Evrak Tarih ve Sayısı: 17.10.2014-1372
*BD2439355212*
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İ
:
Sayı : 23898784-809.01Konu : 2015 Yılı Tıbbi Cihaz İstem Formu
Dağıtım
j
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince 2015 yılı Tıbbi
Cihaz alımı planlaması için 2015 yılı için olağanüstü durumlar harici talep alınmayacağı
tarafımıza bildirilmiştir.
Ekte sunulan formun 28.10.2014 Salı günü mesai bitimine kadar doldurularak Başhekim
Sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir.
Konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.
Habip YILMAZ
Hastane Yöneticisi a.
Başhekim Yardımcısı
EKLER :
2015 Yılı Tabbi Cihaz İstem Formu (1)
16.10.2014 Hazırlayan: A.SÖZBİR
16.10.2014 V.H.K.İ: A.ATAKÜL
17.10.2014 İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı: T.ÖZDEMİR
17.10.2014 İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: Ö.ŞAHAN
Doktor Erkin Cad. Kadıköy - İSTANBUL
Telefon: 2165709456
e-Posta: [email protected]
Evrakı Doğrulamak İçin : http://212.156.51.42:805/enVision/Dogrula/6P3FEVE
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ayten SÖZBİR
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik
İmza ile imzalanmıştır.
1/1
Download

tıbbi cihaz istemi