Evrak Tarih ve Sayısı: 16/01/2015-3429
*BD623036241*
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği
Sayı : 48753533-900Konu : Yeşil Kartlı Hastalar
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Üniversitemiz Hastaneleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 12.01.2015
tarihinde yapılan sözleşme gereği, yeşil kartlı hastalar tedavi olmak üzere sevksiz ve direkt
olarak hastanelerimize başvurabileceklerdir. Tedavi için başvuran yeşil kartlı hastalardan
herhangi
bir sevk
belgesi
talep
edilmeyecektir.
Söz konusu uygulama hakkında Üniversitemizin tüm personelinin bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinize ve gereğine arz ederim
Prof. Dr. Sait ALAN
Hastaneler Başhekimi
Evrakı Doğrulamak İçin : http://ebelge.dicle.edu.tr/enVision/Dogrula/5F7SM4
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon:+90 412 248 80 30 Faks+90 412 248 83 20
e-Posta [email protected] Elektronik Ağ:http://www.dicle.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mücahit Dolu
Evrak Pin Kodu: 53152
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Yeşil Kartlı Hastalar ile İlgili Duyuru