YETKİ TALEP EDİLEN PERSONEL BİLGİLERİ
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TC KİMLİK NO
AD
SOYAD
BAKANLIK E-POSTA ADRESİ
Bu Sütunda Türkçe Karakter
Kullanmayınız.
(Ad Nokta Soyad) Standarttır.
MEVCUT YAPTIĞI
GÖREVİ
İSTENİLEN YETKİLER
ÇALIŞTIĞI KURUM/DAİRE
FİİLEN ÇALIŞTIĞI BİRİM ADI
(Birden fazla kod varsa virgülle
BAŞKANLIĞI
(Bir alt satıra Aynı kullanıcı adıyla
( Not birkaç Birimde Çalışan varsa bir
ayırınız (Örnek 01,21, gibi) Ekteki
diğer birim adlarıda ayrı ayrı
alt satıra Aynı kullanıcı adyla diğer
Form-2 den KODLARI
girilecektir)
birim adlarıda ayrı ayrı girilecektir.)
seçebilirsiniz
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yukarıda bilgileri mevcut kullanıcılara EBYS üzerinde istenilen yetkilendirmelerin, tanımlamaların yapılması hususunda,
Tensiplerinize arz ederim.
Daire Başkanı
OLUR
…/…/2013
Kurum Başkan Yardımcısı
Download

Document