Evrak Tarih ve Sayısı: 24/03/2015-1061
*BE6PLCCY*
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 53920853-030.99: Teklif Mektubu (Piyasa Araştırması)
İLGİLİ FİRMALARA
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ve aşağıya ayrıntılı
özellikleri ile çıkarılan mal/malzemeler 4734 sayılı kanunun 22/d bendine göre satın alınacaktır.
Şirketiniz tarafından söz konusu mal ve malzemeye ait birim fiyatlarını içeren teklifinizin (KDV
hariç) 01.04.2015 tarihi saat 17:00 'a kadar Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğümüze bildirilmesini rica
ederim.
e-imzalıdır
Yrd.Doç.Dr.Feridun BİLGİN
Müdür
S.N.
1
Malın/Malzemenin Ayrıntılar/Teknik Özellikler
Cinsi
Öğrenci Staj
>30x21cm ebatlarında
Defteri
>Karton kapak ve sayfalar
1.hamur kağıt
>Önlü-arkalı 56 sayfa(28
yaprak)
>Tabaka kırım yöntemiyle
zımbalı ciltleme
>Siyah-beyaz baskı
>İdaremizce elektronik
ortamda verilecek ve her
sayfaya basımı yapılacak dizgi
TOPLAM:
Miktar
Birim
Fiyatı
Tutarı
1000
Adet
KDV
hariç
Teklifi veren Firma
İmza,Kaşe,Tarih
Mevcut Elektronik İmzalar
FERİDUN BİLGİN (Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü - Müdür) 24/03/2015 09:42
Evrakı Doğrulamak İçin : http://95.183.136.56/enVision/Dogrula/6PLCCY
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri Kampüs
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Zeynep Sayın
Yerleşkesi PK.47200 Artuklu/Mardin
Tel: : 482 212 13 95
Faks: 482 212 6947
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://syo.artuklu.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Teklif Mektubu (Piyasa Araştırması)