15.05.2014
1. İşlevlere Göre Bölümlenmiş:
Genel Müdür (CEO)

Ortak amaçların birlikte işlemesi amacıyla
oluşturulmuş yapıdır.

Çalışanların bilgi ve yetenekleri tek bir amaç için
birleştirilmiştir.
Gnl Md.Yrd.
Muhasebe
Muhasebe
Şefi
Gnl Md.Yrd.
İmalat
Bütçe
Analisti
Gnl Md.Yrd.
Ar-ge
Bakım
Müdürü
Fabrika
Müdürü
Eğitim
Uzmanı
S.Yardım
Uzmanı
1
2

GÜÇLÜ:
◦ Bilgi ve yetenek
gelişimine neden olur
ZAYIF:
◦ Çevresel değişime uyum
yavaştır
◦ Örgütün fonksiyonel
amaçları
gerçekleştirmesini
sağlar.
◦ Karar üst yönetimde
yığılır
◦ Tek veya az çeşit
ürünler için idealdir
◦ Amaçların
gerçekleştirmesinde
kısıtlı bakış içerir


Kendi içerisinde ayrı işlevsel
departmanları olan yapıdır
Gen.Müd.
Elektronik Yayın
◦ Yenilikçilik düşüktür
A/G
İml
Muh
Büro Otomasyonu
Paz A/G
İml
Muh
Paz
Sanal Gerçeklik
A/G
İml
Muh
Paz
3
4
2. Ürünlere Göre Bölümlenmiş
Yapı
Güçlü Yanları
1. Hareketli çevrelerdeki hızlı değişmeler için uygun
2. İlişki noktaları belirgin olduğu için müşteri doyumu sağlar
3. Bölüm içinde yüksek eşgüdüm
4. Kararlar yerinden alınır
Zorlu Grubu
Ahmet ZORLU
Zorlu Tekstil Grubu
A/G
İml
Muh
Vestel Şirketler Grubu
Paz A/G
İml
Muh
Paz
Zorlu Enerji Grubu
Murat Sungur
A/G
İml
Muh
Paz
Zayıf Yanları
1. Bölümler arasındaki eşgüdüm zayıflar
2. Teknik uzmanlığı yok eder
3. Bölümler arasında bütünleşme ve standardizasyon zorlaşır
5
6
1
15.05.2014
3. Coğrafik Yapı

Farklı bölgelerde kurulmuş ve kendi içinde benzer işlevleri
içeren örgüt yapısıdır.


CEO
Steve Jobs
Apple
Amerika
Kanada
Apple
Avrupa
L. Amerika
Karayipler
Apple
Pasifik
Asya
Avustralya
Japonya
İnsanların bir projeden diğerine aktarılarak en iyi
şekilde kullanılmasına imkan vermektedir.
Çalışan, bir departmanın üyesi olduğu halde
birden fazla projeyle ve proje yöneticisi ile birlikte
çalışır

Geniş, karmaşık örgütlerde karar verme,
koordinasyon ve kontrol sorunlarını gidermek

Geçici olabileceği gibi, sürekli bir yapı da olabilir
7
8
4. Matris Yapı
Genel Müdür
Ürün
Direktörü
Tasarım
Gn.Md.Yrd
İmalat
Gn.Md.Yrd
Pazarlama
Gn.Md.Yrd
Denetçi
Matris Örgüt Yapısının Güçlü ve Zayıf
Yanları
Satınalma
Yön.
Güçlü Yanları
1. Hareketli çevredeki hızlı değişimlere ve karmaşık kararlara
uygundur
2. Gerek ürünsel gerekse işlevsel beceri geliştirmeye olanak sağlar
3. Çok ürünü olan orta büyüklükteki örgütlerde iyi çalışır
A Ürünü
Yön.
B Ürünü
Yön
C Ürünü
Yön
D Ürünü
Yön
9
Zayıf Yanları
1. İkili yetke nedeniyle çalışanların bunalmasına, kafalarının
karışmasına neden olur
2. Zaman alıcıdır, sık toplantılara ve çatışma çözücü çalışmalara
gereksinme gösterir
3. Güç dengelerini sağlamak için yoğun çaba gerektirir.
10
Üst Yönetim
Takımı



Süreç
Sorumlusu
yürütme fonksiyonu da takımlara bırakılmıştır
örgüt yapısının yüksek ve dar olmaktan çıkıp
basit ve geniş bir şekil alması, hiyerarşinin
asgari düzeye indirilmesidir.
Pazar Analizi
1.
Takım
2.
Takım
Araştırma
Ürün Planl.
3.
Takım
Test
Müşteri
Yeni Ürün Geliştirme Süreci
Süreç
Sorumlusu
takımlar, amirleri olan kişiye bakmazlar; tüm
sorumluluğu üstlenirler.
Analiz
1.
Takım
Satınalma
2.
Takım
Malzeme Akışı
3.
Takım
Dağıtım
Müşteri
Tedarik ve Destek Süreci
11
12
2
15.05.2014
Yatay Yapının Güçlü ve Zayıf Yanları
Güçlü Yanları
1. Değişimlere hızlı tepki vermeyi ve esnekliği sağlar
2. Herkesin dikkatini üretime yöneltir
3. Sorumluluğu paylaşma, karar verme çalışanları motive eder
Zayıf Yanları
1. Temel süreçleri belirlemek güç ve zaman alıcıdır
2. Derinlemesine beceri geliştirmeyi sınırlandırabilir
3. Roller net tanımlanmadığında karışıklık olur

Örgüt tüm faaliyetlerini başka örgütler
üzerinden yönetir

Küçük bir yönetim kuruluna sahiptir.


Belirli bir iş yeri yoktur ve çoğunlukla
network üzerinden yönetilir.
Örgütün partnerleri dünyanın farklı
yerlerinde olabilir.
13
14
Modüler Yapının Güçlü ve Zayıf Yanları
Strawberry Hill
(Derleme hizmetleri
modülü)
Creative Design Inc.
Grafik modülü)
Güçlü Yanları
1. Küçük örgütlerin dünya çapında kaynaklara ulaşmasını sağlar
2. Büyük yatırımlar yapmaksızın kısa zamanda güçlenmeyi sağlar
3. Yönetim giderlerini düşürür
Premiere Plus
Publishing
Company
Target Communications
(Halkla ilişkiler
modülü)
Zayıf Yanları
1. yöneticilerin doğrudan kontrolü yoktur
2. Sözleşmeli ortaklarla ilişkileri yürütme zordur
3. Bir ortak iflas ederse örgütsel başarısızlık riski doğar
A-Z Printshops
(Basım modülü)
15
16
Yapı ile Örgütün Verimlilik vs. Öğrenme
Gereksinimi Arasındaki İlişki
İşlevsel
Yapı

Dikey kontrol:
Matris
Yapı
Yatay
Yapı
Modüler
Yapı
Yatay:
Eşgüdüm, öğrenme,
yenilik, esneklik
◦ etkinlik amaçlayan durağan yapıda örgütler

Ürün
Yapısı
Yatay koordinasyon:
Egemen
Yapısal
Yaklaşım
◦ yenilik, öğrenme ve esneklik gerektiren örgütler.
◦ Çevreye uyumu hızlı sağlamak zorunda olan
örgütler
Dikey:
Kontrol, verimlilik,
istikrar, güvenilirlik
17
3
Download

Örgüt Yapısı Türleri