T.C.
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
TOPLANTI TARİHİ
: 03 TEMMUZ 2014
TOPLANTI NUMARASI: 2014/05
TOPLANTI ŞEKLİ
: OLAĞAN
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi 03/07/2014 Perşembe günü saat 14:00’da
Necip Fazıl Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda Temmuz Ayı olağan toplantısı için
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK başkanlığında toplandı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞCU, Akif ÇAYLIOĞLU, Dr. Ali ÜNSAL,
Cengiz ÇİÇEKLİOĞLU, Durdu Mehmet KARASAKIZ, Ekrem ERGİN, Erol ARSLAN, Ethem
SÜNBÜL, Fatih KİRAZ, Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ, Halil TATAR, Havva SAYGAZ, İlyas ORHAN, Av.
İsmail KAHVECİ, Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR, Mehmet Fatih KILINÇKIRAN, Mehmet
KISAKÜREK, Mehmet NAR, Mehmet TÜRKKORUR, Mesut Gökhan AKPINAR, Mesut
ŞAHİNKANAT, Muhammet Mustafa DOĞRU, Murat ÇAKIROĞLU, Mustafa EVLİYA, Nihan
BÜYÜKDERELİ, Oğuz BAĞRIAÇIK, Pelin ŞERBETÇİ, Sıddık SEZAL, Suat SİLAHLI, Süleyman ŞENEL,
Şener YENER, Tülay CANLI, Veli ÇİFTASLAN ve Yasemin AYRANPINAR toplantıya katıldı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Muharrem ERANTEPLİ, toplantıya katılmadı.
İmzalanan katılım çizelgesi ve yoklamaya göre çoğunluk tespiti yapıldı.
Başkan birleşime başlamadan önce üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet
etti.
Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
GÜNDEMİN 1. MADDESİNDE: 03.06.2014 tarihli Haziran ayı Olağan toplantısına ait tutanak
özeti hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Yapılan oylamada eski tutanak özeti oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 2. MADDESİNDE: Zabıta Müdürlüğü’nün görev ve Çalışma Yönetmeliği
hakkındaki Zabıta Müdürlüğü’nün 11/06/2014 tarih ve 99 sayılı yazısı okundu.
Zabıta Müdürlüğü’nün görev ve Çalışma Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 3. MADDESİNDE: Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının giriş ücret tarifesi hakkındaki,
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.06.2014 tarih ve 82 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Mahiyeti ile ilgili kısaca şöyle bilgi vereyim.
Bildiğiniz gibi oradaki belediyemize ait Vali Saim Çotur Kaplıcasını kiraya vermiştik. Kiraya
alan arkadaşlarımız gerçekten güzel düzenlemeler yapıyorlar. Yani oradaki banyo sistemimizi
daha temiz daha düzgün bir hale getiriyorlar. Yani ilaveler yapıyorlar tabi ki bizim iznimiz
çerçevesinde. Yine orada yeni bir hamam daha yapıyorlar hemen bitişiğine. Bir tane buhar
odası, bir tane Kültür Fizik odası, bir tane sauna yapıyorlar. Dolayısı ile oraya gelen
1
misafirlerimizin rahat etmesi için güzel düzenlemeler yapıyorlar. Ama bu arada da fiyatların
arttırılması ile ilgili talepleri var. Bizim düşüncemiz şöyle; Yeni kiraya verdiğimiz için hemen
böyle bir artışın uygun olmadığını düşünüyoruz. Ama yılbaşında yeni bütçemizde arkadaşların
talepleri olursa o zaman konuşup karara bağlayalım diyoruz. Bu noktada söz almak isteyen
arkadaşımız varsa buyursun lütfen. '' Dedi.
Vali Saim ÇOTUR Kaplıcası giriş ücretlerinde fiyat tarifesinin değiştirilmesi teklifinin 2015
Mali Yılı Bütçesinde görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 4. MADDESİNDE: Mülkiyeti Belediyemize ait hisseli ve tam parsellerin
satışı için encümene yetki verilmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.06.2014
tarih ve 746 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Belediyemizin böyle kıyıda köşede kalan fazla
değeri olmayan bizim çıkarttığımız küçük parseller var. Bir kısmı da hisseli olanlar var.
Beklemekle orada herhangi bir fayda olmuyor. Bunları değerlendirerek Onikişubat
ilçemizdeki insanlarımıza daha çok hizmet edelim. daha fazla imkan getirelim diye
düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Buyurun Kadir Bey. '' diye söz verdi.
Belediye Meclis Üyesi Kadir TANIŞ: ''Burada ki parseller küçük metrekareli parseller
ama kamuoyunda böyle satış listesi falan geçince yanlış algı uyanıyor. Bunu da kamuoyuna
izah etmeliyiz diye düşünüyoruz. ''Diye görüşünü bildirdi.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Doğru söylüyorsun Kadir Bey. Arkadaşlar bundan
sonra satışa çıkacak bu küçük yerler kamuoyuna bazı araçlarla duyurulsun. Başka söz almak
isteyen arkadaşımız yoksa oylamaya geçiyorum. ''Dedi.
Belediye mülkiyeti olan 41 adet arsa ile hissedar olduğu 9 adet arsadaki hisselerine
satış kararı ve satış işlemleri için encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 5. MADDESİNDE: Belde belediyelerinden devir olunan ekonomik ömrünü
doldurmuş hurda araçların satışının yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün
25.06.2014 tarih ve 86 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Beldeden gelen araçlarımız bunlar çok fazla yürür hali yok
yani bunların. Eğer satabilirsek satacağız yoksa da hurdaya çıkaracağız. Çalışır vaziyette çok
fazla bir şeyimiz yok. Sadece böyle bir takım hurda araçlar var. Onların üzerinde de haciz
vardı biz kaldırdık. Eğer bu konu hakkında söz almak isteyen arkadaşımız yoksa oylamaya
sunacağım. '' dedi.
Belde belediyelerinden devir olunan ekonomik ömrünü doldurmuş hurda araçların
satışının yapılması oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 6. MADDESİNDE: Mahalle isimlerinin değiştirilmesi hakkında İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.06.2014 tarih ve 773 sayılı yazısı okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Yeni büyükşehir yasasıyla biliyorsunuz bazı beldelerimiz
mahalleye dönüştürüldü. Bu mahalledeki isimlerle şehirdeki isimler birbirleriyle çakışıyor.
Dolayısı ile o isimlerin değiştirilmesi lazım. Çevre Sağlık komisyonumuzla bu konu ile ilgili
beraber çalışalım. Oradaki vatandaşlarımızın da mutlaka görüşlerini alalım. Bu çalışmaya
Meclis Üyemiz Akif ÇAYLIOĞLU’da dahil olsun. ''dedi.
Belediye Meclis Üyesi Yasemin AYRANPINAR: ''Eğer o mahallelerde şehit olanlar varsa onların
isimlerini verebiliriz başkanım. ''diye görüş belirtti.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Tamam ama oradaki vatandaşlarımıza mutlaka soralım
arkadaşlar. Çoğunluk ne derse öyle bırakalım. Başka söz almak isteyen yoksa oylamaya
sunuyorum. ''dedi.
2
İlçemiz sınırları içerisindeki bazı mahalle isimlerinin aynı olması ve bürokratik
işlemlerde yanlışlıkların olmaması için bu mahalle isimlerinin değiştirilmesi teklifinin Çevre ve
Sağlık Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 7. MADDESİNDE: İmar Plan Tadilatların görüşülmesine geçildi.
İMAR KOMİSYONUNUN
UYGUN BULDUĞU TALEPLERDEN;
2014/02 Dosya Numaralı; Bölgedeki iş çevreleri dikkate alınarak ve belediyeyi de
hissedar ederek Hayrullah Mahallesi 4940 ada 1 parselin güney cephesindeki çekme
mesafesinin kaldırılması talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/03 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mahallesi 5821 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parseller ile
5822 ada 1,2,3,4,5 ve 6 parsellerin birleştirilerek tek ada olarak düzenlenmesi talebi oy birliği
ile kabul edildi.
2014/06 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mahallesi 4972 ada 3 parselin emsal değerinin
1,90'dan 2,50'ye çıkarılması talebinin, yerinde yapılan inceleme neticesinde 2,10 olarak
düzenlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
2014/08 Dosya Numaralı; Üngüt Mahallesi 4786 ada 15 parselde bulunan Özel Eğitim
Tesisleri Alanı emsal değerinin 0,8 iken 1,20'ye çıkarılması talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/09 Dosya Numaralı; Karamanlı Mahallesi 4697 ada 1 parselin AT yapı nizamından K2
yapı nizamına dönüştürülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/10 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mahallesi 6458 ada 1,2 parsel 6459 ada 1,2
parsel 6460 ada 1,2 parselin birleştirilerek tek ada olarak düzenlenmesi talebi oy birliği ile
kabul edildi.
2014/11 Dosya Numaralı; Barbaros Mahallesi 196 adanın nizamının ayrık nizamdan eski
plandaki AT yapı nizamına dönüştürülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/12 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mahallesi 6417 ada üzerinde ayrım çizgisinin yeniden
düzenlenmesi ancak talep edilen arsalara ait farklı emsal değerlerinin ortak olarak (E=2,00)
değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2014/14 Dosya Numaralı; Serintepe Mahallesi 7686 ada 1 parseldeki Cami olarak tanımlı
yerin doğu ve batı çekme mesafesinin 5 metreden 3 metreye, kuzey çekme mesafesinin de
25 metreden 5 metreye düşürülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/15 Dosya Numaralı; Barbaros Mahallesi 192 adanın ayrık nizam düzeninden AT yapı
nizamına dönüştürülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.
3
2014/16 Dosya Numaralı; Karamanlı Mahallesi 5756 ada 8 parselin üzerindeki sehven iki
lejantın üst üste yazıldığı tespit edilmiş, iki farklı yapı nizamının K4 olarak kalması talebi oy
birliği ile kabul edildi.
2014/17 Dosya Numaralı; Barbaros Mahallesi 168 adanın yeni planda B4 olduğu ancak eski
plana göre K5 olarak ruhsat alınan bu yerin tekrar K5 olarak değiştirilmesi talebi oy birliği ile
kabul edildi.
2014/18 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mahallesi 1173 parselin yol cephesi çekme mesafesinin
5m. olarak değiştirilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/21 Dosya Numaralı; Barbaros Mahallesi 196 adanın ayrık nizam olan yapı nizamının eski
plandaki AT nizamına dönüştürülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/24 Dosya Numaralı; İmar planı çalışmaları sırasında tadilat işleminin sehven işlenmediği
anlaşıldığından, Hayrullah Mahallesi 266 ada güneyindeki imar sınırının kadastro sınırına göre
düzenlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
2014/26 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mahallesi 4598 ada 1 parselin kitle nizamı ile
tanımlanması talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/27 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mahallesi 2790 ada 2 parselin çekme mesafelerinin
önden 10 metre arka ve yanlardan 5'er metre olarak yeniden düzenlenmesi talebi oy birliği
ile kabul edildi.
2014/28 Dosya Numaralı; Karamanlı Mahallesi 1163 ada 1,2,34,5 ve 14 nolu parsellerin
Emsal değerinin 1,80 yapılarak tekrar düzenlenmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.
İMAR KOMİSYONUNUN
UYGUN BULMADIĞI TALEPLERDEN;
2014/13 Dosya Numaralı; “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nin çekme mesafesiyle
ilgili maddelere aykırı olduğu için, Serintepe Mahallesi 6458 ada 1,2,3 ve 10 parsellerin ada
içerisinde ada ayrım çizgisiyle ayrılarak çekme mesafelerinin sabitlenmesi talebi oy birliği ile
ret edildi.
2014/20 Dosya Numaralı; Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmesinden dolayı
Büyükşehir Belediyesi Meclisince değerlendirilmesinin uygun olacağı için, Pınarbaşı Mahallesi
6434 ada 1 parselin sınırının kaydırılması talebi oy birliği ile ret edildi.
2014/23 Dosya Numaralı; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde geçen Teknik ve
Sosyal Altyapı Alanlarının Korunması hakkındaki değişikliği sağlamadığı için, Serintepe
Mahallesi 2968 ada 3 parselde kat ve yoğunluk artışı talebi oy birliği ile ret edildi.
İMAR KOMİSYONUNDA İNCELEMESİ
DEVAM EDEN DOSYALARDAN;
4
2014/19 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mahallesi 2562 parselin bulunduğu alanda yapı nizamının
değiştirilmesi talebi,
2014/22 Dosya Numaralı; Üngüt Mahallesi 5044 adanın kadastro sınırlarına göre
düzenlenmesi talebi,
2014/25 Dosya Numaralı; Mağralı Mahallesi 1292 ada 2 parselde düzenleme yapılması talebi,
Oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLECEK YENİ TALEPLER;
2014/29 Dosya Numaralı; Karamanlı Mh.3784 ada 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 6647 ada 1 parselde
imar planında düzenleme talebi,
2014/30 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mahallesi 7822 ada 1 parselde arka çekme mesafesinde
düzenleme talebi,
2014/31 Dosya Numaralı; Akçakoyunlu Mahallesi 102 ad ada 7 parselde 0.30/1.20 ibaresinin
kaldırılması talebi,
2014/32 Dosya Numaralı; Barbaros Mh. 1452 ada 5 parselde A1-2 nizamın At. nizam olarak
düzenlenmesi talebi,
2014/33 Dosya Numaralı; Üngüt Mh.4696 ada da U tanımının kaldırılması talebi,
2014/34 Dosya Numaralı; Fatih Mh. 935 ada da U tanımının kaldırılması talebi,
2014/35 Dosya Numaralı; Şehrin mühtelif yerlerinde 6 adet trafo kabin yerinin imar planına
işlenmesi talebi,
2014/36 Dosya Numaralı; Fatih Mh.930 ada 3 parselde çekme mesafesinde düzenleme
talebi,
2014/37 Dosya Numaralı; Hacı Bayram Veli Mh.1017 ada 6,7 ve 8 parsellerde K8 kitlelerde
düzenleme talebi,
2014/38 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mh.265 parselde kadastro sınırına göre yol açılması
talebi,
2014/39 Dosya Numaralı; Yakup COŞKUN- Gayberli Mh.1080 adanın doğusunda imar
planında düzenleme yapılması talebi,
2014/40 Dosya Numaralı; Fatih Mh.723 ada 23 parselde kadastroya göre düzenleme
yapılması talebi,
2014/41 Dosya Numaralı; Pirireis Mh 2124 ada da eski imar planına göre düzenleme
yapılması talebi,
5
2014/42 Dosya Numaralı; Abdulhamithan Mh. 24,25,26,28,30 ve 31.sokaklarda mevcut
zeminde kullanılan yolların imar planına işlenmesi talebi,
2014/43 Dosya Numaralı; Serintepe Mh. 6001 ada 4,5 ve 6002 ada 7 ve 8 parsellerde mevcut
kullanıma göre düzenleme talebi,
2014/44 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mh. 3856 ve 3902 parsellerde Eğitim Tesisleri olarak
düzenleme yapılması talebi,
2014/45 Dosya Numaralı; Kılavuzlu Mh.1768 parselde okul alanının çekme mesafesi ve Emsal
( E ) de düzenleme yapılması talebi,
2014/46 Dosya Numaralı; Üngüt Mh. 5727 ada 1 parselin doğusundaki yeşil alanda
düzenleme yapılması talebi,
2014/47 Dosya Numaralı; Karamanlı Mh. 2064 ada 1,2,3,4,5 ve 6 – 2065 ada 5 ve 6 – 2248
ada 1 – 2068 ada 1,2,3 ve 4 – 2069 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerde imar planında
düzenleme yapılması talebi,
2014/48 Dosya Numaralı; Karamanlı Mh. 1238 ada 15,17 ve 18 parsellerde imar planında
düzenleme talebi,
2014/49 Dosya Numaralı; Cancık Mevkiinde İmar Uygulaması sınırlarında düzenleme
yapılması talebi,
2014/50 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mh. Gülizar Şamil Aktaş lisesi kuzeyinde imar planında
düzenleme yapılması talebi,
2014/51 Dosya Numaralı; Karamanlı Mh. Ağcalı yolu batısı Arpaçukuru mevkiinde imar
planında düzenleme yapılması talebi,
Oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
GÜNDEMİN 10. MADDESİNDE: Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev ve Çalışma
Yönetmeliği hakkındaki Zabıta Müdürlüğü’nün 30/06/2014 tarih ve 17 sayılı gündem dışı
yazısı okundu. Oy birliği ile gündeme alındı
Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 11. MADDESİNDE: Anadolu Birlik İrşad Derneğine tahsis yapılması
hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/07/2014 tarih ve 908 sayılı gündem dışı
yazısı okundu.
Tamamı 569,77 metrekare olan Fatih Mahallesi 7865 ada1/A parselin Anadolu Birlik
İrşad Derneğine 29 (Yirmi dokuz) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi oy birliği ile kabul
edildi.
6
GÜNDEMİN 12. MADDESİNDE: Toplantımıza katılamayan meclis üyesi
arkadaşlarımızın izinli sayılmaları hakkında Ahmet KUŞÇU ve Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ’nin
yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
03.07.2014 tarihli belediye meclisi toplantısına katılmayan üyelerin izinli sayılmaları
oy birliği ile kabul edildi.
Ağustos ayı toplantısının 05 Ağustos 2014 Salı günü saat: 14.00 da yapılması kararlaştırıldı.
7
Download

2014 yılı temmuz ayı meclis karar özeti