56,79
55,81
55,41
55,37
54,43
54,07
52,96
52,88
51,71
51,02
50,90
50,13
Sonuç
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
Zülal DEVİR
GİRMEDİ
Hasan Fevzi KAYGUSUZ
GİRMEDİ
Sebahat ÖZKAN
Mehmet Reşit KURBANOĞLU
Melike HOYLU
Yalçın SAĞIR
Ruhi ÖZYEŞİLDAĞ
Melike Sultan GEREK
Kader FIRTINA
GİRMEDİ
Fatih FIRTINA
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
11
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI (TEZLİ)
ALES
ALES
Puanının
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ayşe Merve HOŞAB
Mustafa SALTALI
Kübra KAHVECİ
Ahmet ALTUN
Suna ÖZGÜZEL
Özcan ERDEM
Saffet AŞIK
Emre ÖZDEMİR
Betül DİKMEN
Hanifi KAPLAN
Mustafa İŞTAR
Hüseyin KAPLAN
Zeynep BAYRAKTAR
Hasan GÜNGÖR
Sedef ÖZDEMİR
Bahadır SAĞLIK
Mustafa KARASU
Şerzan ERTAŞ
Mustafa CİĞER
Emrah DOĞRU
Puanı
%50'si
83,018
78,332
91,057
83,052
76,287
79,895
77,009
69,504
72,493
71,365
75,574
68,923
63,749
78,539
72,613
78,696
64,665
61,157
41,509
39,166
45,529
41,526
38,144
39,948
38,505
34,752
36,247
35,683
37,787
34,462
31,875
39,270
36,307
39,348
32,333
30,579
Alınacak Öğrenci Sayısı :
Lisans
Lisans
mezuniyet
mezuniyet
Not
Ortalaması
Notu
nın %25 si.
96,73
93,93
71,30
73,40
82,03
65,41
77,36
54,96
69,66
60,85
68,26
68,21
67,23
71,94
79,00
66,40
69,43
68,73
24,18
23,48
17,83
18,35
20,51
16,35
19,34
13,74
17,42
15,21
17,07
17,05
16,81
17,99
19,75
16,60
17,36
17,18
Bilim
Bilim Sınav
Başarı
Sınav
Notunun
Notu
%25'u
Notu
75
80
75
75
75
70
50
80
50
50
25
37
45
10
10
10
15
20
18,75
20,00
18,75
18,75
18,75
17,50
12,50
20,00
12,50
12,50
6,25
9,25
11,25
2,50
2,50
2,50
3,75
5,00
84,44
82,65
82,10
78,63
77,40
73,80
70,34
68,49
66,16
63,40
61,10
60,76
59,93
59,75
58,56
58,45
53,44
52,76
Başarı
Sonuç
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
6
KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (TEZLİ )
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%50'si
et Notu
78,252
79,784
65,375
77,902
83,848
69,888
67,690
76,965
79,976
75,725
69,034
71,821
70,943
77,676
69,629
78,535
75,337
60,292
62,795
64,949
73,096
77,950
65,621
71,510
39,126
39,892
32,688
38,951
41,924
34,944
33,845
38,483
39,988
37,863
34,517
35,911
35,472
38,838
34,815
39,268
37,669
30,146
31,398
32,475
36,548
38,975
32,811
35,755
84,60
77,60
89,03
80,05
65,23
77,36
74,80
64,76
71,06
74,10
79,23
71,53
72,46
65,23
75,96
61,60
78,76
81,10
66,16
76,43
70,13
64,76
69,43
67,56
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kemal UÇACAK
Gamze BALTACI
Önder AYDIN
Ahmet DUT
Ahmet Tuğrulhan İŞLER
Gülben ÇELİK
Osman TUNAOĞLU
Canberk AYDIN
Mesut Günsazak KOCA
Seydihan BAŞÇIL
Derya KAMAN
Nazan ÜLKÜ
Büşra ALAYBEYOĞLU
Cevdet KÜLAHLI
Songül KARADAŞ
Ömer Faruk AKALIN
Engin Can SARAÇOĞLU
Hasan AKSU
Nida DURSUN
Mehmet KAYA
Serpil AVCI
Abdullah Oğuz ALA
Oğuzhan TEKİN
Bilal KÜÇÜKKELEPÇE
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %25
si.
21,15
19,40
22,26
20,01
16,31
19,34
18,70
16,19
17,77
18,53
19,81
17,88
18,12
16,31
18,99
15,40
19,69
20,28
16,54
19,11
17,53
16,19
17,36
16,89
Bilim
Bilim Sınav
Sınav
Notunun
Notu
%25'u
Notu
53
32
49
20
21
36
41
30
17
18
25
24
24
17
22
18
7
33
40
25
15
10
28
17
13,25
8,00
12,25
5,00
5,25
9,00
10,25
7,50
4,25
4,50
6,25
6,00
6,00
4,25
5,50
4,50
1,75
8,25
10,00
6,25
3,75
2,50
7,00
4,25
73,53
67,29
67,20
63,96
63,48
63,28
62,80
62,17
62,00
60,89
60,57
59,79
59,59
59,40
59,30
59,17
59,11
58,67
57,94
57,83
57,83
57,67
57,17
56,90
Sonuç
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Kadir UMAÇ
Ramazan DELİGÖZ
Bekir BÜYÜKKURT
Elvan ÖZKAYA
Uğur KARABOĞA
Adem YILDIRIM
Özlem GÖNÜL
Muhammed Ali GÖZÜKARA
Mustafa KALLİ
Zülfiye AKMEŞE
Durdu Mehmet DAĞ
Mustafa DEMİR
Seda DANACI
Hilal BOZKURT
Gülizar ERÜSTÜN
Havva KISA
Emine KARABOYUN
Gizem YERLİ
Özhan BECERİKLİ
Samittin KARACA
Ahmet DEMİR
Ahmet SAVACI
Deniz SEVGİN
65,602
69,160
73,742
63,135
63,262
58,029
65,940
70,667
60,935
65,324
65,799
62,412
62,313
58,250
57,234
32,801
34,580
36,871
31,568
31,631
29,015
32,970
35,334
30,468
32,662
32,900
31,206
31,157
29,125
28,617
64,76
73,63
55,43
71,53
66,86
62,00
81,10
59,40
75,03
70,13
70,60
63,56
65,23
70,40
65,70
16,19
18,41
13,86
17,88
16,72
15,50
20,28
14,85
18,76
17,53
17,65
15,89
16,31
17,60
16,43
28
11
20
23
26
41
6
18
17
10
8
20
13
15
9
7,00
2,75
5,00
5,75
6,50
10,25
1,50
4,50
4,25
2,50
2,00
5,00
3,25
3,75
2,25
55,99
55,74
55,73
55,20
54,85
54,76
54,75
54,68
53,48
52,69
52,55
52,10
50,71
50,48
47,29
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (TEZLİ ) ( Engelli Kontenjanı)
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%50'si
et Notu
74,411
37,206
67,85
Adı Soyadı
1
Nevzat İLGEN
Alınacak Öğrenci Sayısı :
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %25
si.
16,96
Bilim
Bilim Sınav
Sınav
Notunun
Başarı
Notu
%25'u
Notu
24
6,00
60,17
Bilim
Bilim Sınav
Başarı
Sınav
Notunun
Notu
%25'u
Notu
86
74
89
80
76
70
76
79
75
80
88
30
43
36
38
35
43
34
35
37
38
35
23
23
25
24
29
30
32
23
27
21,50
18,50
22,25
20,00
19,00
17,50
19,00
19,75
18,75
20,00
22,00
7,50
10,75
9,00
9,50
8,75
10,75
8,50
8,75
9,25
9,50
8,75
5,75
5,75
6,25
6,00
7,25
7,50
8,00
5,75
6,75
82,37
82,08
80,11
79,85
78,61
77,79
76,83
76,61
76,44
75,87
71,32
71,04
69,44
69,13
69,05
68,41
68,04
68,00
67,82
66,95
66,94
65,81
65,35
64,34
64,16
64,09
61,82
61,58
61,57
60,41
59,89
Sonuç
BAŞARILI
11
COĞRAFYA ANA BİLİM DALI (TEZLİ )
ALES
Puanının
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Ali GÜNDOĞDU
Emin BOZDUMAN
Tuğrul AVCI
Sezai KARAGÖZ
Ramazan ÇİFTÇİ
Muhittin ONURLU
İpek ÖZEN
Sümeyye ÇETİNKAYA
Fatma KIYMACI
Dilek RENÇBER
Ümit Barış BAYHAN
Mustafa ÇİMEN
Hakan ÖNGÖREN
Tuba KARACA
Yunus GÜMÜŞ
Sibel KAYMAKÇI
Sonay AĞAR
Abdullah TURGUT
Ahmet DARICI
Ramazan KARACA
Ali YALÇINKAYA
Halil YÜKSEKDAĞ
Ayşe Gül KISAÇLI
Enes TUNÇER
Yusuf TÜRKMEN
Selma YALÇINKAYA
Erkan KALKAN
Mikail ÇİÇEK
Yavuz Selim APAK
Ali BENGİ
Birol SATICI
Feride ÖCAL
İbrahim CERİT
Songül COŞKUN
Melike ERKUL
İbrahim Halil MIZRAKÇI
İsmail ALKIŞ
Veysi ZENCİRKIRAN
Neslihan KAZAN
Mesut BOYNUKARA
Emir SÖNMEZ
Bünyamin ACAR
Altuğ DOKUR
ALES
Puanı
%50'si
83,752
83,587
79,262
79,267
79,366
83,033
71,963
70,493
74,257
71,531
66,953
84,087
74,972
78,664
77,044
82,274
76,715
79,969
79,109
75,081
76,197
79,284
84,138
78,955
73,877
78,514
78,733
71,818
74,167
76,313
71,191
41,876
41,794
39,631
39,634
39,683
41,517
35,982
35,247
37,129
35,766
33,477
42,044
37,486
39,332
38,522
41,137
38,358
39,985
39,555
37,541
38,099
39,642
42,069
39,478
36,939
39,257
39,367
35,909
37,084
38,157
35,596
Lisans
Lisans
mezuniyet
Not
mezuniy
Ortalamas
ının %25
et Notu
si.
75,96
87,16
72,93
80,86
79,70
75,08
87,40
86,46
82,26
80,40
63,36
86,00
84,83
83,20
84,13
74,10
75,73
78,06
78,06
80,63
77,36
69,66
70,13
76,43
83,90
75,32
60,80
72,70
65,93
66,00
70,17
18,99
21,79
18,23
20,22
19,93
18,77
21,85
21,62
20,57
20,10
15,84
21,50
21,21
20,80
21,03
18,53
18,93
19,52
19,52
20,16
19,34
17,42
17,53
19,11
20,98
18,83
15,20
18,18
16,48
16,50
17,54
Sonuç
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
11
İŞLETME ANA BİLİM DALI (TEZLİ )
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%50'si
et Notu
70,023
70,640
77,108
71,444
77,175
67,165
79,544
85,437
72,709
75,197
71,223
80,807
71,127
63,743
77,023
64,100
75,514
60,514
85,378
66,005
65,168
65,453
71,671
65,494
69,684
71,591
73,729
60,416
73,433
72,329
71,173
72,904
74,837
59,055
71,002
60,628
67,947
67,674
67,733
72,207
61,846
64,284
67,563
66,504
58,516
69,439
62,109
67,137
64,649
58,784
66,733
66,151
62,540
57,059
67,771
58,070
62,010
60,352
62,788
58,839
61,554
59,353
56,412
57,640
35,012
35,320
38,554
35,722
38,588
33,583
39,772
42,719
36,355
37,599
35,612
40,404
35,564
31,872
38,512
32,050
37,757
30,257
42,689
33,003
32,584
32,727
35,836
32,747
34,842
35,796
36,865
30,208
36,717
36,165
35,587
36,452
37,419
29,528
35,501
30,314
33,974
33,837
33,867
36,104
30,923
32,142
33,782
33,252
29,258
34,719
31,055
33,569
32,325
29,392
33,367
33,076
31,270
28,530
33,886
29,035
31,005
30,176
31,394
29,420
30,777
29,677
28,206
28,820
78,00
73,86
95,33
82,03
88,56
77,75
82,50
65,47
62,20
59,63
86,00
71,53
87,40
94,05
73,16
91,24
69,90
72,75
60,10
58,00
87,40
87,16
81,10
59,16
64,30
68,03
65,46
72,98
67,68
71,06
68,49
61,50
59,39
79,70
69,78
86,35
67,80
69,90
69,66
57,99
70,13
60,80
66,40
58,00
58,46
65,35
72,70
59,50
69,20
61,03
59,57
62,15
64,23
78,06
60,17
74,21
70,01
57,76
63,78
65,46
53,33
58,85
61,03
57,63
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Özlem ADANIR
Gökçen AVCU
Hasan Emin GÜRLER
Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU
Ayşegül AKMEŞE
Cennet GÜNİNDİ
Birsen KARACA
Kemal Fatih ŞEKKELİ
Aycan KAMA
Mustafa BAKAN
Ayşe Zeynep KARCI
Muhammed Furkan KÜÇÜK
Nurdan TOKGÖZ
Erol ERGİN
Ahmet Kürşat AŞIK
Tuba YALÇINTUĞ
Fatma DİLMEN
Saadet DOĞANOĞLU
Öner GÜVEN
Esra KIRMACI
Fettullah AKTAŞ
Sibel GÜNDÜZ
Büşra GÖKMEN
Merve ÜNAL
Derya TURAN
İbrahim Halil TATLI
Beyza DUNDAR
Zeliha ÇAKIROĞLU
Bilge BALABAN
Gündüz Nadir AYAR
Merve KALAY
Ruhi ÖZYEŞİLDAĞ
Nuray KAYA
Beytullah KAPLAN
Emre HAKKARİ
Yalçın KILIÇ
Cumali ÖZTÜRK
Sezgin GEÇİT
Gülcan UÇAR
Eshabil ALCI
Mahir IŞIK
Hayrullah KOZ
Sümeyye DOĞAN
Rabia HALİS
Şeyma YENER
Ebru KARACA
Abuzer ÇİFTÇİ
Zafer BAŞA
Dilber MADEN
Feyzi ALTINTAŞ
Durmuş Ali UZUN
Eda ARSLAN
Saide ADİL
Sinan Süleyman KUTLU
Hatice AKÇAKOYUN
Aybars BECERİKLİ
Mehmet KAPLAN
Fatma UĞURLUAY
Sezin Zop GÜMÜŞER
Şeyda Çapar PARSILOĞLU
Mehmet Samet ARI
Mehmet Sait KARABULUT
Ahmet Aykut DİŞ
Samet OYNAR
Osman AKKUŞ
Mehmet Sıddık ÖZTÜRK
Abdullah Emre İLBEY
Ahmet Turan KILAVUZ
Mikail DEMİRAL
Seyit Mehmet KUYUCU
Emrah KAHRAMAN
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %25
si.
19,50
18,47
23,83
20,51
22,14
19,44
20,63
16,37
15,55
14,91
21,50
17,88
21,85
23,51
18,29
22,81
17,48
18,19
15,03
14,50
21,85
21,79
20,28
14,79
16,08
17,01
16,37
18,25
16,92
17,77
17,12
15,38
14,85
19,93
17,45
21,59
16,95
17,48
17,42
14,50
17,53
15,20
16,60
14,50
14,62
16,34
18,18
14,88
17,30
15,26
14,89
15,54
16,06
19,52
15,04
18,55
17,50
14,44
15,95
16,37
13,33
14,71
15,26
14,41
Bilim
Bilim Sınav
Sınav
Notunun
Başarı
Notu
%25'u
Notu
78
78
43
50
30
55
10
12
40
34
15
10
13
20
8
15
13
40
1
40
12
10
2
34
20
12
10
27
5
1
5
8
5
15
1
5
7
5
5
7
15
18
5
15
30
1
7
10
5
22
7
5
10
5
1
5
1
15
1
7
5
2
5
5
19,50
19,50
10,75
12,50
7,50
13,75
2,50
3,00
10,00
8,50
3,75
2,50
3,25
5,00
2,00
3,75
3,25
10,00
0,25
10,00
3,00
2,50
0,50
8,50
5,00
3,00
2,50
6,75
1,25
0,25
1,25
2,00
1,25
3,75
0,25
1,25
1,75
1,25
1,25
1,75
3,75
4,50
1,25
3,75
7,50
0,25
1,75
2,50
1,25
5,50
1,75
1,25
2,50
1,25
0,25
1,25
0,25
3,75
0,25
1,75
1,25
0,50
1,25
1,25
74,01
73,29
73,14
68,73
68,23
66,77
62,90
62,09
61,90
61,01
60,86
60,79
60,66
60,38
58,80
58,61
58,48
58,44
57,96
57,50
57,43
57,02
56,61
56,04
55,92
55,80
55,73
55,20
54,89
54,18
53,96
53,83
53,52
53,20
53,20
53,15
52,67
52,56
52,53
52,35
52,21
51,84
51,63
51,50
51,37
51,31
50,98
50,94
50,87
50,15
50,01
49,86
49,83
49,29
49,18
48,84
48,76
48,37
47,59
47,53
45,36
44,89
44,71
44,48
Sonuç
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
11
TARİH ANA BİLİM DALI (TEZLİ )
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%50'si
et Notu
76,935
81,561
72,709
74,236
77,156
71,864
77,960
72,123
70,578
68,783
68,680
82,028
75,435
73,992
80,271
87,054
79,442
82,911
85,939
77,263
71,198
74,770
83,557
76,151
69,823
66,995
84,926
78,645
85,795
81,010
82,142
77,397
75,673
81,586
77,793
69,685
79,426
76,403
75,877
80,513
75,799
73,313
76,802
73,199
81,736
84,152
70,702
79,099
74,320
81,718
76,311
72,973
79,006
71,780
72,007
77,469
75,241
70,875
75,401
70,875
61,347
72,279
65,035
38,468
40,781
36,355
37,118
38,578
35,932
38,980
36,062
35,289
34,392
34,340
41,014
37,718
36,996
40,136
43,527
39,721
41,456
42,970
38,632
35,599
37,385
41,779
38,076
34,912
33,498
42,463
39,323
42,898
40,505
41,071
38,699
37,837
40,793
38,897
34,843
39,713
38,202
37,939
40,257
37,900
36,657
38,401
36,600
40,868
42,076
35,351
39,550
37,160
40,859
38,156
36,487
39,503
35,890
36,004
38,735
37,621
35,438
37,701
35,438
30,674
36,140
32,518
89,50
81,56
86,70
89,03
85,06
83,66
82,26
69,20
84,83
82,26
76,66
84,83
91,83
94,16
81,33
82,26
72,23
89,03
82,96
79,35
80,63
63,34
85,53
68,03
89,50
84,83
78,95
81,33
66,40
79,00
66,16
75,50
78,76
71,53
73,24
83,90
70,71
74,60
80,54
61,03
76,43
79,23
71,76
71,52
76,20
77,60
72,44
70,22
63,60
73,40
68,50
79,00
76,50
70,04
74,56
65,60
73,45
82,73
68,26
67,04
75,03
60,31
61,50
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Yusuf Ziya SÖYLEMEZ
Abdulkadir FERİK
Ahu Zeynep ŞAHİN
Merve ATASOY
Gamze Nur AKÇAĞLAR
Coşkun DÖNMEZ
Ezgigül DOĞAN
Hakan BOLULU
Aliye GÖKSU
Şenol KARADANA
Dilek KAYIŞBACAK
Murat OK
Metin ŞUŞAR
Mehmet EVRAN
Duygu KARAKILIÇ
Adem KÜÇÜKSAVAŞ
Mehmet KOCA
Ayşegül ERDOĞAN
Ali MUSLU
Rıza DALSEÇKİN
Seda ÇALI
Ercan FISTIK
Zübeyde KUŞTAN
İsmail AKDENİZ
Seyfeddin OKTAY
Yunus YILDIZ
Mehmet ÇETİN
Arda KANATLI
Mehmet YILMAZ
Kenan YILDIZ
Hüseyin Yavuz YILMAZ
Dilara KAYIRAN
Ali BUĞDAYKESEN
Zeliha REYHAN
Veli KAPLAN
Hatice MALKOÇ
Veysi OK
Sema ERÖZEK
Lokman BEKTAŞ
Ömer Faruk GÜNEY
Gülşen KARABACAK
Mehmet DEMİRCİ
Bilal CANLI
Serdar KARAYEL
Mehmet GÜRDAP
Emrah EKİCİ
Abdullah ÖZBAL
Gülfer SEVGİ
Erdem ÖZTIRPAN
Mehmet DEMİR
Süleyman KEKİL
Mustafa ALTIKULAÇ
Metin ARAT
Nurcan KURUN
Yasin KEKİL
Sefa HAYTA
Emine GÜLOĞLU
Gökhan KURT
Huri TEKE
Rahime NARCIOĞLU
Fatma AKKAYA
Ayşegül YILMAZ
Ahmet ARIK
Refahat ÇALIŞKANCI
Yasemin BEKTAŞLI
Zeynep GÜZEL
Fatih AYDEMİR
Sabri KULAN
Bilgin İNAL
Seyithan BAĞIRMAZ
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %25
si.
22,38
20,39
21,68
22,26
21,27
20,92
20,57
17,30
21,21
20,57
19,17
21,21
22,96
23,54
20,33
20,57
18,06
22,26
20,74
19,84
20,16
15,84
21,38
17,01
22,38
21,21
19,74
20,33
16,60
19,75
16,54
18,88
19,69
17,88
18,31
20,98
17,68
18,65
20,14
15,26
19,11
19,81
17,94
17,88
19,05
19,40
18,11
17,56
15,90
18,35
17,13
19,75
19,13
17,51
18,64
16,40
18,36
20,68
17,07
16,76
18,76
15,08
15,38
Bilim
Bilim Sınav
Sınav
Notunun
Başarı
Notu
%25'u
Notu
90
70
75
65
60
70
55
73
55
60
65
30
36
35
35
20
45
20
20
40
50
60
18
50
40
50
20
30
30
25
35
35
35
30
35
40
33
35
30
40
33
35
35
42
20
13
45
30
45
20
35
30
20
40
35
31
26
20
25
30
38
20
15
22,50
17,50
18,75
16,25
15,00
17,50
13,75
18,25
13,75
15,00
16,25
7,50
9,00
8,75
8,75
5,00
11,25
5,00
5,00
10,00
12,50
15,00
4,50
12,50
10,00
12,50
5,00
7,50
7,50
6,25
8,75
8,75
8,75
7,50
8,75
10,00
8,25
8,75
7,50
10,00
8,25
8,75
8,75
10,50
5,00
3,25
11,25
7,50
11,25
5,00
8,75
7,50
5,00
10,00
8,75
7,75
6,50
5,00
6,25
7,50
9,50
5,00
3,75
83,34
78,67
76,78
75,63
74,84
74,35
73,30
71,61
70,25
69,96
69,76
69,72
69,68
69,29
69,22
69,09
69,03
68,71
68,71
68,47
68,26
68,22
67,66
67,58
67,29
67,21
67,20
67,16
67,00
66,51
66,36
66,32
66,28
66,18
65,96
65,82
65,64
65,60
65,57
65,51
65,26
65,21
65,09
64,98
64,92
64,73
64,71
64,60
64,31
64,21
64,03
63,74
63,63
63,40
63,39
62,88
62,48
61,12
61,02
59,70
58,93
56,22
51,64
Sonuç
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
TARİH ANA BİLİM DALI (TEZLİ ) (Engelli Kontenjanı)
ALES
Puanının
Adı Soyadı
1
İsmet DAĞLI
ALES
Puanı
%50'si
79,369
39,685
Lisans
Lisans
mezuniyet
Not
mezuniy
Ortalamas
ının
%25
et Notu
si.
87,16
21,79
Bilim
Bilim Sınav
Başarı
Sınav
Notunun
Notu
%25'u
Notu
58
14,50
75,97
Sonuç
BAŞARILI
Alınacak Öğrenci Sayısı :
3
İKTİSAT ANA BİLİM DALI (TEZLİ )
ALES
Puanının
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Esra GÖLLÜCE
Pelin YİNAÇ
Adil Gökhan KOCA
Hilal ÇELİK
Yusuf ORMAN
Fatma Binnur KATIRCIOĞLU
İbrahim KOCAOĞLU
Fatma Emel ŞİRİN
Saadet DOĞANOĞLU
Cemil OĞULMUŞ
İjlal DEMİR
Kazım ECER
Alper AYDOĞAR
Pelin BAŞER
Songül SARIOĞLU
Cansu ÖZTÜRK
Volkan BOYBEYİ
Tuba KARA
Neslihan TURAN
ALES
Puanı
%50'si
69,149
71,771
70,620
67,482
68,006
59,596
73,651
66,662
65,717
65,403
69,474
57,258
61,835
59,340
34,575
35,886
35,310
33,741
34,003
29,798
36,826
33,331
32,859
32,702
34,737
28,629
30,918
29,670
Lisans
Lisans
mezuniyet
Not
mezuniy
Ortalamas
ının %25
et Notu
si.
96,96
75,96
71,30
67,10
84,59
80,63
58,03
66,63
77,13
68,54
65,23
65,93
55,43
62,43
24,24
18,99
17,83
16,78
21,15
20,16
14,51
16,66
19,28
17,14
16,31
16,48
13,86
15,61
Bilim
Bilim Sınav
Başarı
Sınav
Notunun
Notu
%25'u
Notu
40
55
25
25
5
25
15
20
5
5
0
5
5
0
10,00
13,75
6,25
6,25
1,25
6,25
3,75
5,00
1,25
1,25
0,00
1,25
1,25
0,00
68,81
68,63
59,39
56,77
56,40
56,21
55,08
54,99
53,39
51,09
51,04
46,36
46,03
45,28
Sonuç
Ayşe KOŞAR
Hatice Tülay KAYA
KSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
I. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANSA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
SINAV SONUÇ LİSTESİDİR
Alınacak Öğrenci Sayısı :
6
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI I.ÖĞRETİM (TEZSİZ)
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%10'si
et Notu
Adı Soyadı
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %90'ı
Başarı
Sonuç
Notu
1
Kübra GÜMÜŞER
75,000
7,500
89,03
80,13
87,63
BAŞARILI
2
Emine KOYUN
77,123
7,712
87,33
78,60
86,31
BAŞARILI
3
Esra BOZKURT
77,220
7,722
86,23
77,61
85,33
BAŞARILI
4
Ömer Faruk IŞIKLI
69,755
6,976
74,80
67,32
74,30
BAŞARILI
5
Nurİ BALİ
66,893
6,689
71,26
64,13
70,82
BAŞARILI
6
M.Merve AÇIKGÖZ
77,167
7,717
69,20
62,28
70,00
BAŞARILI
7
İsmail ORÇAN
73,881
7,388
69,16
62,24
69,63
YEDEK
8
Hava UMUT
83,386
8,339
67,78
61,00
69,34
YEDEK
9
Mehmet DEVECİ
72,543
7,254
68,73
61,86
69,11
YEDEK
10 Hüseyin KAPLAN
68,923
6,892
68,21
61,39
68,28
YEDEK
0,000
73,47
66,12
66,12
YEDEK
7,381
64,76
58,28
65,66
YEDEK
0,000
69,43
62,49
62,49
YEDEK
6,792
0,000
60,56
62,90
54,50
56,61
61,30
56,61
YEDEK
YEDEK
11 Belkıs KİRPİ
12 Mukaddes YETER
73,805
13 Nurgül Nigar HELVACI
14 Selda DÖKMENDER
15 Halil KILIÇ
67,917
BASARILI
BASARILI
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
KSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANSA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
SINAV SONUÇ LİSTESİDİR
Alınacak Öğrenci Sayısı :
60
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI II.ÖĞRETİM (TEZSİZ)
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%10'si
et Notu
77,171
81,756
64,472
83,052
79,399
7,717
8,176
6,447
8,305
7,940
0,000
0,000
8,160
8,339
8,166
8,132
6,709
0,000
5,072
0,000
7,584
7,612
6,944
0,000
9,097
0,000
79,73
78,06
76,04
73,40
72,46
80,00
78,53
69,43
67,78
67,56
66,40
66,86
73,92
67,91
73,47
65,00
64,76
65,46
71,76
61,03
70,40
70,04
69,66
69,43
67,10
58,46
63,36
62,90
61,31
58,00
56,60
56,01
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Mehmet Akif ÇIKIN
Halil KÜPELİ
Ahmet GÖÇMEZ
Ahmet ALTUN
Mustafa ERDİNÇ
Hüseyin TOPRAK
Kadir GÖNLÜ
Ali ERDEMİR
Hava UMUT
Ömer ÖZDEMİR
Burak AZGIT
İsa IŞIK
Süleyman ÇAPAR
Ali ÇAM
Belkıs KİRPİ
Yusuf ÖZTÜRK
Muttalip GÖKÇE
Mustafa DUMAN
Adem KÜÇÜK
Cebrail KOCA
Haydar AVCI
Bilal TAMER
İsmail YILMAZ
Nurgül Nigar HELVACI
Veysel GİLDİR
Hacer Didem KİRAZ
İsa AKGÜN
Halil KILINÇ
Sait DUMAN
Abdullah KARAOĞLAN
Nevzat KARACA
Hacı Ökkeş ÖZGÜMÜŞ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
81,599
83,386
81,659
81,315
67,092
0,000
50,720
75,838
76,115
69,442
90,966
69,758
0,000
0,000
0,000
6,976
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %90'ı
71,76
70,25
68,44
66,06
65,21
72,00
70,68
62,49
61,00
60,80
59,76
60,17
66,53
61,12
66,12
58,50
58,28
58,91
64,58
54,93
63,36
63,03
62,69
62,49
60,39
52,61
57,02
56,61
55,18
52,20
50,94
50,41
Başarı
Sonuç
Notu
79,47
78,43
74,88
74,37
73,15
72,00
70,68
70,65
69,34
68,97
67,89
66,88
66,53
66,19
66,12
66,08
65,90
65,86
64,58
64,02
63,36
63,03
62,69
62,49
60,39
59,59
57,02
56,61
55,18
52,20
50,94
50,41
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
50
İKTİSAT ANA BİLİM DALI II.ÖĞRETİM (TEZSİZ)
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%10'si
et Notu
76,743
85,298
57,431
60,740
75,763
68,155
65,403
76,003
66,601
65,325
74,028
65,140
57,258
7,674
8,530
5,743
6,074
7,576
6,816
6,540
7,600
6,660
6,533
7,403
6,514
5,726
0,000
5,794
7,039
6,241
6,080
6,058
6,662
0,000
5,795
0,000
0,000
6,871
0,000
7,551
6,497
0,000
0,000
7,368
0,000
6,116
0,000
0,000
0,000
0,000
88,10
80,16
79,00
76,43
72,46
70,13
68,54
65,00
65,93
65,61
64,63
65,46
65,93
71,86
64,92
63,18
63,56
62,90
62,66
61,96
68,03
61,50
67,23
66,86
59,16
65,70
56,83
57,76
63,00
62,55
55,56
61,73
53,56
59,50
58,46
58,00
58,00
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Şeyma KÜÇÜKDAĞLI
Tuğçe BASTIRMACI
Raci ERGÜL
Yalçın SAĞIR
Songül SARIOĞLU
Volkan ŞAHİN
Cemil OĞULMUŞ
Miraç ERDEN
Zeliha DOĞAN
İlkay ARAZ
Abdulhamit TELBİSOĞLU
Garib Rüstem BOLAT
Kazım ECER
Erkan ATA
Ayşe ÇÖRTÜK
Mehmet Emin YILDIRIM
Mustafa DEMİR
İlker KÖSE
Ayşe KOŞAR
Oğuzhan KARA
Ramazan YETER
Gülçin ÜNSAL
Muhammet Emin TORUN
Kenan ÖZDİL
Emre BOZTAŞ
Gökçe DOĞAN
Mustafa ÇÖLKUŞU
Emin Akif KARPUZOĞLU
Yusuf ÇAKICI
Ali ÇAMKÖMÜRÜ
Bilal ÇAKMAK
Adem YÜCEL
Serhat KARAKOÇ
Ziya DERTLİ
Murat ŞAHİN
Taha Yasin DERTLİ
Feti IŞIK
57,941
70,389
62,412
60,799
60,578
66,615
57,953
68,709
75,505
64,969
73,682
61,156
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %90'ı
79,29
72,14
71,10
68,79
65,21
63,12
61,69
58,50
59,34
59,05
58,17
58,91
59,34
64,67
58,43
56,86
57,20
56,61
56,39
55,76
61,23
55,35
60,51
60,17
53,24
59,13
51,15
51,98
56,70
56,30
50,00
55,56
48,20
53,55
52,61
52,20
52,20
Başarı
Sonuç
Notu
86,96
80,67
76,84
74,86
72,79
69,93
68,23
66,10
66,00
65,58
65,57
65,43
65,06
64,67
64,22
63,90
63,45
62,69
62,45
62,43
61,23
61,15
60,51
60,17
60,11
59,13
58,70
58,48
56,70
56,30
57,37
55,56
54,32
53,55
52,61
52,20
52,20
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
38
39
40
41
42
43
44
45
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Hüseyin KÖMÜRLÜ
Seyfullah UNKUN
Naciye Şeyma UĞUR
Tevfik DERTLİ
Harun KÜÇÜKÖNDER
Hasan ŞAHİNDAŞ
Mustafa UĞUR
Mahmut KILINÇ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
57,76
57,64
55,20
54,96
54,03
53,80
53,80
53,56
51,98
51,88
49,68
49,46
48,63
48,42
48,42
48,20
51,98
51,88
49,68
49,46
48,63
48,42
48,42
48,20
BAŞARILI
BAŞARILI
BASARISIZ
BASARISIZ
BASARISIZ
BASARISIZ
BASARISIZ
BASARISIZ
100
İŞLETME ANA BİLİM DALI II.ÖĞRETİM (TEZSİZ)
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%10'si
et Notu
71,223
85,298
71,617
61,972
74,539
60,740
52,878
70,640
68,283
7,122
8,530
7,162
6,197
7,454
6,074
5,288
7,064
6,828
0,000
6,168
9,175
7,668
7,359
7,028
0,000
5,823
6,850
0,000
0,000
7,729
6,795
6,215
6,662
6,936
6,675
0,000
0,000
6,173
6,860
7,090
0,000
6,176
0,000
7,600
6,660
6,514
6,904
5,577
7,465
0,000
6,023
6,605
7,217
0,000
6,104
0,000
6,157
7,018
0,000
5,946
6,080
7,001
5,309
5,206
0,000
6,071
6,344
0,000
6,838
5,556
6,671
6,145
6,901
0,000
0,000
5,641
0,000
6,714
0,000
5,989
6,146
7,307
5,294
0,000
0,000
6,650
86,00
80,16
81,10
77,82
75,23
76,43
76,27
73,86
72,08
79,15
72,23
68,73
69,90
69,20
69,14
76,90
69,90
68,73
76,20
76,20
67,33
67,80
68,28
67,75
67,33
67,56
74,80
74,80
67,91
66,86
66,40
74,27
67,33
74,09
65,00
65,93
65,46
64,30
65,70
63,60
71,86
64,76
63,94
63,13
71,06
64,14
70,88
63,81
62,66
69,80
63,13
62,90
61,81
63,60
63,71
69,43
62,53
62,09
68,96
61,26
62,66
60,80
61,37
60,33
67,88
67,65
61,03
67,23
59,50
66,80
59,54
59,16
57,76
59,86
65,70
65,60
58,00
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Ayşe Zeynep KARCI
Tuğçe BASTIRMACI
Büşra GÖKMEN
Zülal DEVİR
Sıtkı Turan BOSTAN
Yalçın SAĞIR
Celal ERYİĞİT
Gökcen AVCU
Mehmet SUCU
Güngör KOYUGÖLGE
Esat ERDEM
Muzaffer UÇAR
Naime SAYDAM
Fatih ÇETİN
Melike UÇAK
Nazlı YILDIZ
Seyit Mehmet KUYUCU
Osman AKKUŞ
Hamza BENLİ
Arif Burak ARAS
Abdullah Emre İLBEY
Cumali ÖZTÜRK
Durdu KOYUN
Aziz Burak BALTA
Tuğba SUDUTAN
Esra AYAZ
Muhammet Ali DOĞAN
Ömer KUNDAKÇI
Ali ÇAM
Muhammet KAMALAK
Ferhan GÜNDOĞDU
Mehmet UZAN
Abdülkadir TEKEREK
Ali Seyit NİNKAN
Miraç ERDEN
Zeliha DOĞAN
Galib Rüstem BOLAT
Sebaha ÖZKARS
Sevgi SABAK
Eyüp ŞAHİN
Erkan ATA
Güler ATATANIR
Betül BAKACAK
Ayda KIR
Gündüz Nadir AYAR
Mehmet Arman ÜNAL
Mehmet Fatih KILINÇKIRAN
Halit MERAL
Oğuz GÖK
Gökhan CAN
Balat BİLGİÇ
İlker KÖSE
Nejla ÖZDEMİR
61,679
91,752
76,678
73,588
70,280
58,227
68,501
77,291
67,947
62,145
66,622
69,364
66,746
61,728
68,602
70,899
61,761
76,003
66,601
65,140
69,037
55,769
74,649
60,227
66,045
72,169
61,038
61,569
70,178
59,459
60,799
70,007
53,085
52,064
Salih KEÇECİOĞLU
Güzide ERTENLİCE
Serdar ŞİMŞEK
Olgun YILMAZ
60,714
Mikail DEMİRAL
63,437
Mustafa SARIPINAR
Ramazan BAŞA
68,381
Mehmet Levent ŞERMET
55,560
Necmettin YAĞCI
66,710
Fatih Gökhan BÜYÜKŞİRECİ61,449
Abdurrahman GÜRBÜZ
69,009
Fatih TEKİNŞEN
Osman NACAR
Ahmet Aykut DİŞ
56,412
Muhammet Emin TORUN
Zafer BAŞA
67,137
Kenan ÖZDİL
Meliha Tuba İNCİ
59,891
Necibe DEDEOĞLU
61,460
Görkem İŞERİ
73,066
Emre ERGİN
52,942
Gökçe DOĞAN
Hüseyin IŞIK
Rabia HALİS
66,504
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %90'ı
77,40
72,14
72,99
70,04
67,71
68,79
68,64
66,47
64,87
71,24
65,01
61,86
62,91
62,28
62,23
69,21
62,91
61,86
68,58
68,58
60,60
61,02
61,45
60,98
60,60
60,80
67,32
67,32
61,12
60,17
59,76
66,84
60,60
66,68
58,50
59,34
58,91
57,87
59,13
57,24
64,67
58,28
57,55
56,82
63,95
57,73
63,79
57,43
56,39
62,82
56,82
56,61
55,63
57,24
57,34
62,49
56,28
55,88
62,06
55,13
56,39
54,72
55,23
54,30
61,09
60,89
54,93
60,51
53,55
60,12
53,59
53,24
51,98
53,87
59,13
59,04
52,20
Başarı
Sonuç
Notu
84,52
80,67
80,15
76,24
75,16
74,86
73,93
73,54
71,70
71,24
71,17
71,03
70,58
69,64
69,25
69,21
68,73
68,71
68,58
68,58
68,33
67,81
67,67
67,64
67,53
67,48
67,32
67,32
67,29
67,03
66,85
66,84
66,77
66,68
66,10
66,00
65,43
64,77
64,71
64,70
64,67
64,31
64,15
64,03
63,95
63,83
63,79
63,59
63,41
62,82
62,76
62,69
62,63
62,55
62,55
62,49
62,35
62,22
62,06
61,97
61,95
61,39
61,38
61,20
61,09
60,89
60,57
60,51
60,26
60,12
59,58
59,39
59,29
59,17
59,13
59,04
58,85
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Mihriban KARASU
Turgut PUL
Serkan GÖLER
66,181
65,710
Ali GEDEMENLİ
Süleyman GÜMÜŞ
Aylin ATAKUT
Emin Akif KARPUZOĞLU
Şeyma YENER
Mehmet Arif SULAR
Fatma UĞURLUAY
Ali Arif YENİPINAR
Samet OYNAR
Bilal ÇAKMAK
Ömer Faruk TOPAKTAŞ
Mehmet Ali ÇİFTASLAN
Ali ÖZKAN
Selçuk KOSKA
Özger ŞAHİN
Volkan KENAN ÖZDEMİR
Adem YÜCEL
Mesut DAŞCI
Cemil KEBABCIOĞLU
Savaş DEMİR
Cahit KUTLU
Sinem BERK
Ali SÜNBÜL
Serhat KARAKOÇ
İrfan KURT
İbrahim Armağan BATMAZ
Ziya DERTLİ
Orçun ATICI
64,969
58,516
57,221
60,352
57,640
73,682
60,056
54,255
61,155
58,139
60,727
52,968
61,156
54,757
48,857
Feti IŞIK
Hakan DÜZENLİ
Taha Yasin DERTLİ
Murat TEMİZ
Nasır NARLI
Yeliz ÇAM
Eshabil KARACA
Ayşe ÖZDEMİR
Mehmet Tahir NERGİZOĞLU
Hacı Ökkeş ÖZGÜMÜŞ
Hilmi SAMRAY
Mahmut KILINÇ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
0,000
0,000
0,000
6,618
6,571
0,000
6,497
5,852
5,722
6,035
0,000
5,764
7,368
0,000
6,006
5,426
6,116
0,000
0,000
0,000
0,000
5,814
0,000
6,073
0,000
5,297
6,116
0,000
5,476
0,000
4,886
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65,24
65,21
65,16
57,76
57,71
65,00
57,76
58,46
58,58
57,76
64,12
57,63
55,66
63,59
56,36
56,59
55,73
61,96
61,96
61,73
61,73
54,73
61,03
54,26
60,80
54,73
53,56
59,68
53,56
59,50
53,33
58,00
58,00
58,00
57,76
57,53
57,52
57,42
57,30
56,12
56,01
55,43
53,56
58,72
58,69
58,64
51,98
51,94
58,50
51,98
52,61
52,72
51,98
57,71
51,87
50,09
57,23
50,72
50,93
50,16
55,76
55,76
55,56
55,56
49,26
54,93
48,83
54,72
49,26
48,20
53,71
48,20
53,55
48,00
52,20
52,20
52,20
51,98
51,78
51,77
51,68
51,57
50,51
50,41
49,89
48,20
58,72
58,69
58,64
58,60
58,51
58,50
58,48
58,47
58,44
58,02
57,71
57,63
57,46
57,23
56,73
56,36
56,27
55,76
55,76
55,56
55,56
55,07
54,93
54,91
54,72
54,55
54,32
53,71
53,68
53,55
52,88
52,20
52,20
52,20
51,98
51,78
51,77
51,68
51,57
50,51
50,41
49,89
48,20
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
55
KAMU YÖNETİMİI ANA BİLİM DALI II.ÖĞRETİM (TEZSİZ)
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%10'si
et Notu
81,225
81,164
57,431
73,118
62,008
69,435
62,713
68,408
77,806
56,783
65,324
65,601
72,773
62,145
61,368
8,123
8,116
5,743
7,312
6,201
6,944
6,271
6,841
7,781
5,678
6,532
6,560
7,277
6,215
6,137
0,000
6,860
7,768
79,23
76,96
79,00
76,04
74,10
72,93
72,46
71,06
69,43
71,53
70,13
69,16
67,10
68,28
68,30
74,80
66,86
65,23
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Harun BEKÇİOĞULLARI
Melih GÜZELKELEŞ
Raci ERGÜL
Ahmet GÖÇMEZ
Yusuf TAŞ
Hasan İĞDE
Cuma KANDİLLİ
Turabi TEKEBABA
Ali ERDEMİR
Melike KAYIRAL
Zülfiye AKMEŞE
İsmail ORÇAN
Muhammet ATCI
Durdu KOYUN
Kerim ÖLMEZ
Muhammet Ali DOĞAN
Muhammet KAMALAK
Cevdet KÜLAHLI
68,602
77,676
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %90'ı
71,31
69,26
71,10
68,44
66,69
65,64
65,21
63,95
62,49
64,38
63,12
62,24
60,39
61,45
61,47
67,32
60,17
58,71
Başarı
Sonuç
Notu
79,43
77,38
76,84
75,75
72,89
72,58
71,49
70,79
70,27
70,06
69,65
68,80
67,67
67,67
67,61
67,32
67,03
66,47
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Abdullah Oğuz ALA
77,950
Canberk AYDIN
76,965
Ramazan TOPAL
60,965
Bünyamin ACAR
56,157
Halil İbrahim LEBLEBİCİ
85,910
Abdulhamit TELBİSOĞLU 74,028
Serkan KANDİLCİK
Kübra ESERTAŞ
65,127
Fatih KARAKUŞ
Zafer DAYAN
63,288
Şehmus ERNAS
63,555
Mustafa DEMİR
62,412
Turgut KOZ
62,270
Özhan BECERİKLİ
57,749
Bilal TAMER
Hülya BÜYÜKTÜRKMEN
Özcan GÜZELÇİN
Oktay KAYA
Fatih Gökhan BÜYÜKŞİRECİ61,449
Cuma AKTAŞ
Osman DEMİRCİ
Kenan ÖZDİL
Ayvaz Ahmet DALKIRAN
Ramazan BAŞA
68,381
Muhammet Akif KULAÇ
80,129
Emre ERGİN
52,942
Meyat GÖKBULUT
58,290
Emrah KAHRAMAN
60,651
Samet OYNAR
57,640
Ahmet YILDIZ
61,204
Yusuf ÇAKICI
Ayhan AKYOL
Mesut DAŞCI
İbrahim Armağan BATMAZ 54,757
Cahit KUTLU
60,727
Birsen KARSLIOĞLU
60,458
Sabır ÇELİK
51,323
İbrahim ALTUN
Seyfullah UNKUN
Hüseyin KÖMÜRCÜ
Yeliz ÇAM
Eshabil KARACA
Ayşe ÖZDEMİR
Fatma Nihan KİRİŞCİ
Doğan Soner DEMİRCİ
Alınacak Öğrenci Sayısı :
7,795
7,697
6,097
5,616
8,591
7,403
0,000
6,513
0,000
6,329
6,356
6,241
6,227
5,775
0,000
0,000
0,000
0,000
6,145
0,000
0,000
0,000
0,000
6,838
8,013
5,294
5,829
6,065
5,764
6,120
0,000
0,000
0,000
5,476
6,073
6,046
5,132
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64,76
64,76
66,40
66,86
63,36
64,63
72,70
65,46
72,03
64,53
64,08
63,56
63,40
63,64
70,03
69,53
69,10
68,96
61,37
68,00
67,93
66,86
66,86
58,93
57,39
59,86
58,99
58,58
57,63
56,50
63,00
61,76
61,73
55,56
54,26
53,81
54,56
57,77
57,64
57,53
57,52
57,42
57,30
57,30
54,73
58,28
58,28
59,76
60,17
57,02
58,17
65,43
58,91
64,83
58,08
57,67
57,20
57,06
57,28
63,03
62,58
62,19
62,06
55,23
61,20
61,14
60,17
60,17
53,04
51,65
53,87
53,09
52,72
51,87
50,85
56,70
55,58
55,56
50,00
48,83
48,43
49,10
51,99
51,88
51,78
51,77
51,68
51,57
51,57
49,26
66,08
65,98
65,86
65,79
65,62
65,57
65,43
65,43
64,83
64,41
64,03
63,45
63,29
63,05
63,03
62,58
62,19
62,06
61,38
61,20
61,14
60,17
60,17
59,88
59,66
59,17
58,92
58,79
57,63
56,97
56,70
55,58
55,56
55,48
54,91
54,47
54,24
51,99
51,88
51,78
51,77
51,68
51,57
51,57
49,26
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
50
TARİH ANA BİLİM DALI II.ÖĞRETİM (TEZSİZ)
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%10'si
et Notu
Adı Soyadı
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %90'ı
Başarı
Sonuç
Notu
1
Duygu KARAKILIÇ
80,271
8,027
81,33
73,20
81,22
BAŞARILI
2
Mehmet Akif ÇIKIN
77,171
7,717
79,93
71,94
79,65
BAŞARILI
3
Mustafa ALTIKULAÇ
72,973
7,297
79,00
71,10
78,40
BAŞARILI
4
Üzeyir ERDOĞAN
69,000
6,900
76,66
68,99
75,89
BAŞARILI
5
Yusuf TAŞ
76,829
7,683
74,10
66,69
74,37
BAŞARILI
6
Mustafa ERDİNÇ
79,399
7,940
72,46
65,21
73,15
BAŞARILI
7
Fatih AYDEMİR
76,721
7,672
72,70
65,43
73,10
BAŞARILI
8
Süleyman KEKİL
76,311
7,631
68,50
61,65
69,28
BAŞARILI
9
Atıf CEYHAN
79,554
7,955
68,03
61,23
69,18
BAŞARILI
10 Kemal YILMAZ
0,000
76,76
69,08
69,08
BAŞARILI
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
0,000
8,132
0,000
7,166
6,423
7,647
7,381
0,000
6,331
6,825
7,228
5,773
6,975
4,926
7,412
0,000
0,000
0,000
0,000
5,900
0,000
0,000
0,000
76,66
66,40
74,56
66,40
66,40
65,00
64,76
71,76
62,66
61,96
60,31
60,80
58,46
59,16
54,26
61,96
61,73
61,26
60,56
53,56
59,40
57,64
56,45
68,99
59,76
67,10
59,76
59,76
58,50
58,28
64,58
56,39
55,76
54,28
54,72
52,61
53,24
48,83
55,76
55,56
55,13
54,50
48,20
53,46
51,87
50,81
68,99
67,89
67,10
66,93
66,18
66,15
65,66
64,58
62,73
62,59
61,51
60,49
59,59
58,17
56,25
55,76
55,56
55,13
54,50
54,10
53,46
51,87
50,81
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
İlknur DAĞLI
Burak AZGIT
İshak YALIN
Ramazan TOPAL
Ferhan GÜNDOĞDU
Adem COŞKUN
Mukaddes YETER
Adem KÜÇÜK
Oğuz GÖK
İshak ÇAMSARI
Ayşegül YILMAZ
Necmettin YAĞCI
Hacer Didem KİRAZ
İlyas DAŞKIRAN
Hatice Gülsüm KIYAGAN
Volkan Kenan ÖZDEMİR
Yusuf ALPTEKİN
Cengiz ACAR
81,315
71,660
64,234
76,473
73,805
63,314
68,245
72,279
57,725
69,750
49,259
74,115
Ahmet TEMEL
Serhat KARAKOÇ
Bilal KILIÇ
Seyfullah UNKUN
Tuba TOLUNGÜÇ
59,000
KSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANSA BAŞVURAN ÖĞRENCİ
ADAYLARININ SINAV SONUÇ LİSTESİDİR
Alınacak Öğrenci Sayısı :
100
İŞLETME ANA BİLİM DALI SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
ALES
ALES
Lisans
Puanının
mezuniy
Puanı
%10'si
et Notu
82,774
63,466
66,756
66,984
81,225
83,422
8,277
6,347
6,676
6,698
8,123
8,342
0,000
8,052
6,824
0,000
6,333
8,597
7,351
6,742
5,288
6,957
6,524
8,286
5,854
0,000
7,393
7,978
6,828
7,539
6,841
0,000
6,774
0,000
6,668
7,781
0,000
6,296
6,816
5,287
7,359
6,666
6,322
6,562
6,316
6,662
6,939
6,776
8,312
5,785
0,000
7,012
6,411
0,000
7,253
6,498
0,000
7,362
0,000
6,547
0,000
0,000
5,616
0,000
6,256
0,000
0,000
7,119
0,000
6,461
0,000
0,000
0,000
7,943
6,607
80,86
82,96
82,50
81,10
79,23
76,66
84,60
75,26
76,46
83,24
76,20
73,54
74,54
74,74
76,27
74,33
74,23
71,76
74,10
80,00
71,70
70,83
72,08
70,36
71,06
78,53
70,98
78,30
70,83
69,43
78,07
70,83
70,13
71,53
69,20
69,71
69,85
69,43
69,66
69,23
68,85
68,73
66,45
69,08
75,50
67,56
68,03
75,03
66,86
67,07
74,01
65,70
73,63
66,16
73,43
73,16
66,86
72,93
65,93
72,70
72,68
64,66
72,41
65,00
72,09
72,03
71,79
62,90
64,22
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Mehtap KÖSE
Gürhan KURTARAN
Mehmet Murat ÖGE
Ahmet KESKİN
Harun BEKÇİOĞULLAR
Üzeyir ERDOĞAN
Bekir Sıddık İNCE
Abuzer YILMAZ
Metin SARITEKİN
Bilal KİREÇ
Mahmut ELÇİ
Eshabil AYDIN
Ömer SİLAHLI
Samet Cihan BABUÇÇU
Celal ERYİĞİT
Emine ATAKUR
Yusuf GÜNGÖRMÜŞ
Rahmi DOĞAN
Abdurrahman GEYİK
Ramazan BARAN
Hakan KANDIRMAZ
Murat MURAZ
Mehmet SUCU
Orhan OKAY
Turabi TEKEBABA
Kadir GÖNLÜ
Ayşe PALALI
Serdar TOHUMCUOĞLU
Abdullah ÖZGÜR
Ali ERDEMİR
Ahmet KABUK
Ahmet BAĞCALI
Volkan ŞAHİN
Selim YILMAZ
Fatih ÇETİN
Zeynel Abidin AKSU
Ömer DEĞER
Oğuzhan TEKİN
Recep UYSAL
İsmail BOZKURT
Kamil TÜRKÜCÜ
Şerzan ERTAŞ
Mustafa Vakkas ATALAY
Mustafa KAYADİBİ
İzzet DUMAN
Abdurrahman OKUTAN
Mesut ALTAN
Şahin AYDIN
Sinan DEMİR
İdris SADUNOĞLU
Gökhan BAKIRCI
Ali SANDAL
Muhammet TUNCER
Abdulkadir ÖRÜCÜ
Zeliha HOPUR
Nursen DOST
Bunyamin ACAR
Cüneyt ÜLKER
Elif KARKIN
Serkan KANDİLCİK
Tuğba KİŞİOĞLU
Yeliz İpek AKDEMİR
Abidin MERCAN
Yusuf ÖZTÜRK
Dilek FETTAHOĞLU
Fatih KARAKUŞ
Mehmet Akif BAYAR
Yakup KIRTAY
Turan TÜRK
80,518
68,240
63,334
85,969
73,510
67,420
52,878
69,573
65,244
82,857
58,539
73,926
79,784
68,283
75,388
68,408
67,743
66,682
77,806
62,960
68,155
52,867
73,588
66,657
63,215
65,620
63,164
66,624
69,393
67,760
83,121
57,848
70,119
64,108
72,531
64,975
73,623
65,466
56,157
62,555
71,190
64,608
79,429
66,070
Lisans
mezuniyet
Not
Ortalamas
ının %90'ı
72,77
74,66
74,25
72,99
71,31
68,99
76,14
67,73
68,81
74,92
68,58
66,19
67,09
67,27
68,64
66,90
66,81
64,58
66,69
72,00
64,53
63,75
64,87
63,32
63,95
70,68
63,88
70,47
63,75
62,49
70,26
63,75
63,12
64,38
62,28
62,74
62,87
62,49
62,69
62,31
61,97
61,86
59,81
62,17
67,95
60,80
61,23
67,53
60,17
60,36
66,61
59,13
66,27
59,54
66,09
65,84
60,17
65,64
59,34
65,43
65,41
58,19
65,17
58,50
64,88
64,83
64,61
56,61
57,80
Başarı
Sonuç
Notu
81,05
81,01
80,93
79,69
79,43
77,34
76,14
75,79
75,64
74,92
74,91
74,78
74,44
74,01
73,93
73,85
73,33
72,87
72,54
72,00
71,92
71,73
71,70
70,86
70,79
70,68
70,66
70,47
70,42
70,27
70,26
70,04
69,93
69,66
69,64
69,40
69,19
69,05
69,01
68,97
68,90
68,63
68,12
67,96
67,95
67,82
67,64
67,53
67,43
66,86
66,61
66,49
66,27
66,09
66,09
65,84
65,79
65,64
65,59
65,43
65,41
65,31
65,17
64,96
64,88
64,83
64,61
64,55
64,41
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Mehmet AKÇİÇEK
Mehmet Emin YILDIRIM
Aydın KARAASLAN
Mehmet Arman ÜNAL
Hatice Sevinç ALTINÖZ
Onur ZENGİN
Vedat KUAS
Hasan ATABEY
Salih Zeki TİLKİ
Turgut KOZ
Ceyhun ASYAHOĞLU
Muhammet Ömer ORÇAN
Neşe Öge Cn TÜRKÜCÜ
Feyza KESKİN
Hüseyin YILDIRIM
69,949
70,389
68,449
61,038
58,560
66,382
67,635
62,270
57,210
58,860
Gökhan CAN
Ali ATİLA
Salih KEÇEÇİOĞLU
Selman AKKUŞ
Cebrail KOCA
Tekin TUNCAY
Işıl BENGİ
Mehmet Levent ŞERMET
Seyit Ahmet KOÇ
Gökhan SUCU
Müçteba ERDEMİR
Hüriye MAYAM
Harun BOZTAŞ
Belgin KOLDAŞ BAŞAR
51,333
53,085
68,447
72,108
72,721
55,560
73,924
80,107
85,707
57,227
Mikail KUŞDOĞAN
Ferhat DURAK
Mustafa GÜVEN
Adnan RİGAN
Ozan ŞAHAN
Süleyman ACUN
Emel BİLEN
Cuma AKTAŞ
İlkim BOZDOĞAN
Hüseyin PÜR
Cemil SALKIM
Olgu ZENGİN
Halide Edip TÜRK
Serpil TARAKCI
İlker KÖSE
Mustafa ALAY
Kenan ÖZDİL
Ramazan BAŞA
Sultan GÜLMEZ
Cennet KARAKOÇ
Mehmet Ali TURAN
İlyas DAŞKIRAN
Hanifi KAPLAN
Emrah SEVER
68,452
71,000
Görkem İŞERİ
Mustafa ÇİMEN
Yunus GEMİCİ
Hüseyin IŞIK
Mihriban KARASU
Mahmut ARSLAN
Ömer Yılmaz ÖZER
Osman Nuri EROĞLU
Deniz OZANLAĞAN
Koray LEBLEBİCİ
Emrah PEKTAŞ
Ali Rıza TÜFEKCİ
İbrahim DEMİREL
Abdujlcelil YILMAZ
Filiz ÖZBEK
Semra İNCE
Nurhan YILMAZ
Emre ARSLAN
Erkan YILMAZ
Yusuf ÇELİK
Armağan ERDOĞAN
Semra ŞAHBAZ
Ahmet TEMEL
Mustafa ALTINKAYA
Halil KARAÇALI
Tuğba ZARİF
Fatih ERTAN
Bilal KILIÇ
Kemal YILMAZ
Fatih FETTAHOĞLU
Enver ESENCELİ
Tufan KÖKSAL
Serkam ÖZSOY
Erdem Bilgehan TÜYLÜ
73,066
58,927
52,434
61,888
72,666
58,327
60,614
60,799
68,410
68,381
69,884
59,112
65,036
52,739
64,152
56,012
58,110
6,995
7,039
6,845
6,104
5,856
0,000
6,638
0,000
6,764
6,227
0,000
0,000
5,721
5,886
0,000
0,000
5,133
5,309
6,845
7,211
0,000
7,272
5,556
7,392
8,011
8,571
0,000
5,723
0,000
0,000
6,845
7,100
0,000
6,189
7,267
5,833
0,000
0,000
0,000
6,061
0,000
0,000
0,000
6,080
6,841
0,000
6,838
0,000
6,988
5,911
6,504
0,000
0,000
63,60
63,18
63,36
64,14
64,41
70,80
63,28
70,60
62,90
63,40
70,14
70,01
63,60
63,37
69,82
69,80
63,91
63,60
61,73
61,03
68,96
60,78
62,66
60,56
59,86
59,16
68,68
62,11
68,45
68,42
60,80
60,42
68,26
61,26
59,86
61,33
67,81
67,80
67,56
60,61
67,33
67,10
67,09
60,29
59,40
66,86
58,93
66,48
58,70
59,86
59,16
66,16
66,16
57,24
56,86
57,02
57,73
57,97
63,72
56,95
63,54
56,61
57,06
63,13
63,01
57,24
57,03
62,84
62,82
57,52
57,24
55,56
54,93
62,06
54,70
56,39
54,50
53,87
53,24
61,81
55,90
61,61
61,58
54,72
54,38
61,43
55,13
53,87
55,20
61,03
61,02
60,80
54,55
60,60
60,39
60,38
54,26
53,46
60,17
53,04
59,83
52,83
53,87
53,24
59,54
59,54
64,23
63,90
63,87
63,83
63,83
63,72
63,59
63,54
63,37
63,29
63,13
63,01
62,96
62,92
62,84
62,82
62,65
62,55
62,40
62,14
62,06
61,97
61,95
61,90
61,88
61,81
61,81
61,62
61,61
61,58
61,57
61,48
61,43
61,32
61,14
61,03
61,03
61,02
60,80
60,61
60,60
60,39
60,38
60,34
60,30
60,17
59,88
59,83
59,82
59,79
59,75
59,54
59,54
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
7,307
5,893
5,243
0,000
0,000
0,000
5,274
0,000
0,000
6,415
0,000
0,000
0,000
0,000
5,601
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,811
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,76
59,33
59,87
65,60
65,24
65,17
59,16
64,76
64,74
57,53
64,53
63,83
63,83
63,71
56,69
62,66
62,06
61,92
61,13
61,02
54,43
60,80
60,56
60,42
59,87
59,63
59,63
59,40
57,76
57,70
57,64
57,33
55,43
54,62
51,98
53,40
53,88
59,04
58,72
58,65
53,24
58,28
58,27
51,78
58,08
57,45
57,45
57,34
51,02
56,39
55,85
55,73
55,02
54,92
48,99
54,72
54,50
54,38
53,88
53,67
53,67
53,46
51,98
51,93
51,88
51,60
49,89
49,16
59,29
59,29
59,13
59,04
58,72
58,65
58,52
58,28
58,27
58,19
58,08
57,45
57,45
57,34
56,62
56,39
55,85
55,73
55,02
54,92
54,80
54,72
54,50
54,38
53,88
53,67
53,67
53,46
51,98
51,93
51,88
51,60
49,89
49,16
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
Download

doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü