Evrak Tarih ve Sayısı: 24/03/2015-1062
*BENULCLL*
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 81531349-030.99: Teklif Mektubu (Piyasa Araştırması)
İLGİLİ FİRMALARA
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ve aşağıya
ayrıntılı özellikleri ile çıkarılan mal/malzemeler 4734 sayılı kanunun 22/d bendine göre satın alınacaktır.
Şirketiniz tarafından söz konusu mal ve malzemeye ait birim fiyatlarını içeren teklifinizin (KDV hariç)
01.04.2015 tarihi saat 17:00'a kadar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüze bildirilmesini
rica ederim.
e-imzalıdır
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKIN
Yüksekokul Müdürü
Malın /
S.N. Malzemenin
Cinsi
1
Ayrıntılar/Teknik Özellikler
 30x21cm ebatlarında
 Karton kapak ve sayfalar
1.hamur kağıt
Öğrenci Staj  Önlü-arkalı 56 sayfa (28
Defteri
yaprak)
 Tabaka kırım yöntemiyle
zımbalı ciltleme
 Siyah-beyaz baskı
 İdaremizce elektronik ortamda
verilecek ve her sayfaya basımı
yapılacak dizgi
Miktar
Birim
Fiyatı
Tutarı
1200
Adet
KDV
hariç
TOPLAM:
Teklifi veren Firma
İmza,Kaşe,Tarih
23/03/2015 Yüksekokul Sekreteri
V.
: E.ÖZKAN
Mevcut Elektronik İmzalar
MEHMET ALİ AKIN (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Yüksekokul Müdürü) 24/03/2015 10:25
Evrakı Doğrulamak İçin : http://95.183.136.56/enVision/Dogrula/NULCLL
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri Kampüs
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Edip Özkan
Yerleşkesi PK.47200 Artuklu/Mardin
Tel: : 482 212 69 49
Faks: 4822134004
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://shizmetlerimyo.artuklu.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Teklif Mektubu (Piyasa Araştırması)