T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 63988265/604/5699522
25/11/2014
Konu: Uluslararası Araştırma Projeleri
Yarışması
TARSUS
İlg i
M ÜD ÜRLÜĞ Ü NE
:Mersin İl M illi Eğitim Müdürlüğünün 24/11/2014 tarihli ve 5654287 sayılı yazısı.
M ersin İl M illi Eğitim Müdürlüğününün ilgi harihli ve ( Uluslararası Araştırma
Projeleri Yarışm ası) konulu yazısı ve eki ilişikte gönderilmiş olup, konunun okulunuz
personel ve öğrencilerine duyurularak, belirtilen kiriterlere uygun olarak söz konusu
etkinliğin yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Mustafa K A B U L
Müdür a.
Şube Müdürü
GÜVENLİ FLEKTRONİK İMZALI
EKLER:
Y a zı ve eki (3 sayfa)
ASU iu
M tr ıiü lR
D A Ğ IT IM :
-Resmi ve Ö zel Lise Müdürlükleri
Şef
Kızılmurat Mah. Adana Cad.No:l Kaymakamlık Binası Giriş Kat33400
Elektronik A ğ : tarsus.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Kemal K E S K İN Şef
Tel: (0324)613 52 53
Faks: (0 324)6139496(0
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresin den 3d83-62ba-3f70-ab41 -0 2 4 6 kodu ile teyit edilebilir.
Download

ASU iu M trıiülR - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü