T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 63988265/604/7111800
Konu: Bu Benim Eserim Proje Yarışması
31/12/2014
TARSUS............................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
:Merisin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/12/2014 tarihli ve 7090582 sayılı yazısı.
Merisin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi tarihli ve sayılı yazısı ile Ortaokul
Öğrencilerine Yönelik X. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Yarışmasının
09/ Ocak 2015 tarihinde son ereceği bildirilmiştir.
Bu bağlamda sistemde sorun yaşanmaması için proje başvurularının son güne
bırakılmaması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Mustafa KABUL
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER
-Yazı (1 sayfa)
GÜVENLİ H FtfTRONİK İMZALI
ASLI ıwu Mi rtiÖlR
3 /.//< sL/201 Z f
DAĞITIM :
-Ortaokul Müdürlüklerine
Kemal KESKİN
Şef
Kızılmurat Mah.Adana Cad.No: 1 Kaymakamlık Binası Giriş Kat33400
Elektronik Ağ: tarsus.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Kemal KESKİN Şef
Tel: (0324) 613 52 53
Faks: (0 324)6139496(0
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr ad resin d en 294f-143d-3edf-b 21d-698d kodu ile teyit edilebilir.
Download

ASLI ıwu Mi rtiÖlR - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü