GÖRAL Otomotiv
Ümitköy’de açıldı
Peugeot Ankara Ana Bayii Göral O tom otiv’in,
Üm itköy’deki plazası görkem li bir törenle hizmete
girdi. Yüzlerce seçkin konuğun katıldığı açılış töreni,
renkli görüntülere sahne oldu.
1992 yılın d a üç k işiyle yola çıkan Göral O tom o­
tiv A.Ş. 3 0 0 kişiye ulaşan güçlü ekibiyle, yeni
plazasına kavuştu. Yönetim kurulu başkanlığını
M. Nezih A llıo ğ lu ’ nun yaptığ ı Göral O tom otiv’ in
Ü m itköy Plaza’sı, düzenlenen görkem li bir törenle
açıldı. Törene Fransız o to m o tiv devi Peugeot’ nun
Türkiye Genel Müdürü Marc Bergeretti, Ankara
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Yenim a­
halle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çok sayıda sivil
toplum kuruluşu tem silcisi, sanayiciler, işadam ları,
cem iyet hayatının tanınm ış isim leri ile A llıo ğ lu
ailesinin yakın dost ve akrabalarından oluşan çok
kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Açılışta tüm konuklarıyla tek tek ilgilenen Nezih
Allıoğlu, kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost­
larına teşekkür etti, “22 yıld ır aynı heyecanla, aynı
tempoyla yolumuza devam ediyoruz. Göral Otom o­
tiv kurulduğu günden itibaren otom otiv ile ilgili her
konuda; satış, sigorta, ikinci el araç, yedek parça
gibi bütün hizm etleri tek bir çatı altında toplamıştır.
Hizmette kalite ve güvenden asla taviz vermeye­
rek bugünlere gelen şirketim iz, Ümitköy şubesine
de kavuşmuştur. Yeni şubemizin Ankara’ ya hayırlı
olmasını diliyoruz” dedi. Peugeot Türkiye Genel
Müdürü Marc Bergeretti de konuşmasında, Nezih
A llıo ğ lu ’ nun Üm itköy’de Peugeot bayii açmasının
son derece yerinde bir karar olduğunu ifade etti,
Göral’ ın kendilerini temsil etmesinden son derece
mutlu olduklarını belirtti.
Download

29.05.2014 - Ankara Sanayi Odası