Evrak Tarih ve Sayısı: 24/03/2015-1066
*BEKALCUZ*
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 53920853-934.99: Piyasa Araştırması
TEKLİF MEKTUBU
4734 Sayılı Kanunun 22/d bendine göre yapılacak mal ve malzeme alımlarına ait;
Yüksekokulumuzun koridorlarında kullanılmak üzere listede adı, ayrıntılı özellikleri ve
miktarı bildirilen mal ve malzemeler 4734 Sayılı Kanunun 22/d bendine göre satın alınacaktır.
Şirketiniz tarafından Müdürlüğümüze (Taşınır Kayıt Kontrol Birimine) söz konusu alım işine ait
birim fiyatı içeren teklifinizin (KDV hariç) 25.03.2015 tarih saat 17.00'e kadar bildirilmesini rica
ederim.
e-imzalıdır
Yrd.Doç.Dr.Feridun BİLGİN
Müdür
Sn.
Malın/Malzemenin Cinsi
1.
Kuru Kimyevi Toz Yangın
Tüpü
Sıvı Kimyevi Yangın Tüpü
Dolumu
2.
Teknik
Özellikleri
6 kg’lık
50 kg’lık
Toplam
Miktarı
Ad./M.
76 Adet
Birim Fiyatı
2 Adet
KDV Hariç
Tutarı
78 Adet
Mevcut Elektronik İmzalar
FERİDUN BİLGİN (Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü - Müdür) 24/03/2015 15:09
Evrakı Doğrulamak İçin : http://95.183.136.56/enVision/Dogrula/KALCUZ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri Kampüs
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Zeynep Sayın
Yerleşkesi PK.47200 Artuklu/Mardin
Tel: : 482 212 13 95
Faks: 482 212 6947
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://syo.artuklu.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Alınacak Malzeme ile ilgili Aranacak Şartlar
1. Dolum yapacak firmanın kendisine ait T.S.E belgesinin olması ve bu belgeyi vereceği teklif
mektubuna eklenmesi
2. Teslim süresi 5 iş günü olacaktır.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Piyasa Araştırması - Mardin Artuklu Üniversitesi