T.C.
TARSUS KAYM AKAM LIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 24485542/410.02/5538814
20/11/2014
Konu: ÖzelCan GÖKTUĞ Özel Eğt.Tem.
Tüt.Bil.Oto.San.Tic.Ltd.Şti
TARSUS Ö ZEL.................................M .T.S.KURSU M ÜDÜRLÜĞÜNE
İlimiz Akdeniz İlçesinde faaliyet gösteren Özel Can Bilgisayar Ticaret ve Turizm
Kursu ile ilgili M aarif M üfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Özel Can
Bilgisayar Ticaret ve Turizm Kursu kurucusu Özel Can GÖKTUG Özel Eğt. Tem.
Tüt.Bil.Oto.San.Tic.Ltd.Şti.'ne kurumu usulsüz kapattığı için 5 yıl geçmeden tekrar kurum
açma veya bir kurumu devir alma veya ortak olma izni verilmez hükmünün uygulanması ve 5
yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma yada ortak olma izninin
verilmemesinin uygun olacağı teklifi getirilmiş olup, Valilik M akamının 10/11/2014 tarihli
ve 5148681 sayılı Olurları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M ehmet GÜRSOY
M üdür a.
Şube M üdürü
GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZALI
ASLI İLE AYNIDIR
EK : Olur (1 Adet)
•24-fesimIBM
r/
DAĞITIM:
Tüm Özel M.T.S.Kursu Mdl.
Tüm Özel İş Mak. Sür. E ğ t. Kursu Mdl
Kaymakamlık Binası Hükümet Konağı
Elektronik Ağ: www.tarsus33meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
A h m et O Z T U R K
Özel Öğrt. Hiz. Şubesi
Görevlisi
Ayrıntılı bilgi için: Ahmet ÖZTÜRK Mem.
Dursun HAYTA Şef
Tel: (0 324)613 52 53-122
Faks: (0 324) 613 94 96
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d r e s in d e n 4 5 9 e - 5 6 8 6 - 3 2 b 4 - 8 9 c a - 7 c d 9 kodu ile teyit edilebilir.
Download

•24-fesim IBM - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü