T.C
GÜLNAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı :55113481-105.01Konu :Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Okullarının Açılması ve kapatılması hk.
14/08/2014
.MÜDÜRLÜĞÜNE
GÜLNAR
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/08/2014 tarih ve 105/3212435 sayılı Mesleki ve
Teknik Ortaöğretim Okullarının açılması ve kapatılması ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EKİ:
1- Yazı ve ekleri
[IHİltt
Hacıpınar Mah. Atatürk Cad. Ziraat Bankası Karşısı Kat 2-3 33700 Gülnar/MERSİN
Telefon
: (324) 751 7870
Faks
: (324) 751 76 22
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : gulnar.meb.gov.tr
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 19131572/805.99/3249353
Konu: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarının
Açılması ve Kapatılması
06/08/2014
■KAYMAKAMLIĞINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/08/2014 tarih ve
96648412/105.01/3212435sayılı yazısı.
İzmir Narlıdere ilçesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Arkas Narlıdere
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ve Karşıyaka İlçesinde Zeki Şaîroğlu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinin açılması ile ilgili İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi
yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
E rol OZDEMIR
Vali a.
M ü d ü r Yardımcısı
EKLER:
1-İlgi yazı (1 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
1-Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
LL/üU-aMH»
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5 inci m addesi gereğince gü
Evrak teyidi http://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden 4 5 9d-2e05-3068-1
Dumlupınar Mnh. GM K.Bulvarı 33130 Ycnijehir/M ERSİN
Elektronik Ag: http://m ersiii.meb.gov.tr
e-posta, cim klik33@ mcb.gov.lr
_
.
Ynt
T el. (0 334) 329 14 81-84 Dahili TU: 303
Faks: (0 324)327 35 (8-19
İZM İR VALİLİĞİ
İl Milfı Eğitim M üdürlüğü
04/08/2014
Sayı : 96648412/105.01/3212435
Konu: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okullarının
açılması ve kapatılması hk.
............................. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:a) 10.07.2014 tarih ye 2909734 sayılı Bakanlık Makam Onayı,
b) 22.07.2014 tarih ve 3092254 sayılı Bakanlık Makam Onayı.
İlimi? Narlıdere İlçesinde
2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Arkas
Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılması ilgi (a) Bakanlık Makam onayı ile ve
Karşıyaka İlçesinde Zeki Şairoğlu
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılması ilgi
(b)Bakanlık Makam onayı ile uygun görülmüştür.
Bilgilerinize arz / rica ederim.
Vefa BARDAKÇI
Vali a.
Müdür
DAĞITIM
80 İl Valiliğine(İl MEM)
30 İlçe Mil.EğtMd.
Bu belge, 5070 sayılı E lektronik İm za K anununun S inci m addesi gereğince güvenli elektronik imza ile im zalanm ıştır
zm ir İl Milli Eğitim M d.M es.ve Tek.Eğt.M d.
Elektronik A .ğ:htt//izmir.m eb.gov.tr.
e.posta:m eslekiteknikeğilim 35@ m eb.gov.tr
A y rın tılı b ilgi için :S .K A Y N A R B il.İşi.
Tel: 0232 4772135
F ax :0 2 3 2 4772) 54
Download

[IHİltt Telefon - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü