NETWORK TELEFONU KULLANICI TALEP FORMU
Adı Soyadı
Unvanı
İdari Görevi
Fakülte/Y.O./ Birimi
Bölümü
Oda No
:
:
:
:
:
:
Telefonumun şehiriçi, şehirlerarası, milletlerarası görüşmelere AÇIK/KAPALI olması durumu
aşağıdaki kutucuklarda “x” ile işaretlenerek belirtilmiştir.
AÇIK
KAPALI
Şehiriçi ........................
Şehirlerarası ................
Milletlerarası ................
Görüşme ayrıntılarının gönderileceği e-mail adresi:.........................................................................
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Adıma tahsis edilecek olan telefon hattından yapacağım özel görüşme bedelinin maaşımdan
kesilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.
Adı-Soyadı
İmza
Tarih
:
:
:
Download

NETWORK TELEFON SİSTEMİ