*
*Yukarıda gösterilen yeni açılacak ön muhasebe modülünde;
-hastanelerin tahakkuk birimlerinde çalışan personel tdmsden verilecek sadece ön
muhasebe işlem ve düzeltmelerinin yapılabildiği şifrelerlerle bu alana giriş yapacak.
- Tahakkuk personelleri ÖDB ve MİF girişlerini yapıp bu girilen fişlerin olduğu
kısma ön muhasebe fiş no şeklinde numara atacaktır.
-BuFişler de ÖDB ve MİF eki belgeleri yükleyebileceği alan bulunmaktadır. Bu
kısımdan ebelge ekleri eklenip pdf şeklinde saymanlığa gönderimi yapılır.
- Sonraki aşamada belge asılları ve teslim tutanaklarıyla birlikte ödeme dosyaları
saymanlığa gelmektedir.
- Bize gelen belgeleri inceledikten sonra fiş üzerinde
bulunan durum kısmına ;
*Kontrol edildi
*İade edildi
*onaysız
*onaylandı
* İptal edildi şeklinde dosya durumu seçilebilmektedir .
- Biz eğer dosyayı iade edecek isek dosya açıklama kısmında bunu belirtmeliyiz.
- Saymanlık personeli inceleyip dosyaları iade edilecekse iade nedeni, iptal ise iptal
nedenini belirtecektir.
- Eğer dosya tam ise onay verip, daha sonra muhasebeleşme işlemi yapılacaktır.
- Muhasebeleşme işlemi olduğunda gerçek fiş no kısmında yevmiye verilmiş fiş
numarasıyla düşecektir.

Tüm bu işlemlerden sonucunda Saymanlıklar bir
inceleme , kontrol, arşivleme ve hesap verme birimi
şeklinde bir oluşum içinde olacaktır. Harcama
birimlerinden gelen herşey sistematik olarak oluşmuş
olacaktır. Üstelik bu şekilde harcama birimlerinde
evrağın hangi tarihte oluştuğu saymanlığa ne zaman
aralığında geldiği sistemde gözükmüş olacaktır. Bu
muhasebe ve hastane entegrasyonunda ileri bir adım
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Download