2015 YILI ŞUBAT AYI ECZANE NÖBET LİSTESİ
TARİH
1 Şubat.2015
NÖBETÇİ ECZANE
ADRES
TELEFON
I c;
'v
F \/
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
K ızılırm ak mh Ahm et Çuhadaroğlu cd No'5-A
8161031
8163963
5324044056
Pazar
EMRE ECZANESİ
Pazartesi
GÖ ZDE ECZANESİ
Salı
EREN ECZANESİ
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
Çarşamba
M ERCAN ECZANESİ
Çarşıbaşı mh. Ismetpaşa cad. No:155
8161072
8162488
5425413055
Perşembe
AN ADO LU ECZANESİ
K ızılırm ak M ah.Aydınlar Cad No 7
8164004
8161928
5434534363
6.Şubat.2015
Cuma
EMRE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
7.Şubat.2015
Cumartesi
G ÖZDE ECZANESİ
Kızılırm ak m h.Ahm et Çuhadaroğlu cd No 5-A
8161031
8163963
5324044056
8.Şubat.2015
Pazar
EREN ECZANESİ
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
9.Şubat.2015
Pazartesi
M ERCAN ECZANESİ
Çarşıbaşı mh. ism etpaşa cad. No:155
8161072
8162488
5425413055
Salı
AN ADO LU ECZANESİ
Kızılırm ak M ah.Aydınlar Cad No 7
8164004
8161928
5434534363
11 .Şubat.2015
Çarşamba
EMRE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
12.Şubat.2015
Perşembe
G ÖZDE ECZANESİ
K ızılırm ak m h.Ahm et Çuhadaroğlu cd.No 5-A
8161031
8163963
5324044056
13.Şubat.2015
Cuma
EREN ECZANESİ
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
14.Şubat.2015
Cumartesi
M ERCAN ECZANESİ
Çarşıbaşı mh. ism etpaşa cad. No:155
8161072
8162488
5425413055
15.Şubat.2015
Pazar
AN ADO LU ECZANESİ
K ızılırm ak M ah.Aydınlar Cad. No:7
8164004
8161928
5434534363
16.Şubat.2015
P a z a rte s i
EMRE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
17.Şubat.2015
Salı
GÖZDE ECZANESİ
K ızılırm ak m h.Ahm et Çuhadaroğlu cd.No:5-A
8161031
8163963
5324044056
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
Çarşıbaşı mh. ism etpaşa cad. No: 155
8161072
8162488
5425413055
2.Şubat.2015
3.Şubat.2015
4.Şubat.2015
5.Şubat.2015
10.Şubat.2015
18.Şubat.2015
Ç a rş a m b a
EREN ECZANESİ
19.Şubat.2015
Perşembe
M ERCAN ECZANESİ
20.Şubat.2015
Cuma
AN ADO LU ECZANESİ
K ızılırm ak M ah.Aydınlar Cad. No:7
8164004
8161928
5434534363
21.Şubat.2015
Cumartesi
EM RE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
22.Şubat.2015
Pazar
GÖ ZDE ECZANESİ
K ızılırm ak m h.Ahm et Çuhadaroğlu cd.No:5-A
8161031
8163963
5324044056
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
8161072
8162488
5425413055
23.Şubat.2015
P a z a rte s i
EREN ECZANESİ
24 Şubat.2015
Salı
M ERCAN ECZANESİ
Çarşıbaşı mh. ism etpaşa cad. No:155
25.Şubat.2015
Ç a rş a m b a
ANADO LU ECZANESİ
K ızılırm ak Mah Aydınlar Cad No:7
8164004
8161928
5434534363
26.Şubat.2015
Perşembe
EM RE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
27.Şubat.2015
Cuma
G ÖZDE ECZANESİ
K ızılırm ak m h.Ahm et Çuhadaroğlu cd.No:5-A
8161031
8163963
5324044056
C u m a rte s i
EREN ECZANESİ
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
28.Şubat.2015
2-Pazar günleri ve resmi tatillerde sadece Nöbetçi Eczane açık olacaktır.
3- Mesai saatleri 08:00 ile 18:00 arası olacaktır.
4-Mesai saatleri dışında sadece Nöbetçi Eczane hasta kabul edecektir
5-Eczane nöbet listesi görünür bir yere asılacaktır.
Yılmaz BİÇER
Sivas Eczacılar Odası Zara ilçe Tem silcisi
ÜÇE VAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3 .G ./5 .1 ../2 0 1 Ç ;..
kaymakam
U zm .D r.A liyaA V C I
TSM Sorumdu/Tabibi
Download

üçe vazı işleri müdürlüğü