Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu’ndan ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden alınan verilere dayalı olarak Konya’nın dış ticaretinin durumu “Konya Dış Ticaret
Bülteni” adıyla yayımlanmaktadır.
Konya İli Dış Ticaret Bülteni ile Konya’nın dış ticaret durumunu güncel veriler ışığında
izleyerek analiz etmek ve bunu ülkemizin dış ticaret durumu ile kıyaslayabilmek
hedeflenmektedir.
Konya’nın İhracatı Ocak 2014’ta, Ocak 2013’e Göre Yüzde 51 Arttı:
2013 yılı boyunca aylara göre fazla dalgalanma göstermeyen Konya’nın ihracatı 2014 yılının
Ocak ayında geçen yıla göre artış göstererek başladı. Geçtiğimiz yılın ocak ayında 100 milyon
dolar seviyesine bile ulaşamayan ihracat 2014 yılının Ocak ayında 139 milyon dolar
seviyesine ulaştı. Ocak 2014 seviyesi ile Konya, 2013 yılı aylık ortalama ihracatının üstüne
çıktı.
Şekil-1: Aylara Göre Konya’nın İhracatı 2013-2014 (1000$)
160.000
140.000
139.361
120.000
100.000
80.000
60.000
2013
2014
40.000
20.000
0
Kaynak: TÜİK
Tablo-1: Aylara Göre Konya’nın İhracatı (2013-2014) (1000$)
İhracat (1000 $)
Nisan
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Ocak
Şubat
Mart
Ekim
Kasım
Aralık
2013 92,081 105,282 121,237 110,275 110,510 102,403 109,448 103,950 118,194 112,438 129,421 131,243
2014 139,361
Kaynak: TÜİK
İthalatta ise Konya 2013 yılında dalgalı bir seyir izlemişti. İthalat, Mart ve Nisan aylarında en
yüksek seviyelerine çıkarken Ocak ve Ekim aylarında ise yılın en düşük seviyelerindeydi. 2014
yılının ilk ayında ise Konya, ithalata da artarak başladı. 2013 yılının ocak ayında 71 milyon
dolar olan aylık ithalat 2014 yılının Ocak ayında ise yüzde 38 artarak 98 milyon dolar oldu.
www.kto.org.tr | 1
Şekil-2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı 2012-2013 (1000$)
140.000
120.000
98.708
100.000
80.000
2013
60.000
2014
40.000
20.000
0
Kaynak: TÜİK
Tablo-2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı (2013-2014) (1000$)
Ocak
2013 71,557
2014 98,708
Şubat
97,875
İthalat (1000 $)
Mart
Nisan
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
123,668 122,710 127,615 89,309 101,927 88,113 97,400
Ekim
78,269
Kasım
Aralık
106,106 121,905
Kaynak: TÜİK
Konya’nın 2014 Ocak ayı ihracatı Türkiye’nin 12 milyar dolarlık ihracatının yüzde 1,1’ini
oluşturmaktadır. 98 milyon dolarlık ithalat ise Türkiye’nin 2014 Ocak ayı toplam ithalatının
ancak yüzde 0,5’ini oluşturmaktadır. Türkiye 2014 yılının Ocak ayı itibari ile 6,8 milyar dolarlık
dış ticaret açığı verirken Konya ise 40 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Buna
rağmen Konya’nın Ocak ayı dış ticaret hacminin Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmi içindeki
payı yalnızca yüzde 0,7’dir. Ocak ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde
65’lerde kalırken Konya için aynı oran yüzde 141’e yükselmiştir.
Tablo-3: Türkiye – Konya Karşılaştırmalı Dış Ticaret İstatistikleri (1000$)
Türkiye
Konya
İhracat
(milyon $)
İthalat
(milyon $)
Dış Ticaret
Dengesi
(milyon $)
12 472
139,361
19 291
98,708
-6,819
40,653
Dış Ticaret Hacmi İhracatın İthalatı İhracat (Ocak;
İthalat (Ocak;
(milyon $)
Karşılama Oranı 2013-2014) Fark 2013-2014) Fark
(%)
(%)
(%)
31,763
238,069
65%
141%
8.6%
51.3%
2.6%
37.9%
Kaynak: TÜİK
Konya’nın ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 51 artarken Türkiye’nin toplam
ihracatı ancak yüzde 8,6 artmış. İthalatta ise Türkiye’nin Ocak ayı toplam ithalatı bir önceki
aya göre yüzde 2,6 artarken Konya’nın ithalatı yüzde 37,9 artmıştır. Konya ihracatta Türkiye
genelinden daha iyi bir performans göstermesine rağmen ithalatta dışa bağımlılığı giderek
artmaktadır.
www.kto.org.tr | 2
Tablo-4: İhracatın Sektörel Dağılımı (Ocak; 2013-2014)
OCAK-İHRACAT
SEKTÖRLER
Değişim
Konya'nın Toplam
İhracatı İçindeki
Pay (%)-2014
2013
2014
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
26,214,398
43,687,656
66.7%
31.3%
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları,
19,883,154
25,921,069
30.4%
18.6%
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
4,934,600
11,816,165
139.5%
8.5%
Kakao ve kakao müstahzarları
3,188,124
6,804,097
113.4%
4.9%
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni
2,996,341
6,372,026
112.7%
4.6%
Plastikler ve mamulleri
4,314,709
6,271,833
45.4%
4.5%
Demir veya çelikten eşya
4,649,204
6,132,591
31.9%
4.4%
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri
3,088,815
5,433,317
75.9%
3.9%
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
2,317,160
3,470,527
49.8%
2.5%
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar
vb, prefabrik yapılar
2,396,181
3,142,771
31.2%
2.3%
Tüm SektörlerinToplamı
92,081,451
139,361,457
51.3%
100.0%
Kaynak: TÜİK
Sektörel baktığımızda ise 2014 Ocak ayında da Konya’nın en fazla ihracat yaptığı sektörler
2013 yılına göre değişmemiştir. Bir önceki yılın Ocak ayı ile kıyasladığımızda ise yine Konya’da
makine ihracatının öne çıktığı görülmektedir. Kazanlar, makineler, mekanik cihaz ve aletler
sektörü 43 milyon dolarlık ihracatı ile Ocak ayında Konya’nın ihracatının yüzde 31’ini
oluşturmaktadır. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatı en çok artan sektör yüzde 140’lık artışı
ile Süt ürünleri ihracatı olmuştur bu sektörü Kakao ve Kakao müstahzarları yüzde 113’lük
artış ile takip etmektedir. Konya’nın ihracatındaki genel artışın da etkisiyle ihracatı azalan
sektör olmamıştır.
Tablo-5: İhracat Partnerleri (Ocak-2014)
Tablo-7: İthalat Partnerleri (Ocak-2014)
2014
İTHALAT
PAY
1
Rusya Federasyonu
15,589,703
0.16
0.06
2
Çin
14,822,850
0.15
7,510,970
0.05
3
Almanya
9,028,170
0.09
7,422,998
0.05
4
İtalya
6,391,636
0.06
Libya
6,925,099
0.05
5
ABD
6,054,878
0.06
Rusya Federasyonu
6,574,007
0.05
6
Tayvan
5,080,247
0.05
7
Mısır
6,134,930
0.04
7
Çek Cumhuriyeti
4,944,990
0.05
8
İngiltere
3,380,476
0.02
8
Kazakistan
3,941,799
0.04
9
ABD
3,136,740
0.02
9
Suudi Arabistan
3,767,152
0.04
10
Suriye
3,058,530
0.02
10
Hindistan
3,681,792
0.04
Diğer
62,078,223
0.45
Diğer
25,404,565
0.26
Toplam
139,361,457
1
Toplam
98,707,782
1
2014
İHRACAT
PAY
1
Irak
24,671,513
0.18
2
Almanya
8,467,971
3
Suudi Arabistan
4
İran
5
6
Kaynak: TÜİK
www.kto.org.tr | 3
Konya’nın Ocak 2014’te Geçen Yıla Göre İhracatı En Çok Artan Ülke İran:
Ülkeler bazında Konya ihracatına bakıldığında Ocak 2014’te ilk sırada yine 24,7 milyon
dolarlık ihracatı değeri ile Irak yer almaktadır. Konya’nın Irak’a olan ihracatı bir önceki yılın
aynı dönemine göre 8 milyon dolar artarak 16,2 milyon dolardan 24,7 milyon dolara
yükselmiştir.
Irak’ın ardından 8,5 milyon dolarlık ihracat değeri ile Almanya ve 7,6 milyon dolarlık ihracatı
ile Rusya Federasyonu gelmektedir. Almanya ve Rusya’yı sırasıyla İran, Suudi Arabistan,
Libya, ABD, Mısır, Yunanistan ve İngiltere takip etmektedir. Bir önceki yılın aynı ayına göre
bakıldığında ise Mısır hariç en fazla ihracat yapılan illerin hepsinde artış gözlenmiştir. En fazla
artış ise yüzde 147 ile İran’da görülmüştür. Konya’nın İran’a olan ihracatı bir önceki yıla göre
Ocak ayında 2,8 milyon dolardan 7,4 milyon dolara yükselmiştir.
Konya en fazla ithalatı ise Rusya’dan yapmaktadır. Rusya’nın Ocak ayındaki ithalatı 4 katına
çıkarak 15 milyon dolara yükselmiştir. Konya’nın Rusya’dan yaptığı ithalat toplam ithalatının
ise yüzde 15’ini oluşturmaktadır. Rusya’dan sonra en fazla ithalat yaptığı ülke ise Çin’dir.
Konya’nın ithalatında ise en önemli artış Çek Cumhuriyeti’nde görülmüştür. Geçen yıl ocak
ayında 306 bin dolar olan ithalat 2014 yılının Ocak ayında 15 katına çıkarak 4,9 milyon dolara
yükselmiştir.
Şekil-4: Ülkelere Göre Konya’nın İhracatı – İlk 10 Ülke (Ocak-2014)
30,000,000
25,000,000
24,671,513
20,000,000
15,000,000
10,000,000
8,467,971 7,510,970 7,422,998
6,925,099 6,574,007 6,134,930
3,380,476 3,136,740 3,058,530
5,000,000
0
2013-Ocak
2014-Ocak
Kaynak: TÜİK
www.kto.org.tr | 4
Download

konya perakende güven endeksi (kope)