T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 24485542.410-02/
(M2°\
Konu : Operatörlük Belgeleri
30
buu
2014
TARSUS Ö Z E L ......................... İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ
EĞİTİM KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE
İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) belgelerin bitirilen program
adı bölümüne kişinin eğitim aldığı araç durumuna göre (Paletli veya Lastik Tekerlekli)
ifadelerinin yazılması gerektiği ile ilgili Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumlan Genel
Müdürlülüğünün 12/09/2014 tarihli ve 3908963 sayılı yazıları ilişikte sunulmuş olup;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet GURSOY
Müdür a.
Şube Müdürü
DAĞITIM: İş Mak.Sürücü Eğitim Kursu Mdl
Ek : Yazı
R tîîlT Sİi
sues
DE STE K
(lAdet)
Kızılmurat Mah.Adana Cad.N o:l Kaymakamlık Binası Giriş Kat 33400 Tarsus/M ERSÎN
Telefon : (0324) 613 52 53 Faks: (0324) 613 94 96 A lo M illi Eğitim :(0324)614 73 00
e-posta
:tarsusmem @ hotmail.com Elektronik ağ : tarsus.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi M EM -A.Ö ZTÜRK -ŞEF-D.H AYTA Özel Öğretim Bürosu dahili h a t : 122
T.C.
M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim K urum lan Genel Müdürlüğü
Sayı : 16915068/10.06/3908963
12/09/2014
Konu: Operatörlük Belgeleri
......................... VALİLİĞİNE
(İl Milfı Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
a)İş Makineleri Sürücüleri Eğitim Kursları ile ilgili Yönerge,
b)Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 25/03/2014 tarihli
ve 32501511/410.02/1254463 sayılı yazısı,
c)İçişleri
Bakanlığı
Emniyet
Genel
Müdürlüğünün
12/08/2014
tarihli
ve
11088401-2963-64077/1077.1932/105194 saydı yazısı.
Bilindiği üzere ilgi (a) Yönerge gereğince ip makineleri sürücü eğitim kurslarına kayıt
yaptırarak eğitimlerden sonra sınavlarda başarılı olanlara Yönerge ekindeki Ek-3 “İş Makinesi
Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)” verilmektedir. Bu kapsamda ilgi (a) Yönerge’nin 20
nci maddesinde “G” sınıfı sürücü sertifikası veya sürücü belgesi verilmeyecek iş makineleri de
belirlenmiştir.
Bazı iş makineleri (Ekskavatör, vinç gibi) araçları hem paletli hemde lastik tekerlekli
olabilmektedirler. Bu tür araçlardan lastik tekerlekli olanların trafiğe çıkmalarında bir sakınca
bulunmamaktadır. Ancak bu araçlar için hazırlanan belgelerin “G” sınıfı sürücü belgesine
dönüştürülmeden karayolunda kullanılmasının mümkün olmadığı, bahsi geçen araçlara ilgi (a)
Yönerge ekindeki EK-3 (İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)) hazırlanırken
“Bitirilen Program Adı” bölümüne kişinin eğitim aldığı araç durumuna göre (paletli veya lastik
tekerlekli) ifadelerinin yazılması gerektiği ilgi (b) yazı ile bildirilmişti.
Ancak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ilgi (c) yazılarında hangi iş makinelerinin
lastik tekerlekli hangilerinin ise paletli ya da hem lastik tekerlekli hem de paletli olduğu hakkında
tereddütlerin giderilmesi amacıyla bütün iş makineleri için ilgi (a) Yönerge ekindeki EK-3 (İş
Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)) hazırlanırken “Bitirilen Program Adı”
bölümüne kişinin eğitim aldığı araç durumuna göre (paletli veya lastik tekerlekli) ifadelerinin
yazılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Omer Faruk YELKENCİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM: B Planı
MEB Beşevler Kampıisü E Blok Yenim ahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: ww w.m eb.gov.tr
e-posta: ggunyar@ meb.gov.tr
Gökhan G ÜNY AR M illî Eğitim Uzman Yardımcısı
Tel: (0 312) 413 34 06
Faks: (0 3 1 2 ) 223 99 26
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
dd46-40e6-3957-bb 12-512b kodu ile teyit edilebilir.
Download

3 0 buu 2014 - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü