Evrak Tarih ve Sayısı: 30/10/2014-49813
T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mühendislik Fakültesi
Sayı
Konu
:17484179/302.04.04/
:Ara Sınav
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
İlgi
:24/10/2014 tarihli, 48973 sayılı ve "Ara Sınav Hk." konulu yazı
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu'nun 2014-2015 Güz Dönemi İngilizce I
Vize Sınav programı, yazımız ekinde sunulmuştur.
Bilgilerinize rica ederim.
Prof.Dr. Fehmi ERZİNCANLI
Mühendislik Fakültesi Dekanı
EK :
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu'nun 24.10.2014 tarih ve 48973 Sayılı yazısı.
DAĞITIM
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
http://ebys.duzce.edu.tr/envision-Dogrula/BelgeDogrulama.aspx
BARKOD NO: *BD261788733*
Konuralp Yerleşkesi 81620 Merkez DÜZCE
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Zehra Keleş
Tel: : 0 380 542 10 36
Faks: 0 380 542 10 37
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:www.mf.duzce.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu
Sayı
Konu
:41626729/302.04.04/
:Ara Sınav Hk.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Fakülte ve Yüksekokulların 2014-2015 Güz Dönemi İngilizce I Vize Sınav programı
yazımız ekinde sunulmuştur.
.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Yrd.Doç.Dr. Yusuf ŞEN
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürü
DAĞITIM
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Orman Fakültesi
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
http://ebys.duzce.edu.tr/envision-Dogrula/BelgeDogrulama.aspx
BARKOD NO: *BD263733732*
Konuralp Yerleşkesi 81620 Merkez DÜZCE
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Gökçe Dinçer
Tel: : 0 380 542 11 63
Faks: 0 380 542 13 48
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:www.ydy.duzce.edu.tr
BİRİM
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
BÖLÜM
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Sınıf Öğretmenliği
Arkeoloji
Biyoloji
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
ÖĞRETİM TÜRÜ
Normal Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Mühendisliği / ÜNİVERSİTEYE 2014 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER
Bilgisayar Mühendisliği / ÜNİVERSİTEYE 2014 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER
Çevre Mühendisliği / ÜNİVERSİTEYE 2014 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
Orman Fakültesi
Orman Fakültesi
Orman Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Orman Endüstrisi Mühendisliği / ÜNİVERSİTEYE 2014 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER
Orman Mühendisliği / ÜNİVERSİTEYE 2014 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER
Peyzaj Mimarlığı / ÜNİVERSİTEYE 2014 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER
Mimarlık
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Antrenörlük
Antrenörlük
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
Ö. SAYISI
43
41
41
72
42
5
21
24
2
54
43
59
58
192
65
762
62
62
60
67
63
30
32
101
108
75
46
36
26
768
13
101
99
41
1
43
45
46
47
40
13
60
47
37
40
40
713
SINAV TARİHİ
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
SINAV SAATİ
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
SINAV YERİ
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
BİRİM
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Orman Fakültesi
Orman Fakültesi
Orman Fakültesi
BÖLÜM
İşletme / HAZIRLIK OKUMUŞ BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER
İşletme / HAZIRLIK OKUMUŞ BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER
Bilgisayar Mühendisliği / ÜNİVERSİTEYE 2013 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ HAZIRLIK OKUMUŞ BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER
Bilgisayar Mühendisliği / ÜNİVERSİTEYE 2013 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ HAZIRLIK OKUMUŞ BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER
Çevre Mühendisliği / ÜNİVERSİTEYE 2013 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ HAZIRLIK OKUMUŞ BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER
Elektrik Elektronik Mühendisliği / HAZIRLIK OKUMUŞ BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER
Elektrik Elektronik Mühendisliği / HAZIRLIK OKUMUŞ BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER
Orman Endüstrisi Mühendisliği / ÜNİVERSİTEYE 2013 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ HAZIRLIK OKUMUŞ BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER
Orman Mühendisliği / ÜNİVERSİTEYE 2013 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ HAZIRLIK OKUMUŞ BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER
Peyzaj Mimarlığı / ÜNİVERSİTEYE 2013 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ HAZIRLIK OKUMUŞ BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER
ÖĞRETİM TÜRÜ
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Normal Öğretim
Ö. SAYISI
66
80
46
46
34
49
47
14
59
50
SINAV TARİHİ
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
SINAV SAATİ
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
SINAV YERİ
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
MERKEZİ DERSLİKLER
Download

Ara Sınav - Düzce Üniversitesi MF Çevre Mühendisliği