T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 63988265/604/7079617
Konu: Liseler Arası Proje Yarışması
30/12/2014
TARSUS.............................................. MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
: Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 29/12/2014 tarih ve 7019752 sayılı yazısı.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgi tarih ve sayılı yazısı ve eki MEB Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 26/12/2014 tarih ve 6950718 sayılı yazısı yazımız
ekinde gönderilmiştir. Yazı gereği işlem yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Mustafa KABUL
Müdür a.
Şube Müdürü
Ek:
Yazı ve ekleri (13 sayfa)
\VW
ırv''
V
o t4 v s *,
xuiajii
*lr\
GÜVENLİ ELEKTRO^* İMZALI
ASU (Lit
Kızılmurat Mah.Hükûmet Konağı Zemin Kat TARSUS
Elektronik Ağ: www.tarsus.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M.GÜLER-VHKİ
Tel: (0 324) 613 52 53
Faks: (0 324) 613 94 96
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden Iae0-fiî8-3ae7-ad5e-276b kodu ile teyit edilebilir.
Download

ASU (Lit - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü